Blokada rachunku bankowego – dlaczego bank blokuje środki na koncie?

3 min. czytania

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy z nas przechowuje pieniądze na rachunku bankowym. Dotyczy to zarówno oszczędności, jak i środków przeznaczanych na bieżące wydatki. Z konta bankowego korzystamy, gdy płacimy za zakupy w sklepie czy dokonujemy płatności w punktach usługowych. Środków na koncie bankowym używamy także do płatności bieżących rachunków. Zdarza się jednak, że na nasze konto zostanie nałożona blokada. Sprawdźmy zatem, kto i kiedy może znaleźć się w takiej sytuacji.

Jakie są powody blokady środków?

Jeśli wobec danej osoby toczy się postępowanie egzekucyjne związane z posiadanymi przez nią długami, to musi się ona liczyć z możliwością zablokowania środków na koncie bankowym. Jest to wynikiem zabezpieczenia roszczeń, związanych z toczącym się postępowaniem lub sprawą sądową. Poza tym, na koncie może pojawić się blokada, jeśli bank podejrzewa, że część lub całość środków na rachunku pochodzi z przestępstwa.

Kiedy może dojść do blokady środków na koncie bankowym?

Obowiązujące w naszym kraju prawo bankowe pozwala na to, żeby również bank samodzielnie podejmował decyzję o blokadzie środków na rachunku klienta. Może stać się w przypadku, gdy bank ma uzasadnione podejrzenie, że na koncie klienta znajdują się środki, które w części lub w całości pochodzą, lub mają związek z przestępstwem skarbowym, lub innym. W takiej sytuacji blokada dotyczy wszystkich środków znajdujących się na rachunku bankowym, co do których zachodzi takie właśnie podejrzenie.

Z kolei, jeśli zajrzymy do Kodeksu Cywilnego, okaże się, że bank może założyć blokadę na nasze środki na koncie bankowym na wniosek komornika. Aby tak się stało, komornik musi powiadomić bank o zajęciu. Wówczas bank zablokuje na naszym koncie kwotę, której dotyczy egzekucja wierzytelności, powiększoną o koszty komornicze.

Poza tym komornik musi zawiadomić dłużnika o tym, że środki na jego koncie zostaną zablokowane na poczet wierzytelności. Jak tylko takie zawiadomienie zostanie do dostarczone do banku, wypłaty z rachunku bankowego zostaną zablokowane. Dotyczy to nie tylko środków, które obecnie znajdują się na naszym koncie, czy też naszych oszczędności, ale i pieniędzy, które będą wpływały na nasze konto po realizacji zajęcia.

Ponadto, jak wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nasze konto może zostać zablokowane na czas 24 godzin, jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. W tej sytuacji bank musi zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Na jakiej podstawie bank może zablokować nasz rachunek?

Blokada na rachunku bankowym może zostać nałożona na wniosek policji lub prokuratury. Służy ona uniemożliwieniu swobodnego dysponowania środkami, które znajdują się na naszym koncie. W naszym kraju nałożenie blokady na konto jest regulowane przez następujące akty prawne: ustawa o kodeksie cywilnym z 1964 roku, ustawa o prawie bankowym z 1997 roku, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 2000 roku.

Kto podejmuje decyzję o nałożeniu blokady na rachunek bankowy?

Decyzja o nałożeniu na rachunek bankowy blokady może zostać podjęta przez:

  • ZUS,
  • Urząd Skarbowy,
  • Krajową Administrację Skarbową,
  • Izbę Celną,
  • Organ gminy o statusie miasta,
  • Sąd,
  • Prokuraturę.
Foto: Pixabay
3 min. czytania

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy z nas przechowuje pieniądze na rachunku bankowym. Dotyczy to zarówno oszczędności, jak i środków przeznaczanych na bieżące wydatki. Z konta bankowego korzystamy, gdy płacimy za zakupy w sklepie czy dokonujemy płatności w punktach usługowych. Środków na koncie bankowym używamy także do płatności bieżących rachunków. Zdarza się jednak, że na nasze konto zostanie nałożona blokada. Sprawdźmy zatem, kto i kiedy może znaleźć się w takiej sytuacji.

Jakie są powody blokady środków?

Jeśli wobec danej osoby toczy się postępowanie egzekucyjne związane z posiadanymi przez nią długami, to musi się ona liczyć z możliwością zablokowania środków na koncie bankowym. Jest to wynikiem zabezpieczenia roszczeń, związanych z toczącym się postępowaniem lub sprawą sądową. Poza tym, na koncie może pojawić się blokada, jeśli bank podejrzewa, że część lub całość środków na rachunku pochodzi z przestępstwa.

Kiedy może dojść do blokady środków na koncie bankowym?

Obowiązujące w naszym kraju prawo bankowe pozwala na to, żeby również bank samodzielnie podejmował decyzję o blokadzie środków na rachunku klienta. Może stać się w przypadku, gdy bank ma uzasadnione podejrzenie, że na koncie klienta znajdują się środki, które w części lub w całości pochodzą, lub mają związek z przestępstwem skarbowym, lub innym. W takiej sytuacji blokada dotyczy wszystkich środków znajdujących się na rachunku bankowym, co do których zachodzi takie właśnie podejrzenie.

Z kolei, jeśli zajrzymy do Kodeksu Cywilnego, okaże się, że bank może założyć blokadę na nasze środki na koncie bankowym na wniosek komornika. Aby tak się stało, komornik musi powiadomić bank o zajęciu. Wówczas bank zablokuje na naszym koncie kwotę, której dotyczy egzekucja wierzytelności, powiększoną o koszty komornicze.

Poza tym komornik musi zawiadomić dłużnika o tym, że środki na jego koncie zostaną zablokowane na poczet wierzytelności. Jak tylko takie zawiadomienie zostanie do dostarczone do banku, wypłaty z rachunku bankowego zostaną zablokowane. Dotyczy to nie tylko środków, które obecnie znajdują się na naszym koncie, czy też naszych oszczędności, ale i pieniędzy, które będą wpływały na nasze konto po realizacji zajęcia.

Ponadto, jak wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nasze konto może zostać zablokowane na czas 24 godzin, jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. W tej sytuacji bank musi zawiadomić Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Na jakiej podstawie bank może zablokować nasz rachunek?

Blokada na rachunku bankowym może zostać nałożona na wniosek policji lub prokuratury. Służy ona uniemożliwieniu swobodnego dysponowania środkami, które znajdują się na naszym koncie. W naszym kraju nałożenie blokady na konto jest regulowane przez następujące akty prawne: ustawa o kodeksie cywilnym z 1964 roku, ustawa o prawie bankowym z 1997 roku, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 2000 roku.

Kto podejmuje decyzję o nałożeniu blokady na rachunek bankowy?

Decyzja o nałożeniu na rachunek bankowy blokady może zostać podjęta przez:

  • ZUS,
  • Urząd Skarbowy,
  • Krajową Administrację Skarbową,
  • Izbę Celną,
  • Organ gminy o statusie miasta,
  • Sąd,
  • Prokuraturę.
Foto: Pixabay

Dodaj komentarz

72 + = 81

error: