Gwarancje i poręczenia dla firm

4 min. czytania

Co to takiego to poręcznie dla firmy, w jakich sytuacjach należałoby z niego skorzystać i gdzie go szukać? Wiele pytań a takie poręczenie może się okazać ostatnią deską ratunku dla przedsiębiorstwa. Jednak, co zrobić, jeśli takie poręczenie może okazać się jedynym sposobem, aby firma mogła otrzymać kredyt. A kredyt to jedyna droga do zrealizowania nowego interesu ewentualnie rozwinięcia tego, który już istnieje. A banki niestety często z różnych powodów odmawiają.

Z jakimi ofertami możemy się spotkać w funduszach poręczeniowych?

W jakich sytuacjach firmy mogą zwrócić się o pomoc do funduszu poręczeniowego? Wtedy, gdy bank odmówi im kredytu chociażby z uwagi na zbyt małe zabezpieczenie, lub niezbyt odpowiednią historię kredytową.

Taki fundusz poręczeniowy ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom dostęp do finansowania z zewnątrz. Często dopiero powstające firmy, albo te, które chciałyby się rozwinąć nie ruszą bez dodatkowych kredytów czy pożyczek. W takich sytuacjach pomocny może okazać się fundusz poręczeniowy.

W swojej ofercie ma poręczenie zobowiązań finansowych dla firm, które dysponują zadowalającą zdolnością kredytową, jednak zabezpieczenie zobowiązania, jakie może zaoferować jest zdecydowanie za małe. W Polsce znajdziemy kilkadziesiąt takich instytucji. W ich ofercie znajdziemy propozycję zabezpieczenia kredytów, wadiów przetargowych a także pożyczek.

JEREMIE – to program, który znajdziemy na portalu rządowym biznes.gov.pl. mogą na niego liczyć średnie i małe przedsiębiorstwa. W swojej ofercie ma nie tylko poręczenie, ale także niskooprocentowane pożyczki i kredyty. Jeśli firma skorzysta z kredytu czy pożyczki serwowanego przez program JEREMIE zdobyte środki musi przeznaczyć na modernizację, nowe technologie, zakup środków trwałych.

Nie można przeznaczyć tych środków na nic innego. Nie ma możliwości spłaty innych zobowiązań czy finansowanie bieżącej działalności.

Jakie firmy mogą skorzystać z tego programu?

To wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 250 osób a jej obrót roczny nie może przekroczyć 50 mln euro natomiast suma bilansowa do 43 mln euro. Firma korzystająca z programu JEREMIE musi mieć swoją siedzibę na terenie województwa, w którym w ogóle ten program funkcjonuje.

Mimo tego, że jako tako firma funkcjonuje brakuje jej jednak środków na rozwój i modernizację, nie ma też wystarczającego zabezpieczenia dla kredytu, jaki postawiłby tą firmę na nogi.

Gwarancje i poręczenia dla firm

Potrzebujący przedsiębiorca znajdzie też pomoc w Banku Gospodarstwa Krajowego [BGK]. Współpraca z BGK gwarantuje firmie to, że będzie mogła skorzystać z kredytu komercyjnego udzielonego z gwarancją de minimis.

To program zaproponowany przez rząd dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Według tego programu zabezpieczenie kredytu przez ten fundusz może wynosić nawet 60%. Pozostałe 40% przedsiębiorca musi zabezpieczyć samodzielnie z środków własnych. W momencie gdyby pojawiły się problemy ze spłatą, posiadając takie zabezpieczenie mamy gwarancję, że część objęta tym poręczeniem zostanie spłacona przez Skarb Państwa.

Wiadomo, że BGK mimo wszystko nie chce być stratnym i chciałby odzyskać pieniądze. Zabezpieczeniem funduszu jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy oraz oświadczenie o tym, że w przypadku problemów ze spłatą przedsiębiorca poddaje się egzekucji.

Nie jest też tak, że każda firma, która zwróci się do funduszu o pomoc, to ją uzyska. Wszystko w tym momencie będzie zależało od analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Firma, której zdolność kredytowa wskazuje na to, że spłaci kredyt wraz z odsetkami może otrzymać gwarancję de minimis.

Inne rozwiązania

BGK prowadzi również inne programy dla przedsiębiorców. W związku z tym można podjąć inne działania w celu uzyskania dodatkowych środków. Program COSME – to program, który zabezpiecza kredyty obrotowe i inwestycyjne. Zabezpiecza maksymalnie do wysokości 600.000 zł.

Z programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK” mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które korzystają z środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej. W tym programie maksymalne poręczenie czy gwarancje przedsiębiorca otrzyma w wysokości maksymalnie do 80% kwoty kredytu (min. 3,5 mln zł a max. równo 10 mln w złotówkach).

W jakim okresie obowiązują takie poręczenia czy gwarancje?

Gwarancja obowiązuje od momentu wejścia w życie i do czasu zakończenia kredytowania i jeszcze okres ten jest wydłużony o kolejne trzy miesiące.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Co to takiego to poręcznie dla firmy, w jakich sytuacjach należałoby z niego skorzystać i gdzie go szukać? Wiele pytań a takie poręczenie może się okazać ostatnią deską ratunku dla przedsiębiorstwa. Jednak, co zrobić, jeśli takie poręczenie może okazać się jedynym sposobem, aby firma mogła otrzymać kredyt. A kredyt to jedyna droga do zrealizowania nowego interesu ewentualnie rozwinięcia tego, który już istnieje. A banki niestety często z różnych powodów odmawiają.

Z jakimi ofertami możemy się spotkać w funduszach poręczeniowych?

W jakich sytuacjach firmy mogą zwrócić się o pomoc do funduszu poręczeniowego? Wtedy, gdy bank odmówi im kredytu chociażby z uwagi na zbyt małe zabezpieczenie, lub niezbyt odpowiednią historię kredytową.

Taki fundusz poręczeniowy ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom dostęp do finansowania z zewnątrz. Często dopiero powstające firmy, albo te, które chciałyby się rozwinąć nie ruszą bez dodatkowych kredytów czy pożyczek. W takich sytuacjach pomocny może okazać się fundusz poręczeniowy.

W swojej ofercie ma poręczenie zobowiązań finansowych dla firm, które dysponują zadowalającą zdolnością kredytową, jednak zabezpieczenie zobowiązania, jakie może zaoferować jest zdecydowanie za małe. W Polsce znajdziemy kilkadziesiąt takich instytucji. W ich ofercie znajdziemy propozycję zabezpieczenia kredytów, wadiów przetargowych a także pożyczek.

JEREMIE – to program, który znajdziemy na portalu rządowym biznes.gov.pl. mogą na niego liczyć średnie i małe przedsiębiorstwa. W swojej ofercie ma nie tylko poręczenie, ale także niskooprocentowane pożyczki i kredyty. Jeśli firma skorzysta z kredytu czy pożyczki serwowanego przez program JEREMIE zdobyte środki musi przeznaczyć na modernizację, nowe technologie, zakup środków trwałych.

Nie można przeznaczyć tych środków na nic innego. Nie ma możliwości spłaty innych zobowiązań czy finansowanie bieżącej działalności.

Jakie firmy mogą skorzystać z tego programu?

To wsparcie przewidziane jest dla przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 250 osób a jej obrót roczny nie może przekroczyć 50 mln euro natomiast suma bilansowa do 43 mln euro. Firma korzystająca z programu JEREMIE musi mieć swoją siedzibę na terenie województwa, w którym w ogóle ten program funkcjonuje.

Mimo tego, że jako tako firma funkcjonuje brakuje jej jednak środków na rozwój i modernizację, nie ma też wystarczającego zabezpieczenia dla kredytu, jaki postawiłby tą firmę na nogi.

Gwarancje i poręczenia dla firm

Potrzebujący przedsiębiorca znajdzie też pomoc w Banku Gospodarstwa Krajowego [BGK]. Współpraca z BGK gwarantuje firmie to, że będzie mogła skorzystać z kredytu komercyjnego udzielonego z gwarancją de minimis.

To program zaproponowany przez rząd dla wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Według tego programu zabezpieczenie kredytu przez ten fundusz może wynosić nawet 60%. Pozostałe 40% przedsiębiorca musi zabezpieczyć samodzielnie z środków własnych. W momencie gdyby pojawiły się problemy ze spłatą, posiadając takie zabezpieczenie mamy gwarancję, że część objęta tym poręczeniem zostanie spłacona przez Skarb Państwa.

Wiadomo, że BGK mimo wszystko nie chce być stratnym i chciałby odzyskać pieniądze. Zabezpieczeniem funduszu jest weksel własny in blanco przedsiębiorcy oraz oświadczenie o tym, że w przypadku problemów ze spłatą przedsiębiorca poddaje się egzekucji.

Nie jest też tak, że każda firma, która zwróci się do funduszu o pomoc, to ją uzyska. Wszystko w tym momencie będzie zależało od analizy zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Firma, której zdolność kredytowa wskazuje na to, że spłaci kredyt wraz z odsetkami może otrzymać gwarancję de minimis.

Inne rozwiązania

BGK prowadzi również inne programy dla przedsiębiorców. W związku z tym można podjąć inne działania w celu uzyskania dodatkowych środków. Program COSME – to program, który zabezpiecza kredyty obrotowe i inwestycyjne. Zabezpiecza maksymalnie do wysokości 600.000 zł.

Z programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK” mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które korzystają z środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej. W tym programie maksymalne poręczenie czy gwarancje przedsiębiorca otrzyma w wysokości maksymalnie do 80% kwoty kredytu (min. 3,5 mln zł a max. równo 10 mln w złotówkach).

W jakim okresie obowiązują takie poręczenia czy gwarancje?

Gwarancja obowiązuje od momentu wejścia w życie i do czasu zakończenia kredytowania i jeszcze okres ten jest wydłużony o kolejne trzy miesiące.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 39 = 41

error: