Co to jest promesa zatrudnienia do kredytu?

5 min. czytania

Na drodze do uzyskania kredytu staje nam najczęściej jedna z dwóch przeszkód: niewystarczające dochody lub czasowe umowy związane z zatrudnieniem. Na podstawie szacunkowych wyliczeń możemy przyjąć, że ok 25% Polaków pracuje w oparciu o umowę zawartą na czas określony. Oznacza to, że takie osoby nie tylko nie mają pewności zatrudnienia, ale do tego trudniej jest im otrzymać kredyt.

Kredyt a promesa zatrudnienia

W przypadku niskich dochodów zawsze możemy podjąć się dodatkowych zajęć, dzięki którym poprawimy naszą sytuację finansową w oczach banku, jednak zmiana warunków umowy, na podstawie której mamy zatrudnienie nie jest już taką prostą sprawą. Możemy zdecydować się na negocjacje z szefostwem lub poszukiwanie nowego miejsca pracy, ale taki proces trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Z pomocą przychodzi promesa zatrudnienia do kredytu. Poniżej omawiamy, kiedy warto o nią wystąpić i co powinno się w niej znaleźć.

Kiedy promesa jest konieczna?

W przypadku chwilówek czy pożyczek ratalnych na niewielkie kwoty promesa zatrudnienia nie będzie konieczna. Inaczej sprawa wygląda z wieloletnimi kredytami, jeśli nasza umowa o pracę wygasa w przeciągu najbliższych miesięcy. Wówczas nawet spore zarobki nie przekonają banku do pozytywnej decyzji kredytowej, ponieważ liczy się on z tym, że w perspektywie kilku miesięcy możemy utracić źródło utrzymania, a co za tym idzie dopływ środków na spłatę zobowiązania.

Jest to problematyczne dla wszystkich, którzy starają się o uzyskanie kredytu na zakup nieruchomości lub samochodu, ponieważ banki najchętniej przyznają dofinansowanie na czas trwania naszej umowy z pracodawcą. To z jednej strony chroni banki, ale i nas samych. W przypadku utraty dochodu przestajemy spłacać zadłużenie, przez co powiększa się ono o odsetki i koszty upomnień. Rozwiązaniem w takim przypadku jest promesa zatrudnienia do kredytu.

Czym jest promesa zatrudnienia?

Promesa to pisemne oświadczenie naszego pracodawcy, w którym deklaruje on chęć zatrudnienia nas po wygaśnięciu umowy czasowej. Jest to po prostu dokument przedstawiany bankowi, który potwierdza, że zakończenie umowy dotyczącej naszego zatrudnienia nie oznacza dla nas końca uzyskiwania dochodu, ale przedłużenie zatrudnienia na kolejny okres.

Jak pracodawcy pracodawcę do podpisu promesy zatrudnienia?

Wadą tego rozwiązania jest to, że promesa zatrudnienia nie zawsze jest dobrze widziana przez naszych pracodawców, którzy niechętnie podpisują takie oświadczenia. Z ich punku widzenia, jest to zobowiązanie do przedłużenia z nami umowy w perspektywie kilku tygodni, a nawet miesięcy, bez względu na niespodziewaną zmianę sytuacji. Pracodawca może obawiać się, że taka deklaracja z jego strony obniży naszą wydajność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Dodatkowo nigdy nie wiadomo jak w niedługim czasie zmieni się sytuacja na rynku lub kondycja finansowa samego przedsiębiorstwa. Na to, czy pracodawca podpisze promesę zatrudnienia do kredytu, może wpłynąć to, co się w niej znajdzie. Gdy tylko przedstawimy mu odpowiednie argumenty, powinien wyrazić na to zgodę.

Jakie informacje umieścić w promesie zatrudnienia?

W promesie zatrudnienia pracodawca deklaruje dalsze przedłużenie umowy z pracownikiem po jej wygaśnięciu. Jako że nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, co wydarzy się w firmie za kilka tygodni czy miesięcy, w dokumencie można umieścić zapis, że to na dzień dzisiejszy pracodawca ma zamiar przedłużyć z nami umowę. Wówczas w przypadku niespodziewanej zmiany okoliczności może się z tego wycofać. To bardzo dobry argument, który zwykle sprawia, że pracodawcy chętniej podpisują tak sformułowany dokument.

Oznacza to, że jeśli zajdzie jakaś nieprzewidziana zmiana to do przedłużenia umowy może nie dojść. Rozmawiając z pracodawcą, warto zaznaczyć, że osoby mające większy kredyt, np. hipoteczny, bardziej angażują się w pracę, ponieważ dla nich nawet krótkotrwała utrata dochodu może oznaczać spore kłopoty. Zanim poprosimy przełożonego o złożenie podpisu na promesie zatrudnienia, warto dokładnie wypytać się w banku, co powinno się w niej znaleźć. Na pewną będą to dane pracodawcy, pracownika, okres, na jaki zostanie przedłużona nasza umowa i stanowisko, jakie będzie zajmować.

Wysokość przyszłego dochodu

W promesie zatrudnienia powinna znaleźć się także informacja na temat wysokości uzyskiwanych przez nas w przyszłości zarobków. Bez tego zapisu, bank może uznać, że nasz dochód ulegnie zmniejszeniu, co przełoży się na obniżenie naszej zdolności kredytowej. Dlatego w dokumencie należy umieścić zapis, że nasze zarobki pozostaną na dotychczasowym poziomie lub zostaną zwiększone. Warto dodać także podać kwotę, którą będziemy otrzymywać po przedłużeniu umowy. Dzięki temu znacznie zwiększmy nasze szanse na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku kredytowego.

Inne korzyści z promesy zatrudnienia

Promesa zatrudnienia do kredytu może okazać się niezbędna również w przypadku zmiany pracy. Podpisywana jest przez naszego nowego pracodawcę, który deklaruje zatrudnienie nas po wygaśnięciu umowy z dotychczasową firmą. Gdyby jednak się on rozmyślił, możemy starać się o zadośćuczynienie za okres, w którym z jego winy pozostaliśmy bez dochodu.

Foto: Shutterstock
5 min. czytania

Na drodze do uzyskania kredytu staje nam najczęściej jedna z dwóch przeszkód: niewystarczające dochody lub czasowe umowy związane z zatrudnieniem. Na podstawie szacunkowych wyliczeń możemy przyjąć, że ok 25% Polaków pracuje w oparciu o umowę zawartą na czas określony. Oznacza to, że takie osoby nie tylko nie mają pewności zatrudnienia, ale do tego trudniej jest im otrzymać kredyt.

Kredyt a promesa zatrudnienia

W przypadku niskich dochodów zawsze możemy podjąć się dodatkowych zajęć, dzięki którym poprawimy naszą sytuację finansową w oczach banku, jednak zmiana warunków umowy, na podstawie której mamy zatrudnienie nie jest już taką prostą sprawą. Możemy zdecydować się na negocjacje z szefostwem lub poszukiwanie nowego miejsca pracy, ale taki proces trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Z pomocą przychodzi promesa zatrudnienia do kredytu. Poniżej omawiamy, kiedy warto o nią wystąpić i co powinno się w niej znaleźć.

Kiedy promesa jest konieczna?

W przypadku chwilówek czy pożyczek ratalnych na niewielkie kwoty promesa zatrudnienia nie będzie konieczna. Inaczej sprawa wygląda z wieloletnimi kredytami, jeśli nasza umowa o pracę wygasa w przeciągu najbliższych miesięcy. Wówczas nawet spore zarobki nie przekonają banku do pozytywnej decyzji kredytowej, ponieważ liczy się on z tym, że w perspektywie kilku miesięcy możemy utracić źródło utrzymania, a co za tym idzie dopływ środków na spłatę zobowiązania.

Jest to problematyczne dla wszystkich, którzy starają się o uzyskanie kredytu na zakup nieruchomości lub samochodu, ponieważ banki najchętniej przyznają dofinansowanie na czas trwania naszej umowy z pracodawcą. To z jednej strony chroni banki, ale i nas samych. W przypadku utraty dochodu przestajemy spłacać zadłużenie, przez co powiększa się ono o odsetki i koszty upomnień. Rozwiązaniem w takim przypadku jest promesa zatrudnienia do kredytu.

Czym jest promesa zatrudnienia?

Promesa to pisemne oświadczenie naszego pracodawcy, w którym deklaruje on chęć zatrudnienia nas po wygaśnięciu umowy czasowej. Jest to po prostu dokument przedstawiany bankowi, który potwierdza, że zakończenie umowy dotyczącej naszego zatrudnienia nie oznacza dla nas końca uzyskiwania dochodu, ale przedłużenie zatrudnienia na kolejny okres.

Jak pracodawcy pracodawcę do podpisu promesy zatrudnienia?

Wadą tego rozwiązania jest to, że promesa zatrudnienia nie zawsze jest dobrze widziana przez naszych pracodawców, którzy niechętnie podpisują takie oświadczenia. Z ich punku widzenia, jest to zobowiązanie do przedłużenia z nami umowy w perspektywie kilku tygodni, a nawet miesięcy, bez względu na niespodziewaną zmianę sytuacji. Pracodawca może obawiać się, że taka deklaracja z jego strony obniży naszą wydajność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Dodatkowo nigdy nie wiadomo jak w niedługim czasie zmieni się sytuacja na rynku lub kondycja finansowa samego przedsiębiorstwa. Na to, czy pracodawca podpisze promesę zatrudnienia do kredytu, może wpłynąć to, co się w niej znajdzie. Gdy tylko przedstawimy mu odpowiednie argumenty, powinien wyrazić na to zgodę.

Jakie informacje umieścić w promesie zatrudnienia?

W promesie zatrudnienia pracodawca deklaruje dalsze przedłużenie umowy z pracownikiem po jej wygaśnięciu. Jako że nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, co wydarzy się w firmie za kilka tygodni czy miesięcy, w dokumencie można umieścić zapis, że to na dzień dzisiejszy pracodawca ma zamiar przedłużyć z nami umowę. Wówczas w przypadku niespodziewanej zmiany okoliczności może się z tego wycofać. To bardzo dobry argument, który zwykle sprawia, że pracodawcy chętniej podpisują tak sformułowany dokument.

Oznacza to, że jeśli zajdzie jakaś nieprzewidziana zmiana to do przedłużenia umowy może nie dojść. Rozmawiając z pracodawcą, warto zaznaczyć, że osoby mające większy kredyt, np. hipoteczny, bardziej angażują się w pracę, ponieważ dla nich nawet krótkotrwała utrata dochodu może oznaczać spore kłopoty. Zanim poprosimy przełożonego o złożenie podpisu na promesie zatrudnienia, warto dokładnie wypytać się w banku, co powinno się w niej znaleźć. Na pewną będą to dane pracodawcy, pracownika, okres, na jaki zostanie przedłużona nasza umowa i stanowisko, jakie będzie zajmować.

Wysokość przyszłego dochodu

W promesie zatrudnienia powinna znaleźć się także informacja na temat wysokości uzyskiwanych przez nas w przyszłości zarobków. Bez tego zapisu, bank może uznać, że nasz dochód ulegnie zmniejszeniu, co przełoży się na obniżenie naszej zdolności kredytowej. Dlatego w dokumencie należy umieścić zapis, że nasze zarobki pozostaną na dotychczasowym poziomie lub zostaną zwiększone. Warto dodać także podać kwotę, którą będziemy otrzymywać po przedłużeniu umowy. Dzięki temu znacznie zwiększmy nasze szanse na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku kredytowego.

Inne korzyści z promesy zatrudnienia

Promesa zatrudnienia do kredytu może okazać się niezbędna również w przypadku zmiany pracy. Podpisywana jest przez naszego nowego pracodawcę, który deklaruje zatrudnienie nas po wygaśnięciu umowy z dotychczasową firmą. Gdyby jednak się on rozmyślił, możemy starać się o zadośćuczynienie za okres, w którym z jego winy pozostaliśmy bez dochodu.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: