Czyszczenie bazy BIK – wszystko co musisz o tym wiedzieć

3 min. czytania

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej, które jest instytucją zbierającą informacje na temat posiadanych zobowiązań finansowych. BIK, jest miejscem w którym zdecydowana większość banków i instytucji pozabankowych sprawdza swoich potencjalnych klientów, przed przyznaniem im limitu kredytowego. To przedsiębiorstwo zostało założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki.

Choć sprawdzanie w BIK w wielu osobach budzi nieprzyjemne emocje, w bazie gromadzone są też tak zwane pozytywne dane, czyli informacje o zadłużeniach spłacanych terminowo, które tworzą pozytywną historię kredytową. Samo figurowanie w bazie nie jest więc złe i może wręcz ułatwiać zaciąganie kolejnych kredytów.

Uwaga! Nie myl BIK i BIG. BIG to Biuro Informacji Gospodarczej, czyli podmiot który zbiera informacje o zobowiązaniach z każdego sektora, nie tylko z instytucji finansowych. Mogą się tam więc znaleźć nawet informacje o nieuregulowanych należnościach za media, czy niepłaconych alimentach. By informacja była wpisana do bazy BIG, musi upłynąć co najmniej 30 dni od terminu ich spłaty, a dług musi wynosić minimum 200 złotych (jeżeli chodzi o osobę fizyczną) lub minimum 500 złotych (w przypadku firmy).

Kto i dlaczego trafia do bazy?

Do bazy Biura Informacji Kredytowej może trafić każdy dłużnik, który spóźnia się minimum 60 dni ze spłatą zobowiązania, a od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty minęło co najmniej 30 dni. Dane na temat spłaconych zobowiązań są przechowywane w bazie BIK jeszcze przez kolejnych pięć lat.

Jeżeli chcesz sprawdzić informacje na swój temat w BIK – jest to jak najbardziej możliwe. Pobrania takiego raportu dokonuje się na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej. Taka usługa kosztuje 39 złotych.

Na stronie BIKu można sprawdzić również stan zadłużenia działalności gospodarczej.

Jak działają firmy „czyszczące” bazę BIK?

Skoro możliwości są tak ograniczone, to co tak naprawdę kryje się za ofertami „czyszczenie bazy bik” i niewygodnych informacji z baz Biura Informacji Kredytowej? Zajmują się one po prostu podważaniem wpisów, które zostały przekazane do BIK bez dopełnienia wszystkich wymogów (np. dane przekazane szybciej niż trzydzieści dni po otrzymaniu wezwania do zapłaty).

Czyszczenie bazy BIK – w jaki sposób można usunąć dane?

Danych z BIKu nie da się tak po prostu usunąć. Wynika to głównie z faktu, że BIK nie modyfikuje dowolnie przechowywanych danych, a jedynie jest ich administratorem – gromadzi je i udostępnia. Należy więc być szczególnie wyczulonym na wszelkie oferty firm, które gwarantują „czyszczenie BIKu”.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na oficjalnej witrynie Biura Informacji Kredytowej, masz bardzo ograniczone możliwości w zakresie zmiany danych na Twój temat zgromadzonych w bazie BIK. W praktyce są tylko trzy możliwe sytuacje:

  1. Rezygnacja z udzielonej zgody na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym. Jest to możliwe tylko w przypadku terminowo spłacanych zobowiązań.
  2. Prośba o korektę błędnych danych. Jest to możliwe tylko, jeżeli dane dostępne we wpisie na Twój temat w bazie są informacje odbiegające od rzeczywistości (w wyniku błędu lub braku aktualności).
  3. Wniosek o usunięcie informacji na temat kredytu niespłacanego terminowo. Może jednak nastąpić to dopiero po pełnych pięciu latach od ostatecznej spłaty całości długu.
Foto: Shutterstock
3 min. czytania

BIK to skrót od Biura Informacji Kredytowej, które jest instytucją zbierającą informacje na temat posiadanych zobowiązań finansowych. BIK, jest miejscem w którym zdecydowana większość banków i instytucji pozabankowych sprawdza swoich potencjalnych klientów, przed przyznaniem im limitu kredytowego. To przedsiębiorstwo zostało założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki.

Choć sprawdzanie w BIK w wielu osobach budzi nieprzyjemne emocje, w bazie gromadzone są też tak zwane pozytywne dane, czyli informacje o zadłużeniach spłacanych terminowo, które tworzą pozytywną historię kredytową. Samo figurowanie w bazie nie jest więc złe i może wręcz ułatwiać zaciąganie kolejnych kredytów.

Uwaga! Nie myl BIK i BIG. BIG to Biuro Informacji Gospodarczej, czyli podmiot który zbiera informacje o zobowiązaniach z każdego sektora, nie tylko z instytucji finansowych. Mogą się tam więc znaleźć nawet informacje o nieuregulowanych należnościach za media, czy niepłaconych alimentach. By informacja była wpisana do bazy BIG, musi upłynąć co najmniej 30 dni od terminu ich spłaty, a dług musi wynosić minimum 200 złotych (jeżeli chodzi o osobę fizyczną) lub minimum 500 złotych (w przypadku firmy).

Kto i dlaczego trafia do bazy?

Do bazy Biura Informacji Kredytowej może trafić każdy dłużnik, który spóźnia się minimum 60 dni ze spłatą zobowiązania, a od otrzymania stosownego wezwania do zapłaty minęło co najmniej 30 dni. Dane na temat spłaconych zobowiązań są przechowywane w bazie BIK jeszcze przez kolejnych pięć lat.

Jeżeli chcesz sprawdzić informacje na swój temat w BIK – jest to jak najbardziej możliwe. Pobrania takiego raportu dokonuje się na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej. Taka usługa kosztuje 39 złotych.

Na stronie BIKu można sprawdzić również stan zadłużenia działalności gospodarczej.

Jak działają firmy „czyszczące” bazę BIK?

Skoro możliwości są tak ograniczone, to co tak naprawdę kryje się za ofertami „czyszczenie bazy bik” i niewygodnych informacji z baz Biura Informacji Kredytowej? Zajmują się one po prostu podważaniem wpisów, które zostały przekazane do BIK bez dopełnienia wszystkich wymogów (np. dane przekazane szybciej niż trzydzieści dni po otrzymaniu wezwania do zapłaty).

Czyszczenie bazy BIK – w jaki sposób można usunąć dane?

Danych z BIKu nie da się tak po prostu usunąć. Wynika to głównie z faktu, że BIK nie modyfikuje dowolnie przechowywanych danych, a jedynie jest ich administratorem – gromadzi je i udostępnia. Należy więc być szczególnie wyczulonym na wszelkie oferty firm, które gwarantują „czyszczenie BIKu”.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na oficjalnej witrynie Biura Informacji Kredytowej, masz bardzo ograniczone możliwości w zakresie zmiany danych na Twój temat zgromadzonych w bazie BIK. W praktyce są tylko trzy możliwe sytuacje:

  1. Rezygnacja z udzielonej zgody na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym. Jest to możliwe tylko w przypadku terminowo spłacanych zobowiązań.
  2. Prośba o korektę błędnych danych. Jest to możliwe tylko, jeżeli dane dostępne we wpisie na Twój temat w bazie są informacje odbiegające od rzeczywistości (w wyniku błędu lub braku aktualności).
  3. Wniosek o usunięcie informacji na temat kredytu niespłacanego terminowo. Może jednak nastąpić to dopiero po pełnych pięciu latach od ostatecznej spłaty całości długu.
Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: