Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji jako bezrobotny w Urzędzie Pracy?

2 min. czytania

Każdy, kto od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy, może zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Poniżej przedstawiamy dokumenty, jakie należy zabrać ze sobą do urzędu w przypadku rejestracji jako bezrobotny.

Jakich dokumentów wymaga Urząd Pracy?

Urząd Pracy może pomóc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia, wysłać na szkolenie lub na staż. Poza tym, osoby zarejestrowane w urzędzie mają zapewnione ubezpieczenie zdrowotne, dzięki czemu możemy korzystać z publicznej służby zdrowia w przypadku choroby czy wypadku. Dodatkowo każdy, kto pracował wcześniej przez 365 dni w przeciągu poprzedzających 18 miesięcy na podstawie umowy o pracę z nawet z minimalną stawką, otrzyma zasiłek.

Rejestracja jako bezrobotny wymaga dostarczenia tych dokumentów do Urzędu Pracy

Są to:

  • nasz aktualny dowód osobisty,
  • dowód osobisty małżonka, w przypadku gdy chcemy zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • książeczka wojskowa – w przypadku osób, które odbyły służbę wojskową,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli posiadamy grupę inwalidzką lub stopnień niepełnosprawności,
  • dokument potwierdzający stawkę wynagrodzenia, jeśli w ostatnich 18 miesiącach pracowaliśmy w niepełnym wymiarze czasu,
  • zaświadczenie o długości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia na umowę zlecenie, umowę agencyjną lub inną umowę z wynagrodzeniem brutto wraz ze składkami odprowadzanymi na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
  • akt urodzenia i numer PESEL dziecka, w przypadku gdy chcemy zgłosić je do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, w przypadku gdy chcemy zgłosić je do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • świadectwa ukończenia szkoły, szkoleń, kursów, studiów oraz wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają nasze kwalifikacje,
  • świadectwa pracy oraz dokumenty, którą służą do ustalenia uprawnień, jakie nam przysługują.

Pamiętajmy, aby do Urzędu Pracy przynieść oryginały wyżej wymienionych dokumentów. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, zawsze możemy zajrzeć na stronę internetową lokalnego urzędu pracy i sprawdzić, jakie dokumenty musimy ze sobą zabrać.

Rejestracja w Urzędzie Pracy po raz kolejny

Osoby, które w przeszłości rejestrowały się w Urzędzie Pracy, wystarczy, że uzupełnią lub zmodyfikują istniejące dane w przypadku ponownej rejestracji. Wówczas wystarczy przynieść odpowiednie dokumenty, których urząd jeszcze nie posiada i wylegitymować się dowodem osobistym. Każdy, kto chce zarejestrować się w Urzędzie Pracy, musi zawczasu zgromadzić niezbędne dokumenty. Tylko na tej podstawie nasza rejestracja przebiegnie w miarę szybko i za jednym podejściem.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Każdy, kto od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy, może zarejestrować się w Urzędzie Pracy. Poniżej przedstawiamy dokumenty, jakie należy zabrać ze sobą do urzędu w przypadku rejestracji jako bezrobotny.

Jakich dokumentów wymaga Urząd Pracy?

Urząd Pracy może pomóc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia, wysłać na szkolenie lub na staż. Poza tym, osoby zarejestrowane w urzędzie mają zapewnione ubezpieczenie zdrowotne, dzięki czemu możemy korzystać z publicznej służby zdrowia w przypadku choroby czy wypadku. Dodatkowo każdy, kto pracował wcześniej przez 365 dni w przeciągu poprzedzających 18 miesięcy na podstawie umowy o pracę z nawet z minimalną stawką, otrzyma zasiłek.

Rejestracja jako bezrobotny wymaga dostarczenia tych dokumentów do Urzędu Pracy

Są to:

  • nasz aktualny dowód osobisty,
  • dowód osobisty małżonka, w przypadku gdy chcemy zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • książeczka wojskowa – w przypadku osób, które odbyły służbę wojskową,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli posiadamy grupę inwalidzką lub stopnień niepełnosprawności,
  • dokument potwierdzający stawkę wynagrodzenia, jeśli w ostatnich 18 miesiącach pracowaliśmy w niepełnym wymiarze czasu,
  • zaświadczenie o długości zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia na umowę zlecenie, umowę agencyjną lub inną umowę z wynagrodzeniem brutto wraz ze składkami odprowadzanymi na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
  • akt urodzenia i numer PESEL dziecka, w przypadku gdy chcemy zgłosić je do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, w przypadku gdy chcemy zgłosić je do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • świadectwa ukończenia szkoły, szkoleń, kursów, studiów oraz wszelkie inne dokumenty, które potwierdzają nasze kwalifikacje,
  • świadectwa pracy oraz dokumenty, którą służą do ustalenia uprawnień, jakie nam przysługują.

Pamiętajmy, aby do Urzędu Pracy przynieść oryginały wyżej wymienionych dokumentów. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, zawsze możemy zajrzeć na stronę internetową lokalnego urzędu pracy i sprawdzić, jakie dokumenty musimy ze sobą zabrać.

Rejestracja w Urzędzie Pracy po raz kolejny

Osoby, które w przeszłości rejestrowały się w Urzędzie Pracy, wystarczy, że uzupełnią lub zmodyfikują istniejące dane w przypadku ponownej rejestracji. Wówczas wystarczy przynieść odpowiednie dokumenty, których urząd jeszcze nie posiada i wylegitymować się dowodem osobistym. Każdy, kto chce zarejestrować się w Urzędzie Pracy, musi zawczasu zgromadzić niezbędne dokumenty. Tylko na tej podstawie nasza rejestracja przebiegnie w miarę szybko i za jednym podejściem.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

4 + 4 =

error: