Kiedy możemy zostać wpisani do bazy BIG

3 min. czytania

Nie ma chyba osoby, która by choć raz nie zaciągnęła pożyczki lub kredytu. Z reguły wszystkie nasze zobowiązania finansowe staramy się spłacać w terminie, jednak niekiedy tak bywa, że „powinie się” nam noga i przestajemy płacić raty. Musimy więc zdawać sobie sprawę jakie przykre konsekwencje mogą nas spotkać, jeśli nie będziemy płacić rat kredytu w terminie. Jedną z konsekwencji nieterminowego regulowania swoich zobowiązań finansowych jest wpisanie na listę dłużników, prowadzoną przez Biuro Informacji Gospodarczej – BIG.

Warto więc wiedzieć, kiedy nasze dane mogą trafić do BIG, i w jaki sposób możemy je usunąć z tej bazy.

Czym jest BIG?

BIG w pełnej nazwie to Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja zajmująca się zbieraniem, utrzymaniem oraz dzieleniem się informacjami dotyczących nierzetelnych dłużników. Pewne instytucje tego typu oprócz danych negatywnych informacji, czyli o wiszących zadłużeniach, zbierają również informacje pozytywne, czyli dotyczące regulowanych zobowiązań w terminie.

Warto wiedzieć, że w naszym kraju nie ma jednej bazy, lecz działa kilka podmiotów zajmujących się gromadzeniem danych o dłużnikach i ich niespłaconych zobowiązaniach.

W chwili obecnej działają następujące biura informacji gospodarczej:

  • BIG Infomonitor
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
  • Krajowy Rejestr Długów BIG
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – KBIG

Informacje na temat zadłużeń przekazywane są do baz od podmiotów, które podpisały umowę z danym BIG. Najczęściej takie umowy podpisują banki, firmy pozabankowe, instytucje pożyczkowe, przedsiębiorcy, firmy telekomunikacyjne, ZUS, spółdzielnie mieszkaniowe. Nasze dane mogą trafić od bazy dłużników chociażby za niezapłacony mandat, lub za niepłacenie alimentów.

Kiedy nasze dane trafiają do BIG?

Większość biur stosuje limit długu, za nieuregulowanie którego możemy trafić na czarną listę dłużników. Najczęściej to 200 złotych zaległości w przypadku konsumentów oraz 500 złotych dla przedsiębiorców. Gdy do BIG dane wpisuje konsument, limit zwykle nie ma znaczenia. Ponadto liczy się termin. Zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie, zaległość będzie można zarejestrować po upływie 30 dni, a nie jak dotąd 60 dni.

W jaki sposób wpisuje się dłużnika do bazy?

Aby wpisać dłużnika do bazy BIG należy mieć podstawy prawne, które tu stanowi wyrok sądowy z klauzulą wykonalności .

Usunięcie wpisu w BIG

Jeżeli nie spłacimy swoich zobowiązań to nasze dane mogą figurować w BIG nawet przez dziesięć lat. Dane mogą być usunięte tylko i wyłącznie na wniosek wierzyciela, który wpisał dłużnika do bazy. Warto pamiętać, że wierzyciel ma ustawowy obowiązek zgłoszenia usunięcia danych z BIG, w ciągu 14 dni od spłaty długu. Jeżeli tego nie zrobi, może narazić się na karę grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Nie ma chyba osoby, która by choć raz nie zaciągnęła pożyczki lub kredytu. Z reguły wszystkie nasze zobowiązania finansowe staramy się spłacać w terminie, jednak niekiedy tak bywa, że „powinie się” nam noga i przestajemy płacić raty. Musimy więc zdawać sobie sprawę jakie przykre konsekwencje mogą nas spotkać, jeśli nie będziemy płacić rat kredytu w terminie. Jedną z konsekwencji nieterminowego regulowania swoich zobowiązań finansowych jest wpisanie na listę dłużników, prowadzoną przez Biuro Informacji Gospodarczej – BIG.

Warto więc wiedzieć, kiedy nasze dane mogą trafić do BIG, i w jaki sposób możemy je usunąć z tej bazy.

Czym jest BIG?

BIG w pełnej nazwie to Biuro Informacji Gospodarczej to instytucja zajmująca się zbieraniem, utrzymaniem oraz dzieleniem się informacjami dotyczących nierzetelnych dłużników. Pewne instytucje tego typu oprócz danych negatywnych informacji, czyli o wiszących zadłużeniach, zbierają również informacje pozytywne, czyli dotyczące regulowanych zobowiązań w terminie.

Warto wiedzieć, że w naszym kraju nie ma jednej bazy, lecz działa kilka podmiotów zajmujących się gromadzeniem danych o dłużnikach i ich niespłaconych zobowiązaniach.

W chwili obecnej działają następujące biura informacji gospodarczej:

  • BIG Infomonitor
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
  • Krajowy Rejestr Długów BIG
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej – KBIG

Informacje na temat zadłużeń przekazywane są do baz od podmiotów, które podpisały umowę z danym BIG. Najczęściej takie umowy podpisują banki, firmy pozabankowe, instytucje pożyczkowe, przedsiębiorcy, firmy telekomunikacyjne, ZUS, spółdzielnie mieszkaniowe. Nasze dane mogą trafić od bazy dłużników chociażby za niezapłacony mandat, lub za niepłacenie alimentów.

Kiedy nasze dane trafiają do BIG?

Większość biur stosuje limit długu, za nieuregulowanie którego możemy trafić na czarną listę dłużników. Najczęściej to 200 złotych zaległości w przypadku konsumentów oraz 500 złotych dla przedsiębiorców. Gdy do BIG dane wpisuje konsument, limit zwykle nie ma znaczenia. Ponadto liczy się termin. Zgodnie z ostatnimi zmianami w prawie, zaległość będzie można zarejestrować po upływie 30 dni, a nie jak dotąd 60 dni.

W jaki sposób wpisuje się dłużnika do bazy?

Aby wpisać dłużnika do bazy BIG należy mieć podstawy prawne, które tu stanowi wyrok sądowy z klauzulą wykonalności .

Usunięcie wpisu w BIG

Jeżeli nie spłacimy swoich zobowiązań to nasze dane mogą figurować w BIG nawet przez dziesięć lat. Dane mogą być usunięte tylko i wyłącznie na wniosek wierzyciela, który wpisał dłużnika do bazy. Warto pamiętać, że wierzyciel ma ustawowy obowiązek zgłoszenia usunięcia danych z BIG, w ciągu 14 dni od spłaty długu. Jeżeli tego nie zrobi, może narazić się na karę grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 77 = 87

error: