Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o zarobkach?

7 min. czytania

Zostałeś poproszony o okazanie zaświadczenia o zarobkach? Taki dokument bez problemu wystawi ci twój pracodawca. W dzisiejszym artykule dokładnie zajmiemy się tym zagadnieniem i na co takie zaświadczenie będzie tobie potrzebne.

Zaświadczenie o zarobkach

Każdy z nas zapewne spotkał się z sytuacją, w której do załatwienia jakiejś ważnej sprawy, musiał przygotować szereg dokumentów. Jednym z nich mogło być zaświadczenie o zarobkach, czyli dokument, który pracodawca wystawia na wniosek pracownika. O zaświadczenie o zarobkach najczęściej proszeni jesteśmy w różnego rodzaju urzędach i instytucjach. Również, gdy staramy się o kredyt czy pożyczkę, musimy liczyć się z tym, że do jej uzyskania konieczne będzie dostarczenie takiego dokumentu.

Z prośbą o dostarczenie zaświadczenia o zarobkach z pewnością spotkamy się w banku, gdyż na jego podstawie wyliczana jest nasza zdolność kredytowa. Z kolei pozabankowe firmy pożyczkowe coraz rzadziej proszą swoich klientów o dostarczenie zaświadczenia o zarobkach. Dzięki temu uzyskanie pożyczki w takich firmach jest mniej skomplikowane i szybsze.

Oczywiście, nie tylko podczas składania wniosków kredytowych możemy zostać poproszeni o dostarczenie zaświadczenia o dochodach. Zwiększa się liczba spraw, do których załatwienia niezbędny jest ten dokument. O zaświadczenie o zarobkach możemy zostać poproszeni m.in. w następujących sytuacjach, gdy chcesz coś kupić na raty.

Ile kosztuje otrzymanie zaświadczenia o zarobkach?

Warto wiedzieć, że wydanie zaświadczenia o zarobkach przez naszego obecnego pracodawcę, jest bezpłatne.

Ile trzeba czekać na wydanie zaświadczenia o zarobkach?

Nasz pracodawca musi wystawić zaświadczenie o zarobkach za każdym razem, gdy złożymy do niego taki wniosek. Nie ma tutaj żadnych limitów czy ograniczeń do wydawania takich dokumentów. Oznacza to, że gdy tylko potrzebujemy zaświadczenia o zarobkach, możemy zgłosić się z tym do naszego pracodawcy, bez względu na to, czy w ostatnim czasie już taki dokument dostaliśmy. Gdyby jednak pracodawca odmówił nam wydania zaświadczenia, możemy oskarżyć go o działanie na naszą niekorzyść.

Polskie prawo nie precyzuje dokładnie czasu, w jakim pracodawca musi wydać pracownikowi zaświadczenie o zarobkach, co oznacza, że może to być zarówno 1 dzień lub miesiąc. Zależy to przede wszystkim od firmy, w której pracujemy, wewnętrznego regulaminu oraz obiegu dokumentów. Na ogół czas oczekiwania na zaświadczenie jest nieco dłuższy w przypadku firm, które zatrudniają dużo pracowników. Poza tym wydanie zaświadczenia o zarobkach może się wydłużyć, jeśli np. bank wymaga, aby na dokumencie podpisało się kilka osób (np. właściciel firmy oraz główna księgowa). Najlepiej od razu przy składaniu wniosku dopytać się o termin wydania dokumentu i pilnować jego dotrzymania.

Czy pracodawca ma obowiązek wydania zaświadczenia o zarobkach?

Z przepisów prawa pracy jasno nie wynika żadne unormowanie dotyczące wydawania zaświadczeń o zarobkach przez pracodawcę. Z jednej strony oznaczałoby to, że pracodawca nie ma obowiązku wydawania takiego dokumentu, a także, że nie obowiązują go konkretne zasady związane z jego wystawieniem. Z drugiej jednak strony są orzeczenia sądowe, z których jednoznacznie wynika, że firma nie ma prawa odmówić pracownikowi wydania zaświadczenia o zarobkach, o ile zwróci się on do niego z taką prośbą.

Co zrobić, gdy pracodawca nie wyda zaświadczenia o zarobkach?

Jeśli złożymy do pracodawcy wniosek o wydanie zaświadczenie o zarobkach, a on nam odmówi, mamy prawo potraktować to jako akt złej woli. Co z tego wynika? Otóż możemy wówczas zwrócić się do sądu z wnioskiem o określone ustalenie danego faktu przez sąd. Jednak biorąc pod uwagę, że sądowa procedura będzie trwała dosyć długo, nie zawsze będzie to pomocne rozwiązanie. Szczególnie jeśli zaświadczenia o zarobkach potrzebujemy w zasadzie natychmiast. Z pomocą przyjdzie nam w takim przypadku Państwowa Inspekcja Pracy, do której możemy się zgłosić. To właśnie PIP nadzoruje warunki wykonywania pracy w imieniu państwa.

Kto może wystawić zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach wystawia nasz pracodawca na nasz wniosek. Takie zaświadczenie powinno zostać podpisane przez przez pracodawcę lub osobę uprawioną do reprezentowania pracodawcy: np. kadrowa, główna księgowa.

Jak długo jest ważne zaświadczenie o zarobkach?

Pozostaje jeszcze kwestia tego, jak długo ważne jest zaświadczenie o zarobkach. W tym przypadku sprawa jest dosyć oczywista, gdyż jest to ustalane odgórnie przez instytucję, która prosi nas o dostarczenie dokumentów. Na ogół jest ono ważne od 1 do 3 miesięcy, przy czym jeśli chodzi o banki jest to na ogół okres 30 dni.

Czym różni się zaświadczenie o zarobkach od oświadczenia o dochodach?

Zaświadczenie o zarobkach jest często mylone z oświadczeniem o zarobkach, choć są dwa różne typy dokumentów. Od tego, który z nich dostarczymy, będzie zależało, czy tylko zadeklarujemy wysokość uzyskiwanych dochodów, czy też nasz pracodawca faktycznie i oficjalnie ją potwierdzi.

O zaświadczenie o zarobkach na pewno poprosi nas bank, w którym będziemy chcieli kredyt w banku. Natomiast pozabankowe firmy pożyczkowe najczęściej zadowalają się oświadczeniami o dochodach dostarczanymi przez pożyczkobiorców. Dzięki temu procedura uzyskania chwilówki lub pożyczki ratalnej bez zaświadczeń przebiega błyskawicznie, a my szybciej uzyskujemy dostęp do gotówki.

Zapamiętajmy zatem, że oświadczenie o zarobkach to dokument, który samodzielnie wypełniamy, starając się o pożyczkę. Zawiera on informację na temat wysokości uzyskiwanych przez nas zarobków. Po prostu samemu podajemy informację o tym, ile miesięcznie zarabiamy. W przeciwieństwie do tego, zaświadczenie o zarobkach to oficjalna informacja na temat naszych zarobków, która została potwierdzona przez naszego pracodawcę.

Pamiętajmy również, że zaświadczenie o zarobkach, to nie to samo, co świadectwo pracy. Otóż świadectwo pracy to dokument, który dostajemy od pracodawcy gdy już tam nie pracujemy. Zazwyczaj zawiera ono następujące informacje takie jak okres zatrudnienia, wymiar etatu, stanowisko, tryb rozwiązania stosunku pracy.

Jakie informacje powinny znaleźć się w zaświadczeniu o zarobkach?

Kolejną ważną kwestią są informacje, które powinny znaleźć się na zaświadczeniu o zarobkach. Większość instytucji, które wymagają od nas takich dokumentów, mają specjalne formularze, które nasz pracodawca powinien wypełnić. Dzięki temu mamy pewność, że tak uzupełniony dokument będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje. Oczywiście dane podane na zaświadczeniu o zarobkach muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

Jednak nie każda instytucja, która poprosi nas o dostarczenie zaświadczenia o zarobkach, ma taki gotowy do uzupełnienia formularz. W takim przypadku nasz pracodawca musi go sporządzić samodzielnie lub może skorzystać ze wzorów zaświadczeń, które dostępne są w Internecie.

Ważne jest, aby takie zaświadczenie odebrać osobiście, gdyż znajdują się w nim dane wrażliwe, takie jak wysokość naszych zarobków czy dane osobowe. Zdecydowanie nie powinny one trafić w niepowołane ręce. Jeszcze raz podkreślimy, że na zaświadczeniu o zarobkach muszą znaleźć się tylko i wyłącznie prawdziwe informacje.

Najważniejsze dane

Przepisy polskiego prawa nie precyzują dokładnie informacji, jakie powinny znaleźć się na zaświadczeniu o zarobkach. Wydaje się jednak, że niżej wymienione informacje powinny wystarczyć w większości przypadków.

Oto one:

– data wydania zaświadczenia o zarobkach,
– dane pracownika: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,
– dane zakładu pracy: nazwa, adres, NIP, REGON,
– stanowisko pracownika,
– data rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy o pracę oraz czas jej obowiązywania,
– wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto z okresu ostatnich 3 miesięcy,
– informacje o ewentualnych obciążeniach wynagrodzenia pracownika,
– informacje na temat urlopu,
– pieczątka, podpis pracodawcy (lub osoby do tego upoważnionej).

Foto: Shutterstock
7 min. czytania

Zostałeś poproszony o okazanie zaświadczenia o zarobkach? Taki dokument bez problemu wystawi ci twój pracodawca. W dzisiejszym artykule dokładnie zajmiemy się tym zagadnieniem i na co takie zaświadczenie będzie tobie potrzebne.

Zaświadczenie o zarobkach

Każdy z nas zapewne spotkał się z sytuacją, w której do załatwienia jakiejś ważnej sprawy, musiał przygotować szereg dokumentów. Jednym z nich mogło być zaświadczenie o zarobkach, czyli dokument, który pracodawca wystawia na wniosek pracownika. O zaświadczenie o zarobkach najczęściej proszeni jesteśmy w różnego rodzaju urzędach i instytucjach. Również, gdy staramy się o kredyt czy pożyczkę, musimy liczyć się z tym, że do jej uzyskania konieczne będzie dostarczenie takiego dokumentu.

Z prośbą o dostarczenie zaświadczenia o zarobkach z pewnością spotkamy się w banku, gdyż na jego podstawie wyliczana jest nasza zdolność kredytowa. Z kolei pozabankowe firmy pożyczkowe coraz rzadziej proszą swoich klientów o dostarczenie zaświadczenia o zarobkach. Dzięki temu uzyskanie pożyczki w takich firmach jest mniej skomplikowane i szybsze.

Oczywiście, nie tylko podczas składania wniosków kredytowych możemy zostać poproszeni o dostarczenie zaświadczenia o dochodach. Zwiększa się liczba spraw, do których załatwienia niezbędny jest ten dokument. O zaświadczenie o zarobkach możemy zostać poproszeni m.in. w następujących sytuacjach, gdy chcesz coś kupić na raty.

Ile kosztuje otrzymanie zaświadczenia o zarobkach?

Warto wiedzieć, że wydanie zaświadczenia o zarobkach przez naszego obecnego pracodawcę, jest bezpłatne.

Ile trzeba czekać na wydanie zaświadczenia o zarobkach?

Nasz pracodawca musi wystawić zaświadczenie o zarobkach za każdym razem, gdy złożymy do niego taki wniosek. Nie ma tutaj żadnych limitów czy ograniczeń do wydawania takich dokumentów. Oznacza to, że gdy tylko potrzebujemy zaświadczenia o zarobkach, możemy zgłosić się z tym do naszego pracodawcy, bez względu na to, czy w ostatnim czasie już taki dokument dostaliśmy. Gdyby jednak pracodawca odmówił nam wydania zaświadczenia, możemy oskarżyć go o działanie na naszą niekorzyść.

Polskie prawo nie precyzuje dokładnie czasu, w jakim pracodawca musi wydać pracownikowi zaświadczenie o zarobkach, co oznacza, że może to być zarówno 1 dzień lub miesiąc. Zależy to przede wszystkim od firmy, w której pracujemy, wewnętrznego regulaminu oraz obiegu dokumentów. Na ogół czas oczekiwania na zaświadczenie jest nieco dłuższy w przypadku firm, które zatrudniają dużo pracowników. Poza tym wydanie zaświadczenia o zarobkach może się wydłużyć, jeśli np. bank wymaga, aby na dokumencie podpisało się kilka osób (np. właściciel firmy oraz główna księgowa). Najlepiej od razu przy składaniu wniosku dopytać się o termin wydania dokumentu i pilnować jego dotrzymania.

Czy pracodawca ma obowiązek wydania zaświadczenia o zarobkach?

Z przepisów prawa pracy jasno nie wynika żadne unormowanie dotyczące wydawania zaświadczeń o zarobkach przez pracodawcę. Z jednej strony oznaczałoby to, że pracodawca nie ma obowiązku wydawania takiego dokumentu, a także, że nie obowiązują go konkretne zasady związane z jego wystawieniem. Z drugiej jednak strony są orzeczenia sądowe, z których jednoznacznie wynika, że firma nie ma prawa odmówić pracownikowi wydania zaświadczenia o zarobkach, o ile zwróci się on do niego z taką prośbą.

Co zrobić, gdy pracodawca nie wyda zaświadczenia o zarobkach?

Jeśli złożymy do pracodawcy wniosek o wydanie zaświadczenie o zarobkach, a on nam odmówi, mamy prawo potraktować to jako akt złej woli. Co z tego wynika? Otóż możemy wówczas zwrócić się do sądu z wnioskiem o określone ustalenie danego faktu przez sąd. Jednak biorąc pod uwagę, że sądowa procedura będzie trwała dosyć długo, nie zawsze będzie to pomocne rozwiązanie. Szczególnie jeśli zaświadczenia o zarobkach potrzebujemy w zasadzie natychmiast. Z pomocą przyjdzie nam w takim przypadku Państwowa Inspekcja Pracy, do której możemy się zgłosić. To właśnie PIP nadzoruje warunki wykonywania pracy w imieniu państwa.

Kto może wystawić zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach wystawia nasz pracodawca na nasz wniosek. Takie zaświadczenie powinno zostać podpisane przez przez pracodawcę lub osobę uprawioną do reprezentowania pracodawcy: np. kadrowa, główna księgowa.

Jak długo jest ważne zaświadczenie o zarobkach?

Pozostaje jeszcze kwestia tego, jak długo ważne jest zaświadczenie o zarobkach. W tym przypadku sprawa jest dosyć oczywista, gdyż jest to ustalane odgórnie przez instytucję, która prosi nas o dostarczenie dokumentów. Na ogół jest ono ważne od 1 do 3 miesięcy, przy czym jeśli chodzi o banki jest to na ogół okres 30 dni.

Czym różni się zaświadczenie o zarobkach od oświadczenia o dochodach?

Zaświadczenie o zarobkach jest często mylone z oświadczeniem o zarobkach, choć są dwa różne typy dokumentów. Od tego, który z nich dostarczymy, będzie zależało, czy tylko zadeklarujemy wysokość uzyskiwanych dochodów, czy też nasz pracodawca faktycznie i oficjalnie ją potwierdzi.

O zaświadczenie o zarobkach na pewno poprosi nas bank, w którym będziemy chcieli kredyt w banku. Natomiast pozabankowe firmy pożyczkowe najczęściej zadowalają się oświadczeniami o dochodach dostarczanymi przez pożyczkobiorców. Dzięki temu procedura uzyskania chwilówki lub pożyczki ratalnej bez zaświadczeń przebiega błyskawicznie, a my szybciej uzyskujemy dostęp do gotówki.

Zapamiętajmy zatem, że oświadczenie o zarobkach to dokument, który samodzielnie wypełniamy, starając się o pożyczkę. Zawiera on informację na temat wysokości uzyskiwanych przez nas zarobków. Po prostu samemu podajemy informację o tym, ile miesięcznie zarabiamy. W przeciwieństwie do tego, zaświadczenie o zarobkach to oficjalna informacja na temat naszych zarobków, która została potwierdzona przez naszego pracodawcę.

Pamiętajmy również, że zaświadczenie o zarobkach, to nie to samo, co świadectwo pracy. Otóż świadectwo pracy to dokument, który dostajemy od pracodawcy gdy już tam nie pracujemy. Zazwyczaj zawiera ono następujące informacje takie jak okres zatrudnienia, wymiar etatu, stanowisko, tryb rozwiązania stosunku pracy.

Jakie informacje powinny znaleźć się w zaświadczeniu o zarobkach?

Kolejną ważną kwestią są informacje, które powinny znaleźć się na zaświadczeniu o zarobkach. Większość instytucji, które wymagają od nas takich dokumentów, mają specjalne formularze, które nasz pracodawca powinien wypełnić. Dzięki temu mamy pewność, że tak uzupełniony dokument będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje. Oczywiście dane podane na zaświadczeniu o zarobkach muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

Jednak nie każda instytucja, która poprosi nas o dostarczenie zaświadczenia o zarobkach, ma taki gotowy do uzupełnienia formularz. W takim przypadku nasz pracodawca musi go sporządzić samodzielnie lub może skorzystać ze wzorów zaświadczeń, które dostępne są w Internecie.

Ważne jest, aby takie zaświadczenie odebrać osobiście, gdyż znajdują się w nim dane wrażliwe, takie jak wysokość naszych zarobków czy dane osobowe. Zdecydowanie nie powinny one trafić w niepowołane ręce. Jeszcze raz podkreślimy, że na zaświadczeniu o zarobkach muszą znaleźć się tylko i wyłącznie prawdziwe informacje.

Najważniejsze dane

Przepisy polskiego prawa nie precyzują dokładnie informacji, jakie powinny znaleźć się na zaświadczeniu o zarobkach. Wydaje się jednak, że niżej wymienione informacje powinny wystarczyć w większości przypadków.

Oto one:

– data wydania zaświadczenia o zarobkach,
– dane pracownika: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,
– dane zakładu pracy: nazwa, adres, NIP, REGON,
– stanowisko pracownika,
– data rozpoczęcia pracy, rodzaj umowy o pracę oraz czas jej obowiązywania,
– wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto z okresu ostatnich 3 miesięcy,
– informacje o ewentualnych obciążeniach wynagrodzenia pracownika,
– informacje na temat urlopu,
– pieczątka, podpis pracodawcy (lub osoby do tego upoważnionej).

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: