Jakie kwestie reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego?

2 min. czytania

Czy zastanawiasz się, czym jest kodeks postępowania administracyjnego? To kodeks, który reguluje kwestie prawne przed organami administracji. Znajdziemy w nim informacje związane ze sprawami, które podlegają rozpatrywaniu właśnie w postępowaniu administracyjnym. To właśnie w kodeksie postępowania administracyjnego określone zostały organy wyznaczone do prowadzenia postępowania administracyjnego.

Poza tym na kodeks postępowania administracyjnego zawiera także normy i zasady, które stanowią podstawę dla rozstrzyganych spraw. Poprzez kodeks można sprawdzić te rodzaje spraw, dla których nie może być stosowany. Kodeks postępowania administracyjnego nie ma zastosowania w przypadku postępowań karnych, skarbowych czy też takich, które wynikają z ordynacji podatkowej.

Przebieg postępowania administracyjnego a zasady kodeksu

W kodeksie postępowania administracyjnego znajdziemy normy prawne, obowiązujące zarówno w toku prowadzenia spraw administracyjnych, jak i przy wydawaniu rozstrzygnięć tych postępowań. Jedną z podstawowych zasad zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego jest zasada praworządności.

Oznacza ona, że wszelkie działania, jakie podejmowane są przez organy administracji, należy bezwzględnie realizować według obowiązujących przepisów prawa. Stosunki pomiędzy państwem a jego obywatelami są właśnie regulowane poprzez prawo administracyjne. Organy administracji muszą swoje działania opierać, biorąc pod uwagę interes społeczny. Nie mniej istotny jest także interes obywateli. Poza tym postępowanie administracyjne powinno być zgodne z zasadami pogłębiania zaufania administracji publicznej.

W toku postępowania administracyjnego organ stale informuje stronę o prawach, jakie jej przysługują. Wynika to z tego, że jeśli któraś ze stron postępowania nie zna prawa, to nie może to powodować jego krzywdy. Pomocna jest tu również zasada czynnego udziału, na mocy której zapewnia się stronom uczestnictwo w postępowaniu na każdym jego etapie. Poza tym stronie postępowania przysługuje prawo do wypowiedzi czy przedstawiania dowodów.

Jednak od tych zasad istnieją wyjątki, które również określa kodeks postępowania administracyjnego. Zaznaczmy również, że decyzje, jakie zapadają w postępowaniu administracyjnym, należy realizować szybko i sprawnie. Poza tym każda decyzja musi zostać uzasadniona. Co więcej, od takiej decyzji, wydanej przez organ niższego stopnia, przysługuje stronom odwołanie.

Określenie organów administracji

Przed organami administracyjnymi toczą się również postępowania, w których jako strona społeczna mogą występować osoby fizyczne. Kodeks postępowania administracyjnego określa, które organy stanowią organy administracji publicznej czy samorządu terytorialnego, a także to, kto może występować jako strona społeczna (m.in. organizacje samorządowe, zawodowe czy spółdzielcze).

Foto: Pixabay
2 min. czytania

Czy zastanawiasz się, czym jest kodeks postępowania administracyjnego? To kodeks, który reguluje kwestie prawne przed organami administracji. Znajdziemy w nim informacje związane ze sprawami, które podlegają rozpatrywaniu właśnie w postępowaniu administracyjnym. To właśnie w kodeksie postępowania administracyjnego określone zostały organy wyznaczone do prowadzenia postępowania administracyjnego.

Poza tym na kodeks postępowania administracyjnego zawiera także normy i zasady, które stanowią podstawę dla rozstrzyganych spraw. Poprzez kodeks można sprawdzić te rodzaje spraw, dla których nie może być stosowany. Kodeks postępowania administracyjnego nie ma zastosowania w przypadku postępowań karnych, skarbowych czy też takich, które wynikają z ordynacji podatkowej.

Przebieg postępowania administracyjnego a zasady kodeksu

W kodeksie postępowania administracyjnego znajdziemy normy prawne, obowiązujące zarówno w toku prowadzenia spraw administracyjnych, jak i przy wydawaniu rozstrzygnięć tych postępowań. Jedną z podstawowych zasad zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego jest zasada praworządności.

Oznacza ona, że wszelkie działania, jakie podejmowane są przez organy administracji, należy bezwzględnie realizować według obowiązujących przepisów prawa. Stosunki pomiędzy państwem a jego obywatelami są właśnie regulowane poprzez prawo administracyjne. Organy administracji muszą swoje działania opierać, biorąc pod uwagę interes społeczny. Nie mniej istotny jest także interes obywateli. Poza tym postępowanie administracyjne powinno być zgodne z zasadami pogłębiania zaufania administracji publicznej.

W toku postępowania administracyjnego organ stale informuje stronę o prawach, jakie jej przysługują. Wynika to z tego, że jeśli któraś ze stron postępowania nie zna prawa, to nie może to powodować jego krzywdy. Pomocna jest tu również zasada czynnego udziału, na mocy której zapewnia się stronom uczestnictwo w postępowaniu na każdym jego etapie. Poza tym stronie postępowania przysługuje prawo do wypowiedzi czy przedstawiania dowodów.

Jednak od tych zasad istnieją wyjątki, które również określa kodeks postępowania administracyjnego. Zaznaczmy również, że decyzje, jakie zapadają w postępowaniu administracyjnym, należy realizować szybko i sprawnie. Poza tym każda decyzja musi zostać uzasadniona. Co więcej, od takiej decyzji, wydanej przez organ niższego stopnia, przysługuje stronom odwołanie.

Określenie organów administracji

Przed organami administracyjnymi toczą się również postępowania, w których jako strona społeczna mogą występować osoby fizyczne. Kodeks postępowania administracyjnego określa, które organy stanowią organy administracji publicznej czy samorządu terytorialnego, a także to, kto może występować jako strona społeczna (m.in. organizacje samorządowe, zawodowe czy spółdzielcze).

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

error: