Firma jednoosobowa czy spółka z o.o. – co jest korzystniejsze?

3 min. czytania

Co będzie bardziej korzystne dla tego, kto chce założyć firmę z jednoosobową działalnością gospodarczą czy dla tego co chce założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Poznaj różnice i korzyści wynikające z formy działalności gospodarczej.

Składki ZUS w spółce z.o.o. i jednoosobowej działalności

Przedsiębiorca w firmie jednoosobowej musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, chyba że jest zatrudniony gdzieś jednocześnie lub nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu. Ponadto w ciągu pierwszych 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności przysługują mu preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 30% ZUS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opłaca ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, ale nie ma dla niego preferencyjnych stawek ubezpieczenia społecznego. Jeśli firma ma wielu partnerów, nie są oni zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Podatek dochodowy – spółka z.o.o. a jednoosobowa działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – istnieje kilka form opodatkowania: podatek od dochodu w wysokości 18 i 32% lub 19% liniowo lub ryczałt od dochodu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dochodu płaci 19% lub 15% podatku dochodowego. Dodatkowo, jeżeli spółka wypłaci pieniądze w formie dywidendy, zyski spółki będą podwójnie opodatkowane.

Prowadzenie księgowości

Jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, przedsiębiorca może prowadzić uproszczoną księgowość bądź ewidencję przychodów. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości biznesowej i musi tworzyć bilanse. Różnica ta poważnie wpłynie na koszty księgowe firm rachunkowych lub samych księgowych.

Odpowiedzialność w spółce z.o.o. i w jednoosobowej działalności gospodarczej

W odniesieniu do jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiedzialność jej właściciela jest nieograniczona. Znaczy to, że właściciele firm jednoosobowych odpowiadają za cały swój majątek. Jak to wygląda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak sama nazwa pokazuje, ograniczona odpowiedzialność. Partnerzy firmy nie odpowiadają za swoje aktywa.

Wierzyciele spółki mogą żądać jedynie zapłaty za aktywa spółki.

Jednoosobowa działalność a spółka z.o.o. – co łatwiej zarejestrować?

Analizując etapy rejestracji dla pojedynczego formularza, zacznijmy od działań biznesowych. Prostota zakładania przedsiębiorstw jest jednym z głównych argumentów zwolenników jednoosobowej działalności gospodarczej. Działalność firmy jest zarejestrowana w CEIDG. Wniosek CEIDG-1 wraz z wymaganymi załącznikami możemy złożyć w swojej gminie lub przez Internet.

W następnym przypadku w końcu będzie trzeba udać się do biura w ciągu 7 dni od rejestracji online, aby zweryfikować swój wniosek. Jednak podpisywanie wniosku przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie jest obowiązkowe.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością proces ten jest bardziej skomplikowany. Firma musi zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Konieczne jest stworzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Do założenia spółki, trzeba również posiadać kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5.000 zł.

Ponadto rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z dodatkowymi kosztami. Są to opłaty za czynności notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych, w zależności od zainwestowanego kapitału. Nie można zapomnieć również o opłatach sądowych oraz kosztach reklamy w sądach i urzędach nadzoru gospodarczego.

Spółka czy działalność jednoosobowa – co wybrać?

Niestety w tym przypadku nie ma konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Zanim wybierze się formę prowadzenia działalności należałoby zastanowić się nad specyfiką naszej działalności. Jeżeli nie zamierzamy zaciągać dużej pożyczki na prowadzenie działalności lub nie jesteśmy pewni naszych pomysłów na przedsiębiorczość, powinniśmy wybrać jednoosobową działalność gospodarczą.

Z drugiej strony, jeśli planujemy wziąć pożyczkę lub planujemy rozpocząć biznes w dużej firmie, to warto wybrać firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Foto: Pixabay
3 min. czytania

Co będzie bardziej korzystne dla tego, kto chce założyć firmę z jednoosobową działalnością gospodarczą czy dla tego co chce założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Poznaj różnice i korzyści wynikające z formy działalności gospodarczej.

Składki ZUS w spółce z.o.o. i jednoosobowej działalności

Przedsiębiorca w firmie jednoosobowej musi opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, chyba że jest zatrudniony gdzieś jednocześnie lub nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu. Ponadto w ciągu pierwszych 24 miesięcy od rozpoczęcia działalności przysługują mu preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 30% ZUS.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opłaca ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, ale nie ma dla niego preferencyjnych stawek ubezpieczenia społecznego. Jeśli firma ma wielu partnerów, nie są oni zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Podatek dochodowy – spółka z.o.o. a jednoosobowa działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza – istnieje kilka form opodatkowania: podatek od dochodu w wysokości 18 i 32% lub 19% liniowo lub ryczałt od dochodu. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dochodu płaci 19% lub 15% podatku dochodowego. Dodatkowo, jeżeli spółka wypłaci pieniądze w formie dywidendy, zyski spółki będą podwójnie opodatkowane.

Prowadzenie księgowości

Jeśli jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, przedsiębiorca może prowadzić uproszczoną księgowość bądź ewidencję przychodów. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości biznesowej i musi tworzyć bilanse. Różnica ta poważnie wpłynie na koszty księgowe firm rachunkowych lub samych księgowych.

Odpowiedzialność w spółce z.o.o. i w jednoosobowej działalności gospodarczej

W odniesieniu do jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiedzialność jej właściciela jest nieograniczona. Znaczy to, że właściciele firm jednoosobowych odpowiadają za cały swój majątek. Jak to wygląda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak sama nazwa pokazuje, ograniczona odpowiedzialność. Partnerzy firmy nie odpowiadają za swoje aktywa.

Wierzyciele spółki mogą żądać jedynie zapłaty za aktywa spółki.

Jednoosobowa działalność a spółka z.o.o. – co łatwiej zarejestrować?

Analizując etapy rejestracji dla pojedynczego formularza, zacznijmy od działań biznesowych. Prostota zakładania przedsiębiorstw jest jednym z głównych argumentów zwolenników jednoosobowej działalności gospodarczej. Działalność firmy jest zarejestrowana w CEIDG. Wniosek CEIDG-1 wraz z wymaganymi załącznikami możemy złożyć w swojej gminie lub przez Internet.

W następnym przypadku w końcu będzie trzeba udać się do biura w ciągu 7 dni od rejestracji online, aby zweryfikować swój wniosek. Jednak podpisywanie wniosku przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie jest obowiązkowe.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością proces ten jest bardziej skomplikowany. Firma musi zostać zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Konieczne jest stworzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Do założenia spółki, trzeba również posiadać kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5.000 zł.

Ponadto rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z dodatkowymi kosztami. Są to opłaty za czynności notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych, w zależności od zainwestowanego kapitału. Nie można zapomnieć również o opłatach sądowych oraz kosztach reklamy w sądach i urzędach nadzoru gospodarczego.

Spółka czy działalność jednoosobowa – co wybrać?

Niestety w tym przypadku nie ma konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Zanim wybierze się formę prowadzenia działalności należałoby zastanowić się nad specyfiką naszej działalności. Jeżeli nie zamierzamy zaciągać dużej pożyczki na prowadzenie działalności lub nie jesteśmy pewni naszych pomysłów na przedsiębiorczość, powinniśmy wybrać jednoosobową działalność gospodarczą.

Z drugiej strony, jeśli planujemy wziąć pożyczkę lub planujemy rozpocząć biznes w dużej firmie, to warto wybrać firmę w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

17 + = 27

error: