Ile wynosi wkład własny na kredyt hipoteczny?

2 min. czytania

Planujesz wziąć kredyt na mieszkanie? Obecnie musisz liczyć się z tym, że wkład własny wynosi 20% wartości nieruchomości. Taka kwota obowiązuje od 2017 roku za sprawą Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. I choć większość banków stosuje się do Rekomendacji S, to osoby, które nie dysponują wystarczającą kwotą, również mogą otrzymać kredyt hipoteczny. W niektórych przypadkach wystarczy do tego posiadanie 10% wartości nieruchomości.

Czym jest wkład własny?

Bez względu na to, w jakim banku zdecydujemy się uzyskać kredyt hipoteczny, będziemy musieli wpłacić tzw. wkład własny. Obecnie żaden bank nie udzieli nam kredytu w wysokości 100% lub więcej wartości nieruchomości. Wkład własny to środki, które posiada kredytobiorca, które może on przeznaczyć na zakup nieruchomości. Bank uruchomi kredyt hipoteczny dopiero w momencie, gdy kredytobiorca wniesie środki wkładu własnego. Warto jednak pamiętać, że wkład własny nie musi mieć formy pieniężnej.

Za wkład własny uznaje się także

  • pozostałe nieruchomości,
  • udokumentowane koszty związane z budową obiektu,
  • polisy,
  • lokaty,
  • IKE i IKZE.

Zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego może mieć postać

  • blokady pieniędzy na koncie kredytobiorcy,
  • ubezpieczenia wkładu własnego,
  • zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez NBP lub Skarb Państwa,
  • zabezpieczenia funduszy zgromadzonych przez kredytobiorcę na IKE lub IKZE.

Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie wkładu własnego, choć wiąże się to ze wzrostem całkowitych kosztów kredytowania. To rozwiązanie polega na tym, że kredytobiorca uiszcza składki na ubezpieczenie, dopóki kwota zadłużenia nie będzie mniejsza niż 80% wartości nieruchomości.

Wysokość wkładu własnego – 10 czy 20%?

Rekomendacja S od lat wskazuje, jakim wkładem własnym musi dysponować kredytobiorca, aby uzyskać kredyt mieszkaniowy. W ostatnich latach wysokość wkładu własnego systematycznie rosła.

W poszczególnych latach wartość wkładu własnego prezentowała się następująco:

  • 2014 rok – 5%,
  • 2015 rok – 10%,
  • 2016 rok – 15%,
  • od 2017 roku – 20%.

Oznacza to, że obecnie musimy dysponować środkami w wysokości 20% wartości nieruchomości, którą planujemy kupić, jeśli chcemy uzyskać na nią kredyt hipoteczny. Jednak w niektórych przypadkach bank udzieli nam kredytu, nawet jeśli posiadamy tylko 10% wartości wymarzonej nieruchomości. Jest to możliwe, o ile posiadamy zabezpieczenie o wartości brakujących 10%.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Planujesz wziąć kredyt na mieszkanie? Obecnie musisz liczyć się z tym, że wkład własny wynosi 20% wartości nieruchomości. Taka kwota obowiązuje od 2017 roku za sprawą Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. I choć większość banków stosuje się do Rekomendacji S, to osoby, które nie dysponują wystarczającą kwotą, również mogą otrzymać kredyt hipoteczny. W niektórych przypadkach wystarczy do tego posiadanie 10% wartości nieruchomości.

Czym jest wkład własny?

Bez względu na to, w jakim banku zdecydujemy się uzyskać kredyt hipoteczny, będziemy musieli wpłacić tzw. wkład własny. Obecnie żaden bank nie udzieli nam kredytu w wysokości 100% lub więcej wartości nieruchomości. Wkład własny to środki, które posiada kredytobiorca, które może on przeznaczyć na zakup nieruchomości. Bank uruchomi kredyt hipoteczny dopiero w momencie, gdy kredytobiorca wniesie środki wkładu własnego. Warto jednak pamiętać, że wkład własny nie musi mieć formy pieniężnej.

Za wkład własny uznaje się także

  • pozostałe nieruchomości,
  • udokumentowane koszty związane z budową obiektu,
  • polisy,
  • lokaty,
  • IKE i IKZE.

Zabezpieczenie kredytu mieszkaniowego może mieć postać

  • blokady pieniędzy na koncie kredytobiorcy,
  • ubezpieczenia wkładu własnego,
  • zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez NBP lub Skarb Państwa,
  • zabezpieczenia funduszy zgromadzonych przez kredytobiorcę na IKE lub IKZE.

Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem jest ubezpieczenie wkładu własnego, choć wiąże się to ze wzrostem całkowitych kosztów kredytowania. To rozwiązanie polega na tym, że kredytobiorca uiszcza składki na ubezpieczenie, dopóki kwota zadłużenia nie będzie mniejsza niż 80% wartości nieruchomości.

Wysokość wkładu własnego – 10 czy 20%?

Rekomendacja S od lat wskazuje, jakim wkładem własnym musi dysponować kredytobiorca, aby uzyskać kredyt mieszkaniowy. W ostatnich latach wysokość wkładu własnego systematycznie rosła.

W poszczególnych latach wartość wkładu własnego prezentowała się następująco:

  • 2014 rok – 5%,
  • 2015 rok – 10%,
  • 2016 rok – 15%,
  • od 2017 roku – 20%.

Oznacza to, że obecnie musimy dysponować środkami w wysokości 20% wartości nieruchomości, którą planujemy kupić, jeśli chcemy uzyskać na nią kredyt hipoteczny. Jednak w niektórych przypadkach bank udzieli nam kredytu, nawet jeśli posiadamy tylko 10% wartości wymarzonej nieruchomości. Jest to możliwe, o ile posiadamy zabezpieczenie o wartości brakujących 10%.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

55 − = 51

error: