Czynny żal przez internet – jak on powinien wyglądać?

4 min. czytania

Może zdarzyć się tak, że bardziej lub mniej świadomie dopuścimy się przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Może się tak zdarzyć nawet w momencie zakupu samochodu i tak zupełnie przez przypadek zapomnimy zapłacić podatek od tej czynności. Mamy na to zaledwie dwa tygodnie, po tym czasie mamy już na swoim koncie wykroczenie skarbowe. Gdy już się zorientujemy, że o czymś zapomnieliśmy wówczas, czym prędzej musimy odpowiednim urzędzie skarbowym złożyć czynny żal.

Co to jest czynny żal?

To żal, który musimy wyrazić do naczelnika urzędu skarbowego w związku z popełnionym wykroczeniem. Musimy tam wskazać swoje dane, dokładny adres urzędu skarbowego ze wskazaniem, że adresatem jest naczelnik. Dodatkowo w piśmie należy wskazać rodzaj przestępstwa czy wykroczenia, jakiego się dopuściliśmy, w jaki sposób do tego doszło, i czy były osoby, które w jakiś sposób miały na to wpływ.

Jeśli były takie osoby to należy wskazać ich dane. Jeszcze do niedawna taki czynny żal można było złożyć tylko i wyłącznie osobiście w odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. Na dzień dzisiejszy takie zawiadomienie możemy również złożyć drogą elektroniczną.

Warto jednak pamiętać, że takie zawiadomienie nie przyniesie żadnych skutków w momencie, gdy organ ścigania już powziął jakieś działania w związku z tą sprawą, to znaczy, że już wcześniej posiadał wiedzę o popełnieniu tego wykroczenia czy przestępstwa skarbowego.

Umocowanie prawne czynnego żalu

Przepisy, które regulują taką czynność jak czynny żal znajdziemy w Kodeksie karno-skarbowym w art. 16 §1. Według tego artykułu osoba, która popełniła przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a następnie, czym prędzej powiadomiła o tym fakcie odpowiedni organ ścigania, nie będzie podlegała żadnej karze.

Kiedy taki czynny żal nie będzie skuteczny?

O tym prawi ten sam artykuł 16 tylko §5. Z pewnością nie będzie on skuteczny w momencie, gdy organ posiadał już wiedzę i pełną dokumentację dotyczącą popełnienia przedmiotowego wykroczenia czy przestępstwa.

Podobnie, jeśli żal był złożony w momencie, gdy organ ścigania właśnie rozpoczął czynności służbowe w związku z tym wykroczeniem, na przykład rozpoczął przeszukania, kontrole, które mają wpłynąć na ujawnienie przestępstwa. No chyba, że te czynności nie przyniosą żadnych efektów i postępowanie nie zostanie wszczęte.

Czynny żal online – jak to ma wyglądać?

Jak już było wcześniej wspomniane do niedawna takie zaświadczenie mogliśmy złożyć tylko osobiście w odpowiednim urzędzie skarbowym. Na dzień dzisiejszy kodeks karny skarbowy poszedł z duchem czasu i umożliwił petentom składać je również drogą elektroniczną.

We wspomnianym art. 16 tylko tym razem §4 czynny żal powinien być utrwalony na papierze, elektronicznie lub podyktowany do protokołu. Elektronicznie – nie znaczy, że możemy wysłać emaila do naczelnika urzędu skarbowego. Pismo takie musi być opatrzone osobistym podpisem elektronicznym.

Najprościej możemy tego dokonać za pomocą skrzynki ePUAP urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Możemy też zrobić to przez portal podatkowy.

Co powinniśmy zawrzeć w takim oświadczeniu?

Dokładna treść nie jest nigdzie unormowana. Jednak nie trudno się domyślić, że z pewnością powinny tam się znaleźć nasze dane, dane adresata – czyli naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W piśmie tym należy dokładnie opisać czyn, którego się dopuściliśmy, wskazać okoliczności i osoby, które w nim uczestniczyły.

Warto też wskazać czy już zostały poczynione jakieś kroki w celu naprawienia tego, co zostało źle zrobione, jeśli tak to należy też wskazać, w jakim terminie i w jaki sposób uregulowana zostanie należność. Jeśli takie przestępstwo czy wykroczenie zdarzyło nam się też pierwszy raz, warto również o tym wspomnieć w czynnym żalu.

Darmowy wzór oświadczenia

Pobierz darmowy wzór oświadczenia czynnego żalu o popełnieniu czynu zabronionego w formacie docx i pdf.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Może zdarzyć się tak, że bardziej lub mniej świadomie dopuścimy się przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Może się tak zdarzyć nawet w momencie zakupu samochodu i tak zupełnie przez przypadek zapomnimy zapłacić podatek od tej czynności. Mamy na to zaledwie dwa tygodnie, po tym czasie mamy już na swoim koncie wykroczenie skarbowe. Gdy już się zorientujemy, że o czymś zapomnieliśmy wówczas, czym prędzej musimy odpowiednim urzędzie skarbowym złożyć czynny żal.

Co to jest czynny żal?

To żal, który musimy wyrazić do naczelnika urzędu skarbowego w związku z popełnionym wykroczeniem. Musimy tam wskazać swoje dane, dokładny adres urzędu skarbowego ze wskazaniem, że adresatem jest naczelnik. Dodatkowo w piśmie należy wskazać rodzaj przestępstwa czy wykroczenia, jakiego się dopuściliśmy, w jaki sposób do tego doszło, i czy były osoby, które w jakiś sposób miały na to wpływ.

Jeśli były takie osoby to należy wskazać ich dane. Jeszcze do niedawna taki czynny żal można było złożyć tylko i wyłącznie osobiście w odpowiednim dla miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. Na dzień dzisiejszy takie zawiadomienie możemy również złożyć drogą elektroniczną.

Warto jednak pamiętać, że takie zawiadomienie nie przyniesie żadnych skutków w momencie, gdy organ ścigania już powziął jakieś działania w związku z tą sprawą, to znaczy, że już wcześniej posiadał wiedzę o popełnieniu tego wykroczenia czy przestępstwa skarbowego.

Umocowanie prawne czynnego żalu

Przepisy, które regulują taką czynność jak czynny żal znajdziemy w Kodeksie karno-skarbowym w art. 16 §1. Według tego artykułu osoba, która popełniła przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a następnie, czym prędzej powiadomiła o tym fakcie odpowiedni organ ścigania, nie będzie podlegała żadnej karze.

Kiedy taki czynny żal nie będzie skuteczny?

O tym prawi ten sam artykuł 16 tylko §5. Z pewnością nie będzie on skuteczny w momencie, gdy organ posiadał już wiedzę i pełną dokumentację dotyczącą popełnienia przedmiotowego wykroczenia czy przestępstwa.

Podobnie, jeśli żal był złożony w momencie, gdy organ ścigania właśnie rozpoczął czynności służbowe w związku z tym wykroczeniem, na przykład rozpoczął przeszukania, kontrole, które mają wpłynąć na ujawnienie przestępstwa. No chyba, że te czynności nie przyniosą żadnych efektów i postępowanie nie zostanie wszczęte.

Czynny żal online – jak to ma wyglądać?

Jak już było wcześniej wspomniane do niedawna takie zaświadczenie mogliśmy złożyć tylko osobiście w odpowiednim urzędzie skarbowym. Na dzień dzisiejszy kodeks karny skarbowy poszedł z duchem czasu i umożliwił petentom składać je również drogą elektroniczną.

We wspomnianym art. 16 tylko tym razem §4 czynny żal powinien być utrwalony na papierze, elektronicznie lub podyktowany do protokołu. Elektronicznie – nie znaczy, że możemy wysłać emaila do naczelnika urzędu skarbowego. Pismo takie musi być opatrzone osobistym podpisem elektronicznym.

Najprościej możemy tego dokonać za pomocą skrzynki ePUAP urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Możemy też zrobić to przez portal podatkowy.

Co powinniśmy zawrzeć w takim oświadczeniu?

Dokładna treść nie jest nigdzie unormowana. Jednak nie trudno się domyślić, że z pewnością powinny tam się znaleźć nasze dane, dane adresata – czyli naczelnika właściwego urzędu skarbowego. W piśmie tym należy dokładnie opisać czyn, którego się dopuściliśmy, wskazać okoliczności i osoby, które w nim uczestniczyły.

Warto też wskazać czy już zostały poczynione jakieś kroki w celu naprawienia tego, co zostało źle zrobione, jeśli tak to należy też wskazać, w jakim terminie i w jaki sposób uregulowana zostanie należność. Jeśli takie przestępstwo czy wykroczenie zdarzyło nam się też pierwszy raz, warto również o tym wspomnieć w czynnym żalu.

Darmowy wzór oświadczenia

Pobierz darmowy wzór oświadczenia czynnego żalu o popełnieniu czynu zabronionego w formacie docx i pdf.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 32 = 41

error: