Do czego służy credit scoring?

4 min. czytania

Credit scoring, nazywany także scoringiem kredytowym, to wykorzystywana przez banki metoda, służąca do oceny ryzyka kredytowego. Banki sięgają po nią głównie przy udzielaniu kredytów. W dzisiejszym artykule pokażemy, w jaki sposób scoring jest naliczany i od jakich czynników zależy jego wartość.

Scoring kredytowy zaczęto stosować już w latach czterdziestych ubiegłego stulecia. Wzrost liczby gorzej wykwalifikowanych analityków sprawił, że potrzebowano sposobu, który pozwoliłby w prosty i obiektywny sposób ocenić zdolność do spłacenia zobowiązania finansowego w terminie.

Rozwiązanie tego problemu znalazł Amerykanin w ramach projektu badawczego zleconego przez US National Bureau of Economic Research wykorzystał metodę, która polegała na porównywaniu określonych cech w celu znalezienia podobieństwa między nimi. Natomiast pierwszy komercyjny system scoringowy powstał w latach pięćdziesiątych w USA. To właśnie od tego czasu liczy się sukces, jakim okazał się credit scoring.

Czym jest credit scoring?

Współcześnie scoring kredytowy to metoda, służąca do oceny ryzyka kredytowego w procesie udzielania kredytów przez banki. Model scoringowy uznawany jest za najlepsze narzędzie, dzięki któremu banki mogą mierzyć oraz prognozować ryzyko kredytowe potencjalnych klientów. Wykorzystuje się go masowo w zarządzaniu procesami biznesowymi.

Poprzez credit scoring kredytodawca w szybki, precyzyjny oraz wiarygodny sposób ocenia rzetelność klienta, opierając się na obiektywnych kryteriach. Dużą zaletą scoringu jest jego bezstronność i uniezależnienie oceny wiarygodności klienta od czynnika ludzkiego. To sprawia, że wynik scoringu kredytowego może być w pełni obiektywny i neutralny. Poza tym fakt, że scoring jest procesem automatycznym, sprawia, że jednego dnia bank może przeanalizować wiele wniosków, które do niego napływają.

Jak bank oblicza nasz credit scoring?

Każdy, kto chce uzyskać kredyt bankowy, musi w tym celu złożyć poprawnie wypełniony wniosek kredytowy. Należy podać w nim informacje, które następnie posłużą do oceny naszej wiarygodności.

O jakie dane chodzi? Zazwyczaj są to:

 1. okres zatrudnienia,
 2. wiek osoby wnioskującej o kredyt,
 3. miejsce zamieszkania,
 4. posiadane konta bankowe,
 5. posiadane kredyty, pożyczki i karty kredytowe,
 6. posiadane nieruchomości i ruchomości (np. samochód),
 7. zawód wyuczony i wykonywany,
 8. stan cywilny,
 9. liczba osób na utrzymaniu.

W banku informacje zawarte we wniosku kredytowym wprowadzane są do systemu komputerowego, którego zadaniem jest wyliczenie scoringu. Służy to tego specjalna karta scoringowa, na podstawie której poszczególnym informacjom z wniosku przypisywane są określone wagi.

Zobaczmy na przykładzie, jak to działa. Jeśli pracujemy na wysokim stanowisku, np. dyrektora, możemy otrzymać 10 punktów. Taka sama liczna punktów zostanie przyznana osobie o bardzo dobrej wiarygodności kredytowej. Z kolej pracownik biurowy dostanie 7 punktów, a niewykwalifikowany robotnik tylko 4.

Co istotne, punkty i wagi, które przyznawane są do danych cech, zgadzają się ze statystykami, jakie prowadzone są w związku ze spłacalnością kredytów przez osoby należące do określonej grupy klientów. Zadaniem specjalistów jest wynajdowanie cech, które odróżniają grupę kredytobiorców terminowo spłacających swoje zobowiązania, od grupy klientów, którzy mogą mieć z tym problem.

Oznacza to, że jeśli ze statystyk wynika, że prezesi i menedżerowie terminowo spłacają zaciągnięte kredyty, to właśnie osoby zajmujące takie stanowiska otrzymają najwięcej punktów scoringowych. Na drugiej stronie skali mamy zawody, których przedstawiciele spłacają kredyty z opóźnieniem. Przypisując konkretne wartości punktowe do wielu różnych cech, banki są w stanie oszacować, że dana osoba z większym prawdopodobieństwem będzie miała w przyszłości trudności ze spłatą kredytu, a w przypadku innej takie ryzyko jest mniejsze.

Co wpływa na wynik scoring?

Warto poznać czynniki, jakie wpływają na wynik scoringu. Pozwoli to nam odpowiednio przygotować się, jeśli w przyszłości zamierzamy sięgnąć po kredyt.

Scoring zależy od takich cech, jak:

  • wysokość uzyskiwanych dochodów,
  • okres zatrudnienia.
  • status mieszkaniowy,
  • dzielnica, w której mieszkamy,
  • okres zamieszkania pod danym adresem,
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • posiadanie telefonu,
  • wiek i stan cywilny,
  • liczba osób na utrzymaniu,
  • posiadane konta bankowe,
  • posiadanie ubezpieczenia na życie,
  • posiadanie samochodu,
  • karty płatnicze.

Scoring a akceptacja lub odrzucenie wniosku kredytowego

Im uzyskamy wyższy wynik scoringu, tym większe prawdopodobieństwo, że bank przyzna nam kredyt. Po przeanalizowaniu wszystkich czynników, wpływających na scoring kredytowy, bank określa tzw. punkt odcięcia. Punkt odcięcia to inaczej dolny próg przyznania kredytu. Jeśli kredytobiorca uzyska wynik niższy od punktu odcięcia, jego wniosek o kredyt zostanie odrzucony. Natomiast osoby z wynikiem w okolicy punktu odcięcia, mogą liczyć na kredyt, ale będą musieli zmniejszyć kwotę kredytu lub dodatkowo go zabezpieczyć.

Foto: Pixabay
4 min. czytania

Credit scoring, nazywany także scoringiem kredytowym, to wykorzystywana przez banki metoda, służąca do oceny ryzyka kredytowego. Banki sięgają po nią głównie przy udzielaniu kredytów. W dzisiejszym artykule pokażemy, w jaki sposób scoring jest naliczany i od jakich czynników zależy jego wartość.

Scoring kredytowy zaczęto stosować już w latach czterdziestych ubiegłego stulecia. Wzrost liczby gorzej wykwalifikowanych analityków sprawił, że potrzebowano sposobu, który pozwoliłby w prosty i obiektywny sposób ocenić zdolność do spłacenia zobowiązania finansowego w terminie.

Rozwiązanie tego problemu znalazł Amerykanin w ramach projektu badawczego zleconego przez US National Bureau of Economic Research wykorzystał metodę, która polegała na porównywaniu określonych cech w celu znalezienia podobieństwa między nimi. Natomiast pierwszy komercyjny system scoringowy powstał w latach pięćdziesiątych w USA. To właśnie od tego czasu liczy się sukces, jakim okazał się credit scoring.

Czym jest credit scoring?

Współcześnie scoring kredytowy to metoda, służąca do oceny ryzyka kredytowego w procesie udzielania kredytów przez banki. Model scoringowy uznawany jest za najlepsze narzędzie, dzięki któremu banki mogą mierzyć oraz prognozować ryzyko kredytowe potencjalnych klientów. Wykorzystuje się go masowo w zarządzaniu procesami biznesowymi.

Poprzez credit scoring kredytodawca w szybki, precyzyjny oraz wiarygodny sposób ocenia rzetelność klienta, opierając się na obiektywnych kryteriach. Dużą zaletą scoringu jest jego bezstronność i uniezależnienie oceny wiarygodności klienta od czynnika ludzkiego. To sprawia, że wynik scoringu kredytowego może być w pełni obiektywny i neutralny. Poza tym fakt, że scoring jest procesem automatycznym, sprawia, że jednego dnia bank może przeanalizować wiele wniosków, które do niego napływają.

Jak bank oblicza nasz credit scoring?

Każdy, kto chce uzyskać kredyt bankowy, musi w tym celu złożyć poprawnie wypełniony wniosek kredytowy. Należy podać w nim informacje, które następnie posłużą do oceny naszej wiarygodności.

O jakie dane chodzi? Zazwyczaj są to:

 1. okres zatrudnienia,
 2. wiek osoby wnioskującej o kredyt,
 3. miejsce zamieszkania,
 4. posiadane konta bankowe,
 5. posiadane kredyty, pożyczki i karty kredytowe,
 6. posiadane nieruchomości i ruchomości (np. samochód),
 7. zawód wyuczony i wykonywany,
 8. stan cywilny,
 9. liczba osób na utrzymaniu.

W banku informacje zawarte we wniosku kredytowym wprowadzane są do systemu komputerowego, którego zadaniem jest wyliczenie scoringu. Służy to tego specjalna karta scoringowa, na podstawie której poszczególnym informacjom z wniosku przypisywane są określone wagi.

Zobaczmy na przykładzie, jak to działa. Jeśli pracujemy na wysokim stanowisku, np. dyrektora, możemy otrzymać 10 punktów. Taka sama liczna punktów zostanie przyznana osobie o bardzo dobrej wiarygodności kredytowej. Z kolej pracownik biurowy dostanie 7 punktów, a niewykwalifikowany robotnik tylko 4.

Co istotne, punkty i wagi, które przyznawane są do danych cech, zgadzają się ze statystykami, jakie prowadzone są w związku ze spłacalnością kredytów przez osoby należące do określonej grupy klientów. Zadaniem specjalistów jest wynajdowanie cech, które odróżniają grupę kredytobiorców terminowo spłacających swoje zobowiązania, od grupy klientów, którzy mogą mieć z tym problem.

Oznacza to, że jeśli ze statystyk wynika, że prezesi i menedżerowie terminowo spłacają zaciągnięte kredyty, to właśnie osoby zajmujące takie stanowiska otrzymają najwięcej punktów scoringowych. Na drugiej stronie skali mamy zawody, których przedstawiciele spłacają kredyty z opóźnieniem. Przypisując konkretne wartości punktowe do wielu różnych cech, banki są w stanie oszacować, że dana osoba z większym prawdopodobieństwem będzie miała w przyszłości trudności ze spłatą kredytu, a w przypadku innej takie ryzyko jest mniejsze.

Co wpływa na wynik scoring?

Warto poznać czynniki, jakie wpływają na wynik scoringu. Pozwoli to nam odpowiednio przygotować się, jeśli w przyszłości zamierzamy sięgnąć po kredyt.

Scoring zależy od takich cech, jak:

  • wysokość uzyskiwanych dochodów,
  • okres zatrudnienia.
  • status mieszkaniowy,
  • dzielnica, w której mieszkamy,
  • okres zamieszkania pod danym adresem,
  • zawód,
  • wykształcenie,
  • posiadanie telefonu,
  • wiek i stan cywilny,
  • liczba osób na utrzymaniu,
  • posiadane konta bankowe,
  • posiadanie ubezpieczenia na życie,
  • posiadanie samochodu,
  • karty płatnicze.

Scoring a akceptacja lub odrzucenie wniosku kredytowego

Im uzyskamy wyższy wynik scoringu, tym większe prawdopodobieństwo, że bank przyzna nam kredyt. Po przeanalizowaniu wszystkich czynników, wpływających na scoring kredytowy, bank określa tzw. punkt odcięcia. Punkt odcięcia to inaczej dolny próg przyznania kredytu. Jeśli kredytobiorca uzyska wynik niższy od punktu odcięcia, jego wniosek o kredyt zostanie odrzucony. Natomiast osoby z wynikiem w okolicy punktu odcięcia, mogą liczyć na kredyt, ale będą musieli zmniejszyć kwotę kredytu lub dodatkowo go zabezpieczyć.

Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

8 + = 14

error: