Klient podwyższonego ryzyka

4 min. czytania

Zapewne nie raz spotkaliśmy się z określeniem klient podwyższonego ryzyka, jednak nie każdy się zastanawiał co ono może za sobą nieść, co może oznaczać dla takiego klienta. I zapewne długo nie zgłębialibyśmy tematu, dopóki temat sam by nas nie dopadł.

Takie określenie zostało specjalnie utworzone na potrzeby określenia wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy czy kredytobiorcy. To określenie najczęściej używane jest przez takie jednostki jak BIK (Biuro Informacji Kredytowej) czy BIG Infomonitor. Wskaźnik, na podstawie którego określa się profil klienta o podwyższonym ryzyku, czy ich ilość to jeden z kluczowych elementów zawartych w raporcie kwartalnym InfoDług. To na podstawie tego raportu dowiadujemy się o ilości niespłaconych zobowiązań.

Klient podwyższonego ryzyka – w którym momencie można się nim stać?

Można by spróbować stwierdzić, że nie ma stałej określonej sylwetki dla klienta wysokiego czy podwyższonego ryzyka. Instytucje takie jak BIG InfoMonitor czy BIK nie kierują się stałymi wskaźnikami. Jest kilka czynników, które mogą mieć na to wpływ. Z pewnością takim klientem stanie się osoba posiadająca negatywną historię kredytową i taka która w przeciągu ostatnich pięciu lat miała kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań, taki klient w dużej mierze może też mieć narastające zadłużenie i piętrzące się długi.

Warto też pamiętać, że nieuregulowane zobowiązania mogą dotyczyć nie tylko niespłaconych pożyczek czy kredytów. To może być zwyczajne niewywiązanie się z warunków umowy za dostawę energii czy internetu, nieopłacony rachunek za telefon, zaległe alimenty, czy brak opłat czynszowych. Nawet nieuregulowany mandat za przejście na czerwonym świetle może sprawić, że staniemy się klientami podwyższonego ryzyka.

Klienci firm pożyczkowych są dzieleni na grupy:

  1. Klienci niższego ryzyka – to klient niemalże idealny, bez czarnej ani nawet szarawej przeszłości pożyczkowej. To osoba, która z pewnością otrzyma dodatkowy zastrzyk gotówki.
  2. Klient o średnim stopniu ryzyka, z dużą dozą prawdopodobieństwa również otrzyma finansowanie.
  3. Klient podwyższonego ryzyka również może otrzymać kredyt czy pożyczkę, jednak ich warunki mogą już być zdecydowanie mniej korzystne.
  4. Klient wysokiego ryzyka jest praktycznie bez szans na otrzymanie jakiegokolwiek zastrzyku gotówki. To klienci, którzy znajdują się już pod tak zwaną kreską – linią odcięcia. To klienci, którzy nie są w stanie zgromadzić minimalnej wymaganej liczby punktów, wymaganej by w ogóle ktoś chciał z nami rozmawiać o jakimkolwiek kredytowaniu.

Nieco inaczej sprawy się mają w prywatnych firmach pożyczkowych. To trochę inaczej klienci są przyporządkowywani do konkretnych grup ryzyka. Nawet jeśli klient zakwalifikuje się do grupy wysokiego ryzyka, wcale nie musi to przekreślać możliwości otrzymania kredytowania, chociażby z tego względu, że rekrutacja w firmach pozabankowych jest znacznie krótsza z uwagi na to, że pożyczka musi być udzielona szybko.

Inną stroną medalu jest to, że to tylko i wyłącznie od firmy pożyczkowej zależy komu i w jakiej wysokości udzieli pożyczki i jeżeli taka firma będzie dopuszczała udzielenie pożyczki osobie figurującej w bazach BIK to tylko i wyłącznie jej sprawa i jej ryzyko.

Czy wcześniejsze zobowiązania mają wpływ na to czy będziemy ryzykownym klientem?

W dużej mierze wcześniejsze nieuregulowane zobowiązania będą miały ogromne znaczenie dla naszej oceny. Jednak nie tylko one będą miały wpływ na to jakim klientem jesteśmy dla pożyczkodawcy czy kredytodawcy. Dość istotnymi elementami określającymi nasz profil jako potencjalnego pożyczkobiorcy będzie też nasz stan cywilny i mieszkaniowy, poziom wykształcenia, wiek, wykonywany zawód a tym samym wysokość dochodu, ilość osób posiadanych na utrzymaniu, rachunki bankowe i inne produkty bankowe, typu lokaty czy programy oszczędnościowe.

Pod uwagę też może być brany fakt, czy posiadamy ubezpieczenie na życie i posiadanie innych wartościowych ruchomości, na przykład samochodu. Każda z instytucji finansowych podchodzi do tego problemu indywidualnie i każda może kierować się innymi kryteriami.

Rosnący dług Polaków

W 2018 roku, dług Polaków, jeśli chodzi o zobowiązania kredytowe wzrósł on o ok 4 miliardy złotych, natomiast mówiąc o pozakredytowych zobowiązaniach o kolejne 2 miliardy. Analogicznie rozszerzyła też się lista osób zadłużonych o kolejne 40 tysięcy. Jakby najlepiej zobrazować tą sytuację? Średnio rzecz ujmując, na każde 1.000 obywateli, ok 80 osób są klientami podwyższonego ryzyka, niesolidnymi, nierzetelnymi i niegodnymi zaufania.

Badania dotyczące profilu osoby o podwyższonym ryzyku posunęły się nieco dalej i określiły też podział terytorialny. Otóż ryzykownym klientem częściej zostaje się zamieszkując teren województwa mazowieckiego, dolnośląskiego czy śląskiego. Dużo częściej problem ze spłatą zobowiązań mają osoby w wieku od 18 do 24 lat niż osoby dojrzałe. Wiek ten w ostatnich czasach dramatycznie się obniżył. Jeszcze do niedawna najbardziej skorymi do zadłużania się i nieregulowania zobowiązań byli klienci w wieku od 25 do 39 lat.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Zapewne nie raz spotkaliśmy się z określeniem klient podwyższonego ryzyka, jednak nie każdy się zastanawiał co ono może za sobą nieść, co może oznaczać dla takiego klienta. I zapewne długo nie zgłębialibyśmy tematu, dopóki temat sam by nas nie dopadł.

Takie określenie zostało specjalnie utworzone na potrzeby określenia wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy czy kredytobiorcy. To określenie najczęściej używane jest przez takie jednostki jak BIK (Biuro Informacji Kredytowej) czy BIG Infomonitor. Wskaźnik, na podstawie którego określa się profil klienta o podwyższonym ryzyku, czy ich ilość to jeden z kluczowych elementów zawartych w raporcie kwartalnym InfoDług. To na podstawie tego raportu dowiadujemy się o ilości niespłaconych zobowiązań.

Klient podwyższonego ryzyka – w którym momencie można się nim stać?

Można by spróbować stwierdzić, że nie ma stałej określonej sylwetki dla klienta wysokiego czy podwyższonego ryzyka. Instytucje takie jak BIG InfoMonitor czy BIK nie kierują się stałymi wskaźnikami. Jest kilka czynników, które mogą mieć na to wpływ. Z pewnością takim klientem stanie się osoba posiadająca negatywną historię kredytową i taka która w przeciągu ostatnich pięciu lat miała kłopoty z terminowym regulowaniem zobowiązań, taki klient w dużej mierze może też mieć narastające zadłużenie i piętrzące się długi.

Warto też pamiętać, że nieuregulowane zobowiązania mogą dotyczyć nie tylko niespłaconych pożyczek czy kredytów. To może być zwyczajne niewywiązanie się z warunków umowy za dostawę energii czy internetu, nieopłacony rachunek za telefon, zaległe alimenty, czy brak opłat czynszowych. Nawet nieuregulowany mandat za przejście na czerwonym świetle może sprawić, że staniemy się klientami podwyższonego ryzyka.

Klienci firm pożyczkowych są dzieleni na grupy:

  1. Klienci niższego ryzyka – to klient niemalże idealny, bez czarnej ani nawet szarawej przeszłości pożyczkowej. To osoba, która z pewnością otrzyma dodatkowy zastrzyk gotówki.
  2. Klient o średnim stopniu ryzyka, z dużą dozą prawdopodobieństwa również otrzyma finansowanie.
  3. Klient podwyższonego ryzyka również może otrzymać kredyt czy pożyczkę, jednak ich warunki mogą już być zdecydowanie mniej korzystne.
  4. Klient wysokiego ryzyka jest praktycznie bez szans na otrzymanie jakiegokolwiek zastrzyku gotówki. To klienci, którzy znajdują się już pod tak zwaną kreską – linią odcięcia. To klienci, którzy nie są w stanie zgromadzić minimalnej wymaganej liczby punktów, wymaganej by w ogóle ktoś chciał z nami rozmawiać o jakimkolwiek kredytowaniu.

Nieco inaczej sprawy się mają w prywatnych firmach pożyczkowych. To trochę inaczej klienci są przyporządkowywani do konkretnych grup ryzyka. Nawet jeśli klient zakwalifikuje się do grupy wysokiego ryzyka, wcale nie musi to przekreślać możliwości otrzymania kredytowania, chociażby z tego względu, że rekrutacja w firmach pozabankowych jest znacznie krótsza z uwagi na to, że pożyczka musi być udzielona szybko.

Inną stroną medalu jest to, że to tylko i wyłącznie od firmy pożyczkowej zależy komu i w jakiej wysokości udzieli pożyczki i jeżeli taka firma będzie dopuszczała udzielenie pożyczki osobie figurującej w bazach BIK to tylko i wyłącznie jej sprawa i jej ryzyko.

Czy wcześniejsze zobowiązania mają wpływ na to czy będziemy ryzykownym klientem?

W dużej mierze wcześniejsze nieuregulowane zobowiązania będą miały ogromne znaczenie dla naszej oceny. Jednak nie tylko one będą miały wpływ na to jakim klientem jesteśmy dla pożyczkodawcy czy kredytodawcy. Dość istotnymi elementami określającymi nasz profil jako potencjalnego pożyczkobiorcy będzie też nasz stan cywilny i mieszkaniowy, poziom wykształcenia, wiek, wykonywany zawód a tym samym wysokość dochodu, ilość osób posiadanych na utrzymaniu, rachunki bankowe i inne produkty bankowe, typu lokaty czy programy oszczędnościowe.

Pod uwagę też może być brany fakt, czy posiadamy ubezpieczenie na życie i posiadanie innych wartościowych ruchomości, na przykład samochodu. Każda z instytucji finansowych podchodzi do tego problemu indywidualnie i każda może kierować się innymi kryteriami.

Rosnący dług Polaków

W 2018 roku, dług Polaków, jeśli chodzi o zobowiązania kredytowe wzrósł on o ok 4 miliardy złotych, natomiast mówiąc o pozakredytowych zobowiązaniach o kolejne 2 miliardy. Analogicznie rozszerzyła też się lista osób zadłużonych o kolejne 40 tysięcy. Jakby najlepiej zobrazować tą sytuację? Średnio rzecz ujmując, na każde 1.000 obywateli, ok 80 osób są klientami podwyższonego ryzyka, niesolidnymi, nierzetelnymi i niegodnymi zaufania.

Badania dotyczące profilu osoby o podwyższonym ryzyku posunęły się nieco dalej i określiły też podział terytorialny. Otóż ryzykownym klientem częściej zostaje się zamieszkując teren województwa mazowieckiego, dolnośląskiego czy śląskiego. Dużo częściej problem ze spłatą zobowiązań mają osoby w wieku od 18 do 24 lat niż osoby dojrzałe. Wiek ten w ostatnich czasach dramatycznie się obniżył. Jeszcze do niedawna najbardziej skorymi do zadłużania się i nieregulowania zobowiązań byli klienci w wieku od 25 do 39 lat.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: