Czy kredyt hipoteczny otrzyma osoba w podeszłym wieku?

2 min. czytania

Kredyt hipoteczny, to długoterminowy kredyt bankowy, który (jak sama nazwa wskazuje) ma zabezpieczenie w postaci hipoteki, czyli prawa do nieruchomości. Kredyt hipoteczny zazwyczaj jest udzielany na finansowanie zakupu mieszkania lub domu, albo na sfinansowanie inwestycji budowlanej (nazywany jest wtedy kredytem budowlano-hipotecznym). Pamiętaj, że mimo hipoteka jest podstawowym i głównym zabezpieczeniem kredytu, nie jest jedynym zabezpieczeniem. Dłużnik dalej odpowiada za zadłużenie całym swoim majątkiem.

Kredyt hipoteczny – dla kogo?

Chociaż według popularnej opinii, o kredyt hipoteczny mają szansę wnioskować jedynie osoby młode, procedury bankowe temu zaprzeczają. Niektóre banki są skłonne udzielić takiego kredytu nawet osobom po 60-cte. Rzadziej (ale także się zdarzają) banki, które udzielą kredytu nawet klientowi po 70 roku życia. Oczywiście bank dba o odpowiednie zabezpieczenie pożyczonych środków. Pamiętaj, że według Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego kredyty hipoteczne w Polsce są udzielane tylko w walucie, w której kredytobiorca pobiera wynagrodzenie.

Zabezpieczenie kredytu

Bank dba o swoje środki i bezpieczeństwo swoich zysków, więc ustala odpowiednie warunki zabezpieczenia kredytu. Jednym z takich działań jest wymagane ubezpieczenie na życie, zawierane często za pośrednictwem tego samego banku, który ma udzielić kredytu. Kolejnym rozwiązaniem zabezpieczającym jest wysoki wkład własny, sięgający od 20 do 40% kwoty. Poza tym, oczywiście, osoba wnioskująca jest rzetelnie sprawdzana, by potwierdzić jej wypłacalność. Głównym kryterium jest wysokość osiąganego dochodu.

Zdolność kredytowa

Aby podjąć decyzję o udzieleniu kredytu, a także o jego cechach, bank oblicza zdolność kredytową wnioskodawcy. Wiek jest dość ważną zmienną, ponieważ wpływa na przewidywaną ilość dochodów (w końcu kredyty hipoteczne są zazwyczaj bardzo długotrwałe, bank musi więc jak najdokładniej przewidzieć możliwą sytuację finansową wnioskodawcy za kilka lat). Jednak jeżeli osoba starsza ma bardzo dobrą zdolność kredytową – nic nie stoi na przeszkodzie, by otrzymała ona kredyt hipoteczny.

Foto: Shutterstock
2 min. czytania

Kredyt hipoteczny, to długoterminowy kredyt bankowy, który (jak sama nazwa wskazuje) ma zabezpieczenie w postaci hipoteki, czyli prawa do nieruchomości. Kredyt hipoteczny zazwyczaj jest udzielany na finansowanie zakupu mieszkania lub domu, albo na sfinansowanie inwestycji budowlanej (nazywany jest wtedy kredytem budowlano-hipotecznym). Pamiętaj, że mimo hipoteka jest podstawowym i głównym zabezpieczeniem kredytu, nie jest jedynym zabezpieczeniem. Dłużnik dalej odpowiada za zadłużenie całym swoim majątkiem.

Kredyt hipoteczny – dla kogo?

Chociaż według popularnej opinii, o kredyt hipoteczny mają szansę wnioskować jedynie osoby młode, procedury bankowe temu zaprzeczają. Niektóre banki są skłonne udzielić takiego kredytu nawet osobom po 60-cte. Rzadziej (ale także się zdarzają) banki, które udzielą kredytu nawet klientowi po 70 roku życia. Oczywiście bank dba o odpowiednie zabezpieczenie pożyczonych środków. Pamiętaj, że według Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego kredyty hipoteczne w Polsce są udzielane tylko w walucie, w której kredytobiorca pobiera wynagrodzenie.

Zabezpieczenie kredytu

Bank dba o swoje środki i bezpieczeństwo swoich zysków, więc ustala odpowiednie warunki zabezpieczenia kredytu. Jednym z takich działań jest wymagane ubezpieczenie na życie, zawierane często za pośrednictwem tego samego banku, który ma udzielić kredytu. Kolejnym rozwiązaniem zabezpieczającym jest wysoki wkład własny, sięgający od 20 do 40% kwoty. Poza tym, oczywiście, osoba wnioskująca jest rzetelnie sprawdzana, by potwierdzić jej wypłacalność. Głównym kryterium jest wysokość osiąganego dochodu.

Zdolność kredytowa

Aby podjąć decyzję o udzieleniu kredytu, a także o jego cechach, bank oblicza zdolność kredytową wnioskodawcy. Wiek jest dość ważną zmienną, ponieważ wpływa na przewidywaną ilość dochodów (w końcu kredyty hipoteczne są zazwyczaj bardzo długotrwałe, bank musi więc jak najdokładniej przewidzieć możliwą sytuację finansową wnioskodawcy za kilka lat). Jednak jeżeli osoba starsza ma bardzo dobrą zdolność kredytową – nic nie stoi na przeszkodzie, by otrzymała ona kredyt hipoteczny.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: