Leasing operacyjny czy obrotowy – co jest korzystniejsze dla firm?

4 min. czytania

Nie ulega wątpliwości, że właściciele dopiero startujących ze swoją działalnością firm mają nie lada problem, aby zdobyć środki pieniężne na jej finansowanie. Dlatego też cenią sobie wszelką działalność firm leasingowych, które umożliwiają pozyskanie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa. Zwykle tego typu firmy leasingowe kierują swoją ofertę, specjalnie dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą.

Bardzo często wymagania firm leasingowych stoją na bardzo niewielkim poziomie. Jedynym problemem dla właścicieli przedsiębiorstw jest jednak wybór pomiędzy dwoma rodzajami leasingu finansowym, a leasingiem operacyjnym.

Niestety nie zawsze od przedsiębiorcy zależy wybór rodzaju leasingu

Bardzo często decydują o tym firmy leasingowe. O tym jaki to będzie rodzaj leasingu może również decydować fakt, jaka rzecz będzie przedmiotem umowy leasingowej. Takie rzeczy jak samochody lub maszyny, które są łatwo zbywalne na rynku wtórnym najczęściej są przedmiotem leasingu operacyjnego.

Natomiast inne przedmioty, które mają charakter ściśle specjalistyczny, są unikalne lub też szybko mogą stracić na wartości najczęściej są przedmiotem leasingu finansowego.

Niekiedy występuje również taka sytuacja, że przedmiot umowy leasingu nie należy do firmy leasingowej, lecz pomimo to zgadza się ona na sfinansowanie środka trwałego, którym zainteresowany jest przedsiębiorca. Warto więc wiedzieć na czym polega różnica pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym, oraz jakie korzyści z nich płyną dla właściciela firmy.

Weź Leasing

Leasing

 • Prosty leasing przyznawany na dowód osobisty
 • Bez wkładu własnego
 • Bardzo długi okres finansowania do 10 lat
 • Leasing również dla nowych, jednoosobowych firm
ocena leasingu

WEŹ LEASING oferuje leasing z ratami 0%, bez prowizji i ukrytych kosztów.

Podstawową cechą leasingu finansowego jest fakt, że jest on zawierany na dłuższy okres

Ponadto warto podkreślić, że różnice pomiędzy oboma rodzajami leasingu najłatwiej zauważyć po ich wpływie na podatek dochodowy przedsiębiorstwa.

W przypadku leasingu operacyjnego wszystkie opłaty, takie jak: czynsz leasingowy oraz raty (zarówno część kapitałowa jak i odsetkowa) wchodzą w skład kosztów uzyskania przychodów. Natomiast jeżeli chodzi o leasing finansowy to tu kosztem jest jedynie część odsetkowa raty leasingowej oraz amortyzacja przedmiotu.

Wynika to z faktu, że w przypadku leasingu operacyjnego dany środek trwały przez cały okres umowy jest własnością leasingodawcy. Z kolei leasing finansowy jakoby narzuca konieczność wykupu danego przedmiotu, stąd od początku jest on liczony jako środek trwały leasingobiorcy.

Europejski Fundusz Leasingowy

Leasing dla firm

 • Dedykowany doradca
 • Minimum formalności
 • Szybka decyzja
 • Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń
Szybka decyzja online

EFL to leasing z dedykowanym doradcą, minimum formalności i szybką decyzją.

Ponadto warto pamiętać, że leasing operacyjny zawierany jest z reguły na krótszy czas, aniżeli opiewa pełna amortyzacja środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingowej. Z kolei w przypadku leasingu finansowego umowa jest z reguły dłuższa i przekracza zazwyczaj okres pełnego zużycia środka trwałego.

Ponadto w przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy nie musi być wykupiony przez leasingobiorcę, z kolei w leasingu finansowym jest on wpisany w treść umowy leasingowej.

Każdy rodzaj leasingu ma niewątpliwie swoje wady i zalety

To jaki rodzaj finansowania swojej działalności wybierze przedsiębiorca zależy przede wszystkim od jego potrzeb. W niektórych przypadkach, jednakże właściciel firmy nie ma możliwości dokonania wyboru. Dlatego powinien dokładnie dowiedzieć się o rodzaju leasingu, jeszcze zanim zdecyduje się na sfinalizowanie umowy.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Nie ulega wątpliwości, że właściciele dopiero startujących ze swoją działalnością firm mają nie lada problem, aby zdobyć środki pieniężne na jej finansowanie. Dlatego też cenią sobie wszelką działalność firm leasingowych, które umożliwiają pozyskanie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa. Zwykle tego typu firmy leasingowe kierują swoją ofertę, specjalnie dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą.

Bardzo często wymagania firm leasingowych stoją na bardzo niewielkim poziomie. Jedynym problemem dla właścicieli przedsiębiorstw jest jednak wybór pomiędzy dwoma rodzajami leasingu finansowym, a leasingiem operacyjnym.

Niestety nie zawsze od przedsiębiorcy zależy wybór rodzaju leasingu

Bardzo często decydują o tym firmy leasingowe. O tym jaki to będzie rodzaj leasingu może również decydować fakt, jaka rzecz będzie przedmiotem umowy leasingowej. Takie rzeczy jak samochody lub maszyny, które są łatwo zbywalne na rynku wtórnym najczęściej są przedmiotem leasingu operacyjnego.

Natomiast inne przedmioty, które mają charakter ściśle specjalistyczny, są unikalne lub też szybko mogą stracić na wartości najczęściej są przedmiotem leasingu finansowego.

Niekiedy występuje również taka sytuacja, że przedmiot umowy leasingu nie należy do firmy leasingowej, lecz pomimo to zgadza się ona na sfinansowanie środka trwałego, którym zainteresowany jest przedsiębiorca. Warto więc wiedzieć na czym polega różnica pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym, oraz jakie korzyści z nich płyną dla właściciela firmy.

Weź Leasing

Leasing

 • Prosty leasing przyznawany na dowód osobisty
 • Bez wkładu własnego
 • Bardzo długi okres finansowania do 10 lat
 • Leasing również dla nowych, jednoosobowych firm
ocena leasingu

WEŹ LEASING oferuje leasing z ratami 0%, bez prowizji i ukrytych kosztów.

Podstawową cechą leasingu finansowego jest fakt, że jest on zawierany na dłuższy okres

Ponadto warto podkreślić, że różnice pomiędzy oboma rodzajami leasingu najłatwiej zauważyć po ich wpływie na podatek dochodowy przedsiębiorstwa.

W przypadku leasingu operacyjnego wszystkie opłaty, takie jak: czynsz leasingowy oraz raty (zarówno część kapitałowa jak i odsetkowa) wchodzą w skład kosztów uzyskania przychodów. Natomiast jeżeli chodzi o leasing finansowy to tu kosztem jest jedynie część odsetkowa raty leasingowej oraz amortyzacja przedmiotu.

Wynika to z faktu, że w przypadku leasingu operacyjnego dany środek trwały przez cały okres umowy jest własnością leasingodawcy. Z kolei leasing finansowy jakoby narzuca konieczność wykupu danego przedmiotu, stąd od początku jest on liczony jako środek trwały leasingobiorcy.

Europejski Fundusz Leasingowy

Leasing dla firm

 • Dedykowany doradca
 • Minimum formalności
 • Szybka decyzja
 • Atrakcyjny pakiet ubezpieczeń
Szybka decyzja online

EFL to leasing z dedykowanym doradcą, minimum formalności i szybką decyzją.

Ponadto warto pamiętać, że leasing operacyjny zawierany jest z reguły na krótszy czas, aniżeli opiewa pełna amortyzacja środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingowej. Z kolei w przypadku leasingu finansowego umowa jest z reguły dłuższa i przekracza zazwyczaj okres pełnego zużycia środka trwałego.

Ponadto w przypadku leasingu operacyjnego przedmiot umowy nie musi być wykupiony przez leasingobiorcę, z kolei w leasingu finansowym jest on wpisany w treść umowy leasingowej.

Każdy rodzaj leasingu ma niewątpliwie swoje wady i zalety

To jaki rodzaj finansowania swojej działalności wybierze przedsiębiorca zależy przede wszystkim od jego potrzeb. W niektórych przypadkach, jednakże właściciel firmy nie ma możliwości dokonania wyboru. Dlatego powinien dokładnie dowiedzieć się o rodzaju leasingu, jeszcze zanim zdecyduje się na sfinalizowanie umowy.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: