Kredyt – czym jest. Pojęcie i zastosowanie

2 min. czytania

Kredyt jest głównym produktem finansowym sprzedawanym przez banki. Jest jedną z podstawowych czynności tej  instytucji finansowej, a jej najważniejszym elementem jest umowa sporządzona pod rygorem nieważności na piśmie. To dzięki umowie sprecyzowane są wszystkie prawa i obowiązki, zarówno banku, jak i osoby która pragnie zaciągnąć kredyt, czyli kredytobiorcy. Instytucja finansowa oddaje do dyspozycji kredytobiorcy określoną w umowie sumę pieniędzy, zaś kredytobiorca zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie, powiększoną o naliczone przez bank odsetki, marże i prowizje.

Umowa kredytowa

Jeżeli mówimy o umowie kredytowej, to warto wspomnieć, że znajdziemy w jej treści fachowe określenia terminy. Mamy tu więc strony umowy, czyli kredytodawcę – bank, i kredytobiorcę – klienta banku. Mamy tu również przedmiot umowy, czyli określoną kwotę pieniędzy, którą kredytobiorca jest zobowiązany zwrócić w z góry przewidzianym terminie.

Aby umowa kredytowa miała moc prawną musi zawierać określone elementy:

  • Kwotę kredytu
  • Cel kredytu
  • Strony umowy kredytowej
  • Zasady przyznania
  • Termin spłaty
  • Formę zabezpieczenia, jeżeli jest wymagana
  • Czas i sposób przekazania gotówki
  • Wysokość prowizji
  • Opłaty dodatkowe

Zdolność kredytowa

To czy bank udzieli kredytu klientowi uzależnione jest od jego zdolności kredytowej. Wylicza się ją między innymi na podstawie uzyskiwanych dochodów i kosztów utrzymania, oraz innych zobowiązań miesięcznych.

Rodzaje kredytów

Kredyty mogą być przyznawane zarówno osobom prywatnym, jak i firmom i instytucjom. Do najpopularniejszych kredytów przyznawanych osobom prywatnym możemy zaliczyć między innymi:

Do najczęściej udzielanych kredytów dla właścicieli firm możemy zaliczyć: kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt obrotowy.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Kredyt jest głównym produktem finansowym sprzedawanym przez banki. Jest jedną z podstawowych czynności tej  instytucji finansowej, a jej najważniejszym elementem jest umowa sporządzona pod rygorem nieważności na piśmie. To dzięki umowie sprecyzowane są wszystkie prawa i obowiązki, zarówno banku, jak i osoby która pragnie zaciągnąć kredyt, czyli kredytobiorcy. Instytucja finansowa oddaje do dyspozycji kredytobiorcy określoną w umowie sumę pieniędzy, zaś kredytobiorca zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie, powiększoną o naliczone przez bank odsetki, marże i prowizje.

Umowa kredytowa

Jeżeli mówimy o umowie kredytowej, to warto wspomnieć, że znajdziemy w jej treści fachowe określenia terminy. Mamy tu więc strony umowy, czyli kredytodawcę – bank, i kredytobiorcę – klienta banku. Mamy tu również przedmiot umowy, czyli określoną kwotę pieniędzy, którą kredytobiorca jest zobowiązany zwrócić w z góry przewidzianym terminie.

Aby umowa kredytowa miała moc prawną musi zawierać określone elementy:

  • Kwotę kredytu
  • Cel kredytu
  • Strony umowy kredytowej
  • Zasady przyznania
  • Termin spłaty
  • Formę zabezpieczenia, jeżeli jest wymagana
  • Czas i sposób przekazania gotówki
  • Wysokość prowizji
  • Opłaty dodatkowe

Zdolność kredytowa

To czy bank udzieli kredytu klientowi uzależnione jest od jego zdolności kredytowej. Wylicza się ją między innymi na podstawie uzyskiwanych dochodów i kosztów utrzymania, oraz innych zobowiązań miesięcznych.

Rodzaje kredytów

Kredyty mogą być przyznawane zarówno osobom prywatnym, jak i firmom i instytucjom. Do najpopularniejszych kredytów przyznawanych osobom prywatnym możemy zaliczyć między innymi:

Do najczęściej udzielanych kredytów dla właścicieli firm możemy zaliczyć: kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt obrotowy.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 29 = 33

error: