Licytacja komornicza – co warto o niej wiedzieć

3 min. czytania

Czego możemy chcieć dowiedzieć się o licytacji komorniczej? Wszystko zależy od tego, po której stronie tej licytacji się znajdujemy. Czy jesteśmy zainteresowani zakupem przedmiotu licytacji, czy to właśnie nasz przedmiot ma zostać zlicytowany?

Zwykle wystawienie ruchomości i nieruchomości na licytację komorniczą jest ostatecznością. Do takich czynności dochodzi dopiero w momencie, gdy wszystkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Dłużnik nie ma już niczego więcej i nic nie wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości miałoby się coś zmienić.

Jakie przedmioty mogą zostać zlicytowane?

Pod przysłowiowy młotek może iść wszystko, co przedstawia jakąś konkretniejszą wartość, czy to jest ruchomość czy nieruchomość, na przykład samochód, maszyna, mieszkanie, dom, albo działka budowlana. Poniżej kilka znaczących informacji dotyczących przebiegu licytacji i czy można jej zapobiec.

Uczestnicy licytacji komorniczej

Przede wszystkim informacja o terminie licytacji powinna być odpowiednio wcześniej udostępniona zainteresowanym. Uczestniczyć może w niej każdy, nie zależnie od tego, czy jest osobą fizyczną czy prawną, jeśli tylko mają zdolność prawną i wpłacą wadium. Wysokość wadium uzależnione jest od tego, jaki przedmiot podlega licytacji, jaka jest jego wartość i jaki rodzaj majątku przedstawia.

Wadium to nie wszystko. Oprócz niego osoba uczestnicząca w licytacji ma obowiązek uiścić rękojmię. Ma ona charakter poręczenia i wynosi zwykle 10% wartości licytowanych przedmiotów. To nie jest opłata, która przepada. W przypadku nie wygrania licytacji zostaje zwrócona, a w momencie gdybyśmy akurat wygrali licytację, wówczas zostaje on zaliczona na poczet wylicytowanego przedmiotu.

Pewnie każdy z nas widział program dotyczący licytacji i mniej więcej jak to wygląda. W przypadku licytacji komorniczych jest tak samo, wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę. Obserwatorem licytacji może być każdy. Jednak opłaty takie jak wadium czy rękojmia będą wymagane jedynie od osób, które w licytacji uczestniczą aktywnie.

Obwieszczenia – gdzie ich szukać?

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych muszą być umieszczone odpowiednio wcześnie w sądach i urzędach gminy w widocznym miejscu, takim jak tablice ogłoszeń. W momencie, gdy jesteśmy zainteresowani a nie bardzo dysponujemy czasem, aby fatygować się osobiście i szukać ciekawych ofert, możemy je również przeglądać na stronie internetowej.

Jak licytacja komornicza wygląda w rzeczywistości?

Jak już wspomniane, komornik odpowiednio wcześniej, to znaczy, co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji publikuje obwieszczenie. Zawiera ono zwykle informacje o miejscu i godzinie, w jakich będzie się odbywała i wskazanie przedmiotów, które będą licytowane.

W przypadku, gdy licytacji będą podlegały nieruchomości to dodatkowo będą potrzebne informacje dotyczące lokalizacji i przeznaczenia lokalu i jego księgi wieczystej. W obwieszczeniu winna być wskazana wartość nieruchomości i jej cena wywoławcza. Komornik powinien jeszcze w obwieszczeniu poinformować o wysokości wadium i terminie przewidzianym na ewentualne oględziny nieruchomości przed licytacją.

Jak wygląda wycena przedmiotu licytacji?

Podczas pierwszej licytacji, jako cena wywoławcza wskazana jest 75% wartości sprzedawanego majątku. Gdy nie dojdzie do sprzedaży danego przedmiotu podczas pierwszej licytacji, to przy kolejnej cena wywoławcza wynosi 66% wartości. Podbijanie ceny odbywa się ustnie, a każde kolejne podbicie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglone do pełnego złotego.

Pieczę nad całym postępowaniem i przebiegiem licytacji sprawuje sędzia. Gdy licytacja komornicza dobiegnie końca, decyzja uzyska moc prawną a osoba, która wygrała licytację ureguluje należność, zyskuje miano właściciela wylicytowanego przedmiotu.

Foto: Pixabay
3 min. czytania

Czego możemy chcieć dowiedzieć się o licytacji komorniczej? Wszystko zależy od tego, po której stronie tej licytacji się znajdujemy. Czy jesteśmy zainteresowani zakupem przedmiotu licytacji, czy to właśnie nasz przedmiot ma zostać zlicytowany?

Zwykle wystawienie ruchomości i nieruchomości na licytację komorniczą jest ostatecznością. Do takich czynności dochodzi dopiero w momencie, gdy wszystkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Dłużnik nie ma już niczego więcej i nic nie wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości miałoby się coś zmienić.

Jakie przedmioty mogą zostać zlicytowane?

Pod przysłowiowy młotek może iść wszystko, co przedstawia jakąś konkretniejszą wartość, czy to jest ruchomość czy nieruchomość, na przykład samochód, maszyna, mieszkanie, dom, albo działka budowlana. Poniżej kilka znaczących informacji dotyczących przebiegu licytacji i czy można jej zapobiec.

Uczestnicy licytacji komorniczej

Przede wszystkim informacja o terminie licytacji powinna być odpowiednio wcześniej udostępniona zainteresowanym. Uczestniczyć może w niej każdy, nie zależnie od tego, czy jest osobą fizyczną czy prawną, jeśli tylko mają zdolność prawną i wpłacą wadium. Wysokość wadium uzależnione jest od tego, jaki przedmiot podlega licytacji, jaka jest jego wartość i jaki rodzaj majątku przedstawia.

Wadium to nie wszystko. Oprócz niego osoba uczestnicząca w licytacji ma obowiązek uiścić rękojmię. Ma ona charakter poręczenia i wynosi zwykle 10% wartości licytowanych przedmiotów. To nie jest opłata, która przepada. W przypadku nie wygrania licytacji zostaje zwrócona, a w momencie gdybyśmy akurat wygrali licytację, wówczas zostaje on zaliczona na poczet wylicytowanego przedmiotu.

Pewnie każdy z nas widział program dotyczący licytacji i mniej więcej jak to wygląda. W przypadku licytacji komorniczych jest tak samo, wygrywa ten, kto zaproponuje najwyższą cenę. Obserwatorem licytacji może być każdy. Jednak opłaty takie jak wadium czy rękojmia będą wymagane jedynie od osób, które w licytacji uczestniczą aktywnie.

Obwieszczenia – gdzie ich szukać?

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych muszą być umieszczone odpowiednio wcześnie w sądach i urzędach gminy w widocznym miejscu, takim jak tablice ogłoszeń. W momencie, gdy jesteśmy zainteresowani a nie bardzo dysponujemy czasem, aby fatygować się osobiście i szukać ciekawych ofert, możemy je również przeglądać na stronie internetowej.

Jak licytacja komornicza wygląda w rzeczywistości?

Jak już wspomniane, komornik odpowiednio wcześniej, to znaczy, co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji publikuje obwieszczenie. Zawiera ono zwykle informacje o miejscu i godzinie, w jakich będzie się odbywała i wskazanie przedmiotów, które będą licytowane.

W przypadku, gdy licytacji będą podlegały nieruchomości to dodatkowo będą potrzebne informacje dotyczące lokalizacji i przeznaczenia lokalu i jego księgi wieczystej. W obwieszczeniu winna być wskazana wartość nieruchomości i jej cena wywoławcza. Komornik powinien jeszcze w obwieszczeniu poinformować o wysokości wadium i terminie przewidzianym na ewentualne oględziny nieruchomości przed licytacją.

Jak wygląda wycena przedmiotu licytacji?

Podczas pierwszej licytacji, jako cena wywoławcza wskazana jest 75% wartości sprzedawanego majątku. Gdy nie dojdzie do sprzedaży danego przedmiotu podczas pierwszej licytacji, to przy kolejnej cena wywoławcza wynosi 66% wartości. Podbijanie ceny odbywa się ustnie, a każde kolejne podbicie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglone do pełnego złotego.

Pieczę nad całym postępowaniem i przebiegiem licytacji sprawuje sędzia. Gdy licytacja komornicza dobiegnie końca, decyzja uzyska moc prawną a osoba, która wygrała licytację ureguluje należność, zyskuje miano właściciela wylicytowanego przedmiotu.

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

9 + 1 =

error: