Kwota wolna od potrąceń z umów cywilnoprawnych w 2019 roku

2 min. czytania

Każdy, kto posiada długi, powinien liczyć się z tym, że mogą one zostać potrącone z wynagrodzenia, jeśli ich ściganiem zajmie się komornik. W 2019 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony dłużników, których źródłem dochodu są umowy cywilnoprawne czyli umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Ochrona zleceniobiorców

Jeszcze do niedawna to przede wszystkim pracodawcy byli chronieni przed nadmiernymi potrąceniami wynagrodzenia w ramach postępowania komorniczego. Jednak już od stycznia 2019 roku ochrona ta dotyczy również zleceniobiorców oraz innych osób fizycznych, które posiadają długi.

Zakres tej ochrony będzie dotyczył świadczeń okresowych, które są jedynym źródłem dochodu dłużników lub zapewniają mu utrzymanie. Wprowadzone zmiany oznaczają, że ochrona dochodów uzyskiwanych w ramach umów cywilnoprawnych będzie podobna do tej, jaka przysługuje pracownikom zatrudnianym na etacie.

Jaką kwotę można potrącić z wynagrodzenia zleceniobiorcy?

Otóż z wynagrodzenia dłużnika, pracującego na podstawie umowy cywilnoprawnej, będzie można potrącić wierzytelności, które będą stanowiły nie więcej niż:

    • 60% wynagrodzenia netto w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
    • 50% wynagrodzenia netto w przypadku egzekucji innych należności.

Do tego dochodzi jeszcze kwestia kwoty wolnej od potrąceń z wierzytelności, którą należy stosować, jeśli egzekucja dotyczy innych należności. Kwota ta obliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia, które podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeśli wierzytelność dotyczy niepełnego miesiąca. Od stycznia 2019 roku minimalne wynagrodzenie w przypadku pełnego etatu wynosi 2.250 zł brutto.

Od tej kwoty należy odliczyć obowiązkową zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Jednak, jeśli dłużnik uzyskuje dochód z innych źródeł, niż te wskazane w ramach nowych zasad ochrony przed potrąceniami, może zostać on zajęty w całości lub do wysokości zadłużenia. Wynika to z tego, że inne w przypadku innych świadczeń nie obowiązują granice potrąceń i kwota wolna od potrąceń.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Każdy, kto posiada długi, powinien liczyć się z tym, że mogą one zostać potrącone z wynagrodzenia, jeśli ich ściganiem zajmie się komornik. W 2019 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony dłużników, których źródłem dochodu są umowy cywilnoprawne czyli umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Ochrona zleceniobiorców

Jeszcze do niedawna to przede wszystkim pracodawcy byli chronieni przed nadmiernymi potrąceniami wynagrodzenia w ramach postępowania komorniczego. Jednak już od stycznia 2019 roku ochrona ta dotyczy również zleceniobiorców oraz innych osób fizycznych, które posiadają długi.

Zakres tej ochrony będzie dotyczył świadczeń okresowych, które są jedynym źródłem dochodu dłużników lub zapewniają mu utrzymanie. Wprowadzone zmiany oznaczają, że ochrona dochodów uzyskiwanych w ramach umów cywilnoprawnych będzie podobna do tej, jaka przysługuje pracownikom zatrudnianym na etacie.

Jaką kwotę można potrącić z wynagrodzenia zleceniobiorcy?

Otóż z wynagrodzenia dłużnika, pracującego na podstawie umowy cywilnoprawnej, będzie można potrącić wierzytelności, które będą stanowiły nie więcej niż:

    • 60% wynagrodzenia netto w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
    • 50% wynagrodzenia netto w przypadku egzekucji innych należności.

Do tego dochodzi jeszcze kwestia kwoty wolnej od potrąceń z wierzytelności, którą należy stosować, jeśli egzekucja dotyczy innych należności. Kwota ta obliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia, które podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu, jeśli wierzytelność dotyczy niepełnego miesiąca. Od stycznia 2019 roku minimalne wynagrodzenie w przypadku pełnego etatu wynosi 2.250 zł brutto.

Od tej kwoty należy odliczyć obowiązkową zaliczkę na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Jednak, jeśli dłużnik uzyskuje dochód z innych źródeł, niż te wskazane w ramach nowych zasad ochrony przed potrąceniami, może zostać on zajęty w całości lub do wysokości zadłużenia. Wynika to z tego, że inne w przypadku innych świadczeń nie obowiązują granice potrąceń i kwota wolna od potrąceń.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: