Czy możemy być wpisani przez firmę windykacyjną do rejestru KRD BIG i ERIF?

3 min. czytania

Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że wszelkie zobowiązania finansowe trzeba spłacać. W przeciwnym razie narazimy się na dodatkowe koszty, oraz opłaty windykacyjne, a nawet wpisanie do baz dłużników. To z kolei potrafi skutecznie utrudnić podpisanie kolejnej umowy na dostawę Internetu, na telewizję kablową, czy też abonamentu telefonicznego.

Podobnie rzecz się ma z podpisaniem umowy kredytowej w banku – będąc na czarnej liście dłużników będziemy mogli zapomnieć o skorzystaniu z atrakcyjnej oferty kredytowej. Dlatego też zanim zaciągniemy kolejną chwilówkę lub pożyczkę pozabankową zastanówmy się, czy będziemy mieć środki finansowe na jej spłatę, tak aby później uniknąć kłopotów i nieprzyjemności.

Czy firma windykacyjna może nas wpisać do BIG, KRD i ERIF?

Powinniśmy pamiętać, że każdego dłużnika można wpisać do każdej bazy, lub też do jednej, konkretnej – wybranej przez wierzyciela. Z reguły informacja o wpisaniu przez wierzyciela do bazy działa na dłużników działa mobilizująco, i dług zostaje szybko spłacony. Dlatego też informacja dla dłużnika, że jego dane trafia do BIG z reguły zachęcają go do szybkiej spłaty zobowiązania.

Dlatego też powinniśmy mieć świadomość, że firmy windykacyjne nie tylko straszą dłużników umieszczeniem ich danych w bazach, ale tez bardzo często od słów przechodzą do czynów. Według danych BIG Infomonitor, aż 40 procent osób, które otrzymały pismo z zamiarem umieszczenia ich danych w bazach dłużników szybko regulują swoje zobowiązanie. Jest to jedno z najskuteczniejszych narzędzi windykacji.

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby firma windykacyjna wpisała dłużnika do BIG?

Aby nasze dane zostały wpisane do baz dłużników muszą być spełnione trzy warunki:

  • Zadłużenie musi powstać z określonego stosunku prawnego – np. kredyt konsumencki, lub inne umowy.
  • Zadłużenie musi wynosić minimum 200 złotych, a okres od wymaganego terminu płatności wyniósł minimum 60 dni.
  • Musi upłynąć miesiąc od wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty z informacją o wpisaniu jego danych do bazy BIG. Pismo takie powinno być doręczone poprzez list polecony lub do rąk własnych. Na wezwaniu musi widnieć dokładna nazwa firmy oraz adres siedziby. Stąd istotne jest odbieranie listów poleconych, bo wezwanie do zapłaty wraz z informacją u umieszczeniu na liście dłużników będzie miało duży wpływ na dalsze życie.

A co z długami przedawnionymi?

Oczywistym jest fakt, że długi należy spłacać. Nawet jeżeli te już się przedawniły. Firmy windykacyjne mogą odkupić od wierzycieli przedawnione długi i udać się z nimi do sądu. Oczywiście dłużnik może podnieść zarzut o przedawnieniu długu. Aby wpisać taki dług do baz dłużników muszą być spełnione trzy podstawowe warunki, wymienione wyżej. Nawet jeżeli dług jest przedawniony, to może on trafić do BIG.

W jaki sposób możemy usunąć nasze dane z BIG?

Najprostszym sposobem, na usunięcie naszych danych z baz dłużników jest spłata zadłużenia. Warto wiedzieć, ze wierzyciel ma 14 dni na poinformowanie BIG o spłacie zadłużenia. Biuro Informacji Gospodarczej ma tydzień czasu na usuniecie danych dłużnika ze swojej bazy. Takie same zasady są w przypadku częściowej spłaty długów czy też innych zmian.

Dane dłużnika znikną z listy również, gdy wierzytelność zostanie sprzedana. Biuro do 14 dni od informacji o sprzedaży, wykreśla dłużnika, chyba że nowy nabywca w tym czasie złoży wniosek o aktualizacje danych wierzyciela. Obecność w BIG można również przeczekać. BIG usuwa dane po trzech latach od ostatniej aktualizacji, a maksymalnie po dziesięciu latach od momentu wpisania przez wierzyciela.

Foto: Shutterstock
3 min. czytania

Większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że wszelkie zobowiązania finansowe trzeba spłacać. W przeciwnym razie narazimy się na dodatkowe koszty, oraz opłaty windykacyjne, a nawet wpisanie do baz dłużników. To z kolei potrafi skutecznie utrudnić podpisanie kolejnej umowy na dostawę Internetu, na telewizję kablową, czy też abonamentu telefonicznego.

Podobnie rzecz się ma z podpisaniem umowy kredytowej w banku – będąc na czarnej liście dłużników będziemy mogli zapomnieć o skorzystaniu z atrakcyjnej oferty kredytowej. Dlatego też zanim zaciągniemy kolejną chwilówkę lub pożyczkę pozabankową zastanówmy się, czy będziemy mieć środki finansowe na jej spłatę, tak aby później uniknąć kłopotów i nieprzyjemności.

Czy firma windykacyjna może nas wpisać do BIG, KRD i ERIF?

Powinniśmy pamiętać, że każdego dłużnika można wpisać do każdej bazy, lub też do jednej, konkretnej – wybranej przez wierzyciela. Z reguły informacja o wpisaniu przez wierzyciela do bazy działa na dłużników działa mobilizująco, i dług zostaje szybko spłacony. Dlatego też informacja dla dłużnika, że jego dane trafia do BIG z reguły zachęcają go do szybkiej spłaty zobowiązania.

Dlatego też powinniśmy mieć świadomość, że firmy windykacyjne nie tylko straszą dłużników umieszczeniem ich danych w bazach, ale tez bardzo często od słów przechodzą do czynów. Według danych BIG Infomonitor, aż 40 procent osób, które otrzymały pismo z zamiarem umieszczenia ich danych w bazach dłużników szybko regulują swoje zobowiązanie. Jest to jedno z najskuteczniejszych narzędzi windykacji.

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby firma windykacyjna wpisała dłużnika do BIG?

Aby nasze dane zostały wpisane do baz dłużników muszą być spełnione trzy warunki:

  • Zadłużenie musi powstać z określonego stosunku prawnego – np. kredyt konsumencki, lub inne umowy.
  • Zadłużenie musi wynosić minimum 200 złotych, a okres od wymaganego terminu płatności wyniósł minimum 60 dni.
  • Musi upłynąć miesiąc od wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty z informacją o wpisaniu jego danych do bazy BIG. Pismo takie powinno być doręczone poprzez list polecony lub do rąk własnych. Na wezwaniu musi widnieć dokładna nazwa firmy oraz adres siedziby. Stąd istotne jest odbieranie listów poleconych, bo wezwanie do zapłaty wraz z informacją u umieszczeniu na liście dłużników będzie miało duży wpływ na dalsze życie.

A co z długami przedawnionymi?

Oczywistym jest fakt, że długi należy spłacać. Nawet jeżeli te już się przedawniły. Firmy windykacyjne mogą odkupić od wierzycieli przedawnione długi i udać się z nimi do sądu. Oczywiście dłużnik może podnieść zarzut o przedawnieniu długu. Aby wpisać taki dług do baz dłużników muszą być spełnione trzy podstawowe warunki, wymienione wyżej. Nawet jeżeli dług jest przedawniony, to może on trafić do BIG.

W jaki sposób możemy usunąć nasze dane z BIG?

Najprostszym sposobem, na usunięcie naszych danych z baz dłużników jest spłata zadłużenia. Warto wiedzieć, ze wierzyciel ma 14 dni na poinformowanie BIG o spłacie zadłużenia. Biuro Informacji Gospodarczej ma tydzień czasu na usuniecie danych dłużnika ze swojej bazy. Takie same zasady są w przypadku częściowej spłaty długów czy też innych zmian.

Dane dłużnika znikną z listy również, gdy wierzytelność zostanie sprzedana. Biuro do 14 dni od informacji o sprzedaży, wykreśla dłużnika, chyba że nowy nabywca w tym czasie złoży wniosek o aktualizacje danych wierzyciela. Obecność w BIG można również przeczekać. BIG usuwa dane po trzech latach od ostatniej aktualizacji, a maksymalnie po dziesięciu latach od momentu wpisania przez wierzyciela.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

59 − 51 =

error: