Dodatek solidarnościowy – zasady

2 min. czytania

Na portalu PUE ZUS od niedawna dostępny jest wniosek o dodatek solidarnościowy. Z tego dodatku skorzystać mogą wszystkie osoby, które po 15 marca 2020 roku utraciły pracę bądź ich umowa wygasła z powodu epidemii koronawirusa.

Kwota dodatku wynosi 1.400 zł, maksymalnie można go pozyskać 3 razy. By otrzymać dodatek solidarnościowy trzeba też podlegać ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Kwota wsparcia to 1.400 zł miesięcznie

Wypłata tego dodatku następuje między 1 czerwca, a 31 sierpnia. Co ważne, najwcześniej można go otrzymać miesiąc po złożeniu wniosku. Tak więc, jeśli złożymy wniosek w czerwcu, to dodatek solidarnościowy dostaniemy 3 razy. Jeśli jednak ktoś złoży wniosek dopiero w sierpniu, to pieniądze otrzyma tylko raz.

Ważną informacją jest też fakt, że świadczenie otrzymać mogą również osoby bezrobotne, które są już zarejestrowane w urzędzie pracy. Dostanie dodatku solidarnościowego jest związane z zawieszeniem wypłacania zasiłku dla bezrobotnych, oraz pieniędzy na szkolenia czy inne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Osoba która pobiera dodatek solidarnościowy, ma opłacane przez ZUS składki – emerytalne i zdrowotne, naliczane na podstawie dodatku solidarnościowego. Opłacane składki nie pomniejszają realnej wypłaty dodatku – dzieje się tak zawsze jeśli pieniądze pochodzą z budżetu państwa.

Wnioski o dodatek solidarnościowy

Wniosek w ZUS można składać do 31 sierpnia bieżącego roku. Informacje o pozytywnym, lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku dostępne są na PUE ZUS. Jeśli dodatek jest przyznawany, pieniądze wypłacane są w ciągu 7 dni. Wszystkie potrzebne informacje, oraz instrukcja jak uzyskać dodatek, dostępne są na stronie internetowej ZUS.

Foto: ZUS
2 min. czytania

Na portalu PUE ZUS od niedawna dostępny jest wniosek o dodatek solidarnościowy. Z tego dodatku skorzystać mogą wszystkie osoby, które po 15 marca 2020 roku utraciły pracę bądź ich umowa wygasła z powodu epidemii koronawirusa.

Kwota dodatku wynosi 1.400 zł, maksymalnie można go pozyskać 3 razy. By otrzymać dodatek solidarnościowy trzeba też podlegać ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Kwota wsparcia to 1.400 zł miesięcznie

Wypłata tego dodatku następuje między 1 czerwca, a 31 sierpnia. Co ważne, najwcześniej można go otrzymać miesiąc po złożeniu wniosku. Tak więc, jeśli złożymy wniosek w czerwcu, to dodatek solidarnościowy dostaniemy 3 razy. Jeśli jednak ktoś złoży wniosek dopiero w sierpniu, to pieniądze otrzyma tylko raz.

Ważną informacją jest też fakt, że świadczenie otrzymać mogą również osoby bezrobotne, które są już zarejestrowane w urzędzie pracy. Dostanie dodatku solidarnościowego jest związane z zawieszeniem wypłacania zasiłku dla bezrobotnych, oraz pieniędzy na szkolenia czy inne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Osoba która pobiera dodatek solidarnościowy, ma opłacane przez ZUS składki – emerytalne i zdrowotne, naliczane na podstawie dodatku solidarnościowego. Opłacane składki nie pomniejszają realnej wypłaty dodatku – dzieje się tak zawsze jeśli pieniądze pochodzą z budżetu państwa.

Wnioski o dodatek solidarnościowy

Wniosek w ZUS można składać do 31 sierpnia bieżącego roku. Informacje o pozytywnym, lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku dostępne są na PUE ZUS. Jeśli dodatek jest przyznawany, pieniądze wypłacane są w ciągu 7 dni. Wszystkie potrzebne informacje, oraz instrukcja jak uzyskać dodatek, dostępne są na stronie internetowej ZUS.

Foto: ZUS

Dodaj komentarz

error: