Czym jest cesja na rzecz banku?

4 min. czytania

Jak się okazuje to nie tylko my mamy obowiązki zaciągając zobowiązanie od banku. Kredytodawca ma je również. Między innymi należy do niego sprawdzenie naszej zdolności i historii kredytowej, no i pomyśleć o zabezpieczeniu spłaty zadłużenia. Tego typu zabezpieczeniem będzie ubezpieczenie kredytu czyli cesja. Takim zabezpieczeniem, z reguły najbardziej pożądanym przez banki, jest polisa na życie kredytobiorcy. Nieco inaczej wygląda kredyt hipoteczny, który zabezpieczony jest ubezpieczeniem nieruchomości od ognia i innych nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

Cesja na rzecz banku. Co to takiego?

Co to takiego to ubezpieczenie? Mniej, więcej każdy się orientuje, o co chodzi. To umowa między ubezpieczycielem a klientem banku. Jak na pierwszy rzut oka widać, bank nie jest stroną w tej umowie. A tym samym zabezpieczenie kredytu w tej formie nie stanowi żadnego zabezpieczenia dla banku. W przypadku jakiegokolwiek niepowodzenia, odszkodowanie zostanie przyznane osobie, z którą zawarta jest umowa ubezpieczenia. Zazwyczaj jest to osoba ubezpieczona.

Co należy zrobić, aby nasza polisa stała się zabezpieczeniem kredytu czy pożyczki?

W tym celu należy dokonać cesji prawa ubezpieczonego na kredytodawcę. Jak to wygląda, co to oznacza? Za pojęciem cesji kryje się przelanie wierzytelności pieniężnej w postaci odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia. Dokument ten podpisuje zarówno kredytobiorca, który jest jednoznacznie ubezpieczonym, jak i kredytodawca, który oczekuje od nas zabezpieczenia. Po podpisaniu takiego dokumentu następuje zmiana osoby, na rzecz, której trafi odszkodowanie z ubezpieczonego, czyli kredytobiorcy na kredytodawcę, czyli bank. Po dokonaniu tej czynności, w przypadku gdyby wystąpiły problemy ze spłatą zobowiązania, ubezpieczyciel odszkodowanie przeleje bezpośrednio na konto kredytodawcy.

Zabieg ten ma na celu nadpłatę kapitału kredytu, którego ta cesja dotyczy. Samo podpisanie umowy cesji z kredytodawcą nie stanowi o zakończeniu wszystkich formalności. Dla upewnienia się, że dopełniliśmy wszystkich niezbędnych czynności powinniśmy jeszcze skontaktować się z naszym ubezpieczycielem i sprawdzić, czy przyjął do wiadomości fakt dotyczący zawarcia przez nas cesji. Takie zdarzenie powinno być odnotowane, jako wpis do polisy ubezpieczenia.

Jak będzie wyglądała taka wypłata odszkodowania wynikająca z cesji?

Może mieć kilka różnych przebiegów, zależy to też od rodzaju polisy. Jeśli będzie to ubezpieczenie na życie, to w przypadku śmierci ubezpieczonego, kwota odszkodowania trafi prosto na konto kredytowe w celu pomniejszenia zadłużenia, ewentualnie całkowitego jego pokrycia. Może też zdarzyć się, że przelana kwota będzie wyższa niż suma zadłużenia. W takim przypadku cała nadwyżka przeniknie do masy spadkowej po zmarłym. Dzięki takiemu zabezpieczeniu, choć w jakimś stopniu, jeśli nie w całości rodzina kredytobiorcy nie będzie go wspominać jedynie przez pryzmat pozostawionego zadłużenia.

Często przy kredycie hipotecznym możemy się spotkać z wymogami ze strony banku dotyczącymi wysokości ubezpieczenia. Kredytodawca od nas będzie wymagał sumy ubezpieczenia przynajmniej równej kwocie udzielonego kredytu. Czasami może się zdarzyć, że bank przy kredycie hipotecznym będzie od nas wymagał, aby kwota ubezpieczenia była równa wartości nieruchomości. Zawsze skutecznie zniechęcają nas dodatkowe wymagania do spełnienia, ale podsumowując, to dobre rozwiązanie. W przypadku nagłych zdarzeń losowych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jesteśmy w jakiś sposób zabezpieczeni. W ekstremalnych sytuacjach nie tracimy zakupionego mieszkania i nie zostajemy z niespłaconym kredytem na koncie. W najgorszym przypadku nie pozostawiamy po sobie zadłużenia najbliższym.

Z różnymi sytuacjami możemy się spotkać w życiu. Nagłe wypadki losowe, takie jak pożar, zalanie itp. zdarzają się w najmniej oczekiwanych sytuacjach. I co wtedy, jeśli dokonaliśmy cesji ubezpieczenia na kredytodawcę? Możemy zwrócić się do banku o zezwolenie na wypłatą odszkodowania na usunięcie szkody na nasze konto. Zwyczajowo nie będzie z tym większego problemu, jeśli wywiązywaliśmy się do tej pory sumiennie ze swojego zobowiązania, nie mamy żadnych zaległości w spłacie.

Cesja ubezpieczenia z ubezpieczonego na kredytodawcę to dobre rozwiązanie. Choć czasami chętniej z niego rezygnujemy, ponieważ to zawsze dodatkowy koszt, jednak w przypadku najmniejszych komplikacji zabezpieczony jest bank i klient. Warto zainwestować dla własnego spokoju.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Jak się okazuje to nie tylko my mamy obowiązki zaciągając zobowiązanie od banku. Kredytodawca ma je również. Między innymi należy do niego sprawdzenie naszej zdolności i historii kredytowej, no i pomyśleć o zabezpieczeniu spłaty zadłużenia. Tego typu zabezpieczeniem będzie ubezpieczenie kredytu czyli cesja. Takim zabezpieczeniem, z reguły najbardziej pożądanym przez banki, jest polisa na życie kredytobiorcy. Nieco inaczej wygląda kredyt hipoteczny, który zabezpieczony jest ubezpieczeniem nieruchomości od ognia i innych nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

Cesja na rzecz banku. Co to takiego?

Co to takiego to ubezpieczenie? Mniej, więcej każdy się orientuje, o co chodzi. To umowa między ubezpieczycielem a klientem banku. Jak na pierwszy rzut oka widać, bank nie jest stroną w tej umowie. A tym samym zabezpieczenie kredytu w tej formie nie stanowi żadnego zabezpieczenia dla banku. W przypadku jakiegokolwiek niepowodzenia, odszkodowanie zostanie przyznane osobie, z którą zawarta jest umowa ubezpieczenia. Zazwyczaj jest to osoba ubezpieczona.

Co należy zrobić, aby nasza polisa stała się zabezpieczeniem kredytu czy pożyczki?

W tym celu należy dokonać cesji prawa ubezpieczonego na kredytodawcę. Jak to wygląda, co to oznacza? Za pojęciem cesji kryje się przelanie wierzytelności pieniężnej w postaci odszkodowania wynikającego z umowy ubezpieczenia. Dokument ten podpisuje zarówno kredytobiorca, który jest jednoznacznie ubezpieczonym, jak i kredytodawca, który oczekuje od nas zabezpieczenia. Po podpisaniu takiego dokumentu następuje zmiana osoby, na rzecz, której trafi odszkodowanie z ubezpieczonego, czyli kredytobiorcy na kredytodawcę, czyli bank. Po dokonaniu tej czynności, w przypadku gdyby wystąpiły problemy ze spłatą zobowiązania, ubezpieczyciel odszkodowanie przeleje bezpośrednio na konto kredytodawcy.

Zabieg ten ma na celu nadpłatę kapitału kredytu, którego ta cesja dotyczy. Samo podpisanie umowy cesji z kredytodawcą nie stanowi o zakończeniu wszystkich formalności. Dla upewnienia się, że dopełniliśmy wszystkich niezbędnych czynności powinniśmy jeszcze skontaktować się z naszym ubezpieczycielem i sprawdzić, czy przyjął do wiadomości fakt dotyczący zawarcia przez nas cesji. Takie zdarzenie powinno być odnotowane, jako wpis do polisy ubezpieczenia.

Jak będzie wyglądała taka wypłata odszkodowania wynikająca z cesji?

Może mieć kilka różnych przebiegów, zależy to też od rodzaju polisy. Jeśli będzie to ubezpieczenie na życie, to w przypadku śmierci ubezpieczonego, kwota odszkodowania trafi prosto na konto kredytowe w celu pomniejszenia zadłużenia, ewentualnie całkowitego jego pokrycia. Może też zdarzyć się, że przelana kwota będzie wyższa niż suma zadłużenia. W takim przypadku cała nadwyżka przeniknie do masy spadkowej po zmarłym. Dzięki takiemu zabezpieczeniu, choć w jakimś stopniu, jeśli nie w całości rodzina kredytobiorcy nie będzie go wspominać jedynie przez pryzmat pozostawionego zadłużenia.

Często przy kredycie hipotecznym możemy się spotkać z wymogami ze strony banku dotyczącymi wysokości ubezpieczenia. Kredytodawca od nas będzie wymagał sumy ubezpieczenia przynajmniej równej kwocie udzielonego kredytu. Czasami może się zdarzyć, że bank przy kredycie hipotecznym będzie od nas wymagał, aby kwota ubezpieczenia była równa wartości nieruchomości. Zawsze skutecznie zniechęcają nas dodatkowe wymagania do spełnienia, ale podsumowując, to dobre rozwiązanie. W przypadku nagłych zdarzeń losowych, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jesteśmy w jakiś sposób zabezpieczeni. W ekstremalnych sytuacjach nie tracimy zakupionego mieszkania i nie zostajemy z niespłaconym kredytem na koncie. W najgorszym przypadku nie pozostawiamy po sobie zadłużenia najbliższym.

Z różnymi sytuacjami możemy się spotkać w życiu. Nagłe wypadki losowe, takie jak pożar, zalanie itp. zdarzają się w najmniej oczekiwanych sytuacjach. I co wtedy, jeśli dokonaliśmy cesji ubezpieczenia na kredytodawcę? Możemy zwrócić się do banku o zezwolenie na wypłatą odszkodowania na usunięcie szkody na nasze konto. Zwyczajowo nie będzie z tym większego problemu, jeśli wywiązywaliśmy się do tej pory sumiennie ze swojego zobowiązania, nie mamy żadnych zaległości w spłacie.

Cesja ubezpieczenia z ubezpieczonego na kredytodawcę to dobre rozwiązanie. Choć czasami chętniej z niego rezygnujemy, ponieważ to zawsze dodatkowy koszt, jednak w przypadku najmniejszych komplikacji zabezpieczony jest bank i klient. Warto zainwestować dla własnego spokoju.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

53 − 43 =

error: