Kiedy pracę małżonka można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

3 min. czytania

Przedsiębiorcy doczekali się w końcu na “Pakiet zmian dla małych i średnich przedsiębiorstw“. Zmiany, jakie zostały wprowadzone pod koniec 2018 roku, sprawiły, że został on wzbogacony o kilka uproszczeń w prawie podatkowym i gospodarczym, na których skorzystają przedsiębiorcy. Do najważniejszych zmian należy z pewnością możliwość włączenia pracy współmałżonka do kosztów podatkowych, dzięki czemu pomniejsza ona kwotę podatku PIT czy CIT.

Pracę małżonka oraz dziecka można wliczyć w koszty

Zmiana, o której wspomnieliśmy powyżej, od dawna była wyczekiwana przez przedsiębiorców. Jednak ze względu na możliwość nadużyć, ich głos został wysłuchany dopiero teraz. Chodziło przede wszystkim o to, że każda osoba prowadząca działalność gospodarczą mogłaby na tej zasadzie płacić mniejszy podatek, bez względu na faktyczny wkład małżonka w uzyskiwany przychód.

To był główny powód, dla którego do końca 2018 roku wartość pracy własnej, małżonka czy małoletnich nie wliczał się do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczyło to zarówno pracy ze stałym wynagrodzeniem, jak i pracy wspomagającej.

Nowe przepisy

Aktualnie sytuacja ta uległa zmianie. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2019 roku i dotyczą one współmałżonków oraz dzieci, które są zatrudnione na podstawie:

  • umowy o pracę, umowy o dzieło lub zlecenia,
  • kontraktu menedżerskiego,
  • działalności oświatowej, naukowej, artystycznej, literackiej, trenerskiej, publicystycznej i trenerskiej.

Co więcej, za pracę współmałżonka, który pracuje w oparciu o jedną z powyższych form zatrudnienia, faktycznie musi zostać wypłacone wynagrodzenie. Nie może ono figurować jedynie „na papierze”. Poza tym wynagrodzenie musi zostać wypłacone w terminie. Oznacza to, że jeśli praca małżonka stanowi tylko pomoc w prowadzeniu firmy, to jej wartości w dalszym ciągu nie będzie można odliczyć od podatku.

Mówiąc inaczej, praca wspomagająca nie zalicza się jako koszt podatkowy i nie może ono stanowić kosztu podatkowego. Szacuje się, że wprowadzone zmiany mogą być pomocne dla około 100 tysięcy przedsiębiorców.

Pakiet dodatkowych zmian dla małych i średnich przedsiębiorców

Zmiany w ustawie mają przynieść małym i średnim przedsiębiorcom korzyści i udogodnienia. Są to:

  • uproszczenie formularzy podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości,
  • zwolnione z podatku zostaną kwoty wypłaconych odszkodowań,
  • skrócenie okresu w którym wierzyciel może skorzystać z ulgi na VAT za złe długi do 90 dni.

Zniesienie nakazu szkoleń BHP

Zniesienie nakazu szkoleń BHP w najbardziej niewypadkowych branżach będzie dotyczyło kilku milionów pracowników. Wprowadzony przepis wynika z prawa unijnego, które mówi, że okresowe szkolenia z BHP należy organizować, gdy wymaga tego szczególna charakterystyka i sytuacja pracy. Dzięki tej zmianie zaoszczędzą pracodawcy, zwłaszcza że nie ma on już obowiązku zatrudniania specjalisty od BHP i sam może pełnić taką funkcję.

Rozszerzona definicja małego podatnika

W przypadku rozszerzonej definicji tzw. “małego podatnika” nastąpiła zmiana z 1,2 mln euro do 2 mln euro przychodu rocznie. Oznacza to, że większa liczba firm skorzysta z uprawnień, jakie przysługują „małym podatnikom”, takich jak prawo do zaliczenia wszystkich środków trwałych o wartości do 50 tyś euro do jednorazowych kosztów w dniu wpisania ich na stan.

Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie wysokość podatku płaconych przez tych przedsiębiorców w stosunku rocznym. Dodatkowo „mali podatnicy” mogą rzadziej odprowadzać zaliczki na PIT i CIT, a także mogą korzystać z niższego progu podatkowego CIT, który będzie teraz wynosił 9%.

Kwota jednorazowej straty podatkowej

Podniesienie kwoty jednorazowej straty podatkowej do 5 milionów złotych pozwala na ograniczenie formalności, które wiążą się z rozliczeniem takiej straty. Dzięki wprowadzonym zmianom nie trzeba jej rozbijać na kilka lat. Poza tym zmiana poprawi płynność finansową firmy.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Przedsiębiorcy doczekali się w końcu na “Pakiet zmian dla małych i średnich przedsiębiorstw“. Zmiany, jakie zostały wprowadzone pod koniec 2018 roku, sprawiły, że został on wzbogacony o kilka uproszczeń w prawie podatkowym i gospodarczym, na których skorzystają przedsiębiorcy. Do najważniejszych zmian należy z pewnością możliwość włączenia pracy współmałżonka do kosztów podatkowych, dzięki czemu pomniejsza ona kwotę podatku PIT czy CIT.

Pracę małżonka oraz dziecka można wliczyć w koszty

Zmiana, o której wspomnieliśmy powyżej, od dawna była wyczekiwana przez przedsiębiorców. Jednak ze względu na możliwość nadużyć, ich głos został wysłuchany dopiero teraz. Chodziło przede wszystkim o to, że każda osoba prowadząca działalność gospodarczą mogłaby na tej zasadzie płacić mniejszy podatek, bez względu na faktyczny wkład małżonka w uzyskiwany przychód.

To był główny powód, dla którego do końca 2018 roku wartość pracy własnej, małżonka czy małoletnich nie wliczał się do kosztów uzyskania przychodów. Dotyczyło to zarówno pracy ze stałym wynagrodzeniem, jak i pracy wspomagającej.

Nowe przepisy

Aktualnie sytuacja ta uległa zmianie. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2019 roku i dotyczą one współmałżonków oraz dzieci, które są zatrudnione na podstawie:

  • umowy o pracę, umowy o dzieło lub zlecenia,
  • kontraktu menedżerskiego,
  • działalności oświatowej, naukowej, artystycznej, literackiej, trenerskiej, publicystycznej i trenerskiej.

Co więcej, za pracę współmałżonka, który pracuje w oparciu o jedną z powyższych form zatrudnienia, faktycznie musi zostać wypłacone wynagrodzenie. Nie może ono figurować jedynie „na papierze”. Poza tym wynagrodzenie musi zostać wypłacone w terminie. Oznacza to, że jeśli praca małżonka stanowi tylko pomoc w prowadzeniu firmy, to jej wartości w dalszym ciągu nie będzie można odliczyć od podatku.

Mówiąc inaczej, praca wspomagająca nie zalicza się jako koszt podatkowy i nie może ono stanowić kosztu podatkowego. Szacuje się, że wprowadzone zmiany mogą być pomocne dla około 100 tysięcy przedsiębiorców.

Pakiet dodatkowych zmian dla małych i średnich przedsiębiorców

Zmiany w ustawie mają przynieść małym i średnim przedsiębiorcom korzyści i udogodnienia. Są to:

  • uproszczenie formularzy podatkowych w przypadku podatku od nieruchomości,
  • zwolnione z podatku zostaną kwoty wypłaconych odszkodowań,
  • skrócenie okresu w którym wierzyciel może skorzystać z ulgi na VAT za złe długi do 90 dni.

Zniesienie nakazu szkoleń BHP

Zniesienie nakazu szkoleń BHP w najbardziej niewypadkowych branżach będzie dotyczyło kilku milionów pracowników. Wprowadzony przepis wynika z prawa unijnego, które mówi, że okresowe szkolenia z BHP należy organizować, gdy wymaga tego szczególna charakterystyka i sytuacja pracy. Dzięki tej zmianie zaoszczędzą pracodawcy, zwłaszcza że nie ma on już obowiązku zatrudniania specjalisty od BHP i sam może pełnić taką funkcję.

Rozszerzona definicja małego podatnika

W przypadku rozszerzonej definicji tzw. “małego podatnika” nastąpiła zmiana z 1,2 mln euro do 2 mln euro przychodu rocznie. Oznacza to, że większa liczba firm skorzysta z uprawnień, jakie przysługują „małym podatnikom”, takich jak prawo do zaliczenia wszystkich środków trwałych o wartości do 50 tyś euro do jednorazowych kosztów w dniu wpisania ich na stan.

Dzięki temu zmniejszeniu ulegnie wysokość podatku płaconych przez tych przedsiębiorców w stosunku rocznym. Dodatkowo „mali podatnicy” mogą rzadziej odprowadzać zaliczki na PIT i CIT, a także mogą korzystać z niższego progu podatkowego CIT, który będzie teraz wynosił 9%.

Kwota jednorazowej straty podatkowej

Podniesienie kwoty jednorazowej straty podatkowej do 5 milionów złotych pozwala na ograniczenie formalności, które wiążą się z rozliczeniem takiej straty. Dzięki wprowadzonym zmianom nie trzeba jej rozbijać na kilka lat. Poza tym zmiana poprawi płynność finansową firmy.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

4 + 4 =

error: