Koszty komornicze w 2019 roku

2 min. czytania

Początek nowego roku jak zwykle obfituje w zmiany w przepisach. Dziś zajmiemy się jedną z nowych ustaw, a mianowicie ustawą o kosztach komorniczych. Przeanalizujmy zmiany, z jakimi się ona wiąże oraz sprawdzimy wysokość opłat związanych z prowadzeniem postępowania komorniczego i innych czynności z tym związanych. Raz do roku komornik wydaje odrębne postanowienie co do wysokości opłat ściągniętych i należnych.

Za co komornik nalicza opłaty?

Ustawa o opłatach komorniczych pochodzi z lutego 2018r. To właśnie w jej zapisach znajdziemy wysokość kosztów komorniczych oraz zasady postępowania w tego typu sprawach. Do kosztów komorniczych wliczamy wydatki komornika sądowego, które ponosi on w ramach postępowań egzekucyjnych oraz wykonywania innych czynności.

Jest to m.in.:

  • koszt doręczenia korespondencji,
  • koszt pozyskania dokumentacji,
  • koszt ogłoszeń,
  • koszt transportu specjalistycznego,
  • koszt biegłego i tłumacza,
  • pozostałe koszty komornicze.

Komornik ma obowiązek dokładnego oznaczenia kosztów komorniczych oraz ich wysokości. Musi on również rozbić je na poszczególne rodzaje wydatków, opłat. Poza tym na komorniku leży także obowiązek wskazania jakiej wysokości będą koszty i przez kogo zostały wpłacone. Jeśli do uiszczenia kosztów komorniczych jeszcze nie doszło, w piśmie sporządzanym przez komornika musi znaleźć się informacja o osobie, której zadaniem będzie je pokryć.

Ile wynoszą nowe koszty komornicze?

Przyjrzyjmy się teraz dokładnie, ile wyniosą koszty komornicze wprowadzone w ramach nowej ustawy. W przypadku opłat stosunkowych w sprawie wysokość kosztów komorniczych może wynieść od 150 zł do maksymalnej kwoty 50.000 zł.

Pozostałe koszty komornicze

  • osobiste lub bezpośrednie doręczenie zawiadomień sądowych, pism oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru – 40 zł,
  • opłata stała za szukanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela – 100 zł,
  • wniosek o przeprowadzenie licytacji na zlecenie wierzyciela przedmiotu zastawu rejestrowego – 1.000 zł,
  • wniosek o wykonanie zabezpieczenia na spadku oraz za spis inwentarza – 400 zł,
  • wniosek o przeprowadzenie licytacji na zlecenie wierzyciela przedmiotu zastawu rejestrowego – 400 zł.

Grupy opłat komorniczych

  • opłaty egzekucyjne,
  • opłaty za przeprowadzenie innego postępowania lub czynności.

W przypadku opłat egzekucyjnych komornik może pobierać opłaty

  • za wykonanie postępowania egzekucyjnego,
  • zrealizowanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na koncie bankowym,
  • zabezpieczenia roszczenia.

Pamiętajmy ponadto, że komornik może domagać się uiszczenia opłaty tylko i wyłącznie za czynności wskazane w ustawie o kosztach komorniczych.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Początek nowego roku jak zwykle obfituje w zmiany w przepisach. Dziś zajmiemy się jedną z nowych ustaw, a mianowicie ustawą o kosztach komorniczych. Przeanalizujmy zmiany, z jakimi się ona wiąże oraz sprawdzimy wysokość opłat związanych z prowadzeniem postępowania komorniczego i innych czynności z tym związanych. Raz do roku komornik wydaje odrębne postanowienie co do wysokości opłat ściągniętych i należnych.

Za co komornik nalicza opłaty?

Ustawa o opłatach komorniczych pochodzi z lutego 2018r. To właśnie w jej zapisach znajdziemy wysokość kosztów komorniczych oraz zasady postępowania w tego typu sprawach. Do kosztów komorniczych wliczamy wydatki komornika sądowego, które ponosi on w ramach postępowań egzekucyjnych oraz wykonywania innych czynności.

Jest to m.in.:

  • koszt doręczenia korespondencji,
  • koszt pozyskania dokumentacji,
  • koszt ogłoszeń,
  • koszt transportu specjalistycznego,
  • koszt biegłego i tłumacza,
  • pozostałe koszty komornicze.

Komornik ma obowiązek dokładnego oznaczenia kosztów komorniczych oraz ich wysokości. Musi on również rozbić je na poszczególne rodzaje wydatków, opłat. Poza tym na komorniku leży także obowiązek wskazania jakiej wysokości będą koszty i przez kogo zostały wpłacone. Jeśli do uiszczenia kosztów komorniczych jeszcze nie doszło, w piśmie sporządzanym przez komornika musi znaleźć się informacja o osobie, której zadaniem będzie je pokryć.

Ile wynoszą nowe koszty komornicze?

Przyjrzyjmy się teraz dokładnie, ile wyniosą koszty komornicze wprowadzone w ramach nowej ustawy. W przypadku opłat stosunkowych w sprawie wysokość kosztów komorniczych może wynieść od 150 zł do maksymalnej kwoty 50.000 zł.

Pozostałe koszty komornicze

  • osobiste lub bezpośrednie doręczenie zawiadomień sądowych, pism oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru – 40 zł,
  • opłata stała za szukanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela – 100 zł,
  • wniosek o przeprowadzenie licytacji na zlecenie wierzyciela przedmiotu zastawu rejestrowego – 1.000 zł,
  • wniosek o wykonanie zabezpieczenia na spadku oraz za spis inwentarza – 400 zł,
  • wniosek o przeprowadzenie licytacji na zlecenie wierzyciela przedmiotu zastawu rejestrowego – 400 zł.

Grupy opłat komorniczych

  • opłaty egzekucyjne,
  • opłaty za przeprowadzenie innego postępowania lub czynności.

W przypadku opłat egzekucyjnych komornik może pobierać opłaty

  • za wykonanie postępowania egzekucyjnego,
  • zrealizowanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na koncie bankowym,
  • zabezpieczenia roszczenia.

Pamiętajmy ponadto, że komornik może domagać się uiszczenia opłaty tylko i wyłącznie za czynności wskazane w ustawie o kosztach komorniczych.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: