Kredyt hipoteczny – zmiany na plus w 2017 roku

Kredyt hipoteczny – zmiany na plus w 2017 roku
4 - 1 głos[y]

Mało kto wie, że Rada Ministrów przyjęła nowy projekt o kredycie hipotecznym o oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Najprawdopodobniej nowe prawo zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku, czyli w 2017. Dlatego warto też zawczasu zapoznać się ze wszystkimi zmianami, jakie wiążą się z wprowadzeniem nowych przepisów.

Po pierwsze, klient ma być w większym stopniu chroniony, biorąc kredyt hipoteczny. Klienci mają uzyskiwać więcej informacji, a warunki umowy mają być przejrzyste i zrozumiałe. To tylko niektóre z założeń.

Po drugie, ma zostać ograniczona tak zwana sprzedaż wiązana, czyli „wciskanie” klientom drugiej usługi wraz z kredytem hipotecznym. Klient nie zawsze zyskuje na sprzedaży wiązanej, choć oferta wydaje się być atrakcyjna. Sprzedaż wiązana to nic innego jak sprzedaż dodatkowych produktów do podstawowego. Przykład: bierzemy kredyt hipoteczny, bank zaproponuje również ROR, kartę płatniczą do niego (może kredytową), ubezpieczenia itd. Pracownik banku nadal będzie mógł proponować inne produkty przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny, ale bank nie może stawiać warunku, że kredyt będzie dostępny tylko z innymi produktami. Nadal będą dostępne oferty typu atrakcyjniejsze warunki kredytowe z innymi produktami, ale wybór należy do nas.

Po trzecie zmienią się przepisy dotyczące procedury udzielania samego kredytu hipotecznego. Bank bądź pośrednik będą mieli 21 dni na udzielenie odpowiedzi zainteresowanemu pożyczką hipoteczną. Czas liczony od złożenia wniosku. Decyzja ma być przekazywana na trwałym nośniku. Łącznie z decyzją klient ma otrzymywać formularz informacyjny z warunkami udzielenia kredytu. Od momentu otrzymania decyzji i warunków kredytowych, klient będzie miał 14 dni na podjęcie decyzji. Przez okres dwóch tygodni złożona przez bank oferta jest wiążąca i nie ulega zmianie.

Czwartą zmianą, są przepisy uniemożliwiające rozwiązanie umowy przez bank, jeżeli instytucja nie dokona prawidłowej oceny zdolności kredytowej. W takiej bowiem sytuacji bank nie będzie mógł wypowiedzieć umowy. Oczywiście jak od każdej zasady, tak i tu dopuszczalne są wyjątki. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zaproponowane warunki są bardziej korzystne dla kredytobiorcy i pod warunkiem, że zgadza się on na te zmiany. Podobnie sytuacja ma się, gdy klient nie przedstawi wszystkich informacji w trakcie oceny zdolności kredytowej. Również nie będzie to powód do wypowiedzenia umowy przez bank. Ma to chronić klienta, ale pamiętajmy, że nie dotyczy to sytuacji, w których celowo zatajamy pewne informacje bądź też mówimy nieprawdę.

Piąta i niewątpliwie najważniejszą zmianą jest to, że, kredyt hipoteczny będzie mógł być udzielony tylko i wyłącznie w walucie, w jakiej dostaje wypłatę kredytobiorca. Jest to skutek wprowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji S. Ustawa dotyczyć będzie: banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych prowadzących działalność transgraniczną bądź oddziałów instytucji kredytowych, a także spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wszystkie wymienione instytucje kredytowe nie będą mogły udzielić pożyczki hipotecznej w walucie innej niż ta, w której zarabia klient.

Bardzo ważną zmianą jest fakt, że kredytów hipotecznych nie będą mogły już udzielać firmy pozabankowe. Ponieważ nie podlegają nadzorowi KNF, ochrona konsumentów byłaby utrudniona, w związku z tym zostały wyłączone z możliwości sprzedawania pożyczek hipotecznych.

Dlatego też kredyty hipoteczne pozostaną w sprzedaży w bankach. Oczywiście nie są to wszystkie zmiany w przepisach dotyczących kredytów hipotecznych, ale niewątpliwe są jednymi z najważniejszych, ponieważ bezpośrednio dotyczą kredytobiorców.

Foto: Shutterstock
Kredyt hipoteczny – zmiany na plus w 2017 roku
4 - 1 głos[y]

Mało kto wie, że Rada Ministrów przyjęła nowy projekt o kredycie hipotecznym o oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Najprawdopodobniej nowe prawo zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku, czyli w 2017. Dlatego warto też zawczasu zapoznać się ze wszystkimi zmianami, jakie wiążą się z wprowadzeniem nowych przepisów.

Po pierwsze, klient ma być w większym stopniu chroniony, biorąc kredyt hipoteczny. Klienci mają uzyskiwać więcej informacji, a warunki umowy mają być przejrzyste i zrozumiałe. To tylko niektóre z założeń.

Po drugie, ma zostać ograniczona tak zwana sprzedaż wiązana, czyli „wciskanie” klientom drugiej usługi wraz z kredytem hipotecznym. Klient nie zawsze zyskuje na sprzedaży wiązanej, choć oferta wydaje się być atrakcyjna. Sprzedaż wiązana to nic innego jak sprzedaż dodatkowych produktów do podstawowego. Przykład: bierzemy kredyt hipoteczny, bank zaproponuje również ROR, kartę płatniczą do niego (może kredytową), ubezpieczenia itd. Pracownik banku nadal będzie mógł proponować inne produkty przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny, ale bank nie może stawiać warunku, że kredyt będzie dostępny tylko z innymi produktami. Nadal będą dostępne oferty typu atrakcyjniejsze warunki kredytowe z innymi produktami, ale wybór należy do nas.

Po trzecie zmienią się przepisy dotyczące procedury udzielania samego kredytu hipotecznego. Bank bądź pośrednik będą mieli 21 dni na udzielenie odpowiedzi zainteresowanemu pożyczką hipoteczną. Czas liczony od złożenia wniosku. Decyzja ma być przekazywana na trwałym nośniku. Łącznie z decyzją klient ma otrzymywać formularz informacyjny z warunkami udzielenia kredytu. Od momentu otrzymania decyzji i warunków kredytowych, klient będzie miał 14 dni na podjęcie decyzji. Przez okres dwóch tygodni złożona przez bank oferta jest wiążąca i nie ulega zmianie.

Czwartą zmianą, są przepisy uniemożliwiające rozwiązanie umowy przez bank, jeżeli instytucja nie dokona prawidłowej oceny zdolności kredytowej. W takiej bowiem sytuacji bank nie będzie mógł wypowiedzieć umowy. Oczywiście jak od każdej zasady, tak i tu dopuszczalne są wyjątki. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zaproponowane warunki są bardziej korzystne dla kredytobiorcy i pod warunkiem, że zgadza się on na te zmiany. Podobnie sytuacja ma się, gdy klient nie przedstawi wszystkich informacji w trakcie oceny zdolności kredytowej. Również nie będzie to powód do wypowiedzenia umowy przez bank. Ma to chronić klienta, ale pamiętajmy, że nie dotyczy to sytuacji, w których celowo zatajamy pewne informacje bądź też mówimy nieprawdę.

Piąta i niewątpliwie najważniejszą zmianą jest to, że, kredyt hipoteczny będzie mógł być udzielony tylko i wyłącznie w walucie, w jakiej dostaje wypłatę kredytobiorca. Jest to skutek wprowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji S. Ustawa dotyczyć będzie: banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych prowadzących działalność transgraniczną bądź oddziałów instytucji kredytowych, a także spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wszystkie wymienione instytucje kredytowe nie będą mogły udzielić pożyczki hipotecznej w walucie innej niż ta, w której zarabia klient.

Bardzo ważną zmianą jest fakt, że kredytów hipotecznych nie będą mogły już udzielać firmy pozabankowe. Ponieważ nie podlegają nadzorowi KNF, ochrona konsumentów byłaby utrudniona, w związku z tym zostały wyłączone z możliwości sprzedawania pożyczek hipotecznych.

Dlatego też kredyty hipoteczne pozostaną w sprzedaży w bankach. Oczywiście nie są to wszystkie zmiany w przepisach dotyczących kredytów hipotecznych, ale niewątpliwe są jednymi z najważniejszych, ponieważ bezpośrednio dotyczą kredytobiorców.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz