Czy możemy odstąpić od umowy pożyczki?

3 min. czytania

Niezwykle łatwo jest skorzystać ze szybkiej i prostej w obsłudze chwilówki dostępnej przez Internet. Dzięki szybkiej pożyczce pozabankowej możemy błyskawicznie podreperować nasz budżet domowy, zorganizować pieniądze na wyjazd wakacyjny, lub opłacić okazyjny kurs zawodowy. Z reguły pieniądze oddajemy później w ustalonym terminie i zapominamy o całej sprawie. Jednak są sytuacje, kiedy pożyczone pieniądze nie są już nam potrzebne i chcemy zrezygnować z umowy pożyczki i oddać pieniądze. Tu jednak rodzi się pytanie: czy mamy do tego prawo, oraz czy pożyczone pieniądze musimy oddać w całości, czy też możemy je zwrócić w ratach?

Odstąpienie od umowy

Każdy konsument, który zawarł umowę o kredyt bankowy lub pożyczkę pozabankową ma prawo odstąpić od umowy. Mamy na to 2 tygodnie od chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki skutkuje tym, że wracamy do punktu wyjścia – tak jakby nigdy takiej umowy nie było. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że takie odstąpienie od umowy wiąże się z poniesieniem niewielkich kosztów.

Odstąpienie od umowy o chwilówkę

Jak wiadomo, chwilówki z reguły zawierane są na okres 30 dni. Rzadko kiedy możemy przedłużyć termin spłaty. Odstępując od umowy w 14 dniu jest 30 dni na zwrot całej, pożyczonej kwoty. W ten sposób, niewielkim kosztem możemy sobie przedłużyć termin spłaty.

Odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu

Decydując się na rezygnację z umowy o kredyt bankowy lub o pożyczkę pozabankową już wiemy, że całą kwotę trzeba zwrócić w całości. Odstąpienie od umowy to cofnięcie zdarzenia, które miało miejsce w przeszłości a naszą umowę uznaje się za niebyłą.

Klient rozlicza się z pieniędzy z firmą pożyczkową, a a jeśli naliczyła dodatkowe koszty, np. ubezpieczenie, rozlicza się pożyczkobiorcą. Nie ma opcji, aby dług rozłożyć na raty.

Rozwiązanie umowy, a odstąpienie od umowy

Z reguły każdy, kto nie zna się zbytnio na pojęciach z zakresu bankowości używa tych dwóch pojęć zamiennie. Jednak rozwiązanie umowy, a odstąpienie od umowy oznacza zupełnie co innego.

Rozwiązać umowę może zarówno bank, lub firma pożyczkowa, jak kredytobiorca lub pożyczkobiorca, w każdym momencie trwania umowy. Niestety z reguły kończy się naliczeniem kary umownej i innymi dodatkowymi opłatami. Często banki rozwiązują umowę o kredyt bankowy na skutek braku spłat wymaganych rat.

Natomiast odstąpienie od umowy nie pociąga za sobą z reguły żadnych negatywnych następstw, ani też dodatkowych opłat.

Prawidłowe odstąpienie od umowy

Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe muszą poinformować klienta o możliwości i warunkach rozwiązania umowy. Z reguły do umowy dołączony jest wniosek o odstąpienie od umowy. Wystarczy go tylko wypełnić i oddać w ciągu 14 dni do siedziby pożyczkodawcy, lub wysłać listem, lub nawet kurierem.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Niezwykle łatwo jest skorzystać ze szybkiej i prostej w obsłudze chwilówki dostępnej przez Internet. Dzięki szybkiej pożyczce pozabankowej możemy błyskawicznie podreperować nasz budżet domowy, zorganizować pieniądze na wyjazd wakacyjny, lub opłacić okazyjny kurs zawodowy. Z reguły pieniądze oddajemy później w ustalonym terminie i zapominamy o całej sprawie. Jednak są sytuacje, kiedy pożyczone pieniądze nie są już nam potrzebne i chcemy zrezygnować z umowy pożyczki i oddać pieniądze. Tu jednak rodzi się pytanie: czy mamy do tego prawo, oraz czy pożyczone pieniądze musimy oddać w całości, czy też możemy je zwrócić w ratach?

Odstąpienie od umowy

Każdy konsument, który zawarł umowę o kredyt bankowy lub pożyczkę pozabankową ma prawo odstąpić od umowy. Mamy na to 2 tygodnie od chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki skutkuje tym, że wracamy do punktu wyjścia – tak jakby nigdy takiej umowy nie było. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że takie odstąpienie od umowy wiąże się z poniesieniem niewielkich kosztów.

Odstąpienie od umowy o chwilówkę

Jak wiadomo, chwilówki z reguły zawierane są na okres 30 dni. Rzadko kiedy możemy przedłużyć termin spłaty. Odstępując od umowy w 14 dniu jest 30 dni na zwrot całej, pożyczonej kwoty. W ten sposób, niewielkim kosztem możemy sobie przedłużyć termin spłaty.

Odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu

Decydując się na rezygnację z umowy o kredyt bankowy lub o pożyczkę pozabankową już wiemy, że całą kwotę trzeba zwrócić w całości. Odstąpienie od umowy to cofnięcie zdarzenia, które miało miejsce w przeszłości a naszą umowę uznaje się za niebyłą.

Klient rozlicza się z pieniędzy z firmą pożyczkową, a a jeśli naliczyła dodatkowe koszty, np. ubezpieczenie, rozlicza się pożyczkobiorcą. Nie ma opcji, aby dług rozłożyć na raty.

Rozwiązanie umowy, a odstąpienie od umowy

Z reguły każdy, kto nie zna się zbytnio na pojęciach z zakresu bankowości używa tych dwóch pojęć zamiennie. Jednak rozwiązanie umowy, a odstąpienie od umowy oznacza zupełnie co innego.

Rozwiązać umowę może zarówno bank, lub firma pożyczkowa, jak kredytobiorca lub pożyczkobiorca, w każdym momencie trwania umowy. Niestety z reguły kończy się naliczeniem kary umownej i innymi dodatkowymi opłatami. Często banki rozwiązują umowę o kredyt bankowy na skutek braku spłat wymaganych rat.

Natomiast odstąpienie od umowy nie pociąga za sobą z reguły żadnych negatywnych następstw, ani też dodatkowych opłat.

Prawidłowe odstąpienie od umowy

Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe muszą poinformować klienta o możliwości i warunkach rozwiązania umowy. Z reguły do umowy dołączony jest wniosek o odstąpienie od umowy. Wystarczy go tylko wypełnić i oddać w ciągu 14 dni do siedziby pożyczkodawcy, lub wysłać listem, lub nawet kurierem.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

− 8 = 2

error: