Kiedy pożyczka jest przeterminowana?

4 min. czytania

Po pożyczki sięgamy z różnych powodów, czasami przymusza nas do tego trudna sytuacja życiowa, innym razem chcemy szybko zaspokoić swoje zachcianki, ponadpodstawowe potrzeby życiowe. Jednak choćby z nie wiadomo jakiego powodu to było, to w każdym przypadku raty należy spłacać terminowo i na czas. Ale niestety w życiu bywa różnie, nagła utrata pracy, długotrwała choroba czy inne problemy osobiste i może się zdarzyć, że pojawi się problem ze spłatą. W przypadku, gdy sytuacja się powtarza, nie jest pojedynczym epizodem, niespłacone zobowiązanie może trafić do windykacji.

W jakich przypadkach możemy liczyć na to, że pożyczka nam się przeterminuje?

To zależy od kilku czynników. A mianowicie, od tego czy pożyczka jest prywatna czy zaciągnięta w instytucjach pożyczkowych, od tego, czy spłata ma się odbywać ratalnie czy w całości. W każdym z przypadków pożyczkodawca musi posiadać komplet dokumentów potwierdzających udzielenie pożyczki i na podstawie tych dokumentów dopiero można rościć sobie prawo do spłaty. Jeśli ich nie posiadamy, egzekucja może być znacząco utrudniona a w niejednym przypadku nawet niemożliwa. Najczęściej nie posiadamy żadnych dokumentów udzielając pożyczek prywatnych.

Data ważności pożyczki. Czy takie zobowiązanie może się też przeterminować?

W momencie, gdy wcześniej już powzięliśmy wiedzę o tym, że w niedalekiej przyszłości możemy mieć problem z płynnością finansową, wówczas możemy nawiązać z pożyczkodawcą nić porozumienia, spróbować obniżyć wysokość rat. Może też zdarzyć się tak przy odrobinie „szczęścia”, że pożyczka nam się przeterminuje, ulegnie przedawnieniu. Wówczas nie mamy już obowiązku spłacania pozostałej części zobowiązania.

Jak wygląda termin spłaty pożyczki?

Zawierając umowę pożyczki wraz z umową otrzymujemy tak zwany harmonogram spłaty. Tam jest dokładnie wskazane w jakim terminie i w jakiej kwocie powinniśmy uiścić każdą z rat. Z tego też będzie wynikało, od kiedy zaczynamy spłacanie i kiedy je skończymy. W momencie, gdyby pojawiły się problemy ze spłatą, firma pożyczkowa wysyła ponaglenie, że wskazaniem, kiedy i w jakiej wysokości należy zacząć spłacać odsetki.

Problem się pogłębi, gdy zaprzestaniemy całkowicie spłaty. Wtedy zobowiązanie zostanie przekazane do działu windykacji danej instytucji pożyczkowej, jeśli to nie przyniesie skutków, to kolejnym krokiem po uzyskaniu orzeczenia sądowego o konieczności spłaty jest przekazanie sprawy w ręce komornika. No chyba, że pożyczka nam się przeterminuje.

Kiedy pożyczka ulega przedawnieniu?

Pożyczka udzielona na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej przedawni się szybko, bo w zaledwie 3 lata możemy już mieć ją z głowy. Zdecydowanie dłużej to trwa w przypadku pożyczek prywatnych. Tu zobowiązanie przeterminuje się dopiero po 10 latach.

Takie zabezpieczenie gwarantuje nam art. 118 KC z którego wynika, że: „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

Co w przypadku, jeśli termin spłaty nie został określony w umowie?

To również nie jest sytuacja bez wyjścia. Często wśród prywatnych pożyczek zdarza się, że potwierdzeniem przekazania pieniędzy jest tylko ręcznie podpisany kwitek bez wskazania konkretnej daty spłaty. Na taką ewentualność ustawodawca również się przygotował. W takich przypadkach termin przeterminowania się pożyczki jest liczony od dnia przekazania pieniędzy.

Jest to również uregulowane w Kodeksie Cywilnym: „jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie”.

W przypadku pożyczek ratalnych sprawa ma się nieco inaczej. Bo w ich przypadku każda z rat przeterminuje się osobno. Do każdego terminu, w którym dana rata będzie wymagana dodajemy trzy albo dziesięć lat i otrzymujemy datę przedawnienia konkretnej raty. Pożyczek ratalnych nie traktujemy jako całości.

Kiedy możemy zacząć liczyć okres przeterminowania się pożyczki?

Nie jeden z pewnością w tym momencie pomyślał sobie, że to proste jak barszcz. Trzy lata miną jak z bicza strzelił od momentu podpisania umowy, zleci ani się spostrzeżemy. Niestety okresu przedawnienia roszczenia nie liczymy od momentu zawarcia umowy pożyczkowej. Terminem, od którego możemy zacząć liczyć na to, że nam się upiecze, jest ostateczny termin spłaty zobowiązania.

Jeżeli z harmonogramu spłaty wynika, że ostatnią ratę pożyczki mieliśmy uiścić 21 listopada 2018 r. to nie regulując należności od tej daty liczymy kolejne 3 lata, jeśli pożyczka była udzielona przez instytucję i 10 kolejnych lat, jeśli od osoby prywatnej. Po tych terminach nikt nie może już od nas niczego żądać.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Po pożyczki sięgamy z różnych powodów, czasami przymusza nas do tego trudna sytuacja życiowa, innym razem chcemy szybko zaspokoić swoje zachcianki, ponadpodstawowe potrzeby życiowe. Jednak choćby z nie wiadomo jakiego powodu to było, to w każdym przypadku raty należy spłacać terminowo i na czas. Ale niestety w życiu bywa różnie, nagła utrata pracy, długotrwała choroba czy inne problemy osobiste i może się zdarzyć, że pojawi się problem ze spłatą. W przypadku, gdy sytuacja się powtarza, nie jest pojedynczym epizodem, niespłacone zobowiązanie może trafić do windykacji.

W jakich przypadkach możemy liczyć na to, że pożyczka nam się przeterminuje?

To zależy od kilku czynników. A mianowicie, od tego czy pożyczka jest prywatna czy zaciągnięta w instytucjach pożyczkowych, od tego, czy spłata ma się odbywać ratalnie czy w całości. W każdym z przypadków pożyczkodawca musi posiadać komplet dokumentów potwierdzających udzielenie pożyczki i na podstawie tych dokumentów dopiero można rościć sobie prawo do spłaty. Jeśli ich nie posiadamy, egzekucja może być znacząco utrudniona a w niejednym przypadku nawet niemożliwa. Najczęściej nie posiadamy żadnych dokumentów udzielając pożyczek prywatnych.

Data ważności pożyczki. Czy takie zobowiązanie może się też przeterminować?

W momencie, gdy wcześniej już powzięliśmy wiedzę o tym, że w niedalekiej przyszłości możemy mieć problem z płynnością finansową, wówczas możemy nawiązać z pożyczkodawcą nić porozumienia, spróbować obniżyć wysokość rat. Może też zdarzyć się tak przy odrobinie „szczęścia”, że pożyczka nam się przeterminuje, ulegnie przedawnieniu. Wówczas nie mamy już obowiązku spłacania pozostałej części zobowiązania.

Jak wygląda termin spłaty pożyczki?

Zawierając umowę pożyczki wraz z umową otrzymujemy tak zwany harmonogram spłaty. Tam jest dokładnie wskazane w jakim terminie i w jakiej kwocie powinniśmy uiścić każdą z rat. Z tego też będzie wynikało, od kiedy zaczynamy spłacanie i kiedy je skończymy. W momencie, gdyby pojawiły się problemy ze spłatą, firma pożyczkowa wysyła ponaglenie, że wskazaniem, kiedy i w jakiej wysokości należy zacząć spłacać odsetki.

Problem się pogłębi, gdy zaprzestaniemy całkowicie spłaty. Wtedy zobowiązanie zostanie przekazane do działu windykacji danej instytucji pożyczkowej, jeśli to nie przyniesie skutków, to kolejnym krokiem po uzyskaniu orzeczenia sądowego o konieczności spłaty jest przekazanie sprawy w ręce komornika. No chyba, że pożyczka nam się przeterminuje.

Kiedy pożyczka ulega przedawnieniu?

Pożyczka udzielona na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej przedawni się szybko, bo w zaledwie 3 lata możemy już mieć ją z głowy. Zdecydowanie dłużej to trwa w przypadku pożyczek prywatnych. Tu zobowiązanie przeterminuje się dopiero po 10 latach.

Takie zabezpieczenie gwarantuje nam art. 118 KC z którego wynika, że: „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”.

Co w przypadku, jeśli termin spłaty nie został określony w umowie?

To również nie jest sytuacja bez wyjścia. Często wśród prywatnych pożyczek zdarza się, że potwierdzeniem przekazania pieniędzy jest tylko ręcznie podpisany kwitek bez wskazania konkretnej daty spłaty. Na taką ewentualność ustawodawca również się przygotował. W takich przypadkach termin przeterminowania się pożyczki jest liczony od dnia przekazania pieniędzy.

Jest to również uregulowane w Kodeksie Cywilnym: „jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie”.

W przypadku pożyczek ratalnych sprawa ma się nieco inaczej. Bo w ich przypadku każda z rat przeterminuje się osobno. Do każdego terminu, w którym dana rata będzie wymagana dodajemy trzy albo dziesięć lat i otrzymujemy datę przedawnienia konkretnej raty. Pożyczek ratalnych nie traktujemy jako całości.

Kiedy możemy zacząć liczyć okres przeterminowania się pożyczki?

Nie jeden z pewnością w tym momencie pomyślał sobie, że to proste jak barszcz. Trzy lata miną jak z bicza strzelił od momentu podpisania umowy, zleci ani się spostrzeżemy. Niestety okresu przedawnienia roszczenia nie liczymy od momentu zawarcia umowy pożyczkowej. Terminem, od którego możemy zacząć liczyć na to, że nam się upiecze, jest ostateczny termin spłaty zobowiązania.

Jeżeli z harmonogramu spłaty wynika, że ostatnią ratę pożyczki mieliśmy uiścić 21 listopada 2018 r. to nie regulując należności od tej daty liczymy kolejne 3 lata, jeśli pożyczka była udzielona przez instytucję i 10 kolejnych lat, jeśli od osoby prywatnej. Po tych terminach nikt nie może już od nas niczego żądać.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

− 7 = 1

error: