IKZE – czy oszczędzanie na emeryturę jest możliwe?

4 min. czytania

Czym jest IKZE? To tak zwany III filar oszczędzania na emeryturę. To Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Niektórzy twierdzą, że to dobre rozwiązanie, pod warunkiem, że się ma w ogóle z czego odkładać. Oszczędzanie na emeryturę w ten sposób pozwala nam skorzystać z ulgi podatkowej. W tym roku limit ten wynosi 6.272,40 zł. Kwotę w takiej wysokości możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w PIT za 2020 roku.

Z pewnością fakt, że zgromadzoną w danym roku kwotę można odliczyć od podstawy opodatkowania. W ten sposób uzyskamy choć częściowy zwrot podatku dochodowego. Odliczenia możemy dokonać w wymiarze 18%, 19% lub 32%, w zależności od tego na podstawie, której skali podatkowej się rozliczamy.

Dodatkowym atutem takiego oszczędzania jest to, że tak zgromadzone środki nie są objęte podatkiem od dochodów kapitałowych wynoszącym 19%.

Jak wygląda wypłata środków? Kiedy można z nich skorzystać?

Zgromadzone na indywidualnym koncie oszczędności można wypłacić w momencie ukończenia przez osobę oszczędzającą wymaganego wieku, czyli 65 lat. Przy czym osoba taka powinna systematycznie dokonywać wpłat na to konto przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

Oszczędności te na wniosek wpłacającego mogą zostać wypłacone jednorazowo albo w ratach, w zależności od woli szczęśliwego emeryta. Raty będą rozłożone przynajmniej na 10 lat. Chyba, że osoba oszczędzająca robiło to krócej, czyli zaczęła odkładać na IKZE kilka lat przed emeryturą, albo odkładała niesystematycznie i w sumie lat kalendarzowych będzie mniej niż 10.

Okres ten będzie wynosił co najmniej 10 lat, jednak nie mniej niż 5. Bez znaczenia jest jaką formę wypłaty wybierzemy dla sposobu opodatkowania zgromadzonych środków. W obydwu przypadkach na zgromadzone środki zostanie nałożony zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Dlatego też warto rozważyć wypłatę środków dopiero w momencie ukończenia 65 roku życia.

Gdybyśmy chcieli zrezygnować wcześniej, wówczas wypłaconą kwotę musimy uwzględnić w rocznym rozliczeniu z fiskusem. Wtedy kwota ta zostanie objęta podatkiem zgodnym z naszą skalą podatkową. Przedmiotowa kwota powinna być rozliczona jako przychód z innych źródeł. Przy wypłacie tych środków mimo wszystko nie zostanie naliczony podatek od dochodów kapitałowych.

Z takiego indywidualnego rachunku nie możemy wycofać części środków, na przykład w momencie, kiedy się okaże, że zabrakło nam coś nie coś do zakupu auta. Środki te można też odziedziczyć. Gdyby osoba odkładająca na lepszą emeryturę nie dożyła tego faktu, zgromadzonymi środkami może zaopiekować się uprawniona osoba lub osoby, które dziedziczą go po zmarłym.

Jak wygląda oszczędzanie w IKZE?

Oczywiście na tym indywidualnym rachunku nie możemy sobie odkładać, ile nam się tylko będzie podobało i na ile pozwolą nam nasze dochody. Wpłaty na to konto są ograniczone. W skali roku możemy na nim ulokować jedynie 120% prognozowanego, przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. W tym roku limit ten wynosi 6.272,40 zł.

W przyszłym roku dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą limity te mają zostać nieco zmodyfikowane i zamiast 120% będzie można ulokować 180% przeciętnego, prognozowanego, miesięcznego wynagrodzenia.

Proces oszczędzania można rozpocząć stosunkowo wcześnie i praktycznie w każdym momencie swojego życia. Już nawet osoba niepełnoletnia może oszczędzać na swoją emeryturę. Jedynym warunkiem jest to, że odkładać może tylko w tych latach, w których uzyskuje dochód z pracy na podstawie umowy o pracę i odłożona suma nie może przekroczyć wysokości dochodu młodego człowieka.

Takie indywidualne konto prowadzone jest zupełnie za darmo i minimalna kwota jaką można na nim ulokować to 50 zł. Nie możemy też założyć kilku takich kont. Poza tym na tym koncie możemy odkładać wyłącznie my sami. Nie może nam ani mama, ani babcia lokować na nim środków.

To konto pracuje samo na siebie. W ofercie ma fundusze inwestycyjne, domy maklerskie i banki, które zajmują się taką działalnością. Oferta obejmuje też zakłady ubezpieczeń na życie, dobrowolne fundusze emerytalne i banki.

Rozpoczęcie oszczędzania w ten sposób nie obliguje nas w żadnym momencie jeśli w danym roku nie jesteśmy w stanie nic odłożyć to po prostu nie odkładamy. Jedynymi limitami jest najniższa wpłata wynosząca 50 zł i najwyższa – w tym roku wynosząca 6.272,40 zł.

To jakie możemy znaleźć zalety takiego oszczędzania?

Zaletą IKZE może okazać się długoterminowe oszczędzanie na emeryturę, które nie obciąża nadmiernie budżetu domowego. Kolejną może być zdecydowanie niższe opodatkowanie – zamiast 19% podatku, jest tylko 10% ryczałtu. Korzyścią może też być możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania odłożonych środków.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Czym jest IKZE? To tak zwany III filar oszczędzania na emeryturę. To Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Niektórzy twierdzą, że to dobre rozwiązanie, pod warunkiem, że się ma w ogóle z czego odkładać. Oszczędzanie na emeryturę w ten sposób pozwala nam skorzystać z ulgi podatkowej. W tym roku limit ten wynosi 6.272,40 zł. Kwotę w takiej wysokości możemy odliczyć od podstawy opodatkowania w PIT za 2020 roku.

Z pewnością fakt, że zgromadzoną w danym roku kwotę można odliczyć od podstawy opodatkowania. W ten sposób uzyskamy choć częściowy zwrot podatku dochodowego. Odliczenia możemy dokonać w wymiarze 18%, 19% lub 32%, w zależności od tego na podstawie, której skali podatkowej się rozliczamy.

Dodatkowym atutem takiego oszczędzania jest to, że tak zgromadzone środki nie są objęte podatkiem od dochodów kapitałowych wynoszącym 19%.

Jak wygląda wypłata środków? Kiedy można z nich skorzystać?

Zgromadzone na indywidualnym koncie oszczędności można wypłacić w momencie ukończenia przez osobę oszczędzającą wymaganego wieku, czyli 65 lat. Przy czym osoba taka powinna systematycznie dokonywać wpłat na to konto przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

Oszczędności te na wniosek wpłacającego mogą zostać wypłacone jednorazowo albo w ratach, w zależności od woli szczęśliwego emeryta. Raty będą rozłożone przynajmniej na 10 lat. Chyba, że osoba oszczędzająca robiło to krócej, czyli zaczęła odkładać na IKZE kilka lat przed emeryturą, albo odkładała niesystematycznie i w sumie lat kalendarzowych będzie mniej niż 10.

Okres ten będzie wynosił co najmniej 10 lat, jednak nie mniej niż 5. Bez znaczenia jest jaką formę wypłaty wybierzemy dla sposobu opodatkowania zgromadzonych środków. W obydwu przypadkach na zgromadzone środki zostanie nałożony zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Dlatego też warto rozważyć wypłatę środków dopiero w momencie ukończenia 65 roku życia.

Gdybyśmy chcieli zrezygnować wcześniej, wówczas wypłaconą kwotę musimy uwzględnić w rocznym rozliczeniu z fiskusem. Wtedy kwota ta zostanie objęta podatkiem zgodnym z naszą skalą podatkową. Przedmiotowa kwota powinna być rozliczona jako przychód z innych źródeł. Przy wypłacie tych środków mimo wszystko nie zostanie naliczony podatek od dochodów kapitałowych.

Z takiego indywidualnego rachunku nie możemy wycofać części środków, na przykład w momencie, kiedy się okaże, że zabrakło nam coś nie coś do zakupu auta. Środki te można też odziedziczyć. Gdyby osoba odkładająca na lepszą emeryturę nie dożyła tego faktu, zgromadzonymi środkami może zaopiekować się uprawniona osoba lub osoby, które dziedziczą go po zmarłym.

Jak wygląda oszczędzanie w IKZE?

Oczywiście na tym indywidualnym rachunku nie możemy sobie odkładać, ile nam się tylko będzie podobało i na ile pozwolą nam nasze dochody. Wpłaty na to konto są ograniczone. W skali roku możemy na nim ulokować jedynie 120% prognozowanego, przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. W tym roku limit ten wynosi 6.272,40 zł.

W przyszłym roku dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą limity te mają zostać nieco zmodyfikowane i zamiast 120% będzie można ulokować 180% przeciętnego, prognozowanego, miesięcznego wynagrodzenia.

Proces oszczędzania można rozpocząć stosunkowo wcześnie i praktycznie w każdym momencie swojego życia. Już nawet osoba niepełnoletnia może oszczędzać na swoją emeryturę. Jedynym warunkiem jest to, że odkładać może tylko w tych latach, w których uzyskuje dochód z pracy na podstawie umowy o pracę i odłożona suma nie może przekroczyć wysokości dochodu młodego człowieka.

Takie indywidualne konto prowadzone jest zupełnie za darmo i minimalna kwota jaką można na nim ulokować to 50 zł. Nie możemy też założyć kilku takich kont. Poza tym na tym koncie możemy odkładać wyłącznie my sami. Nie może nam ani mama, ani babcia lokować na nim środków.

To konto pracuje samo na siebie. W ofercie ma fundusze inwestycyjne, domy maklerskie i banki, które zajmują się taką działalnością. Oferta obejmuje też zakłady ubezpieczeń na życie, dobrowolne fundusze emerytalne i banki.

Rozpoczęcie oszczędzania w ten sposób nie obliguje nas w żadnym momencie jeśli w danym roku nie jesteśmy w stanie nic odłożyć to po prostu nie odkładamy. Jedynymi limitami jest najniższa wpłata wynosząca 50 zł i najwyższa – w tym roku wynosząca 6.272,40 zł.

To jakie możemy znaleźć zalety takiego oszczędzania?

Zaletą IKZE może okazać się długoterminowe oszczędzanie na emeryturę, które nie obciąża nadmiernie budżetu domowego. Kolejną może być zdecydowanie niższe opodatkowanie – zamiast 19% podatku, jest tylko 10% ryczałtu. Korzyścią może też być możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania odłożonych środków.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

86 − = 77

error: