Czym jest upadłość konsumencka?

3 min. czytania

Od kilku lat możemy czytać w prasie, lub słyszeć w mediach masowego przekazu doniesienia o upadłości. Do tej pory przeważnie mieliśmy do czynienia z upadłością firm, jednak od jakiegoś czasu coraz częściej możemy usłyszeć o upadłości konsumenckiej. Warto zatem poznać definicję oraz kiedy może mieć zastosowanie upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka – kto może z niej skorzystać?

Otóż z upadłości konsumenckiej może skorzystać osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Z tego prawa można skorzystać tylko raz w przeciągu 10 lat. Oczywiście nie oznacza to wcale, że osoba fizyczna może zaciągać coraz to nowe zobowiązania finansowe i potem ich nie spłacać, licząc na upadłość konsumencką.

Jednakże sąd, orzekający upadłość konsumencką osoby fizycznej może umorzyć część długów dłużnika. Pozostałe zobowiązania są jednak rozkładane na dogodne raty, umożliwiające ich spłatę w dość długim okresie czasu, tak aby umożliwić dłużnikowi pozostawienie środków na życie.

Znowelizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej w bieżącym brzmieniu obowiązują od ponad roku. Dzięki nim osoby, które popadły w pętlę zadłużenia mają szansę uwolnić się z finansowej pułapki.

Wcześniej obowiązujące przepisy prawne umożliwiały skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej jedynie osobom, które były w stanie opłacić syndyka, oraz koszty postępowania które wynosiły od kilku, do nawet kilkunastu tysięcy złotych. W chwili obecnej aby wnioskować o upadłość konsumencką wystarczy uiścić opłatę w wysokości 30 złotych.

Nie musimy obawiać się innych opłat. Koszty pokrywane są przez Skarb Państwa, z zastrzeżeniem że w momencie kiedy nasza sytuacja finansowa ulegnie poprawie w pierwszej kolejności oddamy je jako pierwsze.

Wniosek o upadłość konsumencką

W trakcie składania wniosku o upadłość konsumencką należy przede wszystkim rzetelnie i dokładanie opisać swoją aktualną sytuację finansową. Ponadto warto opisać okoliczności w jakich popadliśmy w spiralę zadłużenia.

Warto również we wniosku podkreślić, że kłopoty finansowe w jakie popadliśmy nie były skutkiem celowego i umyślnego działania, lecz stały się na przykład skutkiem nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które w negatywnym stopniu odbiły się na nas i na naszej rodzinie.

Ponadto we wniosku należy wymienić terminy zaciągania poszczególnych zobowiązań finansowych, wraz z wyszczególnieniem wierzycieli. Ponadto należy sporządzić i dołączyć spis własnego majątku.

Ogłoszenie upadłości i określenie planu spłaty zadłużenia

Jeżeli nasz wniosek o upadłość konsumencką zostanie pozytywnie rozpatrzony przez sąd, to wówczas rozpoczyna się proces likwidacji majątku. W następnej kolejności sąd ustala plan spłaty poszczególnych wierzycieli. Jednakże może okazać się, że sąd oceni że dłużnik nie ma szansy na spłatę zobowiązań i może zadecydować o całkowitym umorzeniu długów.

Zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Niewątpliwą zaletą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest możliwość całkowitego lub częściowego umorzenia spłaty zobowiązań. Sąd może ustalić trzyletni harmonogram spłaty ratalnej pozostających zobowiązań, w taki sposób aby dłużnik mógł je spłacać.

Na czas trwania postępowania o upadłość konsumencką  zawieszone są wszystkie postępowania egzekucyjne wobec dłużnika, a po ogłoszeniu upadłości są one umorzone. Ponadto wszelkie postępowania firm windykacyjnych wobec dłużnika są również zawieszone.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Od kilku lat możemy czytać w prasie, lub słyszeć w mediach masowego przekazu doniesienia o upadłości. Do tej pory przeważnie mieliśmy do czynienia z upadłością firm, jednak od jakiegoś czasu coraz częściej możemy usłyszeć o upadłości konsumenckiej. Warto zatem poznać definicję oraz kiedy może mieć zastosowanie upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka – kto może z niej skorzystać?

Otóż z upadłości konsumenckiej może skorzystać osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Z tego prawa można skorzystać tylko raz w przeciągu 10 lat. Oczywiście nie oznacza to wcale, że osoba fizyczna może zaciągać coraz to nowe zobowiązania finansowe i potem ich nie spłacać, licząc na upadłość konsumencką.

Jednakże sąd, orzekający upadłość konsumencką osoby fizycznej może umorzyć część długów dłużnika. Pozostałe zobowiązania są jednak rozkładane na dogodne raty, umożliwiające ich spłatę w dość długim okresie czasu, tak aby umożliwić dłużnikowi pozostawienie środków na życie.

Znowelizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej w bieżącym brzmieniu obowiązują od ponad roku. Dzięki nim osoby, które popadły w pętlę zadłużenia mają szansę uwolnić się z finansowej pułapki.

Wcześniej obowiązujące przepisy prawne umożliwiały skorzystanie z instytucji upadłości konsumenckiej jedynie osobom, które były w stanie opłacić syndyka, oraz koszty postępowania które wynosiły od kilku, do nawet kilkunastu tysięcy złotych. W chwili obecnej aby wnioskować o upadłość konsumencką wystarczy uiścić opłatę w wysokości 30 złotych.

Nie musimy obawiać się innych opłat. Koszty pokrywane są przez Skarb Państwa, z zastrzeżeniem że w momencie kiedy nasza sytuacja finansowa ulegnie poprawie w pierwszej kolejności oddamy je jako pierwsze.

Wniosek o upadłość konsumencką

W trakcie składania wniosku o upadłość konsumencką należy przede wszystkim rzetelnie i dokładanie opisać swoją aktualną sytuację finansową. Ponadto warto opisać okoliczności w jakich popadliśmy w spiralę zadłużenia.

Warto również we wniosku podkreślić, że kłopoty finansowe w jakie popadliśmy nie były skutkiem celowego i umyślnego działania, lecz stały się na przykład skutkiem nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które w negatywnym stopniu odbiły się na nas i na naszej rodzinie.

Ponadto we wniosku należy wymienić terminy zaciągania poszczególnych zobowiązań finansowych, wraz z wyszczególnieniem wierzycieli. Ponadto należy sporządzić i dołączyć spis własnego majątku.

Ogłoszenie upadłości i określenie planu spłaty zadłużenia

Jeżeli nasz wniosek o upadłość konsumencką zostanie pozytywnie rozpatrzony przez sąd, to wówczas rozpoczyna się proces likwidacji majątku. W następnej kolejności sąd ustala plan spłaty poszczególnych wierzycieli. Jednakże może okazać się, że sąd oceni że dłużnik nie ma szansy na spłatę zobowiązań i może zadecydować o całkowitym umorzeniu długów.

Zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Niewątpliwą zaletą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest możliwość całkowitego lub częściowego umorzenia spłaty zobowiązań. Sąd może ustalić trzyletni harmonogram spłaty ratalnej pozostających zobowiązań, w taki sposób aby dłużnik mógł je spłacać.

Na czas trwania postępowania o upadłość konsumencką  zawieszone są wszystkie postępowania egzekucyjne wobec dłużnika, a po ogłoszeniu upadłości są one umorzone. Ponadto wszelkie postępowania firm windykacyjnych wobec dłużnika są również zawieszone.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

+ 27 = 28

error: