Kredyt obrotowy czy inwestycyjny – który wybrać?

3 min. czytania

Prowadząc przedsiębiorstwo, nawet to najmniejsze, już pewnie niejednokrotnie przekonałeś się, że taka działalność często potrzebuje dofinansowania. Najpopularniejszymi metodami takich zastrzyków gotówki są kredyty bankowe. W poniższym artykule przedstawimy zasadnicze rodzaje takich kredytów. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że tak jak przy kredycie obrotowym tak i inwestycyjnym wszelkie czynności są dość czasochłonne i uciążliwe, więc może warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Kredyt obrotowy

To jeden ze sposobów kredytowania przedsiębiorstwa. Zazwyczaj kredyt obrotowy przeznaczony jest na bieżące potrzeby i zobowiązania przedsiębiorstwa. Dzięki niemu nasza firma będzie miała zapewniona płynność finansową, a powstanie tzw. zatorów płatniczych zostanie zminimalizowane.

Tego typu kredyty rzadko udzielane są klientom, z którymi banki nie miały wcześniej do czynienia. To kredyt o podwyższonym ryzyku, dlatego udzielany jest zazwyczaj klientom znanym przez banki a i w takim przypadku często wymagają od nich zabezpieczenia. To zobowiązanie krótkoterminowe, okres jego kredytowania wynosi zaledwie 12 miesięcy.

Kredyt taki może być uruchomiony na odrębnym rachunku kredytowym, lub na bieżącym rachunku firmy. Odsetki od kredytu obrotowego naliczane są tylko w przypadku wykorzystania środków kredytowych, nadto nie ma jasno określonego harmonogramu spłat. Jedyne, czego kredytodawca od nas wymaga to spłaty zobowiązania w czasie jego zapadalności.

A często zobowiązanie to jest regulowane z bieżących wpływów na rachunek przedsiębiorstwa.

Kredyt inwestycyjny

To stosunkowo złożony proces finansowania. Do niedawna kredyt inwestycyjny służył przedsiębiorcy do celów powiększenia majątku trwałego, modernizacji czy odbudowy przedsiębiorstwa. Obecnie zakres, na który możemy go przeznaczyć został rozszerzony na zakup udziałów, akcji, papierów wartościowych, czy innych wartości niematerialnych i prawnych tj. oprogramowania, licencje czy patenty.

Zanim jednak bank zdecyduje się nam udzielić takiego kredytu, podda nasze przedsięwzięcie analizie ekonomiczno-finansowej. Często też bank w takim przypadku wymagać będzie, aby przedsiębiorca posiadał wkład własny w zaplanowane przedsięwzięcie. To forma zabezpieczenia kredytu.

W jaki sposób przebiega kredytowanie?

Może zostać wypłacone jednorazowo w całości, może też przybrać formę tzw. linii kredytowej.

Linia kredytowa polega na wypłacaniu kredytu w transzach. Realizacja transz zależna jest od tego, w jaki sposób realizowane są zobowiązania kredytobiorcy wynikające z treści umowy. W zależności od rodzaju inwestycji i jej realizowania, okres kredytowania może wynosić od roku do nawet 20 lat.

Jak wygląda spłata kredytu inwestycyjnego?

Spłata kredytu inwestycyjnego może przebiegać na trzy sposoby:

  • Spłata kredytu jednorazowo w dniu zapadalności kredytu.
  • Równe raty kapitałowe – spłata odbywa się przez malejące raty sumaryczne. Raty są niższe, gdyż kolejne odsetki naliczane są od coraz mniejszego kapitału.
  • Równe raty sumaryczne – spłata tym sposobem wygląda tak, że przez cały okres spłaty, każda rata ma taką samą wartość.

Schemat spłat nieregularnych, jest ustalany dla każdego kredytobiorcy indywidualnie.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Prowadząc przedsiębiorstwo, nawet to najmniejsze, już pewnie niejednokrotnie przekonałeś się, że taka działalność często potrzebuje dofinansowania. Najpopularniejszymi metodami takich zastrzyków gotówki są kredyty bankowe. W poniższym artykule przedstawimy zasadnicze rodzaje takich kredytów. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że tak jak przy kredycie obrotowym tak i inwestycyjnym wszelkie czynności są dość czasochłonne i uciążliwe, więc może warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

Kredyt obrotowy

To jeden ze sposobów kredytowania przedsiębiorstwa. Zazwyczaj kredyt obrotowy przeznaczony jest na bieżące potrzeby i zobowiązania przedsiębiorstwa. Dzięki niemu nasza firma będzie miała zapewniona płynność finansową, a powstanie tzw. zatorów płatniczych zostanie zminimalizowane.

Tego typu kredyty rzadko udzielane są klientom, z którymi banki nie miały wcześniej do czynienia. To kredyt o podwyższonym ryzyku, dlatego udzielany jest zazwyczaj klientom znanym przez banki a i w takim przypadku często wymagają od nich zabezpieczenia. To zobowiązanie krótkoterminowe, okres jego kredytowania wynosi zaledwie 12 miesięcy.

Kredyt taki może być uruchomiony na odrębnym rachunku kredytowym, lub na bieżącym rachunku firmy. Odsetki od kredytu obrotowego naliczane są tylko w przypadku wykorzystania środków kredytowych, nadto nie ma jasno określonego harmonogramu spłat. Jedyne, czego kredytodawca od nas wymaga to spłaty zobowiązania w czasie jego zapadalności.

A często zobowiązanie to jest regulowane z bieżących wpływów na rachunek przedsiębiorstwa.

Kredyt inwestycyjny

To stosunkowo złożony proces finansowania. Do niedawna kredyt inwestycyjny służył przedsiębiorcy do celów powiększenia majątku trwałego, modernizacji czy odbudowy przedsiębiorstwa. Obecnie zakres, na który możemy go przeznaczyć został rozszerzony na zakup udziałów, akcji, papierów wartościowych, czy innych wartości niematerialnych i prawnych tj. oprogramowania, licencje czy patenty.

Zanim jednak bank zdecyduje się nam udzielić takiego kredytu, podda nasze przedsięwzięcie analizie ekonomiczno-finansowej. Często też bank w takim przypadku wymagać będzie, aby przedsiębiorca posiadał wkład własny w zaplanowane przedsięwzięcie. To forma zabezpieczenia kredytu.

W jaki sposób przebiega kredytowanie?

Może zostać wypłacone jednorazowo w całości, może też przybrać formę tzw. linii kredytowej.

Linia kredytowa polega na wypłacaniu kredytu w transzach. Realizacja transz zależna jest od tego, w jaki sposób realizowane są zobowiązania kredytobiorcy wynikające z treści umowy. W zależności od rodzaju inwestycji i jej realizowania, okres kredytowania może wynosić od roku do nawet 20 lat.

Jak wygląda spłata kredytu inwestycyjnego?

Spłata kredytu inwestycyjnego może przebiegać na trzy sposoby:

  • Spłata kredytu jednorazowo w dniu zapadalności kredytu.
  • Równe raty kapitałowe – spłata odbywa się przez malejące raty sumaryczne. Raty są niższe, gdyż kolejne odsetki naliczane są od coraz mniejszego kapitału.
  • Równe raty sumaryczne – spłata tym sposobem wygląda tak, że przez cały okres spłaty, każda rata ma taką samą wartość.

Schemat spłat nieregularnych, jest ustalany dla każdego kredytobiorcy indywidualnie.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: