Kto może otrzymać becikowe?

3 min. czytania

Właśnie zostałeś rodzicem? To świetnie! W ramach gratulacji od państwa możesz liczyć na tzw. becikowe, czyli specjalną zapomogę. Oczywiście pod warunkiem, że twój dochód spełnia określone kryteria. Już od kilkunastu lat świeżo upieczeni rodzice dostają 1.000 zł netto za przywitanie na świecie swojego potomka. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, kto może na taką pomoc liczyć.

Komu przysługuje becikowe?

Becikowe to rodzaj zapomogi, która wypłacana jest rodzicom, którym właśnie urodziło się dziecko. Wniosek o jej przyznanie można złożyć w dowolnym momencie w ciągu 12 miesięcy od przyjścia dziecka na świat lub objęcia na nim prawnej opieki nad dzieckiem. To ostatnie dotyczy rodziców adopcyjnych oraz opiekunów prawnych, którzy nie są rodzicami biologicznymi dziecka, na które becikowe ma zostać wypłacone.

Niestety nie każda rodzina może skorzystać z becikowego. Konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, które mówi, że dochód w rodzinie nie może być wyższy niż 1.922 zł netto na jednego członka rodziny. Oczywiście do obliczenia dochodu wlicza się nowy członek rodziny. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie.

Załóżmy, że czteroosobowa rodzina uzyskuje dochód w wysokości 6.000 zł miesięcznie. W tym przypadku dochód na jednego członka rodziny wynosi 1.500 zł netto. W rezultacie rodzina spełnia kryterium dochodowe i otrzyma „becikowe”.

Wymagane dokumenty

Nasz wniosek o przyznanie „becikowego” zostanie rozpatrzony, o ile dołączymy do niego jeszcze kilka innych dokumentów. Są to:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • oświadczenie o dochodach,
  • zaświadczenie od lekarza lub położnej, że matka dziecka była pod opieką ginekologiczną,
  • oświadczenie obojga rodziców, że wcześniej nie otrzymali becikowego w związku z narodzinami tego samego dziecka,
  • kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Pieniądze na koncie

Jeśli nasz wniosek o przyznanie „becikowego” zostanie pozytywnie rozpatrzony, pieniądze trafią na nasze konto lub zostaną dostarczone przekazem pocztowym. W przypadku gdy wniosek złożymy w urzędzie do 10. dnia miesiąca, to jeszcze w tym samym miesiącu otrzymamy pieniądze. W przeciwnym razie zapomogę otrzymamy w kolejnym miesiącu.

Ważna uwaga, becikowe nie wlicza się do dochodu, nie podlega opodatkowaniu i nie podlega zajęciu przez komornika.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Pamiętajmy, że „becikowe” nie jest wypłacane automatycznie. Aby kwota zapomogi trafiła na nasze konto, musimy najpierw złożyć odpowiedni wniosek. Gdzie? Do urzędu gminy, miasta lub ośrodka pomocy społecznej. Właściwy wniosek do wypełnienia uzyskamy w urzędzie, ale równie dobrze możemy pobrać go ze strony www.obywatel.gov.pl i wydrukować.

Foto: Pixabay
3 min. czytania

Właśnie zostałeś rodzicem? To świetnie! W ramach gratulacji od państwa możesz liczyć na tzw. becikowe, czyli specjalną zapomogę. Oczywiście pod warunkiem, że twój dochód spełnia określone kryteria. Już od kilkunastu lat świeżo upieczeni rodzice dostają 1.000 zł netto za przywitanie na świecie swojego potomka. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, kto może na taką pomoc liczyć.

Komu przysługuje becikowe?

Becikowe to rodzaj zapomogi, która wypłacana jest rodzicom, którym właśnie urodziło się dziecko. Wniosek o jej przyznanie można złożyć w dowolnym momencie w ciągu 12 miesięcy od przyjścia dziecka na świat lub objęcia na nim prawnej opieki nad dzieckiem. To ostatnie dotyczy rodziców adopcyjnych oraz opiekunów prawnych, którzy nie są rodzicami biologicznymi dziecka, na które becikowe ma zostać wypłacone.

Niestety nie każda rodzina może skorzystać z becikowego. Konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego, które mówi, że dochód w rodzinie nie może być wyższy niż 1.922 zł netto na jednego członka rodziny. Oczywiście do obliczenia dochodu wlicza się nowy członek rodziny. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie.

Załóżmy, że czteroosobowa rodzina uzyskuje dochód w wysokości 6.000 zł miesięcznie. W tym przypadku dochód na jednego członka rodziny wynosi 1.500 zł netto. W rezultacie rodzina spełnia kryterium dochodowe i otrzyma „becikowe”.

Wymagane dokumenty

Nasz wniosek o przyznanie „becikowego” zostanie rozpatrzony, o ile dołączymy do niego jeszcze kilka innych dokumentów. Są to:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • oświadczenie o dochodach,
  • zaświadczenie od lekarza lub położnej, że matka dziecka była pod opieką ginekologiczną,
  • oświadczenie obojga rodziców, że wcześniej nie otrzymali becikowego w związku z narodzinami tego samego dziecka,
  • kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Pieniądze na koncie

Jeśli nasz wniosek o przyznanie „becikowego” zostanie pozytywnie rozpatrzony, pieniądze trafią na nasze konto lub zostaną dostarczone przekazem pocztowym. W przypadku gdy wniosek złożymy w urzędzie do 10. dnia miesiąca, to jeszcze w tym samym miesiącu otrzymamy pieniądze. W przeciwnym razie zapomogę otrzymamy w kolejnym miesiącu.

Ważna uwaga, becikowe nie wlicza się do dochodu, nie podlega opodatkowaniu i nie podlega zajęciu przez komornika.

Gdzie złożyć wniosek o becikowe?

Pamiętajmy, że „becikowe” nie jest wypłacane automatycznie. Aby kwota zapomogi trafiła na nasze konto, musimy najpierw złożyć odpowiedni wniosek. Gdzie? Do urzędu gminy, miasta lub ośrodka pomocy społecznej. Właściwy wniosek do wypełnienia uzyskamy w urzędzie, ale równie dobrze możemy pobrać go ze strony www.obywatel.gov.pl i wydrukować.

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

1 + 5 =

error: