Gwarancja bankowa – czy warto starać się o jej uzyskanie?

5 min. czytania

Starasz się o duży kredyt lub pożyczkę? Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse przyznanie wysokiej kwoty, postaraj się o dodatkowe zabezpieczenie. Może to być poręczenie osoby prywatnej lub gwarancja bankowa. W dzisiejszym artykule omówimy, czym jest właśnie gwarancja bankowa oraz kto i w jaki sposób może ją uzyskać.

Na czym polega gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa to rodzaj umowy m.in. z bankiem. Uzyskanie jej zwiększa naszą wiarygodność w oczach partnerów biznesowych oraz podnosi nasze szanse na przyznanie dofinansowania w wymiarze, na jakim nam zależy.

Gwarancja bankowa polega na tym, że bank lub inna instytucja finansowa, z którą podpisaliśmy stosowną umowę, zobowiązuje się do wypłaty na rzecz naszego kontrahenta środków, których my nie jesteśmy w stanie mu wypłacić. Za wydanie gwarancji bankowej bank pobiera prowizję, która będzie przeznaczona na poczet naszego długu, w przypadku naszej niewypłacalności. Wysokość prowizji to zazwyczaj procent od sumy, jaką bank przekaże naszemu kontrahentowi.

Koszt uzyskania gwarancji bankowej?

Za uzyskanie gwarancji bankowej będziemy musieli zapłacić. Zazwyczaj jest to kwota stanowiąca kilka procent opłaty gwarancyjnej, czyli sumy, jaką bank zobowiązuje się wypłacić na rzecz beneficjenta w przypadku naszej niewypłacalności.

Dodatkowo bank naliczy nam prowizję za rozpatrzenie wniosku o przyznanie gwarancji bankowej, bez względu na to, czy ostatecznie ja uzyskamy, czy nie. Poza tym, jeśli bank wypłaci beneficjentowi świadczenie, ma on prawo domagać się od nas zwrotu tej kwoty.

Na co potrzebujemy gwarancję bankową?

O gwarancję bankową możemy się starać, gdy potrzebujemy dodatkowego zabezpieczenia na poczet:

  • spłaty rat leasingowych,
  • zapłaty za towar lub usługi,
  • spłaty kredytu lub pożyczki,
  • zapłaty cła,
  • interesów z kontrahentami,
  • zwrotu zaliczki,
  • rękojmi.

Kto może otrzymać gwarancję bankową?

Bank podejmuje decyzję o przyznaniu gwarancji bankowej na podstawie naszej zdolności kredytowej. Poza tym, aby ją uzyskać, będziemy musieli spełnić również kilka dodatkowych wymagań ze strony banku. Najczęściej będzie to konieczność otwarcia rachunku w danym banku lub dostarczenie dodatkowego zabezpieczenia w formie środków, które posiadamy lub nieruchomości, którą obciążmy hipoteką.

W przypadku przedsiębiorców bank weźmie pod uwagę nie tylko zdolność kredytową osoby prowadzącą działalność, ale i sytuację finansową firmy. Oznacza to, że stosunkowo nowe przedsiębiorstwa oraz firmy, które nie mają odpowiedniej płynności finansowej, o gwarancji bankowej mogą zapomnieć. Starając się o gwarancję bankową, musimy dostarczyć bankowi dokumenty, z których wynika istnienie wierzytelności.

Ile wynosi czas obowiązywania gwarancji bankowej?

Bank wydaje gwarancję bankową na określony czas. Po jego upływie nasza umowa z bankiem wygasa. Co więcej, jeśli zostaną spełnione określone kryteria, możemy skrócić okres, w jakim będzie ona obowiązywała. Wystarczy, że spłacimy całe zobowiązanie wobec naszego kontrahenta, a następnie przekażemy do banku dokumenty, które to potwierdzą. Poza tym gwarancja bankowa wygaśnie, gdy beneficjent dobrowolnie zrezygnuje z tego zabezpieczenia w formie pisemnej.

Umowa gwarancji bankowej wygasa również w momencie, gdy zostaną spełnione zapisane w umowie przesłanki. Ma to miejsce np. gdy bank wypłaci beneficjentowi kwotę należą w ramach gwarancji bankowej.

Zasady uzyskania gwarancji bankowej

Zasady, na podstawie których przyznawana jest gwarancja bankowa, znajdziemy w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami. Z gwarancji bankowych korzystają przede wszystkim firmy, które podejmują się dużych inwestycji, które wiążą się ze znacznymi nakładami finansowymi. Gwarancja bankowa jest rodzajem zabezpieczenia interesów takich przedsiębiorstw.

Jeśli firmie uda się uzyskać gwarancję bankową, zwiększają się jej szanse na przekonanie innego banku, że będzie ona w stanie spłacić kredyt, potrzebny do dalszego rozwoju biznesu. Poza tym dzięki gwarancji bankowej możemy przekonać potencjalnego kontrahenta o wypłacalności naszego przedsiębiorstwa, co skłoni go do rozpoczęcia wspólnych interesów.
Oczywiście z gwarancji bankowych mogą również skorzystać osoby prywatne.

Rodzaje gwarancji bankowych

Gwarancje bankowe możemy podzielić na dwa rodzaje, ze względu na formalności z nimi związane. Są to gwarancja bankowa warunkowa i bezwarunkowa. W przypadku gwarancji bankowej warunkowej bank zobowiązuje się do wypłaty środków na rzecz beneficjenta, o ile spełni on określone w umowie warunki. Oznacza to, że bank najpierw zbada zasadność zgłoszonego roszczenia i sprawdzi, czy beneficjent dostarczył niezbędne dokumenty, które to potwierdzają.

Z kolei w przypadku gwarancji bankowej bezwarunkowej, bank zobowiązuje się do wypłaty na rzecz beneficjenta całej kwoty bez sprawdzania zasadności roszczenia ani konieczności przedstawiania dokumentów, które by je potwierdziły. Jeśli bank odmawia wypłaty środków w ramach gwarancji bankowej, mimo iż beneficjent ma do niej prawo, może on wystąpić do sądu.

Umowa gwarancji bankowej

Umowa gwarancji bankowej, aby była ważna, musi mieć formę pisemną. W innym przypadku nie będzie ona miała mocy prawnej. Umowa pomiędzy nami a bankiem może zostać podpisana, jak tylko bank pozytywnie zaopiniuje nasz wniosek w tej sprawie i wyda decyzję pozytywną.

Warto zwrócić uwagę, aby umowa gwarancji bankowej została sformułowana jasno i czytelnie. Dzięki temu nie będzie ona budziła żadnych zastrzeżeń czy wątpliwości. W takiej umowie bezwzględnie muszą znaleźć się następujące informacje:

  • termin wypłaty,
  • czas obowiązywania gwarancji,
  • jaką kwotę bank zobowiązuje się wypłacić beneficjentowi w ramach gwarancji,
  • co konkretnie zostaje objęte gwarancją bankową,
  • rodzaj gwarancji,
  • warunki wypłaty świadczenia na rzecz beneficjenta.

Podsumowanie

Gwarancja bankowa jest wykorzystywana przede wszystkim przez przedsiębiorców, którzy pomimo braku odpowiednich środków, chcą rozwijać swój biznes. Jednak sprawdzi się ona również w przypadku osób prywatnych, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie większego zobowiązania.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Starasz się o duży kredyt lub pożyczkę? Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse przyznanie wysokiej kwoty, postaraj się o dodatkowe zabezpieczenie. Może to być poręczenie osoby prywatnej lub gwarancja bankowa. W dzisiejszym artykule omówimy, czym jest właśnie gwarancja bankowa oraz kto i w jaki sposób może ją uzyskać.

Na czym polega gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa to rodzaj umowy m.in. z bankiem. Uzyskanie jej zwiększa naszą wiarygodność w oczach partnerów biznesowych oraz podnosi nasze szanse na przyznanie dofinansowania w wymiarze, na jakim nam zależy.

Gwarancja bankowa polega na tym, że bank lub inna instytucja finansowa, z którą podpisaliśmy stosowną umowę, zobowiązuje się do wypłaty na rzecz naszego kontrahenta środków, których my nie jesteśmy w stanie mu wypłacić. Za wydanie gwarancji bankowej bank pobiera prowizję, która będzie przeznaczona na poczet naszego długu, w przypadku naszej niewypłacalności. Wysokość prowizji to zazwyczaj procent od sumy, jaką bank przekaże naszemu kontrahentowi.

Koszt uzyskania gwarancji bankowej?

Za uzyskanie gwarancji bankowej będziemy musieli zapłacić. Zazwyczaj jest to kwota stanowiąca kilka procent opłaty gwarancyjnej, czyli sumy, jaką bank zobowiązuje się wypłacić na rzecz beneficjenta w przypadku naszej niewypłacalności.

Dodatkowo bank naliczy nam prowizję za rozpatrzenie wniosku o przyznanie gwarancji bankowej, bez względu na to, czy ostatecznie ja uzyskamy, czy nie. Poza tym, jeśli bank wypłaci beneficjentowi świadczenie, ma on prawo domagać się od nas zwrotu tej kwoty.

Na co potrzebujemy gwarancję bankową?

O gwarancję bankową możemy się starać, gdy potrzebujemy dodatkowego zabezpieczenia na poczet:

  • spłaty rat leasingowych,
  • zapłaty za towar lub usługi,
  • spłaty kredytu lub pożyczki,
  • zapłaty cła,
  • interesów z kontrahentami,
  • zwrotu zaliczki,
  • rękojmi.

Kto może otrzymać gwarancję bankową?

Bank podejmuje decyzję o przyznaniu gwarancji bankowej na podstawie naszej zdolności kredytowej. Poza tym, aby ją uzyskać, będziemy musieli spełnić również kilka dodatkowych wymagań ze strony banku. Najczęściej będzie to konieczność otwarcia rachunku w danym banku lub dostarczenie dodatkowego zabezpieczenia w formie środków, które posiadamy lub nieruchomości, którą obciążmy hipoteką.

W przypadku przedsiębiorców bank weźmie pod uwagę nie tylko zdolność kredytową osoby prowadzącą działalność, ale i sytuację finansową firmy. Oznacza to, że stosunkowo nowe przedsiębiorstwa oraz firmy, które nie mają odpowiedniej płynności finansowej, o gwarancji bankowej mogą zapomnieć. Starając się o gwarancję bankową, musimy dostarczyć bankowi dokumenty, z których wynika istnienie wierzytelności.

Ile wynosi czas obowiązywania gwarancji bankowej?

Bank wydaje gwarancję bankową na określony czas. Po jego upływie nasza umowa z bankiem wygasa. Co więcej, jeśli zostaną spełnione określone kryteria, możemy skrócić okres, w jakim będzie ona obowiązywała. Wystarczy, że spłacimy całe zobowiązanie wobec naszego kontrahenta, a następnie przekażemy do banku dokumenty, które to potwierdzą. Poza tym gwarancja bankowa wygaśnie, gdy beneficjent dobrowolnie zrezygnuje z tego zabezpieczenia w formie pisemnej.

Umowa gwarancji bankowej wygasa również w momencie, gdy zostaną spełnione zapisane w umowie przesłanki. Ma to miejsce np. gdy bank wypłaci beneficjentowi kwotę należą w ramach gwarancji bankowej.

Zasady uzyskania gwarancji bankowej

Zasady, na podstawie których przyznawana jest gwarancja bankowa, znajdziemy w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami. Z gwarancji bankowych korzystają przede wszystkim firmy, które podejmują się dużych inwestycji, które wiążą się ze znacznymi nakładami finansowymi. Gwarancja bankowa jest rodzajem zabezpieczenia interesów takich przedsiębiorstw.

Jeśli firmie uda się uzyskać gwarancję bankową, zwiększają się jej szanse na przekonanie innego banku, że będzie ona w stanie spłacić kredyt, potrzebny do dalszego rozwoju biznesu. Poza tym dzięki gwarancji bankowej możemy przekonać potencjalnego kontrahenta o wypłacalności naszego przedsiębiorstwa, co skłoni go do rozpoczęcia wspólnych interesów.
Oczywiście z gwarancji bankowych mogą również skorzystać osoby prywatne.

Rodzaje gwarancji bankowych

Gwarancje bankowe możemy podzielić na dwa rodzaje, ze względu na formalności z nimi związane. Są to gwarancja bankowa warunkowa i bezwarunkowa. W przypadku gwarancji bankowej warunkowej bank zobowiązuje się do wypłaty środków na rzecz beneficjenta, o ile spełni on określone w umowie warunki. Oznacza to, że bank najpierw zbada zasadność zgłoszonego roszczenia i sprawdzi, czy beneficjent dostarczył niezbędne dokumenty, które to potwierdzają.

Z kolei w przypadku gwarancji bankowej bezwarunkowej, bank zobowiązuje się do wypłaty na rzecz beneficjenta całej kwoty bez sprawdzania zasadności roszczenia ani konieczności przedstawiania dokumentów, które by je potwierdziły. Jeśli bank odmawia wypłaty środków w ramach gwarancji bankowej, mimo iż beneficjent ma do niej prawo, może on wystąpić do sądu.

Umowa gwarancji bankowej

Umowa gwarancji bankowej, aby była ważna, musi mieć formę pisemną. W innym przypadku nie będzie ona miała mocy prawnej. Umowa pomiędzy nami a bankiem może zostać podpisana, jak tylko bank pozytywnie zaopiniuje nasz wniosek w tej sprawie i wyda decyzję pozytywną.

Warto zwrócić uwagę, aby umowa gwarancji bankowej została sformułowana jasno i czytelnie. Dzięki temu nie będzie ona budziła żadnych zastrzeżeń czy wątpliwości. W takiej umowie bezwzględnie muszą znaleźć się następujące informacje:

  • termin wypłaty,
  • czas obowiązywania gwarancji,
  • jaką kwotę bank zobowiązuje się wypłacić beneficjentowi w ramach gwarancji,
  • co konkretnie zostaje objęte gwarancją bankową,
  • rodzaj gwarancji,
  • warunki wypłaty świadczenia na rzecz beneficjenta.

Podsumowanie

Gwarancja bankowa jest wykorzystywana przede wszystkim przez przedsiębiorców, którzy pomimo braku odpowiednich środków, chcą rozwijać swój biznes. Jednak sprawdzi się ona również w przypadku osób prywatnych, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie większego zobowiązania.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

20 + = 21

error: