Kwota wolna od zajęcia komorniczego

3 min. czytania

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rośnie również kwota wolna od zajęć w egzekucjach komorniczych z konta bankowego. Dzięki temu, co miesiąc więcej środków zostanie na rachunkach osób pracujących na etacie, a także pobierających rentę lub emeryturę. Osoby, które nie spłacają swoich długów w terminie, muszą liczyć się z tym, że wierzyciel, któremu są winni pieniądze, sięgnie po różnego rodzaju środki przewidziane w prawie, aby odzyskać należności.

Oznacza to, że zacznie naliczać karne odsetki za zwłokę, a także odda sprawę do sądu. W przypadku wygranej wierzyciel najpewniej zwróci się po pomoc komornika, którego zadaniem będzie odzyskanie pieniędzy.

Co może zająć komornik?

Komornik, który działa w imieniu wierzyciela może w ramach pokrycia długu zająć zarówno nieruchomości np. mieszkanie oraz ruchomości oraz samochód czy sprzęt RTV i AGD. Początkowo jednak zazwyczaj sięga do konta bankowego dłużnika. W takim przypadku komornik może zająć z konta kwotę, która pokryje zobowiązania. Jednak, jeśli na koncie dłużnika nie ma wystarczającej sumy, komornik ma prawo zajmować pieniądze na koncie co miesiąc, dopóki dług nie zostanie spłacony.

Co jednak istotne, komornik nie ma prawa zabrać z konta dłużnika wszystkich pieniędzy, jakie się na nim znajdują. Aby zapewnić dłużnikowi jakiekolwiek środki do życia, zostały wprowadzone limity wyznaczające, jaką kwotę na koncie może zająć komornik. Warto także pamiętać, że komornik może zająć środki, jakie dłużnik otrzymuje w ramach wynagrodzenia za pracę, czy z tytułu pobieranej renty lub emerytury.

Jaką kwotę może zająć komornik z konta bankowego?

Wedle pierwotnych przepisów, kwotą wolną od zajęcia komorniczego była trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ustalano ją na podstawie danych publikowanych przez ZUS. Wraz z nowelizacją prawa, zmieniła się również kwota wolna od zajęcia. Obecnie wynosi ona 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Taki limit ma na celu zapewnienie dłużnikowi minimalnych środków do życia. Gdy kwota minimalna wynosi 2.100 złotych brutto, to kwotą wolną od zajęcia jest 1.575 zł. Oznacza to, że każdą kwotę powyżej 1.575 zł znajdującą się na rachunku bankowym może zająć komornik.

Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?

Pozostaje jeszcze kwestia tego, jaką kwotę z konta może zająć komornik z uzyskiwanego przez dłużnika wynagrodzenia. Zależy ona od rodzaju umowy pomiędzy dłużnikiem a pracodawcą. Jeśli dłużnik jest zatrudniony na pełny etat, to komornik może zająć do 50% jego wynagrodzenia. Wyjątek stanowi środki pobierane przez komornika w ramach świadczenia alimentacyjnego. Wówczas limit wynosi 60%.

Jako że płaca minimalna rośnie z każdym rokiem, to i kwota wolna od zajęcia ulega podwyższeniu. Tak było, gdy w 2018 roku płaca minimalna urosła z 2.000 zł brutto (1.459 zł netto) do 2.100 zł brutto (1.530 zł netto). Jeśli dłużnik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin, to kwota wolna od zajęcia jest obliczana stosowanie do części jego etatu.

A co w przypadku umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie lub umowa o dzieło?

W takiej sytuacji komornik ma prawo zając całą kwotę wynagrodzenia. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której wynagrodzenie z tego typu umowy jest jednym dochodem, jaki uzyskuje nasz dłużnik. Wówczas obowiązują limity takie jak w przypadku umowy o pracę. Trzeba jednak pamiętać, że to dłużnik musi udowodnić, że dochód z tytułu umowy cywilnoprawnej jest jego jedynym wynagrodzeniem, przedstawiając na to odpowiednie dokumenty.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rośnie również kwota wolna od zajęć w egzekucjach komorniczych z konta bankowego. Dzięki temu, co miesiąc więcej środków zostanie na rachunkach osób pracujących na etacie, a także pobierających rentę lub emeryturę. Osoby, które nie spłacają swoich długów w terminie, muszą liczyć się z tym, że wierzyciel, któremu są winni pieniądze, sięgnie po różnego rodzaju środki przewidziane w prawie, aby odzyskać należności.

Oznacza to, że zacznie naliczać karne odsetki za zwłokę, a także odda sprawę do sądu. W przypadku wygranej wierzyciel najpewniej zwróci się po pomoc komornika, którego zadaniem będzie odzyskanie pieniędzy.

Co może zająć komornik?

Komornik, który działa w imieniu wierzyciela może w ramach pokrycia długu zająć zarówno nieruchomości np. mieszkanie oraz ruchomości oraz samochód czy sprzęt RTV i AGD. Początkowo jednak zazwyczaj sięga do konta bankowego dłużnika. W takim przypadku komornik może zająć z konta kwotę, która pokryje zobowiązania. Jednak, jeśli na koncie dłużnika nie ma wystarczającej sumy, komornik ma prawo zajmować pieniądze na koncie co miesiąc, dopóki dług nie zostanie spłacony.

Co jednak istotne, komornik nie ma prawa zabrać z konta dłużnika wszystkich pieniędzy, jakie się na nim znajdują. Aby zapewnić dłużnikowi jakiekolwiek środki do życia, zostały wprowadzone limity wyznaczające, jaką kwotę na koncie może zająć komornik. Warto także pamiętać, że komornik może zająć środki, jakie dłużnik otrzymuje w ramach wynagrodzenia za pracę, czy z tytułu pobieranej renty lub emerytury.

Jaką kwotę może zająć komornik z konta bankowego?

Wedle pierwotnych przepisów, kwotą wolną od zajęcia komorniczego była trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ustalano ją na podstawie danych publikowanych przez ZUS. Wraz z nowelizacją prawa, zmieniła się również kwota wolna od zajęcia. Obecnie wynosi ona 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Taki limit ma na celu zapewnienie dłużnikowi minimalnych środków do życia. Gdy kwota minimalna wynosi 2.100 złotych brutto, to kwotą wolną od zajęcia jest 1.575 zł. Oznacza to, że każdą kwotę powyżej 1.575 zł znajdującą się na rachunku bankowym może zająć komornik.

Jaką część wynagrodzenia może zająć komornik?

Pozostaje jeszcze kwestia tego, jaką kwotę z konta może zająć komornik z uzyskiwanego przez dłużnika wynagrodzenia. Zależy ona od rodzaju umowy pomiędzy dłużnikiem a pracodawcą. Jeśli dłużnik jest zatrudniony na pełny etat, to komornik może zająć do 50% jego wynagrodzenia. Wyjątek stanowi środki pobierane przez komornika w ramach świadczenia alimentacyjnego. Wówczas limit wynosi 60%.

Jako że płaca minimalna rośnie z każdym rokiem, to i kwota wolna od zajęcia ulega podwyższeniu. Tak było, gdy w 2018 roku płaca minimalna urosła z 2.000 zł brutto (1.459 zł netto) do 2.100 zł brutto (1.530 zł netto). Jeśli dłużnik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze godzin, to kwota wolna od zajęcia jest obliczana stosowanie do części jego etatu.

A co w przypadku umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie lub umowa o dzieło?

W takiej sytuacji komornik ma prawo zając całą kwotę wynagrodzenia. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której wynagrodzenie z tego typu umowy jest jednym dochodem, jaki uzyskuje nasz dłużnik. Wówczas obowiązują limity takie jak w przypadku umowy o pracę. Trzeba jednak pamiętać, że to dłużnik musi udowodnić, że dochód z tytułu umowy cywilnoprawnej jest jego jedynym wynagrodzeniem, przedstawiając na to odpowiednie dokumenty.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 35 = 39

error: