Dane wrażliwe – czym są i jak należy je chronić?

2 min. czytania

Dane wrażliwe, często nazywane są również sensytywnymi, lub delikatnymi, dotyczą przede wszystkim prywatności człowieka. Są oczywiście czymś zupełnie innym, aniżeli dane osobowe człowieka, ponieważ odnoszą się do jego sfery prywatnej, intymnej. Dane wrażliwe nie podlegają przetwarzaniu w przeciwieństwie do danych osobowych. Warto zatem wiedzieć jakie wyróżniamy dane wrażliwe i w jaki sposób możemy je chronić.

Oto katalog wrażliwych danych

  • Ujawniające nasze pochodzenie etniczne, rasowe, poglądy polityczne, przynależność partyjną, związkową, wyznaniową, poglądy religijne, filozoficzne.
  • Dotyczące stanu zdrowia, nałogów, życia seksualnego, kodu genetycznego.
  • Odnoszące się do naszej sytuacji prawnej, również posiadanych mandatów karnych, wyroków sądowych.

Niedawno wprowadzone zmiany w prawie unijnym wprowadziły rozszerzenie wrażliwych danych o biometryczne i genetyczne.

Dane biometryczne

Dane biometryczne pochodzą z naszych linii papilarnych umiejscowionych na naszych palcach. Jeżeli nasz pracodawca wykorzystuje te dane do odnotowywania naszego czasu pracy, to według przepisów unijnych, będzie musiał posiadać naszą zgodę na ich wykorzystywanie, oraz konieczne będzie zaświadczenie od GIODO o przetwarzaniu danych wrażliwych.

Dlatego też nasze linie papilarne będą mogły być skanowane przez naszych pracodawców, tylko i wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. W przeciwnym razie będą musieli wdrożyć inne rozwiązanie, weryfikujące nasz czas pracy.

Innym sposobem weryfikacji może być skan siatkówki oka. W niektórych przypadkach taka procedura może być uzasadniona. Przykładem może być dostęp do poufnych danych lub pilnie strzeżonych obiektów.

Ochrona danych wrażliwych

  • Dane dotyczące stanu zdrowia mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie przez upoważnione podmioty i w sytuacji, kiedy chodzi o leczenie pacjenta.
  • Dane dotyczące poglądów politycznych lub przynależność religijną – jest to nasza prywatna sprawa i nikomu nie musimy się z nich tłumaczyć. Podobnie jest w przypadku pochodzenia etnicznego lub przynależności religijnej.

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych

Jeżeli nie ma ku temu wyraźnych przesłanek, to nie ma potrzeby na wyrażanie takiej zgody. Są to dane, które w dużym stopniu dotykają naszej prywatności i najlepiej, jeżeli jak najmniej osób o nich wie.

Wyjątki w przetwarzaniu danych wrażliwych

Wyjątki te są niezbędne przy funkcjonowaniu kościołów oraz innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń oraz fundacji. Ponadto są również ważne, w sytuacji kiedy przed sądem musimy dochodzić swoich praw.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Dane wrażliwe, często nazywane są również sensytywnymi, lub delikatnymi, dotyczą przede wszystkim prywatności człowieka. Są oczywiście czymś zupełnie innym, aniżeli dane osobowe człowieka, ponieważ odnoszą się do jego sfery prywatnej, intymnej. Dane wrażliwe nie podlegają przetwarzaniu w przeciwieństwie do danych osobowych. Warto zatem wiedzieć jakie wyróżniamy dane wrażliwe i w jaki sposób możemy je chronić.

Oto katalog wrażliwych danych

  • Ujawniające nasze pochodzenie etniczne, rasowe, poglądy polityczne, przynależność partyjną, związkową, wyznaniową, poglądy religijne, filozoficzne.
  • Dotyczące stanu zdrowia, nałogów, życia seksualnego, kodu genetycznego.
  • Odnoszące się do naszej sytuacji prawnej, również posiadanych mandatów karnych, wyroków sądowych.

Niedawno wprowadzone zmiany w prawie unijnym wprowadziły rozszerzenie wrażliwych danych o biometryczne i genetyczne.

Dane biometryczne

Dane biometryczne pochodzą z naszych linii papilarnych umiejscowionych na naszych palcach. Jeżeli nasz pracodawca wykorzystuje te dane do odnotowywania naszego czasu pracy, to według przepisów unijnych, będzie musiał posiadać naszą zgodę na ich wykorzystywanie, oraz konieczne będzie zaświadczenie od GIODO o przetwarzaniu danych wrażliwych.

Dlatego też nasze linie papilarne będą mogły być skanowane przez naszych pracodawców, tylko i wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. W przeciwnym razie będą musieli wdrożyć inne rozwiązanie, weryfikujące nasz czas pracy.

Innym sposobem weryfikacji może być skan siatkówki oka. W niektórych przypadkach taka procedura może być uzasadniona. Przykładem może być dostęp do poufnych danych lub pilnie strzeżonych obiektów.

Ochrona danych wrażliwych

  • Dane dotyczące stanu zdrowia mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie przez upoważnione podmioty i w sytuacji, kiedy chodzi o leczenie pacjenta.
  • Dane dotyczące poglądów politycznych lub przynależność religijną – jest to nasza prywatna sprawa i nikomu nie musimy się z nich tłumaczyć. Podobnie jest w przypadku pochodzenia etnicznego lub przynależności religijnej.

Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych

Jeżeli nie ma ku temu wyraźnych przesłanek, to nie ma potrzeby na wyrażanie takiej zgody. Są to dane, które w dużym stopniu dotykają naszej prywatności i najlepiej, jeżeli jak najmniej osób o nich wie.

Wyjątki w przetwarzaniu danych wrażliwych

Wyjątki te są niezbędne przy funkcjonowaniu kościołów oraz innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń oraz fundacji. Ponadto są również ważne, w sytuacji kiedy przed sądem musimy dochodzić swoich praw.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: