Kredyt hipoteczny – czy wiek wpływa na jego przyznanie?

3 min. czytania

Marzysz o zakupie nieruchomości, nie dysponujesz jednak wystarczającą ilością gotówki? W takim przypadku pozostaje ci wnioskować o kredyt hipoteczny. Jednak, aby go uzyskać, musimy spełnić kilka warunków, takich jak określona wysokość dochodów, ponoszone koszty, wartość nabywanej nieruchomości oraz wielkość wkładu własnego. Warto także pamiętać, że przy udzielaniu kredytu, banki wezmą pod uwagę także nasz wiek.

Gdzie udać się po kredyt hipoteczny?

Od niedawna, a mianowicie od roku obowiązuje nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i jego agentami. Znalazły się w niej m.in. informacje dotyczące tego, które podmioty finansowe obecne na naszym rynku mogą udzielać kredytów hipotecznych.

Do tej grupy należą:

  • banki krajowe (mające siedzibę w Polsce),
  • oddziały banków zagranicznych, które mają zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce,
  • instytucje kredytowe wraz z oddziałami.

Oferty poszczególnych kredytodawców, których obejmuje ustawa, można łatwo sprawdzić za pomocą porównywarki kredytów.

Warunki uzyskania kredytu hipotecznego?

Przed udzieleniem nam kredytu hipotecznego, każda z instytucji finansowych sprawdzi naszą zdolność kredytową. Ocenie zostaną poddane nasze możliwości terminowej spłaty zobowiązania wraz z odsetkami. Dla banków i innych firm kredytowych znacznie mają nasze zasoby, takie jak wkład własny i środki, które pozwolą nam na spłacanie rat kredytowych oraz wartość nabywanej nieruchomości. Pod uwagę zostanie wzięty także nasz wiek.

W jakim wieku można wnioskować o kredyt hipoteczny?

Ogólnie rzecz ujmując, o kredyt hipoteczny mogą starać się osoby, które nabyły zdolność do czynności prawnych. W zdecydowanej większości przypadków następuje to wraz z ukończeniem przez nas 18 roku życia i trwa do naszej śmierci. Istnieją jednak wyjątki, takie jak wstąpienie w związek małżeński w młodszym wieku, gdy zdolność do czynności prawnych nabywa się szybciej lub całkowite ubezwłasnowolnienie, gdy się ją traci. Dla ułatwienia możemy jednak przyjąć, że kredyt hipoteczny możemy zaciągnąć, gdy tylko osiągniemy pełnoletność.

Z drugiej strony nie ma jasno określonego maksymalnego wieku, powyżej którego nie możemy starać się o kredyt hipoteczny. W tej kwestii każdy bank czy inna instytucja finansowa mają swoje zasady. W niektórych przypadkach sam wiek, do którego musimy spłacić zobowiązanie, nie ma znaczenia, a decyzja kredytowa jest udzielana indywidualnie na podstawie pozostałych kryteriów. Jednak w zdecydowanej większości banków obowiązuje zasada, że ostatnia rata kredytu powinna zostać spłacona, gdy osiągniemy 70-75 rok życia. W pojedynczych przypadkach może to być 80 rok życia.

Wiek a czas spłaty kredytu

Banki najczęściej udzielają kredytów hipotecznych na okres 25-30 lat. Nierzadko jednak można spotkać się z sytuacją, że wynosi on nawet 40 lat. Czy zatem młodsze osoby starające się o kredyt hipoteczny, mogą dostać kredyt, nawet jeśli wykazują niższy dochód? Nie do końca. Oczywiście, im dłuższy okres spłaty kredytu, tym comiesięczna rata jest niższa. Jednak bank zgodzi się na wydłużenie tego czasu tylko w przypadku, gdy będziemy w stanie spłacić cały kredyt hipoteczny w okresie 25 lat.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Marzysz o zakupie nieruchomości, nie dysponujesz jednak wystarczającą ilością gotówki? W takim przypadku pozostaje ci wnioskować o kredyt hipoteczny. Jednak, aby go uzyskać, musimy spełnić kilka warunków, takich jak określona wysokość dochodów, ponoszone koszty, wartość nabywanej nieruchomości oraz wielkość wkładu własnego. Warto także pamiętać, że przy udzielaniu kredytu, banki wezmą pod uwagę także nasz wiek.

Gdzie udać się po kredyt hipoteczny?

Od niedawna, a mianowicie od roku obowiązuje nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i jego agentami. Znalazły się w niej m.in. informacje dotyczące tego, które podmioty finansowe obecne na naszym rynku mogą udzielać kredytów hipotecznych.

Do tej grupy należą:

  • banki krajowe (mające siedzibę w Polsce),
  • oddziały banków zagranicznych, które mają zezwolenie na prowadzenie działalności w Polsce,
  • instytucje kredytowe wraz z oddziałami.

Oferty poszczególnych kredytodawców, których obejmuje ustawa, można łatwo sprawdzić za pomocą porównywarki kredytów.

Warunki uzyskania kredytu hipotecznego?

Przed udzieleniem nam kredytu hipotecznego, każda z instytucji finansowych sprawdzi naszą zdolność kredytową. Ocenie zostaną poddane nasze możliwości terminowej spłaty zobowiązania wraz z odsetkami. Dla banków i innych firm kredytowych znacznie mają nasze zasoby, takie jak wkład własny i środki, które pozwolą nam na spłacanie rat kredytowych oraz wartość nabywanej nieruchomości. Pod uwagę zostanie wzięty także nasz wiek.

W jakim wieku można wnioskować o kredyt hipoteczny?

Ogólnie rzecz ujmując, o kredyt hipoteczny mogą starać się osoby, które nabyły zdolność do czynności prawnych. W zdecydowanej większości przypadków następuje to wraz z ukończeniem przez nas 18 roku życia i trwa do naszej śmierci. Istnieją jednak wyjątki, takie jak wstąpienie w związek małżeński w młodszym wieku, gdy zdolność do czynności prawnych nabywa się szybciej lub całkowite ubezwłasnowolnienie, gdy się ją traci. Dla ułatwienia możemy jednak przyjąć, że kredyt hipoteczny możemy zaciągnąć, gdy tylko osiągniemy pełnoletność.

Z drugiej strony nie ma jasno określonego maksymalnego wieku, powyżej którego nie możemy starać się o kredyt hipoteczny. W tej kwestii każdy bank czy inna instytucja finansowa mają swoje zasady. W niektórych przypadkach sam wiek, do którego musimy spłacić zobowiązanie, nie ma znaczenia, a decyzja kredytowa jest udzielana indywidualnie na podstawie pozostałych kryteriów. Jednak w zdecydowanej większości banków obowiązuje zasada, że ostatnia rata kredytu powinna zostać spłacona, gdy osiągniemy 70-75 rok życia. W pojedynczych przypadkach może to być 80 rok życia.

Wiek a czas spłaty kredytu

Banki najczęściej udzielają kredytów hipotecznych na okres 25-30 lat. Nierzadko jednak można spotkać się z sytuacją, że wynosi on nawet 40 lat. Czy zatem młodsze osoby starające się o kredyt hipoteczny, mogą dostać kredyt, nawet jeśli wykazują niższy dochód? Nie do końca. Oczywiście, im dłuższy okres spłaty kredytu, tym comiesięczna rata jest niższa. Jednak bank zgodzi się na wydłużenie tego czasu tylko w przypadku, gdy będziemy w stanie spłacić cały kredyt hipoteczny w okresie 25 lat.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

85 − = 76

error: