Kto musi zapłacić „podatek Belki”?

3 min. czytania

Czy wiesz, czym jest podatek od osiągniętych zysków kapitałowych? A określenie „podatek Belki” coś ci mówi? Dziś zajmiemy się kwestią tego, w jakich okolicznościach musimy płacić podatek wprowadzony przez Marka Belkę.

Jako obywatele płacimy całe mnóstwu różnych podatków. Część z nich dotyczy także dochodów kapitałowych. Na czym one polegają? Otóż podatek od dochodów kapitałowych jest rodzajem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązuje on od 2002 roku, kiedy ówczesny minister finansów Marek Belka zadecydował o jego wprowadzeniu.

Jak zapłacić „podatek Belki”?

Co ważne, na co dzień nie musimy zajmować się koniecznością zapłaty „podatku Belki”. Wynika to z tego, że ma on postać zryczałtowaną od osiągniętych zysków, a jego rozliczeniem zajmuje się nasz bank oraz instytucja, w której osiągamy dochody. Dotyczy to podatku m.in. od odsetek na lokacie, koncie oszczędnościowym czy w funduszu kapitałowym. W takim przypadku nie musimy przygotowywać jakichkolwiek dokumentów, które służyłyby do rozliczania podatku.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których złożenie dodatkowego zeznania podatkowego będzie wymagane. Chodzi tu przede wszystkim o takie przypadki jak odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz odpłatne zbycie udziałów w spółkach mających osobowość prawną. W tych przypadkach potrzebne będzie złożenie dodatkowego zeznania podatkowego na formularzu PIT-38.

„Podatek Belki” oznacza w praktyce, że jeśli oszczędzamy, to uzyskanych odsetek musimy zapłacić 19% podatku. Jedynym ułatwieniem jest to, że nie musimy robić tego sami, gdyż jest on w większości przypadków odliczany automatycznie.

Co podlega opodatkowaniu „podatkiem Belki”?

Podatek ten, nazywany potocznie „podatkiem Belki”, należy zapłacić, gdy zarobimy na inwestycjach lub oszczędnościach. Wysokość tego podatku to 19% uzyskanego dochodu. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie, co dokładnie podlega opodatkowaniu „podatkiem Belki”.

Są to:

  • odsetki od oszczędności (lokat, pieniędzy na koncie oszczędnościowym itp.),
  • odsetki od papierów wartościowych,
  • odsetki od kredytów i pożyczek,
  • dywidendy i inne przychody z zysków osób prawnych w tym udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni,
  • przychody z funduszy kapitałowych,
  • przychody ze zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  • przychody ze zbycia prawa poboru,
  • przychody będących członkami pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji na rachunkach do aktywów tych funduszy,
  • przychody ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych,
  • akcje w spółkach mające osobowość prawną albo wkłady w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.
Foto: Pixabay
3 min. czytania

Czy wiesz, czym jest podatek od osiągniętych zysków kapitałowych? A określenie „podatek Belki” coś ci mówi? Dziś zajmiemy się kwestią tego, w jakich okolicznościach musimy płacić podatek wprowadzony przez Marka Belkę.

Jako obywatele płacimy całe mnóstwu różnych podatków. Część z nich dotyczy także dochodów kapitałowych. Na czym one polegają? Otóż podatek od dochodów kapitałowych jest rodzajem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązuje on od 2002 roku, kiedy ówczesny minister finansów Marek Belka zadecydował o jego wprowadzeniu.

Jak zapłacić „podatek Belki”?

Co ważne, na co dzień nie musimy zajmować się koniecznością zapłaty „podatku Belki”. Wynika to z tego, że ma on postać zryczałtowaną od osiągniętych zysków, a jego rozliczeniem zajmuje się nasz bank oraz instytucja, w której osiągamy dochody. Dotyczy to podatku m.in. od odsetek na lokacie, koncie oszczędnościowym czy w funduszu kapitałowym. W takim przypadku nie musimy przygotowywać jakichkolwiek dokumentów, które służyłyby do rozliczania podatku.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których złożenie dodatkowego zeznania podatkowego będzie wymagane. Chodzi tu przede wszystkim o takie przypadki jak odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz odpłatne zbycie udziałów w spółkach mających osobowość prawną. W tych przypadkach potrzebne będzie złożenie dodatkowego zeznania podatkowego na formularzu PIT-38.

„Podatek Belki” oznacza w praktyce, że jeśli oszczędzamy, to uzyskanych odsetek musimy zapłacić 19% podatku. Jedynym ułatwieniem jest to, że nie musimy robić tego sami, gdyż jest on w większości przypadków odliczany automatycznie.

Co podlega opodatkowaniu „podatkiem Belki”?

Podatek ten, nazywany potocznie „podatkiem Belki”, należy zapłacić, gdy zarobimy na inwestycjach lub oszczędnościach. Wysokość tego podatku to 19% uzyskanego dochodu. Przyjrzyjmy się teraz dokładnie, co dokładnie podlega opodatkowaniu „podatkiem Belki”.

Są to:

  • odsetki od oszczędności (lokat, pieniędzy na koncie oszczędnościowym itp.),
  • odsetki od papierów wartościowych,
  • odsetki od kredytów i pożyczek,
  • dywidendy i inne przychody z zysków osób prawnych w tym udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni,
  • przychody z funduszy kapitałowych,
  • przychody ze zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  • przychody ze zbycia prawa poboru,
  • przychody będących członkami pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji na rachunkach do aktywów tych funduszy,
  • przychody ze zbycia pochodnych instrumentów finansowych,
  • akcje w spółkach mające osobowość prawną albo wkłady w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.
Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

+ 47 = 52

error: