Kredyt gdy jedynym dochodem jest renta rodzinna

7 min. czytania

Kto i w jakich okolicznościach ma prawo do korzystania z tego typu świadczenia? Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny, którzy przebywali na utrzymaniu osoby zmarłej, a osoba ta posiadała prawo do świadczeń ZUS. Do tych osób zaliczyć możemy wdowy, dzieci a nawet wnuków osoby zmarłej, które pozostawały na jej utrzymaniu. Mogą to też być inne osoby, które pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym.

Często jednak możemy się spotkać z taką sytuacją, że takie świadczenie nie wystarcza na zbyt wiele. Wówczas takie osoby nie mają innego wyjścia i jeśli wystąpi nagła sytuacja i niezbędny będzie dodatkowy zastrzyk gotówki, będą zmuszone posiłkować się jakimś kredytem w banku, a jeśli z różnych powodów nie ma takiej możliwości to pożyczką pozabankową.

Nie jedna z osób pobierających takie świadczenie, które też jest jedynym jej źródłem dochodu, będzie się zastanawiała, czy w ogóle posiada jakiekolwiek możliwości zaciągnięcia pożyczki czy kredytu. Czy w ogóle są jakieś szanse na otrzymanie kredytu w banku pobierając rentę rodzinną? Czy tylko pozostaje nam firma pozabankowa? Na te i inne pytania prawdopodobnie znajdziemy odpowiedź poniżej.

Kto uzyskuje prawo do renty rodzinnej?

Już zostało ustalone, że rentę rodzinną po zmarłej osobie otrzyma wdowa, dziecko a także wnuk, który pozostawał na utrzymaniu zmarłego. Oczywiście osoba taka otrzyma świadczenie, jeżeli zmarły był zatrudniony, ewentualnie prowadził własną działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzał składki do ZUS. Też należy pamiętać, że nie każdy członek rodziny otrzyma powyższe świadczenie. Wdowa po zmarłym, żeby otrzymać świadczenie musi mieć ukończone 50 lat, ewentualnie nie pracować zawodowo, w innym przypadku powinna wychowywać dziecko w wieku do 16 lat, albo do 18 w przypadku, gdy dziecko się uczy.

Jednak te granice wymienione powyżej nie są sztywne. Można uznać nawet, że są dość elastyczne i do każdej sprawy ZUS może podejść indywidualnie. O rentę rodzinną może starać się również była żona, która wciąż pozostawała na utrzymaniu byłego męża i dodatkowo spełnia pozostałe warunki, wymienione powyżej.

O tego typu świadczenie może też starać się wdowa, która nie spełnia tych wymagań, jeśli jej sytuacja finansowa nie pozwala na podstawową egzystencję, bo na przykład zawsze pozostawała na utrzymaniu męża, zajmowała się gospodarstwem domowym, wychowywaniem dzieci, a dodatkowo jej kwalifikacje nie są wystarczające, aby podjąć pracę, która zapewniłaby jej byt. Wówczas takie świadczenie zostanie jej przyznane na rok, chyba, że zgodzi się na ukończenie kursów, które podniosą jej kwalifikacje a tym samym szansę na znalezienie pracy, wtedy renta zostanie przyznana na dwa lata.

Rentę otrzymają też dzieci zmarłego, nawet do 25 roku życia, pod warunkiem, że wciąż się uczą. Z tego świadczenia będą też mogli skorzystać rodzice osoby zmarłej w przypadku, gdy przebywali na jej utrzymaniu. Taka sytuacja może też mieć miejsce w stosunku do wnuków czy rodzeństwa zmarłego. Wymienieni otrzymają świadczenie w momencie, gdy w chwili śmierci ubezpieczonego były nieletnie i były na utrzymaniu zmarłego.

Jak i w jakiej wysokości jest przyznawana renta rodzinna?

Takie świadczenie jest przyznawane w dwojaki sposób. Może być przyznane jednorazowo, na stałe, albo na określony czas. I to, na jaki czas mamy przyznane świadczenie, to ma już spore znaczenie, jeśli chcemy się starać o kredyt czy pożyczkę.

Powinniśmy wiedzieć, że jeśli mamy rentę przyznaną na jakiś czas, to wnioskując o pożyczkę powinniśmy uwzględnić okres spłaty, który w takim przypadku powinien się kończyć na miesiąc przed wypłatą ostatniego świadczenia. W innym wypadku, na przykład, jeśli okres spłaty będzie dłuższy niż mamy wypłacane świadczenie, to z pewnością spotkamy się z odrzuceniem naszego wniosku o kredyt czy pożyczkę.

Zdecydowanie większy komfort mamy w przypadku renty rodzinnej przyznanej na stałe. Wówczas mamy stały i pewny dochód, co dla banku jest najważniejsze. Z taką decyzją o przyznaniu świadczenia bezterminowo z dużym powodzeniem możemy się udać do banku czy prywatnej firmy pożyczkowej i zwrócić się o pożyczkę. Z pewnością nie zostaniemy odprawieni z kwitkiem. A prawdopodobnie wszystko przebiegnie pomyślnie i już po pierwszej wizycie będziemy mogli wyjść z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem pożyczkowym.

Ile może wynosić takie świadczenie?

To wszystko zależy od tego, w jakiej wysokości były dochody osoby zmarłej i ile osób uzyska uprawnienie do renty. Jeśli uprawniona do świadczenia będzie tylko jedna osoba, wówczas otrzyma ona 85% świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej. Gdy roszczenie przysługuje dwóm osobom, to przysługuje im już 90%, natomiast przy trzech i więcej, roszczenie wzrasta do 95%. Przy czym należy zwrócić uwagę na to, że świadczenie w takiej wysokości nie przysługuje każdemu uprawnionemu z osobna. To jest jedna pula, która zostaje równo podzielona między osoby, którym została przyznana renta po zmarłym.

To, w jakiej wysokości jest renta też nie jest bez znaczenia. Od jej wysokości zależy nasza zdolność kredytowa. Z niskim świadczeniem raczej nie mamy, na co liczyć w banku. Jednak pamiętać należy o prywatnych firmach pożyczkowych. One są zdecydowanie bardziej elastyczne i nie wymagają określenia minimalnego dochodu. Firmy do niemalże każdego wniosku podchodzą bardzo indywidualnie, a rodzaj jego rozpatrzenia zależy od wielu czynników.

Warto też pamiętać o tym, że jeśli świadczenie przysługuje trzem osobom, to pod uwagę przy wypełnianiu wniosku należy brać tylko kwotę świadczenia, jaka przysługuje osobie zainteresowanej pożyczką. Nieco inaczej jest w przypadku wdowy i uprawnionych dzieci do świadczenia. Taką informację należy uwzględnić we wniosku o pożyczkę, wówczas sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Jednak, gdy wdowie zostało przyznane świadczenie na nieletnie dzieci i jest to ich jedyne źródło dochodu, nie ma, co liczyć na kredyt w banku. Dla niego najważniejsza jest decyzja ZUS. Jeśli uprawnionymi osobami są dzieci a wdowa po zmarłym tylko zarządza świadczeniem w imieniu małoletnich, wówczas bank z pewnością odmówi jej kredytu.

Wtedy pozostaje tylko spróbować pożyczyć pieniądze w prywatnej firmie pożyczkowej. Tam są dużo bardziej elastyczne zasady i źródła dochodu nie są aż tak istotne. Choć może się zdarzyć, że firma pożyczkowa akceptuje sobie pewne źródła dochodu a inne odrzuca.

Czy są czynniki, które mogą wpłynąć na zwiększenie szans na kredyt w banku?

Owszem. Jeśli mamy przyznaną rentę rodzinną odpowiedniej wysokości, czy to na jakiś czas czy też stałą a przy tym nie mamy innych zobowiązań, obciążeń, czy niespłaconych długów naszych, czy odziedziczonych po zmarłym, do tego mamy całkiem porządną historię kredytową w BIK, wówczas mamy spore szanse na otrzymanie kredytu w banku.

Inaczej może sprawa wyglądać w przypadku, gdy nasza historia w BIK nie wygląda najlepiej, dodatkowo zmarły zostawił nam nieuregulowane zobowiązania a my przyjęliśmy spadek po nim, do tego mamy, co nieco swoich długów, to wtedy pozostaje nam tylko prywatna firma pożyczkowa i to taka, która akceptuje zadłużenia.

W nieco lepszej sytuacji są osoby, które korzystają ze świadczenia wspólnie z innymi uprawnionymi osobami, na przykład wdowa z dwójka dzieci. W takiej sytuacji bank rozpatrując wniosek weźmie pod uwagę 1/3 dochodu ze świadczenia, natomiast firma pożyczkowa uzna cała kwotę renty jako dochód.

Renta rodzinna jest takim samym świadczeniem ze strony ZUS jak każde inne, dlatego jeśli spełniamy pozostałe kryteria nie powinniśmy mieć większych problemów z uzyskaniem kredytu czy pożyczki.

Foto: Pixabay
7 min. czytania

Kto i w jakich okolicznościach ma prawo do korzystania z tego typu świadczenia? Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny, którzy przebywali na utrzymaniu osoby zmarłej, a osoba ta posiadała prawo do świadczeń ZUS. Do tych osób zaliczyć możemy wdowy, dzieci a nawet wnuków osoby zmarłej, które pozostawały na jej utrzymaniu. Mogą to też być inne osoby, które pozostawały we wspólnym gospodarstwie domowym.

Często jednak możemy się spotkać z taką sytuacją, że takie świadczenie nie wystarcza na zbyt wiele. Wówczas takie osoby nie mają innego wyjścia i jeśli wystąpi nagła sytuacja i niezbędny będzie dodatkowy zastrzyk gotówki, będą zmuszone posiłkować się jakimś kredytem w banku, a jeśli z różnych powodów nie ma takiej możliwości to pożyczką pozabankową.

Nie jedna z osób pobierających takie świadczenie, które też jest jedynym jej źródłem dochodu, będzie się zastanawiała, czy w ogóle posiada jakiekolwiek możliwości zaciągnięcia pożyczki czy kredytu. Czy w ogóle są jakieś szanse na otrzymanie kredytu w banku pobierając rentę rodzinną? Czy tylko pozostaje nam firma pozabankowa? Na te i inne pytania prawdopodobnie znajdziemy odpowiedź poniżej.

Kto uzyskuje prawo do renty rodzinnej?

Już zostało ustalone, że rentę rodzinną po zmarłej osobie otrzyma wdowa, dziecko a także wnuk, który pozostawał na utrzymaniu zmarłego. Oczywiście osoba taka otrzyma świadczenie, jeżeli zmarły był zatrudniony, ewentualnie prowadził własną działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzał składki do ZUS. Też należy pamiętać, że nie każdy członek rodziny otrzyma powyższe świadczenie. Wdowa po zmarłym, żeby otrzymać świadczenie musi mieć ukończone 50 lat, ewentualnie nie pracować zawodowo, w innym przypadku powinna wychowywać dziecko w wieku do 16 lat, albo do 18 w przypadku, gdy dziecko się uczy.

Jednak te granice wymienione powyżej nie są sztywne. Można uznać nawet, że są dość elastyczne i do każdej sprawy ZUS może podejść indywidualnie. O rentę rodzinną może starać się również była żona, która wciąż pozostawała na utrzymaniu byłego męża i dodatkowo spełnia pozostałe warunki, wymienione powyżej.

O tego typu świadczenie może też starać się wdowa, która nie spełnia tych wymagań, jeśli jej sytuacja finansowa nie pozwala na podstawową egzystencję, bo na przykład zawsze pozostawała na utrzymaniu męża, zajmowała się gospodarstwem domowym, wychowywaniem dzieci, a dodatkowo jej kwalifikacje nie są wystarczające, aby podjąć pracę, która zapewniłaby jej byt. Wówczas takie świadczenie zostanie jej przyznane na rok, chyba, że zgodzi się na ukończenie kursów, które podniosą jej kwalifikacje a tym samym szansę na znalezienie pracy, wtedy renta zostanie przyznana na dwa lata.

Rentę otrzymają też dzieci zmarłego, nawet do 25 roku życia, pod warunkiem, że wciąż się uczą. Z tego świadczenia będą też mogli skorzystać rodzice osoby zmarłej w przypadku, gdy przebywali na jej utrzymaniu. Taka sytuacja może też mieć miejsce w stosunku do wnuków czy rodzeństwa zmarłego. Wymienieni otrzymają świadczenie w momencie, gdy w chwili śmierci ubezpieczonego były nieletnie i były na utrzymaniu zmarłego.

Jak i w jakiej wysokości jest przyznawana renta rodzinna?

Takie świadczenie jest przyznawane w dwojaki sposób. Może być przyznane jednorazowo, na stałe, albo na określony czas. I to, na jaki czas mamy przyznane świadczenie, to ma już spore znaczenie, jeśli chcemy się starać o kredyt czy pożyczkę.

Powinniśmy wiedzieć, że jeśli mamy rentę przyznaną na jakiś czas, to wnioskując o pożyczkę powinniśmy uwzględnić okres spłaty, który w takim przypadku powinien się kończyć na miesiąc przed wypłatą ostatniego świadczenia. W innym wypadku, na przykład, jeśli okres spłaty będzie dłuższy niż mamy wypłacane świadczenie, to z pewnością spotkamy się z odrzuceniem naszego wniosku o kredyt czy pożyczkę.

Zdecydowanie większy komfort mamy w przypadku renty rodzinnej przyznanej na stałe. Wówczas mamy stały i pewny dochód, co dla banku jest najważniejsze. Z taką decyzją o przyznaniu świadczenia bezterminowo z dużym powodzeniem możemy się udać do banku czy prywatnej firmy pożyczkowej i zwrócić się o pożyczkę. Z pewnością nie zostaniemy odprawieni z kwitkiem. A prawdopodobnie wszystko przebiegnie pomyślnie i już po pierwszej wizycie będziemy mogli wyjść z pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem pożyczkowym.

Ile może wynosić takie świadczenie?

To wszystko zależy od tego, w jakiej wysokości były dochody osoby zmarłej i ile osób uzyska uprawnienie do renty. Jeśli uprawniona do świadczenia będzie tylko jedna osoba, wówczas otrzyma ona 85% świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej. Gdy roszczenie przysługuje dwóm osobom, to przysługuje im już 90%, natomiast przy trzech i więcej, roszczenie wzrasta do 95%. Przy czym należy zwrócić uwagę na to, że świadczenie w takiej wysokości nie przysługuje każdemu uprawnionemu z osobna. To jest jedna pula, która zostaje równo podzielona między osoby, którym została przyznana renta po zmarłym.

To, w jakiej wysokości jest renta też nie jest bez znaczenia. Od jej wysokości zależy nasza zdolność kredytowa. Z niskim świadczeniem raczej nie mamy, na co liczyć w banku. Jednak pamiętać należy o prywatnych firmach pożyczkowych. One są zdecydowanie bardziej elastyczne i nie wymagają określenia minimalnego dochodu. Firmy do niemalże każdego wniosku podchodzą bardzo indywidualnie, a rodzaj jego rozpatrzenia zależy od wielu czynników.

Warto też pamiętać o tym, że jeśli świadczenie przysługuje trzem osobom, to pod uwagę przy wypełnianiu wniosku należy brać tylko kwotę świadczenia, jaka przysługuje osobie zainteresowanej pożyczką. Nieco inaczej jest w przypadku wdowy i uprawnionych dzieci do świadczenia. Taką informację należy uwzględnić we wniosku o pożyczkę, wówczas sprawa jest rozpatrywana indywidualnie.

Jednak, gdy wdowie zostało przyznane świadczenie na nieletnie dzieci i jest to ich jedyne źródło dochodu, nie ma, co liczyć na kredyt w banku. Dla niego najważniejsza jest decyzja ZUS. Jeśli uprawnionymi osobami są dzieci a wdowa po zmarłym tylko zarządza świadczeniem w imieniu małoletnich, wówczas bank z pewnością odmówi jej kredytu.

Wtedy pozostaje tylko spróbować pożyczyć pieniądze w prywatnej firmie pożyczkowej. Tam są dużo bardziej elastyczne zasady i źródła dochodu nie są aż tak istotne. Choć może się zdarzyć, że firma pożyczkowa akceptuje sobie pewne źródła dochodu a inne odrzuca.

Czy są czynniki, które mogą wpłynąć na zwiększenie szans na kredyt w banku?

Owszem. Jeśli mamy przyznaną rentę rodzinną odpowiedniej wysokości, czy to na jakiś czas czy też stałą a przy tym nie mamy innych zobowiązań, obciążeń, czy niespłaconych długów naszych, czy odziedziczonych po zmarłym, do tego mamy całkiem porządną historię kredytową w BIK, wówczas mamy spore szanse na otrzymanie kredytu w banku.

Inaczej może sprawa wyglądać w przypadku, gdy nasza historia w BIK nie wygląda najlepiej, dodatkowo zmarły zostawił nam nieuregulowane zobowiązania a my przyjęliśmy spadek po nim, do tego mamy, co nieco swoich długów, to wtedy pozostaje nam tylko prywatna firma pożyczkowa i to taka, która akceptuje zadłużenia.

W nieco lepszej sytuacji są osoby, które korzystają ze świadczenia wspólnie z innymi uprawnionymi osobami, na przykład wdowa z dwójka dzieci. W takiej sytuacji bank rozpatrując wniosek weźmie pod uwagę 1/3 dochodu ze świadczenia, natomiast firma pożyczkowa uzna cała kwotę renty jako dochód.

Renta rodzinna jest takim samym świadczeniem ze strony ZUS jak każde inne, dlatego jeśli spełniamy pozostałe kryteria nie powinniśmy mieć większych problemów z uzyskaniem kredytu czy pożyczki.

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

2 + 5 =

error: