Ile kosztuje egzekucja komornicza?

5 min. czytania

Chyba każdy z nas słyszał o egzekucjach komorniczych. Dotyczy ona osób, które mają długi, których nie są w stanie spłacić. W takiej sytuacji do akcji wkraczają komornicy i musimy przyznać, że mają oni coraz więcej pracy. Egzekucja komornicza nie jest niczym przyjemnym, a dodatkowo obciąża dłużnika dodatkowymi kosztami, związanymi z pracą komornika.

To, ile przyjdzie nam zapłacić za egzekucję komorniczą, zależy od naszego zadłużenia. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, przybliżmy sobie sprawę samej egzekucji komorniczej. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytania o to, czym w ogóle jest egzekucja komornicza, kiedy do niej dochodzi oraz jakim zasadom podlega. Innymi słowy, znajdziesz tu informacje, które powinien znać każdy, komu grozi wizyta komornika.

Czym jest egzekucja komornicza?

Celem egzekucji komorniczej jest odzyskanie zalegających wierzytelności, w przypadku gdy dłużnik ich nie spłaca, bez względu czy chodzi tu o niewielkie kwoty, czy też sumy sięgające kilkunastu, czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Egzekucje komornicze są prowadzone przez komorników sądowych. To oni podejmują odpowiednie działania, w momencie otrzymania od wierzycieli stosownych uprawnień.

Pamiętajmy również, że komornik, po skutecznym ściągnięciu wierzytelności nie zatrzymuje ich dla siebie. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Oznacza to, że odzyskane od dłużnika pieniądze trafiają do wierzyciela, a komornik pobiera z tej kwoty prowizję oraz sumę stanowiącą koszty egzekucji komorniczej. To przede wszystkim wierzyciel dopomina się o spłatę zadłużenia i oczywiście ma prawo odzyskać te pieniądze.

Egzekucje komornicze zaczynają się wtedy, gdy wierzyciel, pomimo prawomocnego orzeczenia sądowego, czyli wyroku, postanowienia czy nakazu zapłaty, w dalszym ciągu nie może otrzymać należnych mu pieniędzy. W takiej sytuacji zgłasza się on do komornika.

Jakie koszty egzekucyjne ustala komornik?

Komornik sądowy może naliczyć 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jeśli dojdzie do ograniczenia postępowania lub świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jeśli dojdzie do umorzenia postępowania. Umorzenie postępowania w tym przypadku odbywa się na wniosek wierzyciela.

Komornik sądowy może w ramach kosztów naliczyć 8%, jeśli egzekucja dotyczy środków z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, zasiłku czy stypendium. Natomiast w przypadku wartościowych elementów, takich jak nieruchomości, ruchomości czy nadpłata podatku, komornik ma prawo naliczyć stawkę wynoszącą 15%.

Komornik ustala koszty prowadzonej przez siebie egzekucji podczas wydawania postanowienia. Takie postanowienie musi zawierać podstawę prawną na bazie, której dokonano obliczeń tej kwoty. Jeśli jednak strony nie zgadzają się na ich wysokość, mogą wnieść skargę do sądu na czynności komornicze.

Jakie koszty komornicze ponosi wierzyciel?

Jeśli wierzyciel zdecyduje się na złożenie wniosku o rozpoczęcie egzekucji, musi uiścić opłatę na konto komornika. Dopóki komornik tej opłaty nie otrzyma, nie rozpocznie całej procedury, dlatego, jeśli zależy nam na czasie, postarajmy się jak najszybciej wpłacić te pieniądze. Jednak jeśli o tym zapomnimy, komornik wezwie nas do zapłaty i dając nam na to 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jak tylko opłata wpłynie na konto komornika, przystąpi on do działania: powiadomi dłużnika o rozpoczęciu egzekucji, a także zabezpieczy środki na poczet naszej wierzytelności. Jeśli nie wiemy, jaką kwotę powinniśmy wpłacić na konto komornika, możemy skontaktować się z kancelarią komorniczą, która odpowie na nasze wątpliwości.

Pamiętajmy również, że wysokość kosztów egzekucji komorniczej wynika z obowiązujących przepisów. Obecnie mamy 3 stawki, które do służą do naliczania takich kosztów. Jest to 5%, 8% oraz 15%. Koszty te naliczane są od wartości przedmiotu egzekucji i zależą od sposobu egzekwowania wierzytelności.

Jakie koszty egzekucji komorniczej ponosi dłużnik?

Egzekucja komornicza nie jest niczym przyjemnym dla dłużnika. Nie zawsze jest to osoba, która z premedytacją unikała spłaty zaciągniętego zobowiązania. Często komornik trafia do dłużników, których dochody czy nagłe pogorszenie sytuacji materialnej, po prostu uniemożliwiły wywiązanie się ze zobowiązania.

Z tego względu zaleca się, żeby koszty związane z egzekucją komorniczą, jak i sam jej przebieg, nie były zbyt dotkliwe dla dłużnika. W tym celu istnieje chociażby kwota wolna od zajęcia, dzięki której komornik nie może zająć dłużnikowi całej wypłaty. Na koncie dłużnika musi pozostać kwota wynosząca co najmniej minimum wynagrodzenia za pracę.

Od czego zależą koszty egzekucji komorniczej?

Pamiętajmy również, że wykonanie egzekucji przez komornika również wiąże się z opłatami. Nalicza on koszty egzekucji komorniczej zgodnie z ustawą z 2018 roku o kosztach komorniczych. Koszty te zależą od czynności, jakie musiał podjąć komornik w trakcie jej przeprowadzania. Oznacza to, że im dana egzekucja była bardziej skomplikowana, wymagała kontaktu ze służbami takimi jak policja czy ABW i ogólnie wiązała się ze sporymi nakładami pracy, to koszty te będą większe. Poza tym koszt egzekucji zależą od wartości przedmiotu egzekucji.

Kiedy egzekucja komornicza może być rozpoczęta przez komornika?

Komornik może rozpocząć swoją pracę dopiero po otrzymaniu od wierzyciela stosownych dokumentów. We wniosku o rozpoczęcie egzekucji komorniczej musi znaleźć się prawomocne orzeczenie sądowe, jednak to nie wystarczy. Dopiero kiedy zostanie mu nadana klauzula wykonalności, staje się on tytułem wykonawczym.

I wówczas na jego mocy komornik ma prawo wyegzekwować od dłużnika kwoty, o których mowa w orzeczeniu sądowym. Klauzulę wykonalności nadaje się bezpośrednio na orzeczenie lub na akt notarialny. Zawarte są w niej informacje, że wierzyciel ma prawo ubiegać się o należne mu kwoty czy przedmioty materialne. Komornik może rozpocząć i poprowadzić egzekucję komorniczą, tylko jeśli otrzymał orzeczenie z klauzulą wykonalności.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Chyba każdy z nas słyszał o egzekucjach komorniczych. Dotyczy ona osób, które mają długi, których nie są w stanie spłacić. W takiej sytuacji do akcji wkraczają komornicy i musimy przyznać, że mają oni coraz więcej pracy. Egzekucja komornicza nie jest niczym przyjemnym, a dodatkowo obciąża dłużnika dodatkowymi kosztami, związanymi z pracą komornika.

To, ile przyjdzie nam zapłacić za egzekucję komorniczą, zależy od naszego zadłużenia. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, przybliżmy sobie sprawę samej egzekucji komorniczej. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytania o to, czym w ogóle jest egzekucja komornicza, kiedy do niej dochodzi oraz jakim zasadom podlega. Innymi słowy, znajdziesz tu informacje, które powinien znać każdy, komu grozi wizyta komornika.

Czym jest egzekucja komornicza?

Celem egzekucji komorniczej jest odzyskanie zalegających wierzytelności, w przypadku gdy dłużnik ich nie spłaca, bez względu czy chodzi tu o niewielkie kwoty, czy też sumy sięgające kilkunastu, czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Egzekucje komornicze są prowadzone przez komorników sądowych. To oni podejmują odpowiednie działania, w momencie otrzymania od wierzycieli stosownych uprawnień.

Pamiętajmy również, że komornik, po skutecznym ściągnięciu wierzytelności nie zatrzymuje ich dla siebie. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Oznacza to, że odzyskane od dłużnika pieniądze trafiają do wierzyciela, a komornik pobiera z tej kwoty prowizję oraz sumę stanowiącą koszty egzekucji komorniczej. To przede wszystkim wierzyciel dopomina się o spłatę zadłużenia i oczywiście ma prawo odzyskać te pieniądze.

Egzekucje komornicze zaczynają się wtedy, gdy wierzyciel, pomimo prawomocnego orzeczenia sądowego, czyli wyroku, postanowienia czy nakazu zapłaty, w dalszym ciągu nie może otrzymać należnych mu pieniędzy. W takiej sytuacji zgłasza się on do komornika.

Jakie koszty egzekucyjne ustala komornik?

Komornik sądowy może naliczyć 5% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jeśli dojdzie do ograniczenia postępowania lub świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jeśli dojdzie do umorzenia postępowania. Umorzenie postępowania w tym przypadku odbywa się na wniosek wierzyciela.

Komornik sądowy może w ramach kosztów naliczyć 8%, jeśli egzekucja dotyczy środków z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, zasiłku czy stypendium. Natomiast w przypadku wartościowych elementów, takich jak nieruchomości, ruchomości czy nadpłata podatku, komornik ma prawo naliczyć stawkę wynoszącą 15%.

Komornik ustala koszty prowadzonej przez siebie egzekucji podczas wydawania postanowienia. Takie postanowienie musi zawierać podstawę prawną na bazie, której dokonano obliczeń tej kwoty. Jeśli jednak strony nie zgadzają się na ich wysokość, mogą wnieść skargę do sądu na czynności komornicze.

Jakie koszty komornicze ponosi wierzyciel?

Jeśli wierzyciel zdecyduje się na złożenie wniosku o rozpoczęcie egzekucji, musi uiścić opłatę na konto komornika. Dopóki komornik tej opłaty nie otrzyma, nie rozpocznie całej procedury, dlatego, jeśli zależy nam na czasie, postarajmy się jak najszybciej wpłacić te pieniądze. Jednak jeśli o tym zapomnimy, komornik wezwie nas do zapłaty i dając nam na to 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jak tylko opłata wpłynie na konto komornika, przystąpi on do działania: powiadomi dłużnika o rozpoczęciu egzekucji, a także zabezpieczy środki na poczet naszej wierzytelności. Jeśli nie wiemy, jaką kwotę powinniśmy wpłacić na konto komornika, możemy skontaktować się z kancelarią komorniczą, która odpowie na nasze wątpliwości.

Pamiętajmy również, że wysokość kosztów egzekucji komorniczej wynika z obowiązujących przepisów. Obecnie mamy 3 stawki, które do służą do naliczania takich kosztów. Jest to 5%, 8% oraz 15%. Koszty te naliczane są od wartości przedmiotu egzekucji i zależą od sposobu egzekwowania wierzytelności.

Jakie koszty egzekucji komorniczej ponosi dłużnik?

Egzekucja komornicza nie jest niczym przyjemnym dla dłużnika. Nie zawsze jest to osoba, która z premedytacją unikała spłaty zaciągniętego zobowiązania. Często komornik trafia do dłużników, których dochody czy nagłe pogorszenie sytuacji materialnej, po prostu uniemożliwiły wywiązanie się ze zobowiązania.

Z tego względu zaleca się, żeby koszty związane z egzekucją komorniczą, jak i sam jej przebieg, nie były zbyt dotkliwe dla dłużnika. W tym celu istnieje chociażby kwota wolna od zajęcia, dzięki której komornik nie może zająć dłużnikowi całej wypłaty. Na koncie dłużnika musi pozostać kwota wynosząca co najmniej minimum wynagrodzenia za pracę.

Od czego zależą koszty egzekucji komorniczej?

Pamiętajmy również, że wykonanie egzekucji przez komornika również wiąże się z opłatami. Nalicza on koszty egzekucji komorniczej zgodnie z ustawą z 2018 roku o kosztach komorniczych. Koszty te zależą od czynności, jakie musiał podjąć komornik w trakcie jej przeprowadzania. Oznacza to, że im dana egzekucja była bardziej skomplikowana, wymagała kontaktu ze służbami takimi jak policja czy ABW i ogólnie wiązała się ze sporymi nakładami pracy, to koszty te będą większe. Poza tym koszt egzekucji zależą od wartości przedmiotu egzekucji.

Kiedy egzekucja komornicza może być rozpoczęta przez komornika?

Komornik może rozpocząć swoją pracę dopiero po otrzymaniu od wierzyciela stosownych dokumentów. We wniosku o rozpoczęcie egzekucji komorniczej musi znaleźć się prawomocne orzeczenie sądowe, jednak to nie wystarczy. Dopiero kiedy zostanie mu nadana klauzula wykonalności, staje się on tytułem wykonawczym.

I wówczas na jego mocy komornik ma prawo wyegzekwować od dłużnika kwoty, o których mowa w orzeczeniu sądowym. Klauzulę wykonalności nadaje się bezpośrednio na orzeczenie lub na akt notarialny. Zawarte są w niej informacje, że wierzyciel ma prawo ubiegać się o należne mu kwoty czy przedmioty materialne. Komornik może rozpocząć i poprowadzić egzekucję komorniczą, tylko jeśli otrzymał orzeczenie z klauzulą wykonalności.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 59 = 60

error: