Czym jest scoring i jakie znaczenie ma dla klienta banku?

4 min. czytania

Pojęcie scoringu najczęściej pojawia się w trakcie starań o kredyt bankowy. Niestety, choć pojęcie scoringu jeszcze nie jest w naszym kraju powszechnie stosowane, to ta metoda weryfikacji potencjalnych kredytobiorców była znana już w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Już trzydzieści lat później, wraz z ekspansją kart kredytowych scoring stał się powszechny, a do Europy zawędrował pod koniec lat 70 – tych ubiegłego wieku.

Scoring w bankowości

Warte podkreślenia jest to, że choć najpowszechniejsze zastosowanie scoringu ma miejsce w bankowości, to tą metodę określenia wiarygodności potencjalnego klienta de facto stosuje się także w ubezpieczeniach, marketingu, oraz co ciekawe – w diagnostyce medycznej.

Tu warto zastanowić się czym tak naprawdę jest scoring i jakie znaczenie ma w procesie starania się o kredyt bankowy. Tu natomiast warto wspomnieć o tak zwanym „kliencie idealnym”. To do niego właśnie porównują potencjalnego Kowalskiego metody scoringowe stworzone przez banki i instytucje finansowe.

Warto przy tym podkreślić, że każdy bank posiada własne oceny scoringowe. To dlatego w jednym banku nasz wniosek o kredyt przepadnie, a w innym natomiast otrzymamy kredyt bez większych problemów.

Niestety stosowane przez banki metody statystyczne, nie są pozbawione błędów i często może mieć miejsce sytuacja, kiedy osoba starająca się o kredyt posiada zdolność kredytową, a mimo to nie będąc blisko „idealnego klienta” nie otrzyma upragnionego kredytu.

Przykładem tu może być młoda osoba, nie posiadająca historii w BIK, z umową o pracę na okres jednego roku, zarabiająca około 1.500 złotych. Niestety młody wiek, niepewna przyszłość pod względem dalszego zatrudnienia, oraz brak historii kredytowej niekorzystnie wpływa na ocenę wiarygodności takiego potencjalnego klienta.

Wniosek o kredyt złożony przez taką osobę zostanie niestety odrzucony.

Warto przy tym zaznaczyć, że nie tylko bank ocenia naszą zdolność kredytową przy pomocy punktów scoringu. Z tej metody korzysta również Biuro Informacji Kredytowej – czyli BIK. Bank otrzymuje z BIK ocenę punktową klienta. Potem ta ocena jest uwzględniana w ocenie banku. Scoring wykonywany przez BIK nosi nazwę BIKSco CreditRisk, czyli jest oceną ryzyka kredytowego.

Biuro Informacji kredytowej oceniając klienta bierze pod uwagę przede wszystkim: jego historię kredytową, natomiast nie interesuje się jego sytuacją rodzinną, lub też wykształceniem.

Na ocenę ryzyka kredytowego mają wpływ następujące aspekty

Ilość niespłaconych zobowiązań w naszej historii kredytowej – im więcej zobowiązań tym gorzej.
Nieregularna spłata zadłużeń.
Przekraczanie limitów kredytowych.
Dłuższe terminy spłaty zaległości.
Mniejszy okres od ostatniego „potknięcia” finansowego.

Ocena scoringowa

Warto przy tym zaznaczyć, że opóźnienia w spłatach kredytów lub też szybkich pożyczek zaciąganych na dowód nie mają większego wpływu na ocenę scoringową w pierwszym roku. Ponadto po trzech latach opóźnienia nie mają już w ogóle wpływu na ocenę punktową potencjalnego klienta.

Jednakże trzeba spełnić jeden warunek – nie należy zaciągać nowych zadłużeń, które potem nie mamy zamiaru spłacić. BIK ocenia klienta punktowo i przyznaje mu gwiazdki. Punktacja zawiera się w przedziale od 192 do 631 punktu, a gwiazdki od 1 do 5.

Zdolność kredytowa

Warto przy tym zaznaczyć, że o ile BIK stosuje analizę wiarygodności klienta na podstawie jego historii kredytowej, dzięki czemu mamy pełną jasność dlaczego oceniono nas tak, a nie inaczej, to w przypadku banków nie jest już to takie proste do wyjaśnienia. Banki biorą pod uwagę wiele czynników oceniając naszą zdolność kredytową.

Można tu wymienić: wiek, stan cywilny, wykształcenie, formę zatrudnienia, wysokość dochodu, liczbę osób na naszym utrzymaniu. Tych aspektów może być mniej, lub więcej w zależności od wewnętrznych procedur weryfikacyjnych każdego banku.

Na niektóre czynniki nie mamy wpływu, inne możemy zmienić, nawet nieznacznie co od razu może poprawić naszą wiarygodność i umożliwi nam otrzymanie kredytu bankowego.

Podsumowując

Banki stosują scoring w celu sprawdzenia potencjalnego kredytobiorcy pod kątem oceny jego zdolności spłaty kredytu lub szybkiej pożyczki. My pożyczając pieniądze innym osobom, na przykład przyjaciołom lub rodzinie mamy pewność, że pożyczoną kwotę otrzymamy wcześniej lub później, w ustalonym przez nas terminie.

Niestety banki nie znają osób, które wnioskują o kredyt i dlatego muszą w jakiś sposób ocenić ich zdolność do terminowej spłaty. Niestety scoring z racji stosowanych metod statystycznych nie zawsze jest sprawiedliwy i korzystny dla przyszłych kredytobiorców.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Pojęcie scoringu najczęściej pojawia się w trakcie starań o kredyt bankowy. Niestety, choć pojęcie scoringu jeszcze nie jest w naszym kraju powszechnie stosowane, to ta metoda weryfikacji potencjalnych kredytobiorców była znana już w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Już trzydzieści lat później, wraz z ekspansją kart kredytowych scoring stał się powszechny, a do Europy zawędrował pod koniec lat 70 – tych ubiegłego wieku.

Scoring w bankowości

Warte podkreślenia jest to, że choć najpowszechniejsze zastosowanie scoringu ma miejsce w bankowości, to tą metodę określenia wiarygodności potencjalnego klienta de facto stosuje się także w ubezpieczeniach, marketingu, oraz co ciekawe – w diagnostyce medycznej.

Tu warto zastanowić się czym tak naprawdę jest scoring i jakie znaczenie ma w procesie starania się o kredyt bankowy. Tu natomiast warto wspomnieć o tak zwanym „kliencie idealnym”. To do niego właśnie porównują potencjalnego Kowalskiego metody scoringowe stworzone przez banki i instytucje finansowe.

Warto przy tym podkreślić, że każdy bank posiada własne oceny scoringowe. To dlatego w jednym banku nasz wniosek o kredyt przepadnie, a w innym natomiast otrzymamy kredyt bez większych problemów.

Niestety stosowane przez banki metody statystyczne, nie są pozbawione błędów i często może mieć miejsce sytuacja, kiedy osoba starająca się o kredyt posiada zdolność kredytową, a mimo to nie będąc blisko „idealnego klienta” nie otrzyma upragnionego kredytu.

Przykładem tu może być młoda osoba, nie posiadająca historii w BIK, z umową o pracę na okres jednego roku, zarabiająca około 1.500 złotych. Niestety młody wiek, niepewna przyszłość pod względem dalszego zatrudnienia, oraz brak historii kredytowej niekorzystnie wpływa na ocenę wiarygodności takiego potencjalnego klienta.

Wniosek o kredyt złożony przez taką osobę zostanie niestety odrzucony.

Warto przy tym zaznaczyć, że nie tylko bank ocenia naszą zdolność kredytową przy pomocy punktów scoringu. Z tej metody korzysta również Biuro Informacji Kredytowej – czyli BIK. Bank otrzymuje z BIK ocenę punktową klienta. Potem ta ocena jest uwzględniana w ocenie banku. Scoring wykonywany przez BIK nosi nazwę BIKSco CreditRisk, czyli jest oceną ryzyka kredytowego.

Biuro Informacji kredytowej oceniając klienta bierze pod uwagę przede wszystkim: jego historię kredytową, natomiast nie interesuje się jego sytuacją rodzinną, lub też wykształceniem.

Na ocenę ryzyka kredytowego mają wpływ następujące aspekty

Ilość niespłaconych zobowiązań w naszej historii kredytowej – im więcej zobowiązań tym gorzej.
Nieregularna spłata zadłużeń.
Przekraczanie limitów kredytowych.
Dłuższe terminy spłaty zaległości.
Mniejszy okres od ostatniego „potknięcia” finansowego.

Ocena scoringowa

Warto przy tym zaznaczyć, że opóźnienia w spłatach kredytów lub też szybkich pożyczek zaciąganych na dowód nie mają większego wpływu na ocenę scoringową w pierwszym roku. Ponadto po trzech latach opóźnienia nie mają już w ogóle wpływu na ocenę punktową potencjalnego klienta.

Jednakże trzeba spełnić jeden warunek – nie należy zaciągać nowych zadłużeń, które potem nie mamy zamiaru spłacić. BIK ocenia klienta punktowo i przyznaje mu gwiazdki. Punktacja zawiera się w przedziale od 192 do 631 punktu, a gwiazdki od 1 do 5.

Zdolność kredytowa

Warto przy tym zaznaczyć, że o ile BIK stosuje analizę wiarygodności klienta na podstawie jego historii kredytowej, dzięki czemu mamy pełną jasność dlaczego oceniono nas tak, a nie inaczej, to w przypadku banków nie jest już to takie proste do wyjaśnienia. Banki biorą pod uwagę wiele czynników oceniając naszą zdolność kredytową.

Można tu wymienić: wiek, stan cywilny, wykształcenie, formę zatrudnienia, wysokość dochodu, liczbę osób na naszym utrzymaniu. Tych aspektów może być mniej, lub więcej w zależności od wewnętrznych procedur weryfikacyjnych każdego banku.

Na niektóre czynniki nie mamy wpływu, inne możemy zmienić, nawet nieznacznie co od razu może poprawić naszą wiarygodność i umożliwi nam otrzymanie kredytu bankowego.

Podsumowując

Banki stosują scoring w celu sprawdzenia potencjalnego kredytobiorcy pod kątem oceny jego zdolności spłaty kredytu lub szybkiej pożyczki. My pożyczając pieniądze innym osobom, na przykład przyjaciołom lub rodzinie mamy pewność, że pożyczoną kwotę otrzymamy wcześniej lub później, w ustalonym przez nas terminie.

Niestety banki nie znają osób, które wnioskują o kredyt i dlatego muszą w jakiś sposób ocenić ich zdolność do terminowej spłaty. Niestety scoring z racji stosowanych metod statystycznych nie zawsze jest sprawiedliwy i korzystny dla przyszłych kredytobiorców.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

− 2 = 2

error: