Debet na rachunku bieżącym a zajęcie komornicze

Debet na rachunku bieżącym a zajęcie komornicze
3.5 - 2 głos[y]

Wielu z nas korzysta z rozmaitych pożyczek pozabankowych, kredytów gotówkowych, oraz linii kredytowych i debetów w rachunku bieżącym. Niestety niekiedy i nawet i najporządniejszym ludziom przytrafi się popaść w kłopoty finansowe, które ostatecznie kończą się egzekucją komorniczą. Wtedy rodzi się pytanie: co dzieje się z debetem w rachunku bieżącym, czy on również tak jak i samo konto podlega zajęciu komorniczemu?

Jakie przepisy regulują zasady prowadzenia rachunku bankowego

Podstawą prawną regulującą kwestię prowadzenia rachunku przez bank jest art. 725 KC. W myśl artykułu bank jest zobowiązany do przechowywania pieniędzy klienta przez czas określony bądź też bezterminowo. Ponadto, na zlecenie klienta zobowiązany jest do przeprowadzania wskazanych operacji finansowych. Wierzytelność z rachunku bankowego jest to zatem wierzytelność właściciela rachunku do żądania zwrotu jego pieniędzy, które są zdeponowane na prowadzonym przez bank koncie. Pieniądze zgromadzone na koncie bankowym bezspornie podlegają zajęciu komorniczemu.

Niekiedy zawierając umowę z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego otrzymujemy propozycję dołączenia debetu. Najczęściej jednak umowę o debet bądź kredyt odnawialny w rachunku podpisujemy w późniejszym czasie. Co ważne podpisujemy kolejną umowę z bankiem. Jedna jest o prowadzenie rachunku, druga o debet bądź kredyt. Z prawnego punktu widzenia i Prawa Bankowego, zajęcie rachunku wyklucza zajęcie debetu czy kredytu. Zgodnie ze wspomnianym artykułem bank oddaje do dyspozycji klienta dodatkowe środki pieniężne na określony czas i w określonej kwocie. Z racji tego, że klient podpisuje z bankiem nową umowę, odrębną od umowy o prowadzenie rachunku, egzekucja komornicza nie może dotyczyć debetu bądź kredytu.

Dlatego też pieniądze, jakie ma do dyspozycji klient banku w ramach debetu w koncie bankowym nie mogą być zajęte przez komornika. Dzieje się tak dlatego, że środki finansowe w debecie na rachunku bankowym nie są własnością dłużnika, lecz tak naprawdę są własnością banku, który daje je do dyspozycji swojemu klientowi. Bank w odpowiedzi na pismo komornika powinien poinformować go, iż istnieje przeszkoda w realizacji zajęcia, a jest nią brak środków na koncie.

Zajęcie obejmuje wierzytelność z tytułu umowy o prowadzenie rachunku nie zaś o debet bądź kredyt w rachunku. Jednym słowem zajęcie komornicze nie dotyczy debetu ani kredytu, ale są wyjątki. I tak na przykład jeśli wierzyciel we wniosku złoży żądanie, by komornik przy zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego dokonał również zajęcia wierzytelności, która przysługuje zadłużonemu z tytułu umowy debetu bądź kredytu, komornik może również zająć te pieniądze.

Co się dzieje w przypadku zajęcia konta przez komornika?

Czy dłużnik może korzystać ze środków zgromadzonych w debecie? W przypadku debetu, gdy mamy zero, nadal możemy wydawać pieniądze z rachunku do limitu ustalonego przez bank. Problem z korzystaniem z dodatkowych środków pojawia się, gdy komornik zajmuje rachunek. Teoretycznie  wierzytelność z rachunku bankowego jest możliwa wyłącznie, gdy na koncie zgromadzone są środki.

Dłużnik, który posiada debet na koncie bądź linię kredytową w rachunku, nie traci uprawnień do korzystania ze środków otrzymanych od banku w momencie zajęcia przez komornika konta. Dłużnik, który ma blokadę na koncie, powinien mieć możliwość swobodnego dysponowania pieniędzmi z debetu, zarówno w przypadku płatności w postaci przelewów jak i wypłat. Zajęta wierzytelność z rachunku bankowego nie może być przeszkodą do korzystania z pieniędzy pochodzących od banku, w wyniku zawarcia umowy o kredyt bądź debet.

Niestety blokada konta i jednoczesne posiadanie debetu może rodzić problemy. Dzieje się tak, ponieważ każdy wpływ na konto jest przejmowany przez komornika – np. wpływ wynagrodzenia. To z kolei prowadzi do problemów z regulowaniem debetu. To w późniejszym czasie prowadzi natomiast do naliczania kar i odsetek przez bank. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest uregulowanie zadłużenia u komornika, a potem spłata debetu powstałego na koncie.

Foto: Shutterstock
Porady prawne dla zadłużonych – gdzie szukać pomocy?
Od 2017 roku podstawowy rachunek płatniczy za zero złotych
error: