Kiedy warto podpisać aneks do umowy?

3 min. czytania

W przypadku zmiany warunków trwającej umowy, konieczne jest ich odpowiednie potwierdzenie. W tym celu należy podpisać aneks do umowy. Dziś pokrótce omówimy, co powinno się w nim znaleźć. Jeśli podpisujemy wiele umów, z pewnością natrafimy na przypadek, w którym dojdzie do zmiany warunków jednej z nich. Szczególnie w przypadku umów, które obowiązują przez długi okres. W takim przypadku nie musimy zawierać zupełnie nowej umowy. Wystarczy, że podpiszemy odpowiedni aneks.

Co to jest aneks do umowy?

Aneks do umowy służy do potwierdzania zmian warunków umowy. Stosuje się go w przypadku umów, które podpisywane były osobiście, jak i tych zawieranych przez internet. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, forma aneksu musi mieć taka samą formę, co pierwotna umowa. Oznacza to, że zmiany w umowie pisemnej muszą być zawarte w aneksie również sporządzonym w takiej formie. Pamiętajmy o tym, szczególnie w przypadku umów podpisanych notarialnie. W takim przypadku również aneks musi zostać podpisany w sposób notarialny.

Jak przygotować aneks?

Aneks możemy sporządzić samodzielnie, posiłkując się chociażby gotowymi szablonami, jakie znajdziemy w Internecie. Bez trudu natrafimy na wzory aneksów ogólnych, jak i przydatnych w konkretnych przypadkach, takich jak aneks do umowy o pracę, aneks do pożyczki czy aneks do wynajmu. Jeśli w zawartej przez nas umowie chcemy wprowadzić zmiany, najprościej będzie zrobić to za pomocą aneksu.

Główne elementy jakie powinny znaleźć się w aneksie do umowy

  • określenie stron umowy i aneksu,
  • wskazanie zmian, które wprowadzamy poprzez podpisanie aneksu,
  • wskazanie, jakiej umowy dany aneks dotyczy (numer umowy, data i miejsce podpisania).

W pierwszej części aneksu powinny znaleźć się informacje, związane z umową. Poza tym aneks musi mieć odpowiedni tytuł, np. „Aneks do umowy najmu”, „Aneks do umowy o pracę”. W dalszej części dokumentu zapisujemy zmiany, które aneks wprowadza do umowy. Co ważne, nie musimy w tym miejscu przytaczać wszystkich zapisów z oryginalnej umowy. Wystarczy podać dokładny paragraf i konkretny punkt, którego dotyczy zmiana. Ważne jest jednak, aby zapisy w aneksie jasno wskazywały, do czego wprowadzane zmiany się odnoszą.

Pamiętajmy, że w aneksie powinien znaleźć się także zapis o tym, że pozostałe postanowienia zawarte w umowie nie ulegają zmianie. Przygotowany aneks, aby był ważny, musi zostać podpisany przez obie strony umowy. Następnie każda z nich otrzymują swój egzemplarz aneksu. Najlepiej przechowywać aneks wraz z umową, do której został sporządzony.

Jakie zmiany do umowy mogą znaleźć się w aneksie?

Przyjrzyjmy się teraz, jakie zmiany do umowy mogą znaleźć się w aneksie. Są to:

  • dodanie nowych postanowień,
  • zmiany postanowienia umowy,
  • uchylenie postanowień.

Oznacza to, że przygotowując aneks, jego treść możemy dowolnie zmienić, o ile zgadzają się na to obie strony umowy. Dzięki aneksowi do umowy możemy np. zwiększyć wartość kontraktu, zmienić warunki spłaty kredytu czy pożyczki, zwiększyć wynagrodzenie pracownikowi czy wydłużyć czas najmu lokalu. Za pomocą aneksu będziemy mogli również skorygować błędy, jakie znalazły się w umowie.

Co ważne, do jednej umowy możemy przygotować wiele aneksów, bez konieczności ciągłego zrywania i sporządzania nowych umów. Z tego względu podpisanie aneksu jest na pewno rozwiązaniem wygodniejszym i szybszym.

Foto: Pixabay
3 min. czytania

W przypadku zmiany warunków trwającej umowy, konieczne jest ich odpowiednie potwierdzenie. W tym celu należy podpisać aneks do umowy. Dziś pokrótce omówimy, co powinno się w nim znaleźć. Jeśli podpisujemy wiele umów, z pewnością natrafimy na przypadek, w którym dojdzie do zmiany warunków jednej z nich. Szczególnie w przypadku umów, które obowiązują przez długi okres. W takim przypadku nie musimy zawierać zupełnie nowej umowy. Wystarczy, że podpiszemy odpowiedni aneks.

Co to jest aneks do umowy?

Aneks do umowy służy do potwierdzania zmian warunków umowy. Stosuje się go w przypadku umów, które podpisywane były osobiście, jak i tych zawieranych przez internet. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, forma aneksu musi mieć taka samą formę, co pierwotna umowa. Oznacza to, że zmiany w umowie pisemnej muszą być zawarte w aneksie również sporządzonym w takiej formie. Pamiętajmy o tym, szczególnie w przypadku umów podpisanych notarialnie. W takim przypadku również aneks musi zostać podpisany w sposób notarialny.

Jak przygotować aneks?

Aneks możemy sporządzić samodzielnie, posiłkując się chociażby gotowymi szablonami, jakie znajdziemy w Internecie. Bez trudu natrafimy na wzory aneksów ogólnych, jak i przydatnych w konkretnych przypadkach, takich jak aneks do umowy o pracę, aneks do pożyczki czy aneks do wynajmu. Jeśli w zawartej przez nas umowie chcemy wprowadzić zmiany, najprościej będzie zrobić to za pomocą aneksu.

Główne elementy jakie powinny znaleźć się w aneksie do umowy

  • określenie stron umowy i aneksu,
  • wskazanie zmian, które wprowadzamy poprzez podpisanie aneksu,
  • wskazanie, jakiej umowy dany aneks dotyczy (numer umowy, data i miejsce podpisania).

W pierwszej części aneksu powinny znaleźć się informacje, związane z umową. Poza tym aneks musi mieć odpowiedni tytuł, np. „Aneks do umowy najmu”, „Aneks do umowy o pracę”. W dalszej części dokumentu zapisujemy zmiany, które aneks wprowadza do umowy. Co ważne, nie musimy w tym miejscu przytaczać wszystkich zapisów z oryginalnej umowy. Wystarczy podać dokładny paragraf i konkretny punkt, którego dotyczy zmiana. Ważne jest jednak, aby zapisy w aneksie jasno wskazywały, do czego wprowadzane zmiany się odnoszą.

Pamiętajmy, że w aneksie powinien znaleźć się także zapis o tym, że pozostałe postanowienia zawarte w umowie nie ulegają zmianie. Przygotowany aneks, aby był ważny, musi zostać podpisany przez obie strony umowy. Następnie każda z nich otrzymują swój egzemplarz aneksu. Najlepiej przechowywać aneks wraz z umową, do której został sporządzony.

Jakie zmiany do umowy mogą znaleźć się w aneksie?

Przyjrzyjmy się teraz, jakie zmiany do umowy mogą znaleźć się w aneksie. Są to:

  • dodanie nowych postanowień,
  • zmiany postanowienia umowy,
  • uchylenie postanowień.

Oznacza to, że przygotowując aneks, jego treść możemy dowolnie zmienić, o ile zgadzają się na to obie strony umowy. Dzięki aneksowi do umowy możemy np. zwiększyć wartość kontraktu, zmienić warunki spłaty kredytu czy pożyczki, zwiększyć wynagrodzenie pracownikowi czy wydłużyć czas najmu lokalu. Za pomocą aneksu będziemy mogli również skorygować błędy, jakie znalazły się w umowie.

Co ważne, do jednej umowy możemy przygotować wiele aneksów, bez konieczności ciągłego zrywania i sporządzania nowych umów. Z tego względu podpisanie aneksu jest na pewno rozwiązaniem wygodniejszym i szybszym.

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

51 − 49 =

error: