Minimalna stawka godzinowa na 2020 rok

3 min. czytania

Nowy rok, a szczególnie jego początek, to zawsze okres dużych zmian i to w różnych sferach naszego życia zwłaszcza w obliczu epidemii koronawirusa. Pośród tych zmian, są też zmiany w wynagrodzeniach. Także w tym roku (2020) z dniem pierwszego stycznia wzrosła pensja minimalna dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Poszybowało w górę także minimalne wynagrodzenie godzinowe, które jest stosowane przy umowach zleceniach. Jak więc wyglądają te stawki dokładniej?

Podniesiona stawka godzinowa

Zmiany w zakresie stawek minimalnych były już długo zapowiadane. W przypadku umowy o pracę zmiany i regulacje dotyczą całej pensji miesięcznej otrzymywanej przez pracownika, natomiast jeśli chodzi o umowę zlecenie – zmiany dotyczą stawki godzinowej, na podstawie której taka umowa jest rozliczana.

W roku 2019 stawka za godzinę pracy wynosiła dokładnie 14,70 zł brutto. Aktualnie stawka to 17 zł brutto, jak więc widać, wzrost jest całkiem spory i z pewnością odczuwalny dla pracowników. Pierwotnie, podwyżki miały być mniejsze i wynosić dla pracownika na rękę około 10 zł. Ostatecznie rząd przystał na kwotę 17 zł brutto, co netto daje 11 zł na rękę.

Prawdopodobnie jest to koniec podwyżek i zmian w obrębie wynagrodzeń. Rząd zaprojektował tak zmiany, że kolejnych podwyżek możemy spodziewać się z początkiem 2021 roku.

Pensja łączona

Pensja łączona występuje w momencie, gdy pracownik otrzymuje podstawę wynikającą z umowy zlecenia, oraz dodatek w postaci prowizji. W takiej sytuacji najmniejsza wypłacona kwota musi zgadzać się z minimalną stawką godzinową, niezależnie od tego, jakie pracownik miał wyniki sprzedażowe, a co za tym idzie, jaką prowizję osiągnie.

Fakt pensji łączonej nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku rozliczania pracowników zgodnie z przepisami i minimalnymi płacami.

Umowa zlecenie i jej treść

Obowiązujące przepisy mówią o tym, że umowa zlecenie wcale nie musi być skonstruowana tak, by w treści zawierała wynagrodzenie godzinowe. Nie jest to w żaden sposób prawnie wymagane, w umowie może być stała miesięczna kwota wynagrodzenia i określone obowiązki pracownika.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że pracownik może zażądać rozliczenia godzinowego i ma do tego pełne prawo. W takim przypadku, pracownik przedstawia zestawienie godzin, a wypłacane wynagrodzenie jest dzielone przez sumę tychże godzin, na podstawie czego weryfikuje się, czy pracownik otrzymał odpowiednią kwotę.

Zaniżanie wynagrodzenia przez pracodawcę wiąże się z karami. Są to kary od 1.000 zł do 30.000 zł. Pracodawca oczywiście może uniknąć kary, jeśli zaproponuje pracownikowi wyrównanie do minimalnej kwoty. W przypadku wypłacenia wyrównania, przedsiębiorca nie może ponieść żadnej kary.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Nowy rok, a szczególnie jego początek, to zawsze okres dużych zmian i to w różnych sferach naszego życia zwłaszcza w obliczu epidemii koronawirusa. Pośród tych zmian, są też zmiany w wynagrodzeniach. Także w tym roku (2020) z dniem pierwszego stycznia wzrosła pensja minimalna dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Poszybowało w górę także minimalne wynagrodzenie godzinowe, które jest stosowane przy umowach zleceniach. Jak więc wyglądają te stawki dokładniej?

Podniesiona stawka godzinowa

Zmiany w zakresie stawek minimalnych były już długo zapowiadane. W przypadku umowy o pracę zmiany i regulacje dotyczą całej pensji miesięcznej otrzymywanej przez pracownika, natomiast jeśli chodzi o umowę zlecenie – zmiany dotyczą stawki godzinowej, na podstawie której taka umowa jest rozliczana.

W roku 2019 stawka za godzinę pracy wynosiła dokładnie 14,70 zł brutto. Aktualnie stawka to 17 zł brutto, jak więc widać, wzrost jest całkiem spory i z pewnością odczuwalny dla pracowników. Pierwotnie, podwyżki miały być mniejsze i wynosić dla pracownika na rękę około 10 zł. Ostatecznie rząd przystał na kwotę 17 zł brutto, co netto daje 11 zł na rękę.

Prawdopodobnie jest to koniec podwyżek i zmian w obrębie wynagrodzeń. Rząd zaprojektował tak zmiany, że kolejnych podwyżek możemy spodziewać się z początkiem 2021 roku.

Pensja łączona

Pensja łączona występuje w momencie, gdy pracownik otrzymuje podstawę wynikającą z umowy zlecenia, oraz dodatek w postaci prowizji. W takiej sytuacji najmniejsza wypłacona kwota musi zgadzać się z minimalną stawką godzinową, niezależnie od tego, jakie pracownik miał wyniki sprzedażowe, a co za tym idzie, jaką prowizję osiągnie.

Fakt pensji łączonej nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązku rozliczania pracowników zgodnie z przepisami i minimalnymi płacami.

Umowa zlecenie i jej treść

Obowiązujące przepisy mówią o tym, że umowa zlecenie wcale nie musi być skonstruowana tak, by w treści zawierała wynagrodzenie godzinowe. Nie jest to w żaden sposób prawnie wymagane, w umowie może być stała miesięczna kwota wynagrodzenia i określone obowiązki pracownika.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że pracownik może zażądać rozliczenia godzinowego i ma do tego pełne prawo. W takim przypadku, pracownik przedstawia zestawienie godzin, a wypłacane wynagrodzenie jest dzielone przez sumę tychże godzin, na podstawie czego weryfikuje się, czy pracownik otrzymał odpowiednią kwotę.

Zaniżanie wynagrodzenia przez pracodawcę wiąże się z karami. Są to kary od 1.000 zł do 30.000 zł. Pracodawca oczywiście może uniknąć kary, jeśli zaproponuje pracownikowi wyrównanie do minimalnej kwoty. W przypadku wypłacenia wyrównania, przedsiębiorca nie może ponieść żadnej kary.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

− 3 = 2

error: