Czy komornik może zabrać zwrot podatku z urzędu skarbowego

4 min. czytania

Wraz z końcem okresu rozliczeń zeznań podatkowych część z nas czeka na zwrot nadpłaconego podatku. Jednak osoby, które podlegają postępowaniu egzekucyjnemu, zastanawiają się, czy pieniądze te ma prawo zająć komornik. A jeśli tak to, jak można tego uniknąć.

Kiedy, w jakich okolicznościach i jaką część naszego majątku może zająć komornik, reguluje Kodeks Cywilny. Obowiązujące przepisy dokładnie opisują, co może zająć komornik, a jakie przedmioty czy prawa majątkowe są z tego wyłączone. Dotyczy to również naszego wynagrodzenia oraz zwrotu nadpłaconego podatku. Poniżej przedstawiamy poszczególne okoliczności, w których komornik może zająć zwrot podatku.

Co mówi prawo?

To, czy komornik ma prawo do przejęcia zwracanego nam przez urząd skarbowy podatku, nie jest jednoznaczne. Z jednej strony komornik może to zrobić, jednak są sytuacje, w których nie ma do tego prawa. Aby komornik zajął zwrot podatku, muszą zostać spełnione określone warunki. Jeśli naszym zdaniem komornik zrobił to bezprawnie, możemy odwołać się od jego decyzji i wystąpić na drogę sądową. Niestety jest to czasochłonne i bardzo stresujące rozwiązanie, które nie zawsze kończy się naszym zwycięstwem.

W jakich okolicznościach komornik może zająć zwrot podatku?

To, czy komornik zajmie nasz zwrot podatku, zależy m.in. od tego, kiedy złożymy roczne zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym. Jeśli postępowanie egzekucyjne rozpoczęło się przed złożeniem rozliczenia, nasz zwrot podatku jest bezpieczny. Podobnie jest w przypadku, gdy urząd wypłacił nam już nadpłacony podatek. Oznacza to, że komornik zajmie wierzytelności, gdy nasz pit znajdzie się w urzędzie, ale zwrot podatku nie został nam jeszcze wypłacony.

Czas powstania zadłużenia

Dla wielu osób istotna jest także kwestia zajęcia zwrotu podatku przez komornika, w przypadku gdy dług powstał po zajęciu. Komornik nie ma do tego prawa, ponieważ jest on uprawniony do zajęcia nadpłaconego podatku tylko i wyłącznie, gdy dług już powstał.

Zwrot podatku na dziecko a komornik

Rodzi się także pytanie o to, czy komornik może przejąć zwrot podatku, jeśli przysługuje on dzieciom. Jest to o tyle istotne, ponieważ są to zazwyczaj spore kwoty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Z punktu widzenia wierzyciela jest to zwrot gotówki, ale dla dłużnika to spora kwota, na którą bardzo liczył. Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej warunki, w których komornik może zająć zwrot podatku, przyjrzyjmy się, jak wygląda to w rzeczywistości.

Na przykład gdy kobieta, pracująca za najniższą krajową, samotnie wychowuje kilkoro dzieci. Komornik nie ma prawa do zajęcia jej wynagrodzenia, jednak w odpowiednim czasie może złożyć wniosek o zajęcie zwrotu podatku. W rezultacie cała nadpłacona kwota trafia do komornika. Oznacza to, że komornik może zająć zwrot nadpłaconego podatku, nawet jeśli jest to zwrot na dzieci.

Pamiętajmy, że w przypadku gdy wierzyciel domaga się zajęcia podatku, przeciwko dłużnikowi wytoczone zostaje postępowanie egzekucyjne, a komornik zajętą kwotę przekazuje wierzycielowi. Dlatego komornik może przejąć zwrot podatku na dzieci, gdy rodzice są zadłużeni i toczy się przeciw nim postępowanie egzekucyjne. Wówczas zwrot podatku trafia na konto wierzyciela, a nie dłużnika.

Rozliczanie podatku z małżonkiem a komornik

Jeszcze inną kwestią, która budzi spore wątpliwości, jest rozliczanie się z podatku wraz ze współmałżonkiem, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Czy w takim przypadku komornik może zająć nadpłatę podatku z urzędu skarbowego? Praktyka pokazuje, że jak najbardziej. Jeśli małżeństwo wspólnie rozliczało się z urzędem skarbowym, ten może nie zgodzić się na zwrot podatku małżonce, tylko przekazać pieniądze komornikowi. Niech będzie to dla nas lekcją, że w przypadku gdy jedno z małżonków ma długi i toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, lepiej jest rozliczać się osobno.

Procedura zajęcia podatku przez komornika

W przypadku gdy komornik planuje zająć zwrot naszego podatku, w pierwszej kolejności wysyła do urzędu skarbowego stosowne pismo o zajęciu wierzytelności. Wówczas urząd wstrzymuje wypłatę nadwyżki i zamiast na nasze konto trafia ona do komornika lub depozytu sądowego. Komornik zazwyczaj składa także pisemne zapytanie o wysokość nadpłaconego podatku oraz o to, czy inni wierzyciele nie roszczą sobie do niego praw.

W przypadku, gdy urząd nie zgadza się na wypłatę naszej nadwyżki podatku komornikowi, musi podać uzasadnienie swojej decyzji. Jak widać, komornik właściwie z łatwością może zająć zwrot nadpłaconego podatku. Wprawdzie muszą być spełnione określone warunki, ale nie stanowią one dla komorników problemu. Warto zdawać sobie z tego sprawę i być na to przygotowanym, gdy toczy się wobec nas postępowanie egzekucyjne.

Foto: Shutterstock
4 min. czytania

Wraz z końcem okresu rozliczeń zeznań podatkowych część z nas czeka na zwrot nadpłaconego podatku. Jednak osoby, które podlegają postępowaniu egzekucyjnemu, zastanawiają się, czy pieniądze te ma prawo zająć komornik. A jeśli tak to, jak można tego uniknąć.

Kiedy, w jakich okolicznościach i jaką część naszego majątku może zająć komornik, reguluje Kodeks Cywilny. Obowiązujące przepisy dokładnie opisują, co może zająć komornik, a jakie przedmioty czy prawa majątkowe są z tego wyłączone. Dotyczy to również naszego wynagrodzenia oraz zwrotu nadpłaconego podatku. Poniżej przedstawiamy poszczególne okoliczności, w których komornik może zająć zwrot podatku.

Co mówi prawo?

To, czy komornik ma prawo do przejęcia zwracanego nam przez urząd skarbowy podatku, nie jest jednoznaczne. Z jednej strony komornik może to zrobić, jednak są sytuacje, w których nie ma do tego prawa. Aby komornik zajął zwrot podatku, muszą zostać spełnione określone warunki. Jeśli naszym zdaniem komornik zrobił to bezprawnie, możemy odwołać się od jego decyzji i wystąpić na drogę sądową. Niestety jest to czasochłonne i bardzo stresujące rozwiązanie, które nie zawsze kończy się naszym zwycięstwem.

W jakich okolicznościach komornik może zająć zwrot podatku?

To, czy komornik zajmie nasz zwrot podatku, zależy m.in. od tego, kiedy złożymy roczne zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym. Jeśli postępowanie egzekucyjne rozpoczęło się przed złożeniem rozliczenia, nasz zwrot podatku jest bezpieczny. Podobnie jest w przypadku, gdy urząd wypłacił nam już nadpłacony podatek. Oznacza to, że komornik zajmie wierzytelności, gdy nasz pit znajdzie się w urzędzie, ale zwrot podatku nie został nam jeszcze wypłacony.

Czas powstania zadłużenia

Dla wielu osób istotna jest także kwestia zajęcia zwrotu podatku przez komornika, w przypadku gdy dług powstał po zajęciu. Komornik nie ma do tego prawa, ponieważ jest on uprawniony do zajęcia nadpłaconego podatku tylko i wyłącznie, gdy dług już powstał.

Zwrot podatku na dziecko a komornik

Rodzi się także pytanie o to, czy komornik może przejąć zwrot podatku, jeśli przysługuje on dzieciom. Jest to o tyle istotne, ponieważ są to zazwyczaj spore kwoty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Z punktu widzenia wierzyciela jest to zwrot gotówki, ale dla dłużnika to spora kwota, na którą bardzo liczył. Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej warunki, w których komornik może zająć zwrot podatku, przyjrzyjmy się, jak wygląda to w rzeczywistości.

Na przykład gdy kobieta, pracująca za najniższą krajową, samotnie wychowuje kilkoro dzieci. Komornik nie ma prawa do zajęcia jej wynagrodzenia, jednak w odpowiednim czasie może złożyć wniosek o zajęcie zwrotu podatku. W rezultacie cała nadpłacona kwota trafia do komornika. Oznacza to, że komornik może zająć zwrot nadpłaconego podatku, nawet jeśli jest to zwrot na dzieci.

Pamiętajmy, że w przypadku gdy wierzyciel domaga się zajęcia podatku, przeciwko dłużnikowi wytoczone zostaje postępowanie egzekucyjne, a komornik zajętą kwotę przekazuje wierzycielowi. Dlatego komornik może przejąć zwrot podatku na dzieci, gdy rodzice są zadłużeni i toczy się przeciw nim postępowanie egzekucyjne. Wówczas zwrot podatku trafia na konto wierzyciela, a nie dłużnika.

Rozliczanie podatku z małżonkiem a komornik

Jeszcze inną kwestią, która budzi spore wątpliwości, jest rozliczanie się z podatku wraz ze współmałżonkiem, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Czy w takim przypadku komornik może zająć nadpłatę podatku z urzędu skarbowego? Praktyka pokazuje, że jak najbardziej. Jeśli małżeństwo wspólnie rozliczało się z urzędem skarbowym, ten może nie zgodzić się na zwrot podatku małżonce, tylko przekazać pieniądze komornikowi. Niech będzie to dla nas lekcją, że w przypadku gdy jedno z małżonków ma długi i toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, lepiej jest rozliczać się osobno.

Procedura zajęcia podatku przez komornika

W przypadku gdy komornik planuje zająć zwrot naszego podatku, w pierwszej kolejności wysyła do urzędu skarbowego stosowne pismo o zajęciu wierzytelności. Wówczas urząd wstrzymuje wypłatę nadwyżki i zamiast na nasze konto trafia ona do komornika lub depozytu sądowego. Komornik zazwyczaj składa także pisemne zapytanie o wysokość nadpłaconego podatku oraz o to, czy inni wierzyciele nie roszczą sobie do niego praw.

W przypadku, gdy urząd nie zgadza się na wypłatę naszej nadwyżki podatku komornikowi, musi podać uzasadnienie swojej decyzji. Jak widać, komornik właściwie z łatwością może zająć zwrot nadpłaconego podatku. Wprawdzie muszą być spełnione określone warunki, ale nie stanowią one dla komorników problemu. Warto zdawać sobie z tego sprawę i być na to przygotowanym, gdy toczy się wobec nas postępowanie egzekucyjne.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

− 2 = 2

error: