Kredyt technologiczny dla firmy – kto i na jakich warunkach ich udziela?

6 min. czytania

Kredyty technologiczne zwane także dotacjami udzielane są na wdrażanie nowości technologicznych. Czy analogicznie jak inne kredyty można pozyskać fundusze dla firmy?

Co to jest kredyt technologiczny?

Kredyty technologiczne są specyficznym rodzajem poręczenia, jakie firma mała lub średnia może podjąć w celu pokrycia kosztów wprowadzenia innowacyjnych technologii, jakie będą służyły do opracowania lub stworzenia zupełnie nowych produktów. Ten typ kredytu z dopłatą jest zupełnie inny niż np. kredyt gotówkowy.

Odnośnie pożyczek gotówkowych banki nie będą ingerować w wykorzystanie środków, a środki z kredytów technologicznych muszą być przeznaczone na odpowiedni cel. Ponadto duża część potrzeb jest pożyczana od banków, a pozostała część jest pokrywana ze środków własnych firmy albo funduszy kredytu technologicznego.

PARP wspiera również rozwój polskich firm. Dysponuje środkami z budżetu państwa i UE i przydziela je na rozwijanie się niewielkich przedsiębiorstw.

Kredyt technologiczny PARP to jedna z opcji, z których w obecnym roku mogą korzystać przedsiębiorcy we wschodniej Polsce. Do końca tego roku jest kontynuowany Kredyt Technologiczny (konkurs ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Jest otwarty dla wszystkich polskich przedsiębiorców, którzy złożą wnioski we właściwym czasie.

Program ten jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Kto może korzystać z kredytów technologicznych?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o dobrej reputacji działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą korzystać z tej pożyczki kredytowej. Tam, gdzie konkurs odnosi się tylko określonego obszaru kraju, mogą wziąć udział tylko firmy działające na tym obszarze.

Na co można przeznaczyć kredyty technologiczne?

Środki na kredyty technologiczne należy przeznaczyć na inwestycje technologiczne mające na celu kupno albo wprowadzenie technologii, które mogą rozwijać lub tworzyć nowe towary lub usługi. Wprowadzana technika musi być wynikiem: stosowanych badań, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej albo posiadania praw własności przemysłowej.

W zgodzie z wymogami można wykorzystać środki pozyskane z kredytów technologicznych na zakup:

  • środki trwałe (maszyny, narzędzia) potrzebne do inwestycji,
  • wartości niematerialne, w tym patenty, licencje, know-how i niepatentowa wiedza techniczna,
  • ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji,
  • nieruchomości lecz tylko do 10% całkowitej wartości inwestycji.

Jakie dokumenty powinien zawierać wniosek o kredyt?

Składając wniosek o dofinansowanie w formie kredytu technologicznego należy dołączyć dokumenty, takie jak:

  • plan biznesowy programu,
  • dokumenty rejestracyjne przedsiębiorcy,
  • kopia zobowiązania do udzielenia kredytu technologicznego lub warunkowej umowy kredytu technologicznego z banku pożyczkodawcy,
  • dane kontaktowe banku pożyczkodawcy,
  • pozwolenie na prowadzenie działalności w specjalnym obszarze ekonomicznym.
  • sprawozdanie z analizy zgodności programu z polityką ochrony środowiska,
  • oświadczenie koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego,
  • koszty projektów budowlanych albo nieruchomości,

Jak i gdzie ubiegać się o pożyczki technologiczne?

W jednej rundzie projektowej wniosek o dofinansowanie pożyczki technologicznej można złożyć tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać pożyczkę technologiczną?

Pożyczki technologiczne są udzielane według warunków rynkowych i można je negocjować tylko między bankiem udzielającym kredytu a pożyczkobiorcą i nie mogą przekraczać granic inwestycji publicznych.

W jakim banku dostępne są kredyty na innowacje technologiczne?

Kredyty technologiczne to bezzwrotne inwestycje, które można wykorzystać na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu tej konkretnej inwestycji. Znaczy to, że nie będzie udzielana na ulgowych warunkach, a jedynie będzie stanowić dotację. Jeżeli chcesz ubiegać się o zwykły kredyt inwestycyjny, można wykorzystać notowania większości polskich banków.

Część z nich pomoże również przy ubieganiu się o kredyty technologiczne.

PKO BP

Pracownicy Banku PKO BP służą pomocą przy staraniu się o pożyczkę technologiczną.

Alior Bank

Za pośrednictwem Alior Banku można ubiegać się o pożyczkę technologiczną, a do spłaty częściowej możesz wybrać Bank Gospodarstwa Krajowego.

ING

Kredyty inwestycyjne ING udzielane są w walucie polskiej lub obcej na okres maksymalnie 10 lat. Wypłata środków jest jednorazowa lub partiami, z których mogą korzystać zarówno nowe, jak i stare przedsiębiorstwa.

mBank

W mBanku można ubiegać się o spłatę kredytu technologicznego z dotacji unijnych.

Kiedy zostanie przyznany bonus techniczny?

Bonus technologiczny pokryje część kapitału pożyczki technologicznej i zostanie wpłacona na rachunek wpisany w umowie o dotację. Premia techniczna BGK będzie wypłacana w ratach w okresie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu programu.

Kredyt na innowacje technologiczne – jakie są zalety ze wspólnego finansowania?

Korzystanie z pożyczek technologicznych ma wiele walorów. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje w wysokości 70% kwalifikowanych kosztów inwestycji, dlatego mogą kupić i wprowadzić nowe technologie we własnym biznesie. Ponadto rata kredytu zostanie spłacona przez Unię Europejską w formie premii przyznanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany w kredytach technologicznych w czasie pandemii

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera program „Kredyt na innowacje technologiczne” (znany również jako Kredyt Technologiczny 2020), który zdecydował się na wprowadzenie pewnych zmian w odpowiedzi na zamieszanie gospodarcze wywołane epidemią Covid-19. Bank anulował określone kryteria, które uczestnicy planu musieli spełnić do tej pory.

Zabezpieczenie kredytu na innowacje technologiczne:

  • rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych projektu i wprowadzenie możliwości kwalifikowania kosztu transportu środków trwałych,
  • zniesienie wymogu efektywności projektów innowacyjnych w całym kraju,
  • anulowanie premii technicznej w kwocie 6 mln zł,
  • od teraz środki z kredytu technologicznego można przeznaczyć na samofinansowanie wydatków kwalifikowanych programu.

Jaką rolę odgrywa BGK w udzielaniu kredytów technologicznych?

Kredyt technologiczny BGK pełni jedynie rolę pośrednika w uczestniczeniu w procesie udzielania kredytów technologicznych.

Kredyt na innowacje technologiczne BGK 2020 obejmuje:

  • zawieranie umów z klientami,
  • analiza wniosku,
  • udzielenie przyznanej pomocy.

BGK jako krajowy organ finansowy odpowiada za obsługę publicznego sektora finansowego. Głównymi zadaniami tego banku są działania mające na celu rozwój polskich przedsiębiorstw.

Jaki jest termin złożenia wniosku o kredytu na innowacyjne technologie?

Termin składania wniosków o kredyt na innowacyjną technologię jest od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r. Konkurs podzielony był na 7 rund i przyjmowano wnioski o dotacje. Obecnie wnioski przyjmowane są w terminie 01.12.2020 – 30.12.2020 do godziny 15:00.

Jaki jest maksymalny limit pożyczki technologicznej?

Maksymalna i minimalna wysokość kredytu nie została określona kwotowo.

Foto: Pixabay
6 min. czytania

Kredyty technologiczne zwane także dotacjami udzielane są na wdrażanie nowości technologicznych. Czy analogicznie jak inne kredyty można pozyskać fundusze dla firmy?

Co to jest kredyt technologiczny?

Kredyty technologiczne są specyficznym rodzajem poręczenia, jakie firma mała lub średnia może podjąć w celu pokrycia kosztów wprowadzenia innowacyjnych technologii, jakie będą służyły do opracowania lub stworzenia zupełnie nowych produktów. Ten typ kredytu z dopłatą jest zupełnie inny niż np. kredyt gotówkowy.

Odnośnie pożyczek gotówkowych banki nie będą ingerować w wykorzystanie środków, a środki z kredytów technologicznych muszą być przeznaczone na odpowiedni cel. Ponadto duża część potrzeb jest pożyczana od banków, a pozostała część jest pokrywana ze środków własnych firmy albo funduszy kredytu technologicznego.

PARP wspiera również rozwój polskich firm. Dysponuje środkami z budżetu państwa i UE i przydziela je na rozwijanie się niewielkich przedsiębiorstw.

Kredyt technologiczny PARP to jedna z opcji, z których w obecnym roku mogą korzystać przedsiębiorcy we wschodniej Polsce. Do końca tego roku jest kontynuowany Kredyt Technologiczny (konkurs ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Jest otwarty dla wszystkich polskich przedsiębiorców, którzy złożą wnioski we właściwym czasie.

Program ten jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Kto może korzystać z kredytów technologicznych?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o dobrej reputacji działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą korzystać z tej pożyczki kredytowej. Tam, gdzie konkurs odnosi się tylko określonego obszaru kraju, mogą wziąć udział tylko firmy działające na tym obszarze.

Na co można przeznaczyć kredyty technologiczne?

Środki na kredyty technologiczne należy przeznaczyć na inwestycje technologiczne mające na celu kupno albo wprowadzenie technologii, które mogą rozwijać lub tworzyć nowe towary lub usługi. Wprowadzana technika musi być wynikiem: stosowanych badań, prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej albo posiadania praw własności przemysłowej.

W zgodzie z wymogami można wykorzystać środki pozyskane z kredytów technologicznych na zakup:

  • środki trwałe (maszyny, narzędzia) potrzebne do inwestycji,
  • wartości niematerialne, w tym patenty, licencje, know-how i niepatentowa wiedza techniczna,
  • ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji,
  • nieruchomości lecz tylko do 10% całkowitej wartości inwestycji.

Jakie dokumenty powinien zawierać wniosek o kredyt?

Składając wniosek o dofinansowanie w formie kredytu technologicznego należy dołączyć dokumenty, takie jak:

  • plan biznesowy programu,
  • dokumenty rejestracyjne przedsiębiorcy,
  • kopia zobowiązania do udzielenia kredytu technologicznego lub warunkowej umowy kredytu technologicznego z banku pożyczkodawcy,
  • dane kontaktowe banku pożyczkodawcy,
  • pozwolenie na prowadzenie działalności w specjalnym obszarze ekonomicznym.
  • sprawozdanie z analizy zgodności programu z polityką ochrony środowiska,
  • oświadczenie koordynatora Krajowego Klastra Kluczowego,
  • koszty projektów budowlanych albo nieruchomości,

Jak i gdzie ubiegać się o pożyczki technologiczne?

W jednej rundzie projektowej wniosek o dofinansowanie pożyczki technologicznej można złożyć tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać pożyczkę technologiczną?

Pożyczki technologiczne są udzielane według warunków rynkowych i można je negocjować tylko między bankiem udzielającym kredytu a pożyczkobiorcą i nie mogą przekraczać granic inwestycji publicznych.

W jakim banku dostępne są kredyty na innowacje technologiczne?

Kredyty technologiczne to bezzwrotne inwestycje, które można wykorzystać na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu tej konkretnej inwestycji. Znaczy to, że nie będzie udzielana na ulgowych warunkach, a jedynie będzie stanowić dotację. Jeżeli chcesz ubiegać się o zwykły kredyt inwestycyjny, można wykorzystać notowania większości polskich banków.

Część z nich pomoże również przy ubieganiu się o kredyty technologiczne.

PKO BP

Pracownicy Banku PKO BP służą pomocą przy staraniu się o pożyczkę technologiczną.

Alior Bank

Za pośrednictwem Alior Banku można ubiegać się o pożyczkę technologiczną, a do spłaty częściowej możesz wybrać Bank Gospodarstwa Krajowego.

ING

Kredyty inwestycyjne ING udzielane są w walucie polskiej lub obcej na okres maksymalnie 10 lat. Wypłata środków jest jednorazowa lub partiami, z których mogą korzystać zarówno nowe, jak i stare przedsiębiorstwa.

mBank

W mBanku można ubiegać się o spłatę kredytu technologicznego z dotacji unijnych.

Kiedy zostanie przyznany bonus techniczny?

Bonus technologiczny pokryje część kapitału pożyczki technologicznej i zostanie wpłacona na rachunek wpisany w umowie o dotację. Premia techniczna BGK będzie wypłacana w ratach w okresie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu programu.

Kredyt na innowacje technologiczne – jakie są zalety ze wspólnego finansowania?

Korzystanie z pożyczek technologicznych ma wiele walorów. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dotacje w wysokości 70% kwalifikowanych kosztów inwestycji, dlatego mogą kupić i wprowadzić nowe technologie we własnym biznesie. Ponadto rata kredytu zostanie spłacona przez Unię Europejską w formie premii przyznanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zmiany w kredytach technologicznych w czasie pandemii

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera program „Kredyt na innowacje technologiczne” (znany również jako Kredyt Technologiczny 2020), który zdecydował się na wprowadzenie pewnych zmian w odpowiedzi na zamieszanie gospodarcze wywołane epidemią Covid-19. Bank anulował określone kryteria, które uczestnicy planu musieli spełnić do tej pory.

Zabezpieczenie kredytu na innowacje technologiczne:

  • rozszerzenie listy kosztów kwalifikowanych projektu i wprowadzenie możliwości kwalifikowania kosztu transportu środków trwałych,
  • zniesienie wymogu efektywności projektów innowacyjnych w całym kraju,
  • anulowanie premii technicznej w kwocie 6 mln zł,
  • od teraz środki z kredytu technologicznego można przeznaczyć na samofinansowanie wydatków kwalifikowanych programu.

Jaką rolę odgrywa BGK w udzielaniu kredytów technologicznych?

Kredyt technologiczny BGK pełni jedynie rolę pośrednika w uczestniczeniu w procesie udzielania kredytów technologicznych.

Kredyt na innowacje technologiczne BGK 2020 obejmuje:

  • zawieranie umów z klientami,
  • analiza wniosku,
  • udzielenie przyznanej pomocy.

BGK jako krajowy organ finansowy odpowiada za obsługę publicznego sektora finansowego. Głównymi zadaniami tego banku są działania mające na celu rozwój polskich przedsiębiorstw.

Jaki jest termin złożenia wniosku o kredytu na innowacyjne technologie?

Termin składania wniosków o kredyt na innowacyjną technologię jest od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r. Konkurs podzielony był na 7 rund i przyjmowano wnioski o dotacje. Obecnie wnioski przyjmowane są w terminie 01.12.2020 – 30.12.2020 do godziny 15:00.

Jaki jest maksymalny limit pożyczki technologicznej?

Maksymalna i minimalna wysokość kredytu nie została określona kwotowo.

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

80 − 72 =

error: