Czy przedsiębiorca potrzebuje rachunek bankowy?

6 min. czytania

Jak się okazuje rachunek bankowy jest nieodłącznym elementem prowadzonej działalności gospodarczej. Niby można biegać na pocztę opłacać rachunki, podatki, czy składki do ZUSu. Tylko czy to jest do końca bezpieczne i wygodne. Trudno też sobie wyobrazić, żeby nasi kontrahenci biegali z naszymi należnościami na pocztę ewentualnie z gotówką do naszego biureczka. Obsługa firmy przez bank jest dużo wygodniejsza i bezpieczna dla wszystkich.

Dobrze dobrane konto to połowa sukcesu

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, jakie banki proponują firmom, m. in., w jakiej wysokości są opłaty za prowadzenie konta, jakie są opłaty za przelewy krajowe i zagraniczne, czy przelewy do US i ZUS są płatne, czy może któryś bank proponuje określoną ilość darmowych przelewów. No i oczywiście warto też zorientować się, z jakimi kosztami ewentualnego kredytu będziemy musieli się zmierzyć.

A co będziemy potrzebować, jeśli już wybierzemy to konto, które wydaje nam się, że jest stworzone właśnie z myślą o nas? Jeśli chcemy założyć konto dla firmy, to musimy w jakiś sposób udowodnić to, że faktycznie jesteśmy szczęśliwymi jej posiadaczami. Takim dokumentem z pewnością będzie wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Po za tym będziemy musieli mieć przy sobie dowód osobisty. Dobrze, – jeśli udadzą się z nami do banku osoby, które będą również dysponowały tym kontem, czyli odpowiedni pracownicy, bo przy zakładaniu konta firmowego będzie też konieczne złożenie wzorów podpisów osób dysponujących kontem.

W przypadku, gdy nasza firma jest spółką prawa handlowego, – czyli spółką komandytową, jawną partnerską, spółką z o. o., akcyjną, to będziemy musieli jeszcze przedłożyć akt zawiązania spółki, oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i aktualnego odpisu KRS. Czasami też możemy się spotkać z taką sytuacją, że możemy otworzyć rachunek bankowy jeszcze przed założeniem firmy, z tym, że konto będziemy mogli aktywować dopiero w momencie zarejestrowania działalności. Nie powinniśmy też zapomnieć o powiadomieniu stosownych urzędów o numerze naszego konta firmowego. Z tego konta będziemy opłacać składki, odprowadzać podatki czy otrzymywać płatności od kontrahentów. To dość istotne, aby odpowiednie instytucje posiadały taką wiedze.

W przypadku, gdy nasza firma jest już zarejestrowana CEIDG i we wniosku podczas rejestracji podawaliśmy numer konta firmowego, wówczas nie musimy już odrębnie zawiadamiać ani ZUSu ani urzędu skarbowego. To jest dużo prostsze, jeśli mamy już otwarte konto, przed otwarciem firmy. Nie musimy wówczas już wracać do tematu. W przypadku, gdy rejestrujemy najpierw firmę w CEIDG a nie mamy jeszcze rachunku bankowego, to po otwarciu rachunku możemy bezpłatnie dokonać zmian we wniosku rejestracyjnym. Gdy zarejestrujemy firmę w KRS wówczas numer naszego rachunku bankowego musimy podać w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. W tym celu powinniśmy wypełnić formularz NIP-8. W przypadku spółki cywilnej będziemy zmuszeni złożyć formularz NIP-2.

Czy można dziś prowadzić działalność gospodarczą nie posiadając rachunku bankowego?

Teoretycznie jest to możliwe, aczkolwiek dość trudno już to sobie wyobrazić. Te kolejki na poczcie, wypisywanie druczków na przekazy itp. To pochłania ogrom czasu, który można dużo lepiej spożytkować. Na nieposiadanie konta firmowego mogą sobie jeszcze pozwolić mikroprzedsiębiorcy. A kiedy jesteśmy mikroprzedsiębiorcami? W momencie, gdy w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali mniej niż 10 pracowników a ich roczny dochód netto nie przekroczył dwóch milionów euro.

Przepisy prawa gwarantują tym przedsiębiorcom możliwość regulowania składek ZUS i odprowadzania podatku do urzędu skarbowego za pośrednictwem na przykład poczty. Zwrot nadpłaconego podatku również mogą odbierać w gotówce. To taki jakby przywilej. Pozostali przedsiębiorcy są zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego. W momencie, gdy przedsiębiorca ubiega się o zwrot podatku VAT. Mniej więcej te same przepisy narzucają także obowiązek rozliczania się za pomocą rachunku bankowego firmie, która dokonuje transakcji, w której drugą stroną postępowania jest inne przedsiębiorstwo a transakcja, jakiej akurat dokonujemy jest jednorazowa i wynosi nie mniej niż 15.000 zł.

Ogólnie rzecz ujmując, każdy przedsiębiorca pomijając tych wymienionych wyżej powinien regulować swoje zobowiązania za pośrednictwem rachunku bankowego. Niby nigdzie nie jest uregulowane w przepisach, żebyśmy posiadali odrębne konto dla firmy – inne niż nasze osobiste, jednak znaczna część banków zastrzega sobie możliwość korzystania z konta osobistego dla celów firmowych.

Jeśli ktoś posiadał do celów osobistych konto bankowe, to dobrze wie, jakie to jest wygodne i praktyczne. Dlatego taka osoba, jeśli będzie zakładała firmę, z pewnością założy też konto firmowe. Internetowa obsługa konta jest nieoceniona i w wielu przypadkach wręcz niezbędna. Wiele operacji możemy wtedy dokonać nie wstając od biurka. Rozliczamy się z kontrahentami bezgotówkowo. Nie potrzebny nam jest wówczas ani podpis elektroniczny, ani czas na stanie w kolejkach na poczcie.

A może jednak wykorzystać konto osobiste?

Niby przeszkód prawnych nie ma. Można wykorzystać konto osobiste do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak możemy się spotkać z bankami, które zastrzegają sobie taką możliwość. Z takiej opcji chętnie skorzystaliby mali przedsiębiorcy, którzy sporadycznie dokonują jakiś rozliczeń, nie zatrudniają pracowników i nie rozliczają podatku VAT. Jeśli nasz bank nie sprzeciwia się takiej sytuacji, to musimy jeszcze wiedzieć, że to konto musi posiadać tylko jednego właściciela.

Tak, więc jeśli mamy konto wspólne z małżonkiem nie będziemy mogli go wykorzystać w przedsiębiorstwie. Takie konto musi być przypisane tylko i wyłącznie do przedsiębiorcy. Warto rozważyć rozdzielenie kont, ewentualnie założyć swojego osobistego. Zwykle opłaty za prowadzenie takiego konta i prowizje są znacznie niższe, niż te, które banki naliczają przy kontach firmowych.

To są akurat dobre strony posiadania tego samego konta dla celów osobistych i firmowych. Jednak są też te gorsze strony, m. in. trudno kontrolować przychody i rozchody prywatne i firmowe. I niestety trzeba na taki podział poświęcić trochę więcej czasu, gdyż dokumentację związaną z firmą musimy gromadzić, chociażby z uwagi na możliwą kontrolę i do prowadzenia księgowości i obliczenia podatku. Po za tym środki zgromadzone na koncie osobistym zostaną obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych, czyli tzw. Podatkiem Belki.

Warto pamiętać, że w momencie, kiedy zmieniamy numer konta mamy 7 dni na poinformowanie o tym odpowiednich urzędów. Jeśli dokonamy takiej zmiany w formularzu zgłoszeniowym w CEIDG wówczas nie musimy powiadamiać ani urzędu skarbowego ani ZUSu. Wtedy wszystkie zmiany dzieją się automatycznie.

Foto: Shutterstock
6 min. czytania

Jak się okazuje rachunek bankowy jest nieodłącznym elementem prowadzonej działalności gospodarczej. Niby można biegać na pocztę opłacać rachunki, podatki, czy składki do ZUSu. Tylko czy to jest do końca bezpieczne i wygodne. Trudno też sobie wyobrazić, żeby nasi kontrahenci biegali z naszymi należnościami na pocztę ewentualnie z gotówką do naszego biureczka. Obsługa firmy przez bank jest dużo wygodniejsza i bezpieczna dla wszystkich.

Dobrze dobrane konto to połowa sukcesu

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów, jakie banki proponują firmom, m. in., w jakiej wysokości są opłaty za prowadzenie konta, jakie są opłaty za przelewy krajowe i zagraniczne, czy przelewy do US i ZUS są płatne, czy może któryś bank proponuje określoną ilość darmowych przelewów. No i oczywiście warto też zorientować się, z jakimi kosztami ewentualnego kredytu będziemy musieli się zmierzyć.

A co będziemy potrzebować, jeśli już wybierzemy to konto, które wydaje nam się, że jest stworzone właśnie z myślą o nas? Jeśli chcemy założyć konto dla firmy, to musimy w jakiś sposób udowodnić to, że faktycznie jesteśmy szczęśliwymi jej posiadaczami. Takim dokumentem z pewnością będzie wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Po za tym będziemy musieli mieć przy sobie dowód osobisty. Dobrze, – jeśli udadzą się z nami do banku osoby, które będą również dysponowały tym kontem, czyli odpowiedni pracownicy, bo przy zakładaniu konta firmowego będzie też konieczne złożenie wzorów podpisów osób dysponujących kontem.

W przypadku, gdy nasza firma jest spółką prawa handlowego, – czyli spółką komandytową, jawną partnerską, spółką z o. o., akcyjną, to będziemy musieli jeszcze przedłożyć akt zawiązania spółki, oraz zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i aktualnego odpisu KRS. Czasami też możemy się spotkać z taką sytuacją, że możemy otworzyć rachunek bankowy jeszcze przed założeniem firmy, z tym, że konto będziemy mogli aktywować dopiero w momencie zarejestrowania działalności. Nie powinniśmy też zapomnieć o powiadomieniu stosownych urzędów o numerze naszego konta firmowego. Z tego konta będziemy opłacać składki, odprowadzać podatki czy otrzymywać płatności od kontrahentów. To dość istotne, aby odpowiednie instytucje posiadały taką wiedze.

W przypadku, gdy nasza firma jest już zarejestrowana CEIDG i we wniosku podczas rejestracji podawaliśmy numer konta firmowego, wówczas nie musimy już odrębnie zawiadamiać ani ZUSu ani urzędu skarbowego. To jest dużo prostsze, jeśli mamy już otwarte konto, przed otwarciem firmy. Nie musimy wówczas już wracać do tematu. W przypadku, gdy rejestrujemy najpierw firmę w CEIDG a nie mamy jeszcze rachunku bankowego, to po otwarciu rachunku możemy bezpłatnie dokonać zmian we wniosku rejestracyjnym. Gdy zarejestrujemy firmę w KRS wówczas numer naszego rachunku bankowego musimy podać w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca prowadzenia działalności. W tym celu powinniśmy wypełnić formularz NIP-8. W przypadku spółki cywilnej będziemy zmuszeni złożyć formularz NIP-2.

Czy można dziś prowadzić działalność gospodarczą nie posiadając rachunku bankowego?

Teoretycznie jest to możliwe, aczkolwiek dość trudno już to sobie wyobrazić. Te kolejki na poczcie, wypisywanie druczków na przekazy itp. To pochłania ogrom czasu, który można dużo lepiej spożytkować. Na nieposiadanie konta firmowego mogą sobie jeszcze pozwolić mikroprzedsiębiorcy. A kiedy jesteśmy mikroprzedsiębiorcami? W momencie, gdy w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali mniej niż 10 pracowników a ich roczny dochód netto nie przekroczył dwóch milionów euro.

Przepisy prawa gwarantują tym przedsiębiorcom możliwość regulowania składek ZUS i odprowadzania podatku do urzędu skarbowego za pośrednictwem na przykład poczty. Zwrot nadpłaconego podatku również mogą odbierać w gotówce. To taki jakby przywilej. Pozostali przedsiębiorcy są zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego. W momencie, gdy przedsiębiorca ubiega się o zwrot podatku VAT. Mniej więcej te same przepisy narzucają także obowiązek rozliczania się za pomocą rachunku bankowego firmie, która dokonuje transakcji, w której drugą stroną postępowania jest inne przedsiębiorstwo a transakcja, jakiej akurat dokonujemy jest jednorazowa i wynosi nie mniej niż 15.000 zł.

Ogólnie rzecz ujmując, każdy przedsiębiorca pomijając tych wymienionych wyżej powinien regulować swoje zobowiązania za pośrednictwem rachunku bankowego. Niby nigdzie nie jest uregulowane w przepisach, żebyśmy posiadali odrębne konto dla firmy – inne niż nasze osobiste, jednak znaczna część banków zastrzega sobie możliwość korzystania z konta osobistego dla celów firmowych.

Jeśli ktoś posiadał do celów osobistych konto bankowe, to dobrze wie, jakie to jest wygodne i praktyczne. Dlatego taka osoba, jeśli będzie zakładała firmę, z pewnością założy też konto firmowe. Internetowa obsługa konta jest nieoceniona i w wielu przypadkach wręcz niezbędna. Wiele operacji możemy wtedy dokonać nie wstając od biurka. Rozliczamy się z kontrahentami bezgotówkowo. Nie potrzebny nam jest wówczas ani podpis elektroniczny, ani czas na stanie w kolejkach na poczcie.

A może jednak wykorzystać konto osobiste?

Niby przeszkód prawnych nie ma. Można wykorzystać konto osobiste do celów prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak możemy się spotkać z bankami, które zastrzegają sobie taką możliwość. Z takiej opcji chętnie skorzystaliby mali przedsiębiorcy, którzy sporadycznie dokonują jakiś rozliczeń, nie zatrudniają pracowników i nie rozliczają podatku VAT. Jeśli nasz bank nie sprzeciwia się takiej sytuacji, to musimy jeszcze wiedzieć, że to konto musi posiadać tylko jednego właściciela.

Tak, więc jeśli mamy konto wspólne z małżonkiem nie będziemy mogli go wykorzystać w przedsiębiorstwie. Takie konto musi być przypisane tylko i wyłącznie do przedsiębiorcy. Warto rozważyć rozdzielenie kont, ewentualnie założyć swojego osobistego. Zwykle opłaty za prowadzenie takiego konta i prowizje są znacznie niższe, niż te, które banki naliczają przy kontach firmowych.

To są akurat dobre strony posiadania tego samego konta dla celów osobistych i firmowych. Jednak są też te gorsze strony, m. in. trudno kontrolować przychody i rozchody prywatne i firmowe. I niestety trzeba na taki podział poświęcić trochę więcej czasu, gdyż dokumentację związaną z firmą musimy gromadzić, chociażby z uwagi na możliwą kontrolę i do prowadzenia księgowości i obliczenia podatku. Po za tym środki zgromadzone na koncie osobistym zostaną obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych, czyli tzw. Podatkiem Belki.

Warto pamiętać, że w momencie, kiedy zmieniamy numer konta mamy 7 dni na poinformowanie o tym odpowiednich urzędów. Jeśli dokonamy takiej zmiany w formularzu zgłoszeniowym w CEIDG wówczas nie musimy powiadamiać ani urzędu skarbowego ani ZUSu. Wtedy wszystkie zmiany dzieją się automatycznie.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

24 − 14 =

error: