Do czego służy numer REGON?

2 min. czytania

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy posługują się całym szeregiem przeróżnych numerów. Jednym z nich jest popularny REGON, czyli numer nadawany w ramach Krajowego Rejestru urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej.

W Rejestrze Gospodarki Narodowej gromadzone są informacje związane z podmiotami gospodarczymi, które funkcjonują w Polsce. Za jego prowadzenie odpowiada GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny. Celem rejestru jest przede wszystkim zbieranie danych, które zostaną wykorzystane w badaniach statystycznych.

Rejestr REGON

Obowiązek wpisu do rejestru REGON dotyczy między innymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej oraz osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to, że zakładając spółkę cywilną lub jednoosobową działalność gospodarczą, możemy skorzystać z druków CEIDG.

Wówczas automatycznie uzyskamy wpis do rejestru REGON. W przypadku działalności prowadzonych w innych formach prawnych, czyli spółek, które muszą uzyskać wpis do KRS, należy dodatkowo złożyć osobny wniosek o uzyskanie wpisu do REGON. Co ważne, nadanie numeru nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Co oznaczają poszczególne cyfry?

Na numer składa się 9 cyfr. Dwie pierwsze informują o terytorium danego podmiotu, kolejne sześć stanowi charakterystyczny dla niego numer seryjny, a ostatnia cyfra numeru pełni funkcję kontrolną.

Do czego przyda się znajomość numeru?

Numer przydaje się, zwłaszcza gdy poszukujemy informacji o konkretnym podmiocie gospodarczym. Wynika to z tego, że baza danych o numerach jest systematycznie aktualizowana. Znając numer REGON danej firmy, możemy poznać dokładną nazwę firmy, imię i nazwisko jej właściciela oraz jego numer PESEL. Poza tym numer pozwoli nam na znalezienie informacji o rodzaju prowadzonej przez daną firmę działalności, adresie jej siedziby, formie prawnej, czy orientacyjnej liczbie zatrudnionych.

Dzięki numerowi REGON ustalimy również datę powstania przedsiębiorstwa, zawieszenia lub zakończenia działalności przez daną firmę. Choć charakter tych informacji jest informacyjny, to często są one bardzo przydatne.

Kiedy podanie numeru jest konieczne?

Obecnie przedsiębiorcy nie muszą umieszczać numeru na firmowych pieczątkach. Oznacza to, że nie trzeba podawać tego numeru na dokumentach dostarczanych do ZUS-u czy urzędów skarbowych. Podobnie jest z fakturami VAT. Nie musimy na nich umieszczać numeru REGON. Jednak numer ten niezbędny będzie np. w przypadku uzyskania rejestracji znaków towarowych.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy posługują się całym szeregiem przeróżnych numerów. Jednym z nich jest popularny REGON, czyli numer nadawany w ramach Krajowego Rejestru urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej.

W Rejestrze Gospodarki Narodowej gromadzone są informacje związane z podmiotami gospodarczymi, które funkcjonują w Polsce. Za jego prowadzenie odpowiada GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny. Celem rejestru jest przede wszystkim zbieranie danych, które zostaną wykorzystane w badaniach statystycznych.

Rejestr REGON

Obowiązek wpisu do rejestru REGON dotyczy między innymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej oraz osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Oznacza to, że zakładając spółkę cywilną lub jednoosobową działalność gospodarczą, możemy skorzystać z druków CEIDG.

Wówczas automatycznie uzyskamy wpis do rejestru REGON. W przypadku działalności prowadzonych w innych formach prawnych, czyli spółek, które muszą uzyskać wpis do KRS, należy dodatkowo złożyć osobny wniosek o uzyskanie wpisu do REGON. Co ważne, nadanie numeru nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Co oznaczają poszczególne cyfry?

Na numer składa się 9 cyfr. Dwie pierwsze informują o terytorium danego podmiotu, kolejne sześć stanowi charakterystyczny dla niego numer seryjny, a ostatnia cyfra numeru pełni funkcję kontrolną.

Do czego przyda się znajomość numeru?

Numer przydaje się, zwłaszcza gdy poszukujemy informacji o konkretnym podmiocie gospodarczym. Wynika to z tego, że baza danych o numerach jest systematycznie aktualizowana. Znając numer REGON danej firmy, możemy poznać dokładną nazwę firmy, imię i nazwisko jej właściciela oraz jego numer PESEL. Poza tym numer pozwoli nam na znalezienie informacji o rodzaju prowadzonej przez daną firmę działalności, adresie jej siedziby, formie prawnej, czy orientacyjnej liczbie zatrudnionych.

Dzięki numerowi REGON ustalimy również datę powstania przedsiębiorstwa, zawieszenia lub zakończenia działalności przez daną firmę. Choć charakter tych informacji jest informacyjny, to często są one bardzo przydatne.

Kiedy podanie numeru jest konieczne?

Obecnie przedsiębiorcy nie muszą umieszczać numeru na firmowych pieczątkach. Oznacza to, że nie trzeba podawać tego numeru na dokumentach dostarczanych do ZUS-u czy urzędów skarbowych. Podobnie jest z fakturami VAT. Nie musimy na nich umieszczać numeru REGON. Jednak numer ten niezbędny będzie np. w przypadku uzyskania rejestracji znaków towarowych.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

45 − = 39

error: