Czy wpis do KRD uniemożliwia uzyskanie pożyczki?

4 min. czytania

KRD czyli Krajowy Rejestr Dłużników to specjalna baza, która służy pożyczkodawcom do weryfikacji klientów, którzy starają się o pożyczkę. W rejestrze mogą znaleźć się osoby, które zalegają z zapłatą kwoty od 200 zł. Obecność w bazie KRD może niekorzystnie wpływać na decyzje instytucji finansowych, które zajmują się udzielaniem pożyczek i kredytów. Czy każdy wpis do KRD uniemożliwi nam uzyskanie pożyczki i jak zostać usuniętym z bazy?

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Krajowy Rejestr Dłużników. To jedna z najważniejszych baz, dzięki której pożyczkodawcy sprawdzają wiarygodność swoich potencjalnych klientów. KRD funkcjonuje od ponad 15 lat. Do bazy KRD trafiają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Niestety, nasza obecność w rejestrze KRD najczęściej przekreśla nasze szanse na uzyskanie korzystnej pożyczki.

Kto i na jakiej podstawie może trafić do bazy KRD?

Nazwisko osoby, która zalega ze spłatą zobowiązania, może znaleźć się w bazie KRD na wniosek wierzyciela, któremu dłużna jest pieniądze, jeśli postanowi on zgłosić niewypłacalność dłużnika. Poza tym, do KRD trafiają osoby, które zalegają z płatnościami na rzecz instytucji finansowych, udzielających pożyczek online, banków, firm ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych.

Z kolei osoba, firma, a nawet gmina, która chciałaby takiego wpisu dokonać, musi po upływie 60 dni od przekroczenia terminu wpłaty, wysłać dłużnikowi list polecony, w którym informuje go o takim zamiarze. Jeśli wierzyciel zawarł umowę z Krajowym Rejestrem Dłużników oraz opłacił abonament, to w jego imieniu taki list wyśle KRD.

Co ważne takie powiadomienie jest ważne, bez względu na to, czy dłużnik je odbierze, czy nie. Jeśli w ciągu miesiąca wierzyciel wciąż nie otrzyma od dłużnika wpłaty, zgłasza go do KRD. Dłużnicy nie są informowani przez KRD, że trafili do ich bazy. Jednak można to łatwo sprawdzić, odwiedzając stronę internetową rejestru KRD.

Kto może znaleźć się na w bazie dłużników KRD?

Otóż może do niej trafić każda osoba, której zadłużenie jest większe niż 200 zł oraz firma, która zalega z płatnością na kwotę powyżej 500 zł. To czy dane dłużnika zostaną z rejestru KRD usunięte, wiąże się bezpośrednio ze spłatą zadłużenia, które na nim ciąży. Z tego względu każdy dłużnik powinien zastanowić się nad oczyszczeniem swojego konta i zwróceniem zaległości wierzycielom.

KRD usunie dane dłużnika z rejestru, pod warunkiem, że rozliczy się on ze swoich zobowiązań. W takim przypadku przedsiębiorca, który zgłosił nasz dług do rejestru dłużników, powinien w ciągu 14 dni poinformować KRD o tym, że zobowiązanie zostało spłacone. Wysyła ona także informacje, jeśli dług został spłacony tylko częściowo. Warto także wiedzieć, że zgodnie z prawem, KRD może przechowywać dane dłużników przez maksymalnie 10 lat.

Co poza wpisem do KRD wpływa na odrzucenie naszego wniosku o pożyczkę?

Jedną z najczęstszych przyczyn odrzucenia wniosku o pożyczkę jest właśnie wpis do rejestru dłużników, ale nie jedyna. Jeśli zależy nam na pożyczce, powinniśmy poważne potraktować również próby kontaktu ze strony pożyczkodawcy, zarówno telefoniczne, jak i mailowe. Często stanowią one próbę weryfikacji naszych danych oraz dogadania szczegółowych warunków pożyczki.

Powodem odrzucenia wniosku pożyczkowego są także błędy w nim zawarte

Z tego względu, przed ostatecznym wysłaniem wniosku o pożyczkę dokładanie sprawdźmy nasze dane, jakie umieściliśmy w formularzu. Dzięki temu nasz wniosek nie zostanie odrzucony już na samym początku. Poza tym, poprawne wypełnienie wniosku za pierwszym razem w znacznym stopniu przyśpiesza procedurę jego rozpatrzenia. Nasz wniosek będzie rozpatrywany dopiero wówczas, gdy dany pożyczkodawca otrzyma wszystkie wymagane przez niego dane.

Skutki trafienia do bazy KRD

Wpis do rejestru dłużników pociąga za sobą wiele niekorzystnych konsekwencji. Wiąże się on z trudnościami w dostępności różnych produktów bankowych i oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Poza tym, przez wpis do KRD nasza historia kredytowa jest negatywna, co w połączeniu z nie najlepszą zdolnością kredytową oznacza brak możliwości skorzystania z chociażby pożyczki ratalnej, gdy zajdzie taka potrzeba.

Wpis do KRD

Taki wpis do bazy dłużników może się również wiązać z utratą wiarygodności. Dla różnych instytucji, które regularnie weryfikują swoich potencjalnych klientów w rejestrach długów, taki wpis oznacza, że dana osoba jest nierzetelna oraz niewypłacalna. W rezultacie nie będą one skłonne z taką osobą współpracować.

Warto również zdawać sobie sprawę, że w przypadku nieuregulowanych zaległości ich wielkość rośnie z każdym miesiącem zwłoki. Jest to częstą przyczyną popadania w spiralę zadłużenia, gdy taka osoba sięga po kolejne pożyczki na poczet spłacenia starszych zobowiązań, które jej ciążą. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto sięgać po wszelkie pożyczki bankowe czy z sektora pozabankowego z kalkulatorem w rękach, dokładanie analizując domowy budżet i koszty pożyczek.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

KRD czyli Krajowy Rejestr Dłużników to specjalna baza, która służy pożyczkodawcom do weryfikacji klientów, którzy starają się o pożyczkę. W rejestrze mogą znaleźć się osoby, które zalegają z zapłatą kwoty od 200 zł. Obecność w bazie KRD może niekorzystnie wpływać na decyzje instytucji finansowych, które zajmują się udzielaniem pożyczek i kredytów. Czy każdy wpis do KRD uniemożliwi nam uzyskanie pożyczki i jak zostać usuniętym z bazy?

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Krajowy Rejestr Dłużników. To jedna z najważniejszych baz, dzięki której pożyczkodawcy sprawdzają wiarygodność swoich potencjalnych klientów. KRD funkcjonuje od ponad 15 lat. Do bazy KRD trafiają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Niestety, nasza obecność w rejestrze KRD najczęściej przekreśla nasze szanse na uzyskanie korzystnej pożyczki.

Kto i na jakiej podstawie może trafić do bazy KRD?

Nazwisko osoby, która zalega ze spłatą zobowiązania, może znaleźć się w bazie KRD na wniosek wierzyciela, któremu dłużna jest pieniądze, jeśli postanowi on zgłosić niewypłacalność dłużnika. Poza tym, do KRD trafiają osoby, które zalegają z płatnościami na rzecz instytucji finansowych, udzielających pożyczek online, banków, firm ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych.

Z kolei osoba, firma, a nawet gmina, która chciałaby takiego wpisu dokonać, musi po upływie 60 dni od przekroczenia terminu wpłaty, wysłać dłużnikowi list polecony, w którym informuje go o takim zamiarze. Jeśli wierzyciel zawarł umowę z Krajowym Rejestrem Dłużników oraz opłacił abonament, to w jego imieniu taki list wyśle KRD.

Co ważne takie powiadomienie jest ważne, bez względu na to, czy dłużnik je odbierze, czy nie. Jeśli w ciągu miesiąca wierzyciel wciąż nie otrzyma od dłużnika wpłaty, zgłasza go do KRD. Dłużnicy nie są informowani przez KRD, że trafili do ich bazy. Jednak można to łatwo sprawdzić, odwiedzając stronę internetową rejestru KRD.

Kto może znaleźć się na w bazie dłużników KRD?

Otóż może do niej trafić każda osoba, której zadłużenie jest większe niż 200 zł oraz firma, która zalega z płatnością na kwotę powyżej 500 zł. To czy dane dłużnika zostaną z rejestru KRD usunięte, wiąże się bezpośrednio ze spłatą zadłużenia, które na nim ciąży. Z tego względu każdy dłużnik powinien zastanowić się nad oczyszczeniem swojego konta i zwróceniem zaległości wierzycielom.

KRD usunie dane dłużnika z rejestru, pod warunkiem, że rozliczy się on ze swoich zobowiązań. W takim przypadku przedsiębiorca, który zgłosił nasz dług do rejestru dłużników, powinien w ciągu 14 dni poinformować KRD o tym, że zobowiązanie zostało spłacone. Wysyła ona także informacje, jeśli dług został spłacony tylko częściowo. Warto także wiedzieć, że zgodnie z prawem, KRD może przechowywać dane dłużników przez maksymalnie 10 lat.

Co poza wpisem do KRD wpływa na odrzucenie naszego wniosku o pożyczkę?

Jedną z najczęstszych przyczyn odrzucenia wniosku o pożyczkę jest właśnie wpis do rejestru dłużników, ale nie jedyna. Jeśli zależy nam na pożyczce, powinniśmy poważne potraktować również próby kontaktu ze strony pożyczkodawcy, zarówno telefoniczne, jak i mailowe. Często stanowią one próbę weryfikacji naszych danych oraz dogadania szczegółowych warunków pożyczki.

Powodem odrzucenia wniosku pożyczkowego są także błędy w nim zawarte

Z tego względu, przed ostatecznym wysłaniem wniosku o pożyczkę dokładanie sprawdźmy nasze dane, jakie umieściliśmy w formularzu. Dzięki temu nasz wniosek nie zostanie odrzucony już na samym początku. Poza tym, poprawne wypełnienie wniosku za pierwszym razem w znacznym stopniu przyśpiesza procedurę jego rozpatrzenia. Nasz wniosek będzie rozpatrywany dopiero wówczas, gdy dany pożyczkodawca otrzyma wszystkie wymagane przez niego dane.

Skutki trafienia do bazy KRD

Wpis do rejestru dłużników pociąga za sobą wiele niekorzystnych konsekwencji. Wiąże się on z trudnościami w dostępności różnych produktów bankowych i oferowanych przez firmy ubezpieczeniowe. Poza tym, przez wpis do KRD nasza historia kredytowa jest negatywna, co w połączeniu z nie najlepszą zdolnością kredytową oznacza brak możliwości skorzystania z chociażby pożyczki ratalnej, gdy zajdzie taka potrzeba.

Wpis do KRD

Taki wpis do bazy dłużników może się również wiązać z utratą wiarygodności. Dla różnych instytucji, które regularnie weryfikują swoich potencjalnych klientów w rejestrach długów, taki wpis oznacza, że dana osoba jest nierzetelna oraz niewypłacalna. W rezultacie nie będą one skłonne z taką osobą współpracować.

Warto również zdawać sobie sprawę, że w przypadku nieuregulowanych zaległości ich wielkość rośnie z każdym miesiącem zwłoki. Jest to częstą przyczyną popadania w spiralę zadłużenia, gdy taka osoba sięga po kolejne pożyczki na poczet spłacenia starszych zobowiązań, które jej ciążą. Aby uniknąć takiej sytuacji, warto sięgać po wszelkie pożyczki bankowe czy z sektora pozabankowego z kalkulatorem w rękach, dokładanie analizując domowy budżet i koszty pożyczek.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

62 − 61 =

error: