BIK – czym jest historia kredytowa i jaką pełni rolę?

6 min. czytania

Niewątpliwie każdy z nas starał się o kredyt lub też myśli o jego zaciągnięciu. Dlatego zapewne nie obce jest nam pojęcie BIK. Jednak warto dokładnie wiedzieć czym jest Biuro Informacji Kredytowej i jak ważną rolę odgrywa ono w naszym życiu finansowym.

BIK pośrednio może bowiem decydować, czy będziemy mogli przenieść się do swojego wymarzonego mieszkania lub domu, lub o tym czy kupimy upragniony przez nas samochód. Dlatego warto wiedzieć, czym jest historia kredytowa w BIK, jak działa system informacji kredytowej i dlaczego BIK nie jest tylko i wyłącznie listą nierzetelnych dłużników.

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej powstało blisko dwadzieścia lat temu. Do jego założenia przyczynił się Związek Banków Polskich. Głównym celem powstania BIK-u jest kontrola kredytobiorców. Dzięki BIK banki mogą wymieniać się informacjami na nasz temat.

BIK przechowuje i przetwarza dane dotyczące naszej historii kredytowej, oraz zobowiązań finansowych wobec banków, a także Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych – czyli popularnie nazywanych SKOKami. W 2013 roku BIK uruchomił własny portal internetowy, dzięki któremu możemy sami prześledzić naszą własną historię kredytową.

Nasze dane trafiają do Biura Informacji Kredytowej już w momencie składania wniosku o kredyt, a także w chwili kiedy pożyczka została nam już udzielona. Historia kredytowa jest aktualizowana co miesiąc, tak aby potencjalny kredytodawca wiedział czy w terminie regulujemy swoje zobowiązania kredytowe.

Tu warto wiedzieć jaki informacje trafiają do BIK. Otóż do Biura Informacji Kredytowej trafiają wszystkie informacje na temat rachunków kredytowych prowadzonych przez banki i SKOKi. Do danych zbieranych przez BIK należy przede wszystkim:

Dane osobowe,
Informacje na temat zobowiązań, to znaczy: czy i kiedy zaciągnęliśmy kredyt, na jak długo i w jakiej walucie,
Informacje na temat naszych pozostałych zadłużeń,
Terminowość naszych spłat.

W ten sposób budujemy swoją historię kredytowa, zarówno tą dobrą, kiedy płacimy wszystko w ustalonych terminach, jak i negatywną – kiedy mamy spore opóźnienia w spłacie rat. Dzięki zbieranym przez BIK danym banki wiedzą, czy mogą nam zaufać i powierzyć swoje pieniądze w nasze ręce.

Sprawdź swój BIK

Sprawdź swój BIK

 • Raport BIK
 • Dostęp do historii kredytowej
 • Z dobrą historią w BIK tańszy kredyt
 • Pobierz swój certyfikat wiarygodności kredytowej
Ogólna ocena

Dowiedz się, co banki wiedzą o Tobie, oceń swoje szanse na kredyt, upewnij się, że nie ciąży na Tobie cudzy kredyt.

Co to jest scoring?

Tu dochodzimy do kolejnego pojęcia związanego z BIK. Warto bowiem wiedzieć czym jest scoring i jaką rolę pełni. Otóż scoring to usługa uruchomiona przez BIK paręnaście lat temu. Scoring pozwala ocenić bankom ryzyko, które się wiąże z udzieleniem nam kredytu.

Scoring to nic innego jak punkty przyznawane potencjalnym kredytobiorcom za wykształcenie, zawód, wysokość osiąganych dochodów, wiek, stan cywilny, posiadanie samochodu, oraz na przykład ubezpieczenia na życie. Tych kryteriów można wymienić jeszcze więcej. Jednak  generalnie chodzi o to, że banki hierarchizują swoich potencjalnych klientów pod wieloma względami.

I tak na przykład osoby z podstawowym wykształceniem według banków mogą mieć kłopoty z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Jednakże nie oznacza to wcale, że magister może nie być nierzetelnym dłużnikiem. Oznacza to tylko tyle, że osoba z wyższym wykształceniem, będzie mieć większą szansę na otrzymanie kredytu z banku.

Po prostu taka osoba znajduje się w grupie z mniejszym ryzykiem popadnięcia w długi i nieterminowe spłaty.

Alerty BIK

Alerty BIK

 • SMS o próbie uzyskania kredytu na czyjeś dane
 • Szybka informacja o próbie wyłudzenia
 • Można wyprzedzić oszusta
 • Powiadomienia działają 24 godziny na dobę
Ogólna ocena

Powiadomienia w formie wiadomości SMS o próbie uzyskania kredytu na czyjeś dane osobowe.

Przy scoringu ważne jest to, jak bardzo jesteśmy podobni do innych kredytobiorców. Warto wiedzieć, że nasza ocena punktowa może się zmieniać wraz z upływem lat. Najczęściej punkty w scoringu wahają się od 180 do 600. Natomiast przeciętny wynik w BIK wynosi ok 500 punktów. Oczywiście to, że mamy niższy wynik nie oznacza wcale, że nie mamy szans na uzyskanie kredytu.

Przecież banki utrzymują się z tego, że pożyczają nam pieniądze, więc nie mogą tak rygorystycznie traktować swoich klientów. Po prostu, jeżeli nie będziemy mieć odpowiednio dużo punktów w BIK, bank najprawdopodobniej zażąda od nas dodatkowych zabezpieczeń, na przykład w postaci ustanowienia hipoteki na naszej nieruchomości.

Historia kredytowa

Warto jednak wiedzieć, że historia kredytowa nie jest tożsama z pojęciem zdolności finansowej. Banki bardzo często korzystają z własnych kryteriów oceny, biorąc pod uwagę nie tylko BIK, lecz również inne, mniej lub bardziej ważne czynniki. Zdolność kredytowa wyliczana jest na podstawie naszych dochodów, zadeklarowanego wkładu własnego, rodzaju umowy z pracodawcą.

Historia kredytowa gromadzona przez BIK jest tylko jednym z wielu czynników branych pod uwagę w czasie ubiegania się o kredyt bankowy.

Warto również wiedzieć jak długo dane na nasz temat znajdują się w Biurze Informacji Kredytowej. Wszystko zależy przede wszystkim, czy terminowo spłacamy swoje raty. Jeżeli tak – to BIK przechowuje je tak długo, jak trwa umowa kredytowa. Jednakże jeżeli mamy opóźnienia, to BIK może przechowywać dane na nasz temat nawet przez okres pięciu lat.

Oczywiście, jeżeli mamy pozytywną historię kredytową, to możemy poprosić BIK o przechowywanie informacji na nasz temat znacznie dłużej, aniżeli do końca trwania umowy kredytowej. Ma to na celu przede wszystkim budowanie pozytywnego wizerunku naszej osoby w oczach banków i innych instytucji finansowych.

Budowanie swojej historii kredytowej jest proste

Wystarczy posiadać choćby kartę kredytową i sumiennie regulować powstałe na niej zobowiązania. Warto również pamiętać, że banki bardzo często przychylnym okiem patrzą na potencjalnych klientów, którzy posiadają jakąkolwiek historię kredytową.

Niechętnie natomiast udzielają kredytu młodym osobom, które nigdy jeszcze nie brały pożyczki, lub kredytu. Dlatego jeżeli nie  posiadamy historii kredytowej, warto wziąć chociażby niewielką pożyczkę i w terminie ją spłacić. To uwiarygodni naszą osobę w oczach banku, w którym będziemy starać się chociażby o kredyt hipoteczny, lub kredyt gotówkowy.

Foto: Shutterstock
6 min. czytania

Niewątpliwie każdy z nas starał się o kredyt lub też myśli o jego zaciągnięciu. Dlatego zapewne nie obce jest nam pojęcie BIK. Jednak warto dokładnie wiedzieć czym jest Biuro Informacji Kredytowej i jak ważną rolę odgrywa ono w naszym życiu finansowym.

BIK pośrednio może bowiem decydować, czy będziemy mogli przenieść się do swojego wymarzonego mieszkania lub domu, lub o tym czy kupimy upragniony przez nas samochód. Dlatego warto wiedzieć, czym jest historia kredytowa w BIK, jak działa system informacji kredytowej i dlaczego BIK nie jest tylko i wyłącznie listą nierzetelnych dłużników.

Czym jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej powstało blisko dwadzieścia lat temu. Do jego założenia przyczynił się Związek Banków Polskich. Głównym celem powstania BIK-u jest kontrola kredytobiorców. Dzięki BIK banki mogą wymieniać się informacjami na nasz temat.

BIK przechowuje i przetwarza dane dotyczące naszej historii kredytowej, oraz zobowiązań finansowych wobec banków, a także Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych – czyli popularnie nazywanych SKOKami. W 2013 roku BIK uruchomił własny portal internetowy, dzięki któremu możemy sami prześledzić naszą własną historię kredytową.

Nasze dane trafiają do Biura Informacji Kredytowej już w momencie składania wniosku o kredyt, a także w chwili kiedy pożyczka została nam już udzielona. Historia kredytowa jest aktualizowana co miesiąc, tak aby potencjalny kredytodawca wiedział czy w terminie regulujemy swoje zobowiązania kredytowe.

Tu warto wiedzieć jaki informacje trafiają do BIK. Otóż do Biura Informacji Kredytowej trafiają wszystkie informacje na temat rachunków kredytowych prowadzonych przez banki i SKOKi. Do danych zbieranych przez BIK należy przede wszystkim:

Dane osobowe,
Informacje na temat zobowiązań, to znaczy: czy i kiedy zaciągnęliśmy kredyt, na jak długo i w jakiej walucie,
Informacje na temat naszych pozostałych zadłużeń,
Terminowość naszych spłat.

W ten sposób budujemy swoją historię kredytowa, zarówno tą dobrą, kiedy płacimy wszystko w ustalonych terminach, jak i negatywną – kiedy mamy spore opóźnienia w spłacie rat. Dzięki zbieranym przez BIK danym banki wiedzą, czy mogą nam zaufać i powierzyć swoje pieniądze w nasze ręce.

Sprawdź swój BIK

Sprawdź swój BIK

 • Raport BIK
 • Dostęp do historii kredytowej
 • Z dobrą historią w BIK tańszy kredyt
 • Pobierz swój certyfikat wiarygodności kredytowej
Ogólna ocena

Dowiedz się, co banki wiedzą o Tobie, oceń swoje szanse na kredyt, upewnij się, że nie ciąży na Tobie cudzy kredyt.

Co to jest scoring?

Tu dochodzimy do kolejnego pojęcia związanego z BIK. Warto bowiem wiedzieć czym jest scoring i jaką rolę pełni. Otóż scoring to usługa uruchomiona przez BIK paręnaście lat temu. Scoring pozwala ocenić bankom ryzyko, które się wiąże z udzieleniem nam kredytu.

Scoring to nic innego jak punkty przyznawane potencjalnym kredytobiorcom za wykształcenie, zawód, wysokość osiąganych dochodów, wiek, stan cywilny, posiadanie samochodu, oraz na przykład ubezpieczenia na życie. Tych kryteriów można wymienić jeszcze więcej. Jednak  generalnie chodzi o to, że banki hierarchizują swoich potencjalnych klientów pod wieloma względami.

I tak na przykład osoby z podstawowym wykształceniem według banków mogą mieć kłopoty z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Jednakże nie oznacza to wcale, że magister może nie być nierzetelnym dłużnikiem. Oznacza to tylko tyle, że osoba z wyższym wykształceniem, będzie mieć większą szansę na otrzymanie kredytu z banku.

Po prostu taka osoba znajduje się w grupie z mniejszym ryzykiem popadnięcia w długi i nieterminowe spłaty.

Alerty BIK

Alerty BIK

 • SMS o próbie uzyskania kredytu na czyjeś dane
 • Szybka informacja o próbie wyłudzenia
 • Można wyprzedzić oszusta
 • Powiadomienia działają 24 godziny na dobę
Ogólna ocena

Powiadomienia w formie wiadomości SMS o próbie uzyskania kredytu na czyjeś dane osobowe.

Przy scoringu ważne jest to, jak bardzo jesteśmy podobni do innych kredytobiorców. Warto wiedzieć, że nasza ocena punktowa może się zmieniać wraz z upływem lat. Najczęściej punkty w scoringu wahają się od 180 do 600. Natomiast przeciętny wynik w BIK wynosi ok 500 punktów. Oczywiście to, że mamy niższy wynik nie oznacza wcale, że nie mamy szans na uzyskanie kredytu.

Przecież banki utrzymują się z tego, że pożyczają nam pieniądze, więc nie mogą tak rygorystycznie traktować swoich klientów. Po prostu, jeżeli nie będziemy mieć odpowiednio dużo punktów w BIK, bank najprawdopodobniej zażąda od nas dodatkowych zabezpieczeń, na przykład w postaci ustanowienia hipoteki na naszej nieruchomości.

Historia kredytowa

Warto jednak wiedzieć, że historia kredytowa nie jest tożsama z pojęciem zdolności finansowej. Banki bardzo często korzystają z własnych kryteriów oceny, biorąc pod uwagę nie tylko BIK, lecz również inne, mniej lub bardziej ważne czynniki. Zdolność kredytowa wyliczana jest na podstawie naszych dochodów, zadeklarowanego wkładu własnego, rodzaju umowy z pracodawcą.

Historia kredytowa gromadzona przez BIK jest tylko jednym z wielu czynników branych pod uwagę w czasie ubiegania się o kredyt bankowy.

Warto również wiedzieć jak długo dane na nasz temat znajdują się w Biurze Informacji Kredytowej. Wszystko zależy przede wszystkim, czy terminowo spłacamy swoje raty. Jeżeli tak – to BIK przechowuje je tak długo, jak trwa umowa kredytowa. Jednakże jeżeli mamy opóźnienia, to BIK może przechowywać dane na nasz temat nawet przez okres pięciu lat.

Oczywiście, jeżeli mamy pozytywną historię kredytową, to możemy poprosić BIK o przechowywanie informacji na nasz temat znacznie dłużej, aniżeli do końca trwania umowy kredytowej. Ma to na celu przede wszystkim budowanie pozytywnego wizerunku naszej osoby w oczach banków i innych instytucji finansowych.

Budowanie swojej historii kredytowej jest proste

Wystarczy posiadać choćby kartę kredytową i sumiennie regulować powstałe na niej zobowiązania. Warto również pamiętać, że banki bardzo często przychylnym okiem patrzą na potencjalnych klientów, którzy posiadają jakąkolwiek historię kredytową.

Niechętnie natomiast udzielają kredytu młodym osobom, które nigdy jeszcze nie brały pożyczki, lub kredytu. Dlatego jeżeli nie  posiadamy historii kredytowej, warto wziąć chociażby niewielką pożyczkę i w terminie ją spłacić. To uwiarygodni naszą osobę w oczach banku, w którym będziemy starać się chociażby o kredyt hipoteczny, lub kredyt gotówkowy.

Foto: Shutterstock

Dodaj komentarz

error: