Czy możliwe jest rozłożenie spłaty chwilówki na raty?

4 min. czytania

Chwilówka to bardzo prosty produkt finansowym, oferowany przeważnie na niewielkie kwoty. I chociaż jest to zwykle bezproblemowe, mogą wystąpić problemy ze spłatą z różnych powodów. Utrata pracy bądź zdrowia szczególnie ostatnio mogą utrudnić firmie zwrot pieniędzy i nie daje możliwości skorzystania z refinansowania. Czy w takiej sytuacji można starać się o rozłożenie chwilówki na raty?

Pożyczkodawcy są w pełni uświadomieni, że ich klientów mogą spotkać problemy utrudniające im spłatę zadłużenia. Poza wspomnianymi wyżej przypadkowymi wypadkami często przecenia się swoje zdolności finansowe. W takim przypadku sporo firm udostępnia środki, które pozwalają na odroczenie spłaty chwilówki.

Jednak wydłużenie okresu spłaty czy refinansowanie może napotkać problemy – zwykle dają nam one tylko na 1 miesiąc.

Jakie firmy pożyczkowe dają opcję ratalnej spłaty chwilówki?

Praktyka pokazuje, że tylko kilka firm może rozłożyć na raty chwilówki. Do tej grupy należą zazwyczaj następujące firmy: Extra Portfel, LendOn, NetCredit, Vivus, Wonga. Zazwyczaj będą to także chwilówki z okresem spłaty powyżej 30 dni. Może to wynikać z dużej kwoty tych zobowiązań. Jednak ta chwilówka daje nam większą swobodę i możliwość zaplanowania swojego budżetu domowego.

Dlatego jeśli chcemy z wyprzedzeniem zabezpieczyć się przed problemami, warto skorzystać z oferty firm, które zapewniają nam większe korzyści. Możemy skorzystać również z 90-dniowej chwilówki. To wygodna i  sprawdzona opcja.

Kiedy będziemy mogli rozłożyć chwilówkę na raty?

Dla wielu pożyczkodawców spłata chwilówki w ratach to ostateczność. Zwykle z taką opcją spotykamy się dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych rozwiązań pozwalających rozszerzyć kwotę spłaty. Zwykle taką opcję mamy tylko wtedy, kiedy upływa termin spłaty pożyczki, a firma pożyczkowa wystąpiła o windykację i wysłała już nam kilka przypomnień.

Jednak to właśnie ten czas jest najlepszym momentem, aby spróbować polubownie rozwiązać ten problem i ubiegać się o chwilówkę na raty. Trzeba wspomnieć, iż nieliczne firmy z góry dopuściły tę opcję i dają ją klientom, podczas gdy inne nie omawiają tej opcji publicznie, ale jeśli mają ku temu powody, by sądzić, że pożyczkobiorca poważnie wywiąże się ze swoich zobowiązań, to zgodzą się ten wybór.

O czym trzeba pamiętać?

W celu rozłożenia chwilówek na raty pożyczkobiorca musi wykonać pierwszy krok. Okazywanie chęci spłaty będzie sygnałem dla pożyczkodawcy, że problem jest się w stanie rozwiązać. Nasza postawa jest tutaj bardzo ważna. Dlatego pamiętajmy:

  • Nie bójmy się kontaktu z pożyczkodawcą, nie unikajmy kontaktu z nim,
  • Wyraźnie zaznaczmy, że jesteśmy gotowi spłacić nawet niewielka kwotę pieniędzy na początek,
  • Pożyczkodawca raczej nie zgodzi się, że możemy spłacić chwilówkę w czasie dłuższym niż 6 miesięcy, dlatego nie powinniśmy starać się jak najbardziej wydłużać okresu spłaty, a właściwie zbliżać się do naszych możliwości,
  • Zawsze zadawajmy pytania jasno i składajmy pisemny wniosek zawierający deklarowany sposób spłaty oraz wszystkie szczegóły dotyczące kredytu.

Chwilówka na raty to przywilej i przejaw dobrej woli pożyczkodawcy. Niedotrzymanie ustalonego harmonogramu spłat osobistych może być efektem tego, że nie dostaniemy drugiej szansy od firmy pożyczkowej, a ona zażąda natychmiastowej spłaty pozostałej kwoty.

Ponadto wiąże się również z negatywnymi zapisami w rejestrze kredytowo-gospodarczym, co ma negatywny wpływ i może na długi czas uniemożliwić korzystanie z jakichkolwiek produktów finansowych. Dlatego jeśli mamy taką możliwość, warto poważnie podchodzić do zawartej umowy pożyczkowej.

Dodatkowe koszty spłaty chwilówki na raty

Rozłożenie chwilówki na raty zawsze będzie wiązało się z ekstra kosztami. W sumie jest to blokowanie kapitału przez firmę pożyczkową, firmy nie będą mogły pożyczać go innym, nowym klientom i przez to zarabiać. Dodatkowa kwota, jaką będziemy musieli zapłacić, zależy od firmy pożyczkowej, ale standardowo powinna wynosić nie mniej niż 10-20% kwoty do spłaty, czyli kwota chwilówki i związane z nią wydatki.

Płacąc darmową chwilówkę powinniśmy być szczególnie ostrożni – należy pamiętać, że w takiej sytuacji traci się ten przywilej i tym samym jesteśmy zobowiązani do uiszczenia przypisanych do niej opłat. Z drugiej strony, jeśli spłatę chwilówek rozłożymy na raty a firmy, które dopuszczą taką możliwość dopiero po terminie, w puli należności uwzględnione zostaną również koszty związane z opóźnieniem. Mogą osiągnąć one nawet 14% należnej kwoty w skali roku.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Chwilówka to bardzo prosty produkt finansowym, oferowany przeważnie na niewielkie kwoty. I chociaż jest to zwykle bezproblemowe, mogą wystąpić problemy ze spłatą z różnych powodów. Utrata pracy bądź zdrowia szczególnie ostatnio mogą utrudnić firmie zwrot pieniędzy i nie daje możliwości skorzystania z refinansowania. Czy w takiej sytuacji można starać się o rozłożenie chwilówki na raty?

Pożyczkodawcy są w pełni uświadomieni, że ich klientów mogą spotkać problemy utrudniające im spłatę zadłużenia. Poza wspomnianymi wyżej przypadkowymi wypadkami często przecenia się swoje zdolności finansowe. W takim przypadku sporo firm udostępnia środki, które pozwalają na odroczenie spłaty chwilówki.

Jednak wydłużenie okresu spłaty czy refinansowanie może napotkać problemy – zwykle dają nam one tylko na 1 miesiąc.

Jakie firmy pożyczkowe dają opcję ratalnej spłaty chwilówki?

Praktyka pokazuje, że tylko kilka firm może rozłożyć na raty chwilówki. Do tej grupy należą zazwyczaj następujące firmy: Extra Portfel, LendOn, NetCredit, Vivus, Wonga. Zazwyczaj będą to także chwilówki z okresem spłaty powyżej 30 dni. Może to wynikać z dużej kwoty tych zobowiązań. Jednak ta chwilówka daje nam większą swobodę i możliwość zaplanowania swojego budżetu domowego.

Dlatego jeśli chcemy z wyprzedzeniem zabezpieczyć się przed problemami, warto skorzystać z oferty firm, które zapewniają nam większe korzyści. Możemy skorzystać również z 90-dniowej chwilówki. To wygodna i  sprawdzona opcja.

Kiedy będziemy mogli rozłożyć chwilówkę na raty?

Dla wielu pożyczkodawców spłata chwilówki w ratach to ostateczność. Zwykle z taką opcją spotykamy się dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych rozwiązań pozwalających rozszerzyć kwotę spłaty. Zwykle taką opcję mamy tylko wtedy, kiedy upływa termin spłaty pożyczki, a firma pożyczkowa wystąpiła o windykację i wysłała już nam kilka przypomnień.

Jednak to właśnie ten czas jest najlepszym momentem, aby spróbować polubownie rozwiązać ten problem i ubiegać się o chwilówkę na raty. Trzeba wspomnieć, iż nieliczne firmy z góry dopuściły tę opcję i dają ją klientom, podczas gdy inne nie omawiają tej opcji publicznie, ale jeśli mają ku temu powody, by sądzić, że pożyczkobiorca poważnie wywiąże się ze swoich zobowiązań, to zgodzą się ten wybór.

O czym trzeba pamiętać?

W celu rozłożenia chwilówek na raty pożyczkobiorca musi wykonać pierwszy krok. Okazywanie chęci spłaty będzie sygnałem dla pożyczkodawcy, że problem jest się w stanie rozwiązać. Nasza postawa jest tutaj bardzo ważna. Dlatego pamiętajmy:

  • Nie bójmy się kontaktu z pożyczkodawcą, nie unikajmy kontaktu z nim,
  • Wyraźnie zaznaczmy, że jesteśmy gotowi spłacić nawet niewielka kwotę pieniędzy na początek,
  • Pożyczkodawca raczej nie zgodzi się, że możemy spłacić chwilówkę w czasie dłuższym niż 6 miesięcy, dlatego nie powinniśmy starać się jak najbardziej wydłużać okresu spłaty, a właściwie zbliżać się do naszych możliwości,
  • Zawsze zadawajmy pytania jasno i składajmy pisemny wniosek zawierający deklarowany sposób spłaty oraz wszystkie szczegóły dotyczące kredytu.

Chwilówka na raty to przywilej i przejaw dobrej woli pożyczkodawcy. Niedotrzymanie ustalonego harmonogramu spłat osobistych może być efektem tego, że nie dostaniemy drugiej szansy od firmy pożyczkowej, a ona zażąda natychmiastowej spłaty pozostałej kwoty.

Ponadto wiąże się również z negatywnymi zapisami w rejestrze kredytowo-gospodarczym, co ma negatywny wpływ i może na długi czas uniemożliwić korzystanie z jakichkolwiek produktów finansowych. Dlatego jeśli mamy taką możliwość, warto poważnie podchodzić do zawartej umowy pożyczkowej.

Dodatkowe koszty spłaty chwilówki na raty

Rozłożenie chwilówki na raty zawsze będzie wiązało się z ekstra kosztami. W sumie jest to blokowanie kapitału przez firmę pożyczkową, firmy nie będą mogły pożyczać go innym, nowym klientom i przez to zarabiać. Dodatkowa kwota, jaką będziemy musieli zapłacić, zależy od firmy pożyczkowej, ale standardowo powinna wynosić nie mniej niż 10-20% kwoty do spłaty, czyli kwota chwilówki i związane z nią wydatki.

Płacąc darmową chwilówkę powinniśmy być szczególnie ostrożni – należy pamiętać, że w takiej sytuacji traci się ten przywilej i tym samym jesteśmy zobowiązani do uiszczenia przypisanych do niej opłat. Z drugiej strony, jeśli spłatę chwilówek rozłożymy na raty a firmy, które dopuszczą taką możliwość dopiero po terminie, w puli należności uwzględnione zostaną również koszty związane z opóźnieniem. Mogą osiągnąć one nawet 14% należnej kwoty w skali roku.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

78 − 71 =

error: