Działalność nierejestrowana – kto może z niej skorzystać?

5 min. czytania

Prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza na samym początku, gdy dopiero pozyskujemy pierwszych klientów i budujemy swoją markę, bywa kosztowne. Jednak, jeśli twój przychód jest mniejszy niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku, możesz skorzystać z opcji jaką jest działalność nierejestrowana, której prowadzenie jest nieporównywalnie mniej kosztowne.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub dopiero przymierzają się do jej założenia, z pewnością ucieszą się z wejścia w życie Konstytucji Biznesu, czyli pakietu dokumentów, które wprowadzają zmiany w prawie gospodarczym. Zakładają one wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej, która funkcjonuje od kwietnia 2018 roku.

Działalność nierejestrowana powstała z myślą o osobach, które świadczą różnego rodzaju usługi, ale otrzymują za nie na tyle niskie przychody, że nie są w stanie opłacić za nie składek ZUS. W praktyce na działalności nierejestrowanej skorzystają przede wszystkim ci, którzy regularnie dorabiają niewielkie kwoty do domowego budżetu. Poza tym to świetne rozwiązanie dla tych, którzy planują rozpoczęcie swojego biznesu, ale nie są pewni, czy przyniesie im on spodziewane zyski. Działalność nierejestrowana pozwoli im na w pełni legalne przetestowanie własnego pomysłu na biznes.

Ile wynosi podatek VAT?

Ogólnie rzecz biorąc, każdy przedsiębiorca, który sprzedaje towar lub świadczy usługi, musi płacić i rozliczać podatek VAT. Są jednak pewne wyjątki, które możemy podzielić na dwie kategorie, podmiotową taką która definiuje osiągany przychód i przedmiotową, które definiuje rodzaj sprzedawanych towarów lub świadczonych usług.

W przypadku sprzedaży obowiązuje kwotowy limit, po którego przekroczeniu zmienia się status przedsiębiorcy. Do tego powstają określone obowiązki w zakresie rozliczania podatku VAT. Limit ten wynosi 200.000 zł, co oznacza, że jego osiągnięcie nie będzie możliwe dla osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną. Wynika z tego, że prowadząc działalność nierejestrowaną nie mamy obowiązku płacenia podatku VAT.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku kategorii przedmiotowej. Sprzedaż niektórych towarów oraz świadczenie niektórych rodzajów usług może być zwolniona z VAT. Jednak w innych przypadkach występuje konieczność płacenia podatku VAT, bez względu na to, czy kryterium podmiotowe zostało spełnione przez przedsiębiorcę, czy też nie.

Do tej grupy należy np. sprzedaż metali szlachetnych i wyrobów jubilerskich, sprzedaż towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, sprzedaż wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, sprzedaż terenów budowlanych oraz świadczenie usług prawniczych, doradczych. Jeśli planujemy prowadzić działalność, w którymś z powyższych obszarów, będziemy musieli rozliczać podatek VAT, nawet w przypadku działalności nierejestrowanej.

Ile wynosi składka ZUS?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie prowadzi do powstania obowiązku opłacania składki na rzecz ZUS ani w ramach ubezpieczenia społecznego, ani zdrowotnego.

Jakie formy opodatkowania obowiązują w ramach działalności nierejestrowanej?

Wedle obowiązującego prawa przychody, które osiągamy w ramach działalności nierejestrowanej, należy traktować tak samo, jak przychody pochodzące z innych źródeł. Oznacza to, że należy je rozliczać na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

W przypadku działalności nierejestrowanej nie możemy skorzystać z rozliczenia ryczałtowego lub liniowego. Przychody z działalności nierejestrowanej należy również wykazać na formularzu PIT-36 po zakończeniu roku. W przypadku tego typu działalności nie mamy obowiązku płacenia zaliczki na podatek. Z drugiej strony od działalności nierejestrowanej możemy odliczyć koszty, jakie związane są z jej prowadzeniem, jeśli tylko potrafimy je udokumentować.

Do obowiązków osoby prowadzącej nierejestrowaną działalność należy m.in. prowadzenie dziennej ewidencji sprzedaży, wystawianie rachunków, które stanowią potwierdzenie wykonanej usługi lub sprzedanego towaru oraz przestrzeganie praw konsumenta, w tym praw zwrotów i reklamacji.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

O działalności nierejestrowanej mówi się, że jest to niejako firma na próbę. Można z niej skorzystać, o ile spełni się warunki określone w art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców. Znajdziemy w niej szczegółowe kryteria, rodzaje dozwolonej działalności oraz maksymalną wysokość uzyskiwanych przychodów, które pozwolą nam na rozpoczęcie prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowana – warunki

  • Działalność nierejestrowana musi być prowadzona tylko przez jedną osobę.
  • Z działalności nierejestrowanej możemy skorzystać, o ile dochody uzyskiwane w jej ramach nie przekraczają 50% najniższego wynagrodzenia brutto. W 2019 roku będzie to kwota 1.125 zł. Jeśli jednak zarobimy więcej, to mamy 7 dni na rejestrację naszej firmy w CEIDG. Ustalony limit odnosi tylko i wyłącznie do przychodów, jakie uzyskaliśmy w ramach działalności nierejestrowanej. Oznacza to, że jeśli uzyskujemy dochód również z innego tytułu (np. w ramach stosunku pracy), to nie wlicza się on do limitu przychodów w ramach działalności nierejestrowanej.
  • Z działalności nierejestrowanej mogą skorzystać tylko i wyłącznie osoby fizyczne, które w przeciągu ostatnich 60 miesięcy (czyli 5 lat) nie prowadziły ani działalności gospodarczej, ani spółki cywilnej. Nie dotyczy to jednak osób, które były albo wspólnikami, albo członkami zarządu w spółkach prawa handlowego.
  • Do prowadzenia działalności nie może być wymagane pozyskanie koncesji, licencji lub pozwoleń.
  • Z działalności nierejestrowanej nie mogą skorzystać wspólnicy prowadzący działalność w postaci spółki cywilnej.
Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Prowadzenie działalności gospodarczej, zwłaszcza na samym początku, gdy dopiero pozyskujemy pierwszych klientów i budujemy swoją markę, bywa kosztowne. Jednak, jeśli twój przychód jest mniejszy niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w danym roku, możesz skorzystać z opcji jaką jest działalność nierejestrowana, której prowadzenie jest nieporównywalnie mniej kosztowne.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub dopiero przymierzają się do jej założenia, z pewnością ucieszą się z wejścia w życie Konstytucji Biznesu, czyli pakietu dokumentów, które wprowadzają zmiany w prawie gospodarczym. Zakładają one wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej, która funkcjonuje od kwietnia 2018 roku.

Działalność nierejestrowana powstała z myślą o osobach, które świadczą różnego rodzaju usługi, ale otrzymują za nie na tyle niskie przychody, że nie są w stanie opłacić za nie składek ZUS. W praktyce na działalności nierejestrowanej skorzystają przede wszystkim ci, którzy regularnie dorabiają niewielkie kwoty do domowego budżetu. Poza tym to świetne rozwiązanie dla tych, którzy planują rozpoczęcie swojego biznesu, ale nie są pewni, czy przyniesie im on spodziewane zyski. Działalność nierejestrowana pozwoli im na w pełni legalne przetestowanie własnego pomysłu na biznes.

Ile wynosi podatek VAT?

Ogólnie rzecz biorąc, każdy przedsiębiorca, który sprzedaje towar lub świadczy usługi, musi płacić i rozliczać podatek VAT. Są jednak pewne wyjątki, które możemy podzielić na dwie kategorie, podmiotową taką która definiuje osiągany przychód i przedmiotową, które definiuje rodzaj sprzedawanych towarów lub świadczonych usług.

W przypadku sprzedaży obowiązuje kwotowy limit, po którego przekroczeniu zmienia się status przedsiębiorcy. Do tego powstają określone obowiązki w zakresie rozliczania podatku VAT. Limit ten wynosi 200.000 zł, co oznacza, że jego osiągnięcie nie będzie możliwe dla osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną. Wynika z tego, że prowadząc działalność nierejestrowaną nie mamy obowiązku płacenia podatku VAT.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku kategorii przedmiotowej. Sprzedaż niektórych towarów oraz świadczenie niektórych rodzajów usług może być zwolniona z VAT. Jednak w innych przypadkach występuje konieczność płacenia podatku VAT, bez względu na to, czy kryterium podmiotowe zostało spełnione przez przedsiębiorcę, czy też nie.

Do tej grupy należy np. sprzedaż metali szlachetnych i wyrobów jubilerskich, sprzedaż towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, sprzedaż wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, sprzedaż terenów budowlanych oraz świadczenie usług prawniczych, doradczych. Jeśli planujemy prowadzić działalność, w którymś z powyższych obszarów, będziemy musieli rozliczać podatek VAT, nawet w przypadku działalności nierejestrowanej.

Ile wynosi składka ZUS?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie prowadzi do powstania obowiązku opłacania składki na rzecz ZUS ani w ramach ubezpieczenia społecznego, ani zdrowotnego.

Jakie formy opodatkowania obowiązują w ramach działalności nierejestrowanej?

Wedle obowiązującego prawa przychody, które osiągamy w ramach działalności nierejestrowanej, należy traktować tak samo, jak przychody pochodzące z innych źródeł. Oznacza to, że należy je rozliczać na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

W przypadku działalności nierejestrowanej nie możemy skorzystać z rozliczenia ryczałtowego lub liniowego. Przychody z działalności nierejestrowanej należy również wykazać na formularzu PIT-36 po zakończeniu roku. W przypadku tego typu działalności nie mamy obowiązku płacenia zaliczki na podatek. Z drugiej strony od działalności nierejestrowanej możemy odliczyć koszty, jakie związane są z jej prowadzeniem, jeśli tylko potrafimy je udokumentować.

Do obowiązków osoby prowadzącej nierejestrowaną działalność należy m.in. prowadzenie dziennej ewidencji sprzedaży, wystawianie rachunków, które stanowią potwierdzenie wykonanej usługi lub sprzedanego towaru oraz przestrzeganie praw konsumenta, w tym praw zwrotów i reklamacji.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

O działalności nierejestrowanej mówi się, że jest to niejako firma na próbę. Można z niej skorzystać, o ile spełni się warunki określone w art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców. Znajdziemy w niej szczegółowe kryteria, rodzaje dozwolonej działalności oraz maksymalną wysokość uzyskiwanych przychodów, które pozwolą nam na rozpoczęcie prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowana – warunki

  • Działalność nierejestrowana musi być prowadzona tylko przez jedną osobę.
  • Z działalności nierejestrowanej możemy skorzystać, o ile dochody uzyskiwane w jej ramach nie przekraczają 50% najniższego wynagrodzenia brutto. W 2019 roku będzie to kwota 1.125 zł. Jeśli jednak zarobimy więcej, to mamy 7 dni na rejestrację naszej firmy w CEIDG. Ustalony limit odnosi tylko i wyłącznie do przychodów, jakie uzyskaliśmy w ramach działalności nierejestrowanej. Oznacza to, że jeśli uzyskujemy dochód również z innego tytułu (np. w ramach stosunku pracy), to nie wlicza się on do limitu przychodów w ramach działalności nierejestrowanej.
  • Z działalności nierejestrowanej mogą skorzystać tylko i wyłącznie osoby fizyczne, które w przeciągu ostatnich 60 miesięcy (czyli 5 lat) nie prowadziły ani działalności gospodarczej, ani spółki cywilnej. Nie dotyczy to jednak osób, które były albo wspólnikami, albo członkami zarządu w spółkach prawa handlowego.
  • Do prowadzenia działalności nie może być wymagane pozyskanie koncesji, licencji lub pozwoleń.
  • Z działalności nierejestrowanej nie mogą skorzystać wspólnicy prowadzący działalność w postaci spółki cywilnej.
Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

9 + = 13

error: