Mieszkanie na start – co musisz wiedzieć o programie

2 min. czytania

Program „Mieszkanie na start” to odpowiedź na problem niemal połowy Polaków. Chodzi o ludzi, których nie stać na kupno własnego mieszkania, a jednocześnie mają zbyt duże dochody, by ubiegać się o przyznanie lokum.

Czym jest program „Mieszkanie na start”?

Hasło „Mieszkanie na start” jest nazwą programu rządowego, który zaczął obowiązywać w Polsce od początku 2019 roku. Jego zasady obejmują dopłaty do wynajmowania mieszkania. Pieniądze uzyskane w programie mają być dopłatą do czynszu, nawet przez 15 lat.

Kto może skorzystać z programu?

Po pierwsze, kwalifikacja do programu nie wymaga polskiego obywatelstwa! Na dopłatę mają szansę także cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na stałe (na przykład na podstawie zezwolenia na wykonywanie tutaj pracy). Aby móc uzyskać dopłatę do czynszu mieszkania z programu, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.

Do programu może się zgłosić każda osoba fizyczna – nie ma także górnej granicy wiekowej. W pierwszej kolejności pozytywnie będą rozpatrywane wniosku osób o niskich zarobkach oraz wnioski rodzin wielodzietnych.

Dopłaty mogą przysługiwać maksymalnie na okres 15 lat. Jednak nie są one z góry przyznawane na tak długi okres – co roku spełnianie kryteriów będzie weryfikowane przez odpowiednią do miejsca zamieszkania gminę. Jeżeli stwierdzi się niespełnianie kryteriów, świadczenie zostanie zabrane. Jeżeli w przyszłości zmieni się sytuacja – będzie można ponownie wnioskować o przywrócenie świadczenia.

Kryteria dostania się do programu

  • trzeba posiadać zdolność do opłacania czynszu,
  • trzeba spełnić kryterium dochodowe,
  • najemca musi zawrzeć umowę najmu w wyniku naborów przeprowadzonych przez gminę lub spółkę gminną,
  • mieszkanie musi zostać zamieszkane w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej,
  • mieszkanie musi być oddane do użytkowania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez firmę, która zawarła umowę o współpracę z gminą lub spółką gminną.

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe określa, że osoba mająca szansę na skorzystanie z programu musi mieć dochody, które pozwalają na płacenie czynszu, jednak są za małe na samodzielny zakup nieruchomości. Kryterium dochodowe w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym i 30% więcej na każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego, np. dla czteroosobowej rodziny próg dochodowy na chwilę obecną wynosi 1.600 zł. Dodatkowo nie można także być właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Program „Mieszkanie na start” to odpowiedź na problem niemal połowy Polaków. Chodzi o ludzi, których nie stać na kupno własnego mieszkania, a jednocześnie mają zbyt duże dochody, by ubiegać się o przyznanie lokum.

Czym jest program „Mieszkanie na start”?

Hasło „Mieszkanie na start” jest nazwą programu rządowego, który zaczął obowiązywać w Polsce od początku 2019 roku. Jego zasady obejmują dopłaty do wynajmowania mieszkania. Pieniądze uzyskane w programie mają być dopłatą do czynszu, nawet przez 15 lat.

Kto może skorzystać z programu?

Po pierwsze, kwalifikacja do programu nie wymaga polskiego obywatelstwa! Na dopłatę mają szansę także cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na stałe (na przykład na podstawie zezwolenia na wykonywanie tutaj pracy). Aby móc uzyskać dopłatę do czynszu mieszkania z programu, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.

Do programu może się zgłosić każda osoba fizyczna – nie ma także górnej granicy wiekowej. W pierwszej kolejności pozytywnie będą rozpatrywane wniosku osób o niskich zarobkach oraz wnioski rodzin wielodzietnych.

Dopłaty mogą przysługiwać maksymalnie na okres 15 lat. Jednak nie są one z góry przyznawane na tak długi okres – co roku spełnianie kryteriów będzie weryfikowane przez odpowiednią do miejsca zamieszkania gminę. Jeżeli stwierdzi się niespełnianie kryteriów, świadczenie zostanie zabrane. Jeżeli w przyszłości zmieni się sytuacja – będzie można ponownie wnioskować o przywrócenie świadczenia.

Kryteria dostania się do programu

  • trzeba posiadać zdolność do opłacania czynszu,
  • trzeba spełnić kryterium dochodowe,
  • najemca musi zawrzeć umowę najmu w wyniku naborów przeprowadzonych przez gminę lub spółkę gminną,
  • mieszkanie musi zostać zamieszkane w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej,
  • mieszkanie musi być oddane do użytkowania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez firmę, która zawarła umowę o współpracę z gminą lub spółką gminną.

Kryterium dochodowe

Kryterium dochodowe określa, że osoba mająca szansę na skorzystanie z programu musi mieć dochody, które pozwalają na płacenie czynszu, jednak są za małe na samodzielny zakup nieruchomości. Kryterium dochodowe w wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym i 30% więcej na każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego, np. dla czteroosobowej rodziny próg dochodowy na chwilę obecną wynosi 1.600 zł. Dodatkowo nie można także być właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 51 = 55

error: